Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 639  Різниця між сусідніми відповідями дорівнює 4, оскільки, застосувавши переставний закон множення, отримали та­блицю множення числа 4:

3 • 4 – 2 • 4 = 4 • 3 – 4 • 2 = 4 • 1 = 4             7 • 4 – 6 • 4 = 4 • 7 – 4 • 6 = 4 • 1 = 4

4 • 4 – 3 • 4 = 4 • 4 – 4 • 3 = 4 • 1 = 4             8 • 4 – 7 • 4 = 4 • 8 – 4 • 7 = 4 • 1 = 4

5 • 4 – 4 • 4 = 4 • 5 – 4 • 4 = 4 • 1 = 4             9 • 4 – 8 • 4 = 4 • 9 – 4 • 8 = 4 • 1 = 4

6 • 4 – 5 • 4 = 4 • 6 – 4 • 5 = 4 • 1 = 4

 

Завдання 640  За кожні 4 кокоси дають 2 лимони. Скільки лимонів можна отримати за 12 кокосів?

Міркуємо так.

Якщо 12 : 4 = 3 (рази) – кокосів стане у 3 рази більше, то відповідно і лимонів отримають у 3 рази більше, тому

1) 12 : 4 = 3 (рази) – у стільки разів більше візьмуть кокосів.

2) 2 • 3 = 6 (л.) – отримають лимонів.

Відповідь: можна отримати 6 лимонів.

 

Завдання 614

7 • 4 = 28    28 – 10 = 18    18 : 3 = 6    6 • 4 = 24      24 – 17 = 24 – 20 + 3 = 7

 

Завдання 542 Проста задача на збільшення у декілька разів

Навесні маленький дубок був за­ввишки 8 см, а восени став у 4 рази вищим (більше сантиметрів). Знайди висоту дубка восени.

Короткий запис

Навесні — 8 см

Восени — ?, у 4 рази більше

Схема

Розв’язання

8 • 4 = 32 (см) – висота дубка восени.

Відповідь: восени висота дубка 32 сантиметри.

 

Завдання 643 Знайшли третю частину від 6 м, 12 ц, 18 см, 24 дм, 27 грн.

Щоб знайти третю частину (третину), треба поділити на число 3.

6 м : 3 = 2 м    12 ц : 3 = 4 ц   18 см : 3 = 6 см   24 дм : 3 = 8 дм  27 грн : 3 = 9 грн

 

Завдання 644  Половину всіх гривень, що лежали на столі, закри­ли паперовою смужкою. Скільки гривень лежало на столі?

Міркуємо так. Якщо 4 гривні становить половину, тоді бракує ще половина, тобто 4 гривні, а разом 4 + 4 = 16 (грн)

Відповідь: на столі лежало 16 гривень.

 

Завдання 645

Добуток чисел 8 і 4:  8 • 4 = 32        Різниця чисел 8 і 4:  8 – 4 = 4

Частка чисел 8 і 4:  8 : 4 = 2            Сума чисел 8 і 4:  8 + 4 = 12

 

Завдання 646 Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

4 • 3 = 12

(бо 12 : 4 = 3)

3 • 6 = 18

(бо 18 : 3 = 6)

4 • 4 = 16

(бо 16 : 4 = 4)

4 • 9 = 36

(бо 36 : 4 = 9)

3 • 9 = 27

(бо 27 : 3 = 9)

4 • 8 = 24

(бо 24 : 4 = 6)

3 • 8 = 24

(бо 24 : 3 = 8)

4 • 7 = 28

(бо 28 : 4 = 7)

2 • 8 = 16

(бо 16 : 2 = 8)

4 • 8 = 32

(бо 32 : 4 = 8)

4 • 5 = 20

(бо 20 : 4 = 5)

3 • 4 = 12

(бо 12 : 3 = 4)

Завдання 647 Складена задача на зменшення у декілька разів  

Три трактори мають по 4 колеса, при­чому половина (у два рази менше) цих коліс — маленькі. Скільки маленьких коліс у тракторів?

Короткий запис

Колеса усі — ? к., 3 трактори по 4 колеса

Маленькі — ?, у 2 рази менше

Вираз   (4 • 3) : 2

Короткий запис №1

Колеса усі — ? к., 3 трактори по 4 колеса

Короткий запис №2

Колеса усі — 12 коліс

Маленькі — ?, у 2 рази менше

План розв’язування

1) Скільки коліс у тракторів?

2) Скільки маленьких коліс у тракторів?

Розв’язання       

1) 4 • 3 = 12 (к.) – коліс у тракторів.

2) 12 : 2 = 6 (к.) – маленьких коліс у тракторів.

Відповідь: у тракторів 6 маленьких коліс.

 

Завдання 648

16 : 4 = 4        8 : 4 = 2         36 : 4 = 9        24 : 4 = 6

32 : 4 = 8        20 : 4 = 5       12 : 4 = 3        28 : 4 = 7

 

Завдання 649 Порядок дій

15 – 15 : (45 – 12) = 10

1) 45 – 42 = 3

2) 15 : 3 = 5

3) 15 – 5 = 10

(5 – 3) • (5 + 3) = 16

1) 5 – 3 = 2

2) 5 + 3 = 8

3) 2 • 8 = 16

15 – 15 : (45 – 12) = 15 – 15 : 3 = 15 – 5 = 10

(5 – 3) • (5 + 3) = 2 • 8 = 16

Завдання 650  Складена задача на віднімання добутку від числа

Чоловічок повинен пройти 40 клітинок. Скільки клі­тинок йому залишиться пройти, коли він зробить 6 кроків по 4 клітинки?

Було

Зробить

Залишилось

40 клітинок

6 кроків по 4 клітинки

?

Короткий запис

Було — 40 клітинок

Зробить — ? кл., 6 кроків по 4 клітинки

Залишилось — ?

Вираз    40 – 4 • 6

Короткий запис №1

Зробить — ? кл., 6 кроків по 4 клітинки

Короткий запис №2

Було — 40 клітинок

Зробить — 24 клітинки

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки клі­тинок пройшов?

2) Скільки клі­тинок йому залишиться пройти?

Розв’язання

1) 4 • 6 = 24 (кл.) – клі­тинок пройшов.

2) 40 – 24 = 10 + (30 – 24) = 16 (кл.) – клі­тинок йому залишиться пройти.

Відповідь: йому залишиться пройти 16 клітинок.

 

Завдання 651 Доба

1) Покази годинника: 11 год 20 хв або 11 год 20 хв + 12 год = 23 год 20 хв

2) Годинник А показує час 6 год, а на Б – 8 год. Скільки часу минуло між показами годин­ників?

8 год – 6 год = 2 год

Годинник В показує час 8 год 55 хв, а на Г – 9 год 15 хв. Скільки часу минуло між показами годин­ників?

9 год 15 хв – 8 год 55 хв = 8 год 75 хв – 8 год 55 хв = 20 хв

 

Завдання 652  Складена задача на різницеве порівняння добутку і числа

Біля театру 7 жовтих ліхтарів, а зелених — у 4 рази більше. На скільки більше зелених ліхтарів, ніж жовтих, біля театру?

Короткий запис

Жовті — 7 ліхтарів

Зелені — ?, у 4 рази більше; на ? ліхтарів більше

Вираз   7 • 4 – 7

Короткий запис №1

Жовті — 7 ліхтарів

Зелені — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Жовті — 7 ліхтарів

Зелені — 28 ліхтарів, на ? ліхтарів більше

План розв’язування

1) Скільки зелених ліхтарів?

2) На скільки більше зелених ліхтарів, ніж жовтих, біля театру?

Розв’язання

1) 7 • 4 = 28 (л.) – зелених ліхтарів.

2) 28 – 7 = 21 (л.) – на стільки більше зелених ліхтарів, ніж жовтих.

2 спосіб

Якщо жовтих ліхтарів 7, а зелених у 4 рази більше, це означає, що є 1 частина жовтих і 4 таких частин зелених, тоді різниця у кількості ліхтарів — це 3 рази по 7 ліхтарів, тому

7 • 3 = 21 (л.) – на стільки більше зелених ліхтарів, ніж жовтих.

Відповідь: на 21 ліхтар більше зелених, ніж жовтих.

 

Завдання 653

Добуток числа 9 і 3:  9 • 3 = 27               Частка чисел 9 і 3:  9 : 3 = 3

Різниця чисел 9 і 3:  9 – 3 = 6                   Сума чисел 9 і 3:  9 + 3 = 12

 

Завдання 654

Мама купила 4 альбоми, по 5 грн кожний, і по­дала в касу купюру 50 грн. Скільки гривень решти отримала мама?

Складена задача на віднімання суми від числа

Короткий запис

Було — 50 грн

Заплатила — ? грн, 4 альбоми по 5 грн

Залишилось (решта) — ?

Вираз    50 – 5 • 4

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатила за альбоми?

2) Скільки гривень решти отримала мама?

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (грн) – гривень заплатила за альбоми.

2) 50 – 20 = 30 (грн) – гривень решти отримала мама.

Складена задача на знаходження невідомого доданку

Короткий запис

Покупка — ? грн, 4 альбоми по 5 грн

Решта — ?

Всього — 50 грн

Вираз    50 – 5 • 4

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатила за альбоми?

2) Скільки гривень решти отримала мама?

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (грн) – гривень заплатила за альбоми.

2) 50 – 20 = 30 (грн) – гривень решти отримала мама.

Відповідь: мама отримала 30 гривень решти.

 

Завдання 655

Числа 2, 3, 4 збільшили у 2 рази (помножили на число 2): 4, 6, 8

Числа 2, 3, 4 збільшили у 3 рази (помножили на число 3): 6, 9, 12

Числа 2, 3, 4 збільшили у 4 рази (помножили на число 4): 8, 12, 16

 

Завдання 656

а

6

3

9

4

2

5

8

7

а • 2

12

6

18

8

4

10

16

14

а • 3

18

9

27

12

6

15

24

21

а • 4

24

12

36

16

8

20

32

28

Завдання 657 Усі сторони трикутника ABC одна­кові за довжиною. Знайди довжину сторони АВ, якщо периметр трикут­ника дорівнює 9 см.

Розв’язання

9 : 3 = 3 (см)

Відповідь: довжина сторони АВ 3 сантиметри.

 

Завдання 658

2 • 2 • 2 = 4 • 2 = 8

3 • 2 • 2 = 3 • (2 • 2) = 3 • 4 = 12

4 • 2 • 2 = 4 • (2 • 2) = 4 • 4 = 16

5 • 2 • 2 = 5 • (2 • 2) = 5 • 4 = 20

6 • 2 • 2 = 6 • (2 • 2) = 6 • 4 = 24

7 • 2 • 2 = 7 • (2 • 2) = 7 • 4 = 28

8 • 2 • 2 = 8 • (2 • 2) = 8 • 4 = 32

9 • 2 • 2 = 9 • (2 • 2) = 9 • 4 = 36

Завдання 659

8 • 4 – 8 : 4 = 32 – 2 = 30

1) 8 • 4 = 32

2) 8 : 4 = 2

3) 32 – 2 = 30

(8 – 4) : 2 • 4 = 4 : 2 • 4 = 2 • 4 = 8

1) 8 – 4 = 4

2) 4 : 2 = 2

3) 2 • 4 = 8

Завдання 660  Третю частину всіх грошей, що лежали на столі, закрили паперовою смужкою. Скільки грошей ле­жало на столі?

Міркуємо так. Якщо третю частину закрили, а вона становить 2 гривні, тоді разом на столі 4 + 2 = 6 (грн)

Відповідь: на столі лежало 6 гривень.

 

Завдання 661

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

4 • 6 = 24

(бо 24 : 4 = 6)

3 • 7 = 21

(бо 21 : 3 = 7)

4 • 3 = 12

(бо 12 : 3 = 3)

4 • 2 = 8

(бо 8 : 4 = 2)

3 • 3 = 9

(бо 9 : 3 = 3)

3 • 2 = 6

(бо 6 : 3 = 2)

4 • 9 = 36

(бо 36 : 4 = 9)

4 • 4 = 16

(бо 16 : 4 = 4)

3 • 5 = 15

(бо 15 : 3 = 5)

4 • 8 = 32

(бо 32 : 4 = 8)

4 • 5 = 20

(бо 20 : 4 = 5)

3 • 6 = 18

(бо 18 : 3 = 6)

Завдання 662

7 • 4 + 42 = 28 + 42 = 60 + 10 = 70

36 – 4 • 6 = 34 – 24 = 10

33 – 3 • 3 = 33 – 9 = 33 – 10 + 1 = 23

8 • 4 + 24 = 32 + 24 = 56

78 – 5 • 4 = 78 – 20 = 58

25 – 3 • 4 = 25 – 12 = 13

15 : 3 + 75 = 5 + 75 = 70 + 10 = 80

16 : 2 + 28 = 8 + 28 = 28 + 10 – 2 = 36

Завдання 663  Складена задача на різницеве порівняння числа і добутку

Тато купив 4 цукеркові слоники, по 5 грн кожний, і тістечко за 26 грн. На скільки більше гривень коштувало тіс­течко, ніж цукеркові слоники?

Короткий запис

Слоники — ? грн, 4 цукерки по 5 грн

Тістечко — 26 грн; на ? грн більше

Короткий запис №1

Слоники — ? грн, 4 цукерки по 5 грн

Короткий запис №2

Слоники — 20 грн

Тістечко — 26 грн,  на ? грн більше

План розв’язування

1) Скільки гривень коштували цукеркові слоники? 5 • 4 = 20 (грн)

2) На скільки більше гривень коштувало тіс­течко, ніж цукеркові слоники? 26 – 20 = 6 (грн)

Розв’язання

1) 26 – 5 • 4 = 6 (грн)

Відповідь: на 6 гривень більше коштувало тістечко, ніж цукеркові слоники.

 

Завдання 664, 665 Проста задача на ділення

На 4 яхтах порівну розмістилися 32 моряки. Скільки моряків сіло на кожну яхту?

32 моряки — це 4 яхти по ? моряків

Моряків на 1 яхті

Кількість яхт

Загальна кількість моряків

?

4

32

Короткий запис

На яхті — ? м., 32 моряки розділити на 4 порівну

Розв’язання

32 : 4 = 8 (м.) – моряків сіло на кожну яхту.

Відповідь: на кожну яхту сіло 8 моряків.

 

Завдання 666  Одиниці вимірювання

У баскетболіста Івана кожен «лі­ліпутський» крок завдовжки 4 дм. Скільки кроків йому потрібно зро­бити, щоб пройти 8 дм? 16 дм? 24 дм? 36 дм?

Короткий запис

8 дм — це ? кроків по 4 дм

16 дм — це ? кроків по 4 дм

24 дм — це ? кроків по 4 дм

36 дм — це ? кроків по 4 дм

8 : 4 = 2 (кр.)

16 : 4 = 4 (кр.)

24 : 4 = 6 (кр.)

36 : 4 = 9 (кр.)

Завдання 667  Проста задача на ділення на вміщення

Чоловічок збирається подолати шлях завдовжки 20 клітинок стрибками по 4 клітинки. Скільки таких стрибків йому доведеться зробити?

20 клітинок — це ? стрибків по 4 клітинки

Клітинок у 1 стрибку

Кількість стрибків

Загальна кількість клітинок

4

?

20

Короткий запис

Стрибки — ? стр., 20 клітинок уміщають по 4 клітинки

Розв’язання

20 : 4 = 5 (стр.) – стрибків йому доведеться зробити.

Відповідь: йому доведеться зробити 5 таких стрибків.

 

Завдання 668

25 – 24 : (24 – 20) = 25 – 24 : 4 = 25 – 6 = 19

1) 24 – 20 = 4

2) 24 : 4 = 6

3) 25 – 6 = 25 – 5 – 1 = 19

3 • 6 : (4 : 2) = 3 • 6 : 2 = 18 : 2 = 9

1) 4 : 2 = 2

2) 3 • 6 = 18

3) 18 : 2 = 9

Завдання 669  Цей квадрат склали із 4 плиток (4 = 2 • 2). На­малюй квадрат, який можна скласти із 16 таких плиток.   

16 = 4 • 4  (4 рядки по 4 квадрати або 4 стовпці по 4 квадрати).

 

Завдання 670

Букви біля чисел, що діляться на 4: СВІЧКА, букви біля решти чисел: ГОЛОВА

 

Завдання 671 Ознайомлення з дробами

Щоб знайти третину, треба поділити на число 3.

У лісовій школі вчаться 24 учні. Третя частина з них — зайченята, а решта — єнотики. Скільки єнотиків навчається у лісовій школі?

Короткий запис

Зайченята — ?, третина від усіх

Єнотики — ?

Всього — 24 учні

Вираз    24 – 24 : 3

План розв’язування

1) Скільки зайченят навчається?

2) Скільки єнотиків навчається у лісовій школі?

1) 24 : 3 = 8 (з.) – зайченят навчається.

2) 24 – 8 = 24 – 10 + 2 = 16 (єн.) – єнотиків навчається у лісовій школі.

Відповідь: у лісовій школі навчається 16 єнотиків.

 

Завдання 672

32 : 4 + 32 = 8 + 32 = 30 + 10 = 40

28 : 4 + 48 = 7 + 48 = 48 + 10 – 3 = 55

21 : 3 + 14 = 7 + 14 = 14 + 6 + 1 = 21

48 – 16 : 4 = 48 – 4 = 44

24 – 36 : 4 = 24 – 9 = 24 – 4 – 5 = 15

25 – 8 : 4 = 25 – 2 = 23

36 + 24 : 4 = 36 + 6 = 36 + 4 + 2 = 42

42 + 12 : 2 = 42 + 6 = 48

58 + 20 : 4 = 58 + 5 = 58 + 2 + 3 = 63

Інші завдання дивись тут...