Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 746 

Змінна

а

6

3

9

4

2

5

8

7

Множення на число 3

а • 3

18

9

27

12

6

15

24

21

Множення на число 4

а • 4

24

12

36

16

8

20

32

28

Множення на число 6

а • 5

30

15

45

20

10

25

40

35

Завдання 747  Складена задача на знаходження суми числа і добутку

На гірськолижному курорті 6 спортс­менів з'їжджають з гори на лижах, а на сноубордах — у 5 разів більше. Скільки всього спортсменів катається на гірсь­колижному курорті?

На лижах

На сноубордах

Всього

6 спортсменів

у 5 разів більше

?

Короткий запис

На лижах — 6 спортсменів

На сноубордах — ?, у 5 разів більше

Всього — ?

Схема

Розв’язання

6 + 6 • 5 = 6 + 30 = 36 (сп.)

Відповідь: на гірськолижному курорті катається 36 спортсменів.

 

Завдання 748 «Кругові» приклади

8 • 5 = 40     40 – 20 = 20    20 : 5 = 4    4 + 20 = 24    24 : 3 = 8

 

Завдання 749   А : 5 = Б      В : 5 = Г. Відомо, що А > В. Порівняй числа Б і Г.

Міркуємо так. Ділене : Дільник = Частка. Якщо дільник однаковий, тоді частка більша там, де більше ділене. Висновок для часток: Б > Г

Відповідь: Б > Г

        

Завдання 750

Три рівності з таблиць ділення, у яких дільник дорівнює частці:

4 : 2 = 2       9 : 3 = 3       16 : 4 = 4      

25 : 5 = 5     36 : 6 = 6     49 : 7 = 7     64 : 8 = 8      81 : 9 = 9

 

Завдання 751  Із 9 плиток склали квадрат з розміра­ми 3 х 3. Які розміри матиме квадрат, складений із 25 таких плиток?

Міркуємо так. 9 = 3 • 3, тому 25 = 5 • 5

Відповідь: квадрат матиме розміри 5 х 5

 

Завдання 752 Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, можна добуток поділити на відомий множник.

5 • 3 = 15

15 : 5 = 3

4 • 4 = 16

16 : 4 = 4

3 • 4 = 12

12 : 3 = 4

5 • 7 = 35

35 : 5 = 7

4 • 9 = 36

36 : 4 = 9

3 • 8 = 24

24 : 3 = 8

5 • 2 = 10

10 : 5 = 2

5 • 9 = 45

45 : 5 = 9

5 • 4 = 20

20 : 5 = 4

5 • 6 = 30

30 : 5 = 6

4 • 3 = 12

12 : 4 = 3

3 • 6 = 18

18 : 3 = 6

Завдання 753

24 + 35 : 5 = 24 + 7 = 24 + 6 + 1 = 31

24 – 28 : 4 = 24 – 7 = 24 – 4 – 3 = 17

25 : 5 + 63 = 5 + 63 = 68

18 : 3 + 42 = 6 + 42 = 48

45 : (10 – 5) = 45 : 5 = 9

18 : (9 – 7) = 18 : 2 = 9

Завдання 754  Задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

У музеї було 100 макетів кораблів: 28 вітрильників, 49 пароплавів, а решта — під­водні човни. Скільки макетів підводних човнів у музеї?

Короткий запис

Вітрильники — 28 макетів

Пароплави — 49 макетів

Всього (Вітрильники і пароплави) — ?

Човни — ?

Всього — 100 макетів

Схема

Вираз   100 – (28 + 49)

Розв'язання

1) 28 + 49 = 60 + 17 = 77 (м.) – всього макетів вітрильників і пароплавів.

2) 100 – 77 = 30 – 7 = 23 (м.) – макетів підводних човнів.

4 спосіб

Короткий запис

Вітрильники — 28 макетів

Пароплави — 49 макетів

Човни — ?

Всього — 100 макетів

Схема

Вираз   100 – 28 – 49

Розв'язання

100 – 28 – 49 = 100 – 30 + 2 – 50 + 1 = 23 (м.) – макетів підводних човнів.

2 спосіб

Спочатку дізнаємося скільки було вітрильників і човнів, а потім серед них човнів, тоді

Короткий запис

Човни — ?

Вітрильники — 28 макетів

Всього (Човни і вітрильники) — ?

Пароплави — 49 макетів

Всього — 100 макетів

Схема

Вираз   (100 – 49) – 28

Розв'язання

1) 100 – 49 = 100 – 50 +1 = 51 (м.) – макетів човнів і вітрильників.

2) 51 – 28 = 51 – 30 + 2 = 23 (м.) – макетів підводних човнів.

3 спосіб

Спочатку дізнаємося скільки було пароплавів і човнів, а потім серед них човнів, тоді

Короткий запис

Човни — ?

Пароплави — 49 макетів

Всього (Човни і пароплави) — ?

Вітрильники — 28 макетів

Всього — 100 макетів

Схема

Вираз   (100 – 28) – 49

Розв'язання

1) 100 – 28 = 100 – 30 +2 = 72 (м.) – макетів човнів і пароплавів.

2) 72 – 49 = 72 – 50 + 1 = 23 (м.) – макетів підводних човнів.

Відповідь: у музеї 23 макети підводних човнів.

 

Завдання 755

Числа збільшили у 5 разів (помножили на число 5):

Числа зменшили у 5 разів (поділили на число 5):

8 • 5 = 40     6 • 5 = 30      3 • 5 = 15

9 • 5 = 45     2 • 5 = 10      4 • 5 = 20

7 • 5 = 35     5 • 5 = 25

40 : 5 = 8      20 : 5 = 4      10 : 5 = 2

45 : 5 = 9      15 : 5 = 3      35 : 5 = 7

25 : 5 = 5

Завдання 756, 757  Переставний закон множення

2 • 5 • 3 = 10 • 3 = 3 • 10 = 30

5 • 4 • 2 = 5 • 2 • 4 = 10 • 4 = 4 • 10 = 40

8 • 2 • 2 = 2 • 2 • 8 = 4 • 8 = 32

2 • 6 • 2 = 2 • 2 • 6 = 4 • 6 = 24

2 • 2 • 9 = 4 • 9 = 36

4 • 3 • 2 = 4 • 2 • 3 = 8 • 3 = 24

Завдання 758  Складена задача на віднімання числа від суми

Щоб купити іграшковий кораблик за 28 грн, тато подав у касу 6 купюр по 5 грн. Скільки гривень здачі отримає тато?

Було

Заплатив

Залишилося

6 купюр по 5 грн

28 грн

?

Короткий запис

Було — ? грн, 6 купюр по 5 грн

Заплатив — 28 грн

Залишилося (решта) — ?

Схема

Вираз   5 • 6 – 28

Короткий запис №1

Було — ? грн, 6 купюр по 5 грн

Короткий запис №2

Було — 30 грн

Заплатив — 28 грн

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень було в тата?

2) Скільки гривень здачі отримає тато?

Розв’язання

1) 5 • 6 = 30 (грн) – гривень було в тата.

2) 30 – 28 = 2 (грн) – гривень здачі отримає тато.

Відповідь: тато отримає 2 гривні здачі.

 

Завдання 759

Числа, що діляться на 5

Решта цифр

25

40

20

25

10

32

18

21

14

16

С

А

Л

А

Т

М

О

Р

О

З

Завдання 760 Порядок дій

(□ + □) – (□ + □)    1,3,2 (РАК)          □ : (□ + □) • □     2,1,3 (ЛИС)

 

Завдання 761

3 • 5 • 3 = 3 • 3 • 5 = 9 • 5 = 45

7 • 2 • 2 = 2 • 2 • 7 = 4 • 7 = 28

3 • 2 • 5 = 6 • 5 = 30

4 • 3 • 3 = 3 • 3 • 4 = 9 • 4 = 36

40 : 5 • 3 = 8 • 3 = 24

32 : 4 • 2 = 8 • 2 = 16

Завдання 762  Складена задача на збільшення добутку на деяке число

Клоуни показали по 4 вистави на трьох стадіонах, а в цирку — на 32 вистави більше, ніж на стадіонах. Скільки вистав показали клоуни в цирку?

Короткий запис

На стадіонах — ? в., 3 стадіони по 4 вистави

У цирку— ?, на 32 вистави більше

Схема

Вираз   4 • 3 + 32

Короткий запис №1

На стадіонах — ? в., 3 стадіони по 4 вистави

Короткий запис №2

На стадіонах — 12 вистав

У цирку— ?, на 32 вистави більше

План розв’язування

1) Скільки вистав показали клоуни на стадіонах?

2) Скільки вистав показали клоуни в цирку?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (в.) – вистав показали на стадіонах.

2) 12 + 32 = 44 (в.) – вистав показали клоуни в цирку.

Відповідь: у цирку клоуни показали 44 вистави.

 

Завдання 763  Сплели «мереживо» 6 + 6 —> до 60

Числові «мережива» плетуть так: до числа додають певне число, потім до суми — знову те саме число, і так продовжують, доки сума не наблизиться до 60.

6 + 6 = 12       12 + 6 = 18     18 + 6 = 24     24 + 6 = 30     30 + 6 = 36

36 + 6 = 42     42 + 6 = 48     48 + 6 = 54     54 + 6 = 60

 

Завдання 764 Проста задача на множення

У трикутній коробці 6 цукерок. Скільки цукерок у трьох таких коробках?

Цукерок в 1 коробці  

Кількість коробок

Загальна кількість цукерок

6

3

?

Короткий запис

1 коробка — 6 цукерок

3 коробки — ? цукерок

Схема

Розв’язання

6 • 3 = 18 (ц.) – цукерок у трьох таких коробках.

Відповідь: у трьох таких коробках 18 цукерок.

 

Завдання 765  Половину таблиці множення числа 6 можна мати, переставляючи множники:

6 • 2 = 2 • 6 = 12     6 • 3 = 3 • 6 = 18     6 • 4 = 4 • 6 = 24     6 • 5 = 5 • 6 = 30

Другу половину таблиці склали, використовуючи дію додавання:

6 • 6 = 6 • 5 + 6 = 30 + 6 = 36

6 • 7 = 6 • 6 + 6 = 36 + 6 = 36 + 4 + 2 = 42

6 • 8 = 6 • 7 + 6 = 42 + 6 = 48

6 • 9 = 6 • 8 + 6 = 48 + 6 = 48 + 2 + 4 = 54

 

Завдання 766

5 • 5 + 5 = 5 • 6 = 30

6 • 5 + 6 = 6 • 6 = 36

3 • 5 + 3 = 3 • 6 = 18

7 • 5 + 7 = 7 • 6 = 42

9 • 5 + 9 = 9 • 6 = 54

2 • 5 + 2 = 2 • 6 = 12

8 • 5 + 8 = 8 • 6 = 48

4 • 5 + 4 = 4 • 6 = 24

Завдання 767 Проста задача на множення

Аби прибити підкову, треба 6 цвяхів. Скільки цвяхів потрібно, щоб підкувати коня?

Короткий запис

Цвяхи — ?  цв., 4 ноги по 6 цвяхів

Схема

Розв’язання

4 • 6 = 24 (цв.) – цвяхів потрібно, щоб підкувати коня.

Відповідь: щоб підкувати коня, потрібно 24 цвяхи.

 

Завдання 768 Шукаємо невідомий множник

3 • 7 = 21

5 • 5 = 25

3 • 6 = 18

5 • 4 = 20

4 • 3 = 12

3 • 9 = 27

3 • 8 = 24

2 • 9 = 18

Завдання 769  Складена задача на різницеве порівняння добутків

 «Срібна» підківка на щастя коштує З грн, а «золота» — 8 грн. На скільки гривень дешевше (менше гривень) коштують 3 «золоті» підківки, ніж 9 «срібних»?

Короткий запис

«Срібні» — ? грн, 9 підків по 3 грн

«Золоті» — ? грн, 3 підківки по 8 грн; на ? грн менше

Схема

Вираз   3 • 9 – 8 • 3

Короткий запис №1

«Срібні» — ? грн, 9 підків по 3 грн

Короткий запис №2

«Золоті» — ? грн, 3 підківки по 8 грн

Короткий запис №3

«Срібні» — 27 грн

«Золоті» — 24 грн, на ? грн менше

План розв’язування

1) Скільки гривень коштують «срібні» підківки?

2) Скільки гривень коштують «золоті» підківки?

3) На скільки гривень дешевше коштують «золоті» підківки, ніж «срібні»?

Розв’язання

1) 3 • 9 = 27 (грн) – гривень коштують «срібні» підківки.

2) 8 • 3 = 24 (грн) – гривень коштують «золоті» підківки.

3) 27 – 24 = 3 (грн) – на стільки гривень дешевше коштують «золоті» підківки, ніж «срібні».

Відповідь: на 3 гривні дешевше коштують «золоті» підківки, ніж «срібні».

 

Завдання 770

8 • 6 = 48

7 • 5 = 35

3 • 6 = 18

4 • 8 = 32

4 • 6 = 24

9 • 6 = 54

2 • 6 = 12

5 • 9 = 45

7 • 6 = 42

8 • 5 = 40

6 • 6 = 36

9 • 4 = 36

Завдання 771  Проста задача на множення

Кожен із 6 якорів для моторних чов­нів важить 6 кг. Яка маса всіх якорів разом?

Маса 1 якоря (кг)  

Кількість якорів

Загальна маса (кг)  

6

6

?

Короткий запис

Маса — ? кг, 6 якорів по 2 кг

Розв’язання

6 • 6 = 36 (кг) – маса всіх якорів.

Відповідь: маса всіх якорів 36 кілограмів.

 

Завдання 772  Розплели «мереживо»  60 – 6 —> до 0

Числові «мережива» розплітають так: від числа віднімають певне число, потім від різниці — знову те саме число, і так продовжують, доки різниця не наблизиться до 0.

60 – 6 = 54     54 – 6 = 48    48 – 6 = 42    42 – 6 = 36     36 – 6 = 30

30 – 6 = 24     24 – 6 = 18    18 – 6 = 12    12 – 6 = 6       6 – 6 = 0

 

Завдання 773

Збільшили число у 3 рази (помножили на число 3):

Збільшили число у 6 разів (помножили на число 6):

6 • 3 = 18    3 • 3 = 9     8 • 3 = 24

7 • 3 = 21    9 • 3 = 27 

5 • 6 = 30     2 • 6 = 12      7 • 6 = 42

9 • 6 = 54     4 • 6 = 24

Завдання 774  Шукаємо невідомий множник

6 • 8 = 48

6 • 7 = 42

6 • 2 = 12

6 • 3 = 18

6 • 4 = 24

6 • 5 = 30

6 • 9 = 54

6 • 6 = 36

Завдання 775  Проста задача на множення

Щоб виготовити кубик зі скла, потрібно 6 скляних квадратів. Скільки скляних квадратів знадобиться для виготовлен­ня 7 кубиків?

Квадратів на 1 кубик  

Кількість кубиків

Загальна кількість квадратів

6

7

?

Короткий запис

1 кубик — 6 квадратів

7 кубиків — ? квадратів

Розв’язання

6 • 7 = 42 (кв.) – скляних квадратів знадобиться.

Відповідь: знадобиться 42 скляних квадрати.

 

Завдання 776

Висота коробки із 6 цукерками: 5 см

Висота кожного стосу коробок:

1 коробка по 5 см

5 см

2 коробки по 5 см

5 см • 2 = 10 см

3 коробки по 5 см

5 см • 3 = 15 см

Цукерок у цих стосах:

1 коробка по 6 цукерок

6 (ц.)

2 коробки по 6 цукерок

6 • 2 = 12 (ц.)

3 коробки по 6 цукерок

6 • 3 = 18 (ц.)

Завдання 777  Складена задача на знаходження суми числа і добутку

На свято брат із сестрою зробили 8 бутер­бродів з ікрою, а з ковбасою — у 6 разів більше. Скільки всього бутербродів зро­били діти?

З ікрою

З ковбасою

Всього

8 бутербродів

у 6 разів більше

?

Короткий запис

З ікрою — 8 бутербродів

З ковбасою — ?, у 6 разів більше

Всього — ?

Схема

Вираз   8 + 8 • 6

Короткий запис №1

З ікрою — 8 бутербродів

З ковбасою — ?, у 6 разів більше

Короткий запис №2

З ікрою — 8 бутербродів

З ковбасою — 48 бутербродів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки бутербродів з ковбасою зробили діти?

2) Скільки всього бутербродів зробили діти?

Розв’язання

1) 8 • 6 = 48 (б.) – бутербродів з ковбасою зробили діти.

2) 8 + 48 = 40 + 16 = 56 (б.) – всього бутербродів зро­били діти.

2 спосіб

Якщо з ікрою 8 бутербродів, а з ковбасою – у 6 разів більше, це також означає, що бутербродів з ікрою 1 частина, а з ковбасою – 6 таких частин, тоді разом 7 частин по 8 бутербродів

8 • 7 = 56 (б.) – всього бутербродів зро­били діти.

Відповідь: діти зробили 56 бутербродів.

 

Завдання 778

3 • 6 + 23 = 18 + 23 = 30 + 11 = 41

6 • 6 + 36 = 36 + 36 = 60 + 12 = 72

48 – 4 • 6 = 48 – 24 = 24

18 + 7 • 6 = 18 + 42 = 50 + 10 = 60

9 • 6 – 35 = 54 – 35 = 54 – 40 + 5 = 19

2 • 6 + 49 = 12 + 49 = 50 + 11 = 61

60 – 7 • 6 = 60 – 42 = 60 – 50 + 8 = 18

27 + 8 • 6 = 27 + 48 = 60 + 15 = 75

Завдання 779  Довжина кожної сторони такого шестикутника 7 дм. Знайди його периметр.

Короткий запис

Периметр — ? см, 6 сторін по 7 дм

Розв’язання

7 • 6 = 42 (дм) – периметр рівностороннього шестикутника.

Відповідь: периметр 42 дециметри.

Інші завдання дивись тут...