Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 994 Ділення

32 : 8 = 4

36 : 4 = 9

20 : 10 = 2

35 : 7 = 5

7 • 3 = 21

5 • 1 = 5

28 : 4 = 7

40 : 10 = 4

18 : 2 = 9

24 : 3 = 8

5 • 0 = 0

7 • 5 = 35

Завдання 995 Складена задача на віднімання добутку від числа

Бабуся спекла 32 пиріжки. П'ятеро внуків узяли по 2 пиріжки кожен. Скільки пиріжків залишилося?

Було

Узяли

Залишилось

32 пиріжки

5 онуків по 2 пиріжки

?

Короткий запис

Було (спекла) — 32 пиріжки

Узяли — ? п., 5 онуків по 2 пиріжки

Залишилось — ?

Схема

Вираз    32 – 2 • 5

Короткий запис №1

Узяли — ? п., 5 онуків по 2 пиріжки

Короткий запис №2

Було — 32 пиріжки

Узяли — 10 пиріжків

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки пиріжків узяли онуки?

2) Скільки пиріжків залишилося?

Розв’язання

1) 2 • 5 = 10 (п.) – пиріжків узяли онуки.

2) 32 – 10 = 22 (п.) – пиріжків залишилося.

Відповідь: залишилося 22 пиріжки.

 

Завдання 996 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

Додавання перевіряємо відніманням.

39 + 58 = 80 + 17 = 97    

перевірка:   97 – 58 = 97 – 57 – 1 = 39        97 – 39 = 97 – 40 + 1 = 58

Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням.

69 – 38 = 31  перевірка:  31 + 38 = 69     69 – 31 = 38

90 – 59 = 90 – 60 + 1 = 31

перевірка: 31 + 59 = 80 + 10 = 90        90 – 31 = 50 + (40 – 31) = 59

 

Завдання 997  Задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

На трьох полицях було 52 книжки. На першій з них – 29 книжок, на другій – 11. Скільки книжок було на третій полиці?

Короткий запис

І полиця — 29 книжок

ІІ полиця — 11 книжок

Всього (І і ІІ полиці) — ?

ІІІ полиця — ?

Всього — 52 книжок

Схема

Вираз   52 – (29 + 11)

Розв'язання

1) 29 + 11 = 30 + 10 = 40 (кн.) – всього книжок на перших двох полицях.

2) 52 – 40 = 12 (кн.) – книжок на ІІІ полиці.

4 спосіб

І полиця — 29 книжок

ІІ полиця — 11 книжок

ІІІ полиця — ?

Всього — 52 книжок

Схема

Вираз   52 – 29 – 11

Розв'язання

52 – 29 – 11 = 23 – 11 = 12 (кн.) – книжок на ІІІ полиці.

2 спосіб

Спочатку дізнаємося скільки було книжок на ІІ і ІІІ полицях, а потім серед них на ІІІ полиці, тоді

Короткий запис

ІІ полиця — 11 книжок

ІІІ полиця — ?

Всього (ІІ і ІІІ полиці) — ?

І полиця — 29 книжок

Всього — 52 книжок

Схема

Вираз   (52 – 29) – 11

Розв'язання

1) 52 – 29 = 52 – 30 + 1 = 23 (кн.) – книжок на ІІ і ІІІ полицях разом.

2) 23 – 11 = 12 (кн.) – книжок на ІІІ полиці.

3 спосіб

Спочатку дізнаємося скільки було книжок на І і ІІІ полицях, а потім серед них на ІІІ полиці, тоді

Короткий запис

І полиця — 29 книжок

ІІІ полиця — ?

Всього (І і ІІІ полиці) — ?

ІІ полиця — 11 книжок

Всього — 52 книжок

Схема

Вираз   (52 – 11) – 29

Розв'язання

1) 52 – 11 = 41 (кн.) – книжок на І і ІІІ полицях разом.

2) 41 – 29 = 41 – 30 + 1 = 12 (кн.) – книжок на ІІІ полиці.

Відповідь: на третій полиці 12 книжок.

 

Завдання 998 Складена задача на віднімання добутку від числа

У діжці було 97 л води. Двоє слоненят випили по 18 л. Скільки літрів води залишилось у діжці?

Короткий запис

Було — 97 л

Випили — ? л, 2 слоненят по 18 л

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів води випили слоненята?

2) Скільки літрів води залишилось у діжці?

Розв’язання

1) 18 • 2 = 18 + 18 = 36 (л) – літрів води випили слоненята.

2) 97 – 36 = 61 (л) – літрів води залишилось у діжці.

Відповідь: у діжці залишилась 61 літра води.

 

Завдання 999 Порядок дій

32 : 8 + (15 – 8) • 4 = 32

1) 15 – 8 = 7

2) 32 : 8 = 4

3) 7 • 4 = 28

4) 4 + 28 = 28 + 2 + 2 = 32

98 – 36 : (12 – 6) • 8 = 50

1) 12 – 6 = 6

2) 36 : 6 = 6

3) 6 • 8 = 48

4) 98 – 48 = 50

Завдання 1000

Якщо швидко обертати прямокутник навко­ло олівця, то в повітрі отримаємо циліндр.

 

Завдання 1001

3 • 7 + 24 = 21 + 24 = 45

8 • 8 – 29 = 64 – 29 = 64 – 30 + 1 = 35

7 • 5 – 32 = 35 – 32 = 3

2 • 7 + 45 = 14 + 45 = 59

20 – 24 : 8 = 20 – 3 = 17

35 – 35 : 7 = 35 – 5 = 30

Завдання 1002 Проста задача на ділення на вміщення

Барон Мюнхгаузен такий влучний стрілець, що одним пострілом завжди вбиває 3 качки. Якось із полювання він приніс — 27 качок. Скільки пострілів зробив барон?

Качок за 1 постріл

Кількість пострілів

Загальна кількість качок

3

?

27

27 качок — це ? пострілів по 3 качки

Короткий запис

Постріли — ? п., 27 качок уміщає по 3 качки

Схема

Розв’язання

27 : 3 = 9 (п.) – пострілів зробив барон.

Відповідь: барон зробив 9 пострілів.

 

Завдання 1003

36 : 4 • 5 = 9 • 5 = 45

21 : 3 • 4 = 7 • 4 = 28

18 : 2 • 1 = 9 • 1 = 9

40 : 5 : 1 = 8 : 1 = 8

32 : 4 • 10 = 8 • 10 = 80

28 : 4 • 5 = 7 • 5 = 35

2 • 9 : 3 = 18 : 3 = 6

3 • 8 : 4 = 24 : 4 = 6

Завдання 1004 Накресли прямокутник, ширина якого становить третю частину від довжини.

Міркуємо так. Довжина має бути у 3 рази більша, ніж ширина.

1 см і 3 см = 1 см • 3, можна накреслити прямокутник довжиною 3 см і шириною 1 см.

2 см і 6 см = 2 см • 3, можна накреслити прямокутник довжиною 6 см і шириною 2 см.

3 см і 9 см = 3 см • 3, можна накреслити прямокутник довжиною 9 см і шириною 3 см.

4 см і 12 см = 4 см • 3, можна накреслити прямокутник довжиною 12 см і шириною 4 см.

Завдання 1005 Знайди довжину ламаної ABCD.

ABCD = AB + BC + CD = 5 см + 1 см + 7 см = 13 см

 

Завдання 1006

1) Складена задача на ділення

У рулоні було 30 м тканини. Після того, як відрізали два рази однакову довжину, залишилося 14 м. Скільки метрів тканини відрізали кожного разу?

Було

Відрізали

Залишилося

30 м

2 рази по ? м

14 м

Короткий запис

Було — 30 м

Відрізали — ?, 2 рази по ? м

Залишилося — 14 м

Схема

Вираз      (30 – 14) : 2

Короткий запис №1

Було — 30 м

Відрізали — ?

Залишилося — 14 м

Короткий запис №2

16 м — це 2 рази по ? м

Кожного разу — ? м, 16 м розділити на 2 порівну

План розв'язування

1) Скільки метрів тканини відрізали?

2) Скільки метрів тканини відрізали кожного разу?

Розв'язання

1) 30 – 14 = 30 – 20 + 6 = 16 (м) – метрів тканини відрізали.

2) 16 : 2 = 8 (м) – метрів тканини відрізали кожного разу.

Відповідь: кожного разу відрізали 8 метрів тканини.

 

2) Складена задача на додавання

В одному рулоні було 12 м тканини, а в другому – 8 м. Згодом купили ще 26 м тканини. Скільки всього метрів тканини стало?

Було

Купили

Стало

12 м і 8 м

26 м

?

Короткий запис

Було — ?, 12 м і 8 м

Купили — 26 м

Стало — ?

Схема

Вираз      (12 + 8) + 26

Короткий запис №1

І рулон — 12 м

ІІ рулон — 8 м

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 20 м

Купили — 26 м

Стало — ?

План розв'язування

1) Скільки всього метрів тканини було спочатку?

2) Скільки метрів тканини стало?

Розв'язання

1) 12 + 8 = 20 (м) – всього метрів тканини було спочатку.

2) 20 + 26 = 46 (м) – метрів тканини стало.

Відповідь: стало 46 метрів тканини.

 

Завдання 1007  Іграшкову пірамідку, що складалася з 18 кілець, пере­будували: 9 верхніх кілець зняли й натомість поклали 4 інші кільця. Скільки кілець має пірамідка тепер?

Короткий запис

Було — 18 кілець

Зняли — 9 кілець

Залишилось (Було) — ?

Поклали — 4 кільця

Стало — ?

Розв’язання

1) 18 – 9 = 9 (к.) – кілець залишилось, коли зняли 9.

2) 9 + 4 = 13 (к.) – кілець має пірамідка тепер.

Відповідь: тепер пірамідка має 13 кілець.

Завдання 1008  Цвях завдовжки 10 см забили в дошку так, що з обох сторін дошки він стирчить на 3 см. Яка товщина дошки?

Короткий запис

Товщина дошки — ?

Стирчить — ? см, 2 рази по 3 см

Всього — 10 см

—□—

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (см) – довжина цвяха, що стирчить.

2) 10 – 6 = 4 (см) – товщина дошки.

Відповідь: товщина дошки 4 сантиметри.

Завдання 1009  Сплели «мереживо»: 8 + 18 —> …

Числові «мережива» плетуть так: до числа додають певне число, потім до суми — знову те саме число, і так продовжують, доки сума не наблизиться до 100.

8 + 18 = 18 + 2 + 6 = 26       26 + 18 = 30 + 14 = 44        44 + 18 = 50 + 12 = 62

62 + 18 = 70 + 10 = 80          80 + 18 = 98 

 

Завдання 1010

34 – 6 • (8 : 2) = 10

1) 8 : 2 = 4

2) 6 • 4 = 24

3) 34 – 24 = 10

8 • 3 + 10 : 2 = 29

1) 8 • 3 = 24

2) 10 : 2 = 5

3) 24 + 5 = 29

Завдання 1011

Конуси схожі на моркву.   

 

Завдання 1012  Складена задача на віднімання добутку від числа

Брат купив 5 цукерок по 5 к. кожна. Скільки копі­йок решти він отримає, якщо подасть у касу 1 грн (100 к.)?

Короткий запис

Було — 100 копійок

Покупка — ? к., 5 цукерок по 5 копійок

Залишилось (решта) — ?

План розв’язування

1) Яка вартість покупки?

2) Скільки копі­йок решти він отримає?

Розв’язання

1) 5 • 5 = 25 (к.) – вартість покупки.

2) 100 – 25 = 100 – 30 + 5 = 75 (к.) – копійок решти отримає.

Відповідь: отримає 75 копійок решти.

 

Завдання 1013

(18 : 9) • (14 : 2) = 2 • 7 = 14

(25 : 5) • (45 : 9) = 5 • 5 = 25

(63 : 9) • (32 : 8) = 7 • 4 = 28

(30 : 10) • (49 : 7) = 3 • 7 = 21

(10 : 1) • (16 : 8) = 10 • 2 = 20

(36 : 4) • (36 : 6) = 9 • 6 = 54

Завдання 1014  Розплели «мереживо» 84 – 14 —> 0

Числові «мережива» розплітають так: від числа віднімають певне число, потім від різниці — знову те саме число, і так продовжують, доки різниця не наблизиться до 0.

84 – 14 = 70     70 – 14 = 70 – 20 + 6 = 56    56 – 14 = 42

42 – 14 = 42 – 12 – 2 = 28      28 – 14 = 14    14 – 14 = 0    

 

Завдання 1015

№1 – паралелограм, №2 – рівносторонній трикутник, №3 – прямокутник, №4 – чотирикутник з прямим кутом.

Фігури, які мають прямий кут: 3, 4

 

Завдання 1016 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо значення виразів, потім порівнюємо результати.

45 : 5 > 4 • 2

9 > 8

36 : 6 > 36 : 9

де менший дільник, там більша частка

18 : 6 < 18 : 3

де більший дільник, там менша частка

42 : 7 = 3 • 2

6 = 6

Завдання 1017  Складена задача на віднімання

Рибалка спіймав 54 рибини. Двад­цять маленьких рибок він відпустив, а 6 великих самі вистрибнули з відра. Скільки рибин залишилось у рибалки?

1 спосіб

Короткий запис

Було  — 54 рибини

Відпустив — 20 рибок

Залишилось (Було) — ?

Вистрибнули — 6 рибин

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (54 – 20) – 6

Розв'язання

1) 54 – 20 = 34 (р.) – рибин залишилось, коли відпустив.

2) 34 – 6 = 34 – 4 – 2 = 28 (р.) 

2 спосіб

Короткий запис

Було (спіймав) — 54 рибини

Забралось  — ?, 20 рибок і 6 рибок

Залишилось — ?

Схема

Вираз   54 – (20 + 6)

Розв'язання

1) 20 + 6 = 26 (р.) – всього рибок відпустив і вистрибнули.

2) 54 – 26 = 54 – 24 – 2 = 28 (р.) 

3 спосіб

Було — 54 рибини

Відпустив — 20 рибок

Вистрибнули — 6 рибок

Залишилось — ?

Схема

Вираз   54 – 20 – 6

Розв'язання

54 – 20 – 6 = 28 (р.) 

Відповідь: у рибалки залишилось 28 рибин.

 

Завдання 1018  Кожна клітинка на малюнку відповідає 1 м на місце­вості. Визнач глибину річки в місцях, які на лінійці відстаней відповідають значенням 0 м, 10 м, 20 м. Якщо в якомусь місці змінюється не глибина річки, а висота берега, не називай цього значення.

0 м

10 м

20 м

змінюється висота берега

1 м

1 м

Завдання 1019  Мале і велике кола дотикаються у спільній точці. Радіус малого кола дорівнює 4 см, а радіус великого — 5 см. Знайди суму діаметрів цих кіл.

1) 4 + 4 = 8 (см) – діаметр малого кола.

2) 5 + 5 = 10 (см) – діаметр великого кола.

3) 8 + 10 = 18 (см) – сума діаметрів цих кіл.

 

Завдання 1020 Порядок дій

3 • 6 + 54 = 18 + 54 = 54 + 6 + 12 = 60 + 12 = 72

4 • 8 – 19 = 32 – 19 = 32 – 20 + 1 = 12 + 1 = 13

7 • 9 – 42 = 63 – 42 = 21

4 • 7 + 25 = 28 + 25 = 40 + 13 = 53

24 : 6 + 29 = 4 + 29 = 29 + 1 + 3 = 30 + 3 = 33

42 : 7 + 36 = 6 + 36 = 30 + 12 = 42

 

Завдання 1021  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У саду посадили 4 ряди по 6 яблунь у кожному і ще 14 слив. Скільки всього дерев посадили?

Яблуні

Сливи

Всього

4 ряди по 6 дерев

14 дерев

?

Короткий запис

Яблуні — ? д., 4 ряди по 6 дерев

Сливи — 14 дерев

Всього — ?

Вираз    6 • 4 + 14

Короткий запис №1

Яблуні — ? д., 4 ряди по 6 дерев

Короткий запис №2

Яблуні — 24 дерев

Сливи — 14 дерев

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки яблунь посадили?

2) Скільки всього дерев посадили?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (ябл.) – яблунь посадили.

2) 24 + 14 = 38 (д.) – всього дерев посадили.

Відповідь: посадили 38 дерев.

 

Завдання 1022 Множення

2 • 4 • 5 = 8 • 5 = 40

3 • 3 • 4 = 9 • 4 = 36

35 : 5 • 3 = 7 • 3 = 21

40 : 5 • 9 = 8 • 9 = 72

20 : 4 • 10 = 5 • 10 = 50

15 : 5 • 8 = 3 • 8 = 24

30 : 5 • 5 = 6 • 5 = 30

28 : 4 • 6 = 7 • 6 = 42

Завдання 1023  Задача на додавання трьох доданків

У дворі було 12 горобців. Спо­чатку до них підлетіло 7 горобців, а потім прилетіло 5 горобців. Скільки горобців стало у дворі?

Короткий запис

Було — 12 горобців

Підлетіло — 7 горобців

Прилетіло — 5 горобців

Стало — ?

Розв’язання

12 + 7 + 5 = 19 + 1 + 4 = 24 (г.)

Короткий запис

Було — 12 горобців

Підлетіло — ?, 7 горобців і 5 горобців

Стало — ?

Розв’язання

12 + (7 + 5) = 12 + 12 = 24 (г.)

Короткий запис

Було — 12 горобців

Підлетіло — 7 горобців

Стало — ?

Прилетіло — 5 горобців

Стало — ?

Розв’язання

(12 + 7) + 5 = 19 + 5 = 24 (г.)

Відповідь: у дворі стало 24 горобців. 

 

Завдання 1024  Не виконуючи обчислень, розташували вирази у по­рядку зростання величин:

1) 1 дм + 4 см

    1 дм + 13 см = 1 дм + 1 дм + 3 см

2) 1 дм + 4 см

    1 дм + 13 см = 1 дм + 1 дм + 3 см

    2 дм + 11 см = 2 дм + 1 дм + 1 см

3) 1 дм + 4 см

    1 дм + 13 см = 1 дм + 1 дм + 3 см

    2 дм + 11 см = 2 дм + 1 дм + 1 см

    4 дм + 1 см

4)  1 дм + 4 см

     1 дм + 13 см = 1 дм + 1 дм + 3 см

     2 дм + 11 см = 2 дм + 1 дм + 1 см

     4 дм + 1 см

     6 дм + 4 см

5)  1 дм + 4 см

     1 дм + 13 см = 1 дм + 1 дм + 3 см

     2 дм + 11 см = 2 дм + 1 дм + 1 см

     4 дм + 1 см

     6 дм + 4 см

     8 дм – 3 см

 

1 дм + 4 см

1 дм + 13 см = 1 дм + 1 дм + 3 см

2 дм + 11 см = 2 дм + 1 дм + 1 см

4 дм + 1 см

6 дм + 4 см

8 дм – 3 см

 

Завдання 1025  Складена задача на знаходження суми часток

На яблуні росло 12 яблук, а на груші — 15 груш. Усі фрукти зірвали і розклали порівну в 3 вази. Скільки фруктів у кож­ній вазі?

Короткий запис

У вазі — ? фр., ? (12 фруктів і 15 фруктів) розділити на 3 порівну

План розв'язування

1) Скільки всього фруктів?

2) Скільки фруктів у кож­ній вазі?

Схема 

  

Вираз      (12 + 15) : 3

Розв'язання

1) 12 + 15 = 27 (фр.) – всього фруктів.

2) 27 : 3 = 9 (фр.) – фруктів у кож­ній вазі.

Короткий запис

Яблук у вазі — ? фр., 12 фруктів розділити на 3 порівну

Груш у вазі — ? фр., 15 фруктів розділити на 3 порівну

Всього — ?

Схема

 

Вираз       12 : 3 + 15 : 3

План розв'язування

1) Скільки яблук у кожній вазі?

2) Скільки груш у кожній вазі?

3) Скільки фруктів у кож­ній вазі?

Розв'язання

1) 12 : 3 = 4 (ябл.) – яблук у кожній вазі.

2) 15 : 3 = 5 (гр.) – груш у кожній вазі.

3) 4 + 5 = 9 (фр.) – фруктів у кожній вазі.

Відповідь: у кожній вазі 9 фруктів.

 

Завдання 1026

Якщо швидко обертати прямокутний трикутник навколо олівця, то в повітрі отримаємо конус.

 

Завдання 1027   Розплели «мереживо»: 100 – 20 —> … 0

100 – 20 = 80     80 – 20 = 60    60 – 20 = 40    40 – 20 = 20     20 – 20 = 0

 

Завдання 1028  Складена задача на віднімання числа від добутку

У кожній із 7 коробок було по 3 тенісні м'ячики. П'ять м'ячиків узяли для гри. Скільки м'ячиків залишилось у коробках?

Було

Узяли

Залишилося

7 коробок по 3 м'ячики

5 м'ячиків

?

Короткий запис

Було — ? кг, 7 коробок по 3 м'ячики

Узяли — 5 м'ячиків  

Залишилося — ?

Схема

Вираз   3 • 7 – 5

Короткий запис №1

Було — ? кг, 7 коробок по 3 м'ячики

Короткий запис №2

Було — 21 м'ячики

Узяли — 5 м'ячиків

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки м'ячиків було?

2) Скільки м'ячиків залишилось у коробках?

Розв’язання

1) 3 • 7 = 21 (м.) – м'ячиків було.

2) 21 – 5 = 21 – 1 – 4 = 16 (м.) – м'ячиків залишилось у коробках.

Відповідь: у коробках залишилось 16 м'ячиків.

 

Завдання 1029

5 • 4 + 24 = 20 + 24 = 44

7 • 5 – 19 = 35 – 19 = 35 – 20 + 1 = 16

54 : 6 + 29 = 9 + 29 = 29 + 10 – 1 = 38

35 : 7 + 36 = 5 + 36 = 36 + 4 + 1 = 41

5 • 8 – 26 = 40 – 26 = 40 – 30 + 4 = 14

7 • 4 – 19 = 28 – 19 = 28 – 18 – 1 = 9

18 : 9 + 12 = 2 + 12 = 14

40 : 8 + 32 = 5 + 32 = 37

Завдання 1030  Накресли квадрат, периметр якого на 4 см більший від периметра ква­драта ABCD.

Міркуємо так. Сторона квадрата ABCD дорівнює 5 см. Треба накреслити квадрат, сторона якого на 1 см більша, ніж сторона квадрата ABCD.

Інші завдання дивись тут...