Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 955 «Кругові» приклади

6 • 4 = 24    24 + 16 = 40    40 : 5 = 8    8 + 28 = 36     36 : 6 = 6

 

Завдання 956  Складена задача на знаходження невідомого доданку

У першому і другому класах по 29 учнів. З них 32 — хлопчики, а решта — дівчатка. Скільки дівчаток у двох класах?

Хлопчики

Дівчатка

Всього

32 учнів

?

2 класи по 29 учнів

Короткий запис

Хлопчики — 32 учнів

Дівчатка — ?

Всього — ? уч., 2 класи по 29 учнів

Схема

Вираз   (29 • 2) – 32

Короткий запис №1

У І і ІІ класі — ? уч., 2 класи по 29 учнів

Короткий запис №2

Хлопчики — 32 учнів

Дівчатка — ?

Всього — 58 учнів

План розв’язування

1) Скільки всього учнів у двох класах?

2) Скільки дівчаток у двох класах?

Розв’язання

1) 29 • 2 = 29 + 29 = 58 (уч.) – учнів у двох класах.

2) 58 – 32 = 26 (д.) – дівчаток у двох класах.

Відповідь: у двох класах 26 дівчаток.

 

Завдання 957 Рівняння

Доданок + Доданок = Сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

Доданок

25

12

85 – 64 = 21

Доданок

45 – 25 = 20

38 – 12 = 26

64

Сума

45

38

85

Зменшуване – Від'ємник = Різниця

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник.  Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

Зменшуване

44 + 12 = 56

32

29 + 48 = 77

Від'ємник

12

32 – 16 = 16

48

Різниця

44

16

29

Завдання 958 Порівняння чисел

(24 + 21) : 9 < 24 : 8 + 21 : 7

(24 + 21) : 9 = 45 : 9 = 5

24 : 8 + 21 : 7 = 3 + 3 = 6

20 + 0 • 10 > 0 : 10 + 2

20 + 0 • 10 = 20 + 0 = 20

0 : 10 + 2 = 0 + 2 = 2

(36 – 18) : 6 = 36 : 6 – 18 : 6

(36 – 18) : 6 = 3

36 : 6 – 18 : 6 = 6 – 3 = 3

8 • 8 + 1 < 8 • (8 + 1)

8 • 8 + 1 = 54 + 1 = 65

8 • (8 + 1) = 8 • 9 = 72

Завдання 959  У футбол грало 16 дітей, а в теніс — менше. Коли 4 футболісти пішли грати в теніс, то гравців на обох майданчиках стало порівну. Скільки дітей грало в теніс спочатку?

Короткий запис №1

Було — 16 футболістів

Пішли — 4 футболісти

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — ?

Прийшли — 4 дітей

Стало — 12 дітей

Розв’язання

1) 16 – 4 = 12 (д.) – дітей порівну.

2) 12 – 4 = 8 (д.) – дітей грало в теніс спочатку.

Відповідь: спочатку в теніс грало 8 дітей.

 

Завдання 960  Розплели «мереживо»: 100 – 9 ... .

Числові «мережива» розплітають так: від числа віднімають певне число, потім від різниці — знову те саме число, і так продовжують, доки різниця не наблизиться до 0.

100 – 9 = 81                        81 – 9 = 81 – 1 – 8 = 72             72 – 9 = 72 – 2 – 7 = 63    

63 – 9 = 63 – 3 – 6 = 54       54 – 9 = 54 – 4 – 5 = 45             45 – 9 = 45 – 5 – 4 = 36

36 – 9 = 36 – 6 – 3 = 27       27 – 9 = 27 – 7 – 2 = 18             18 – 9 = 9       9 – 9 = 0

 

Завдання 961 Порядок дій

4 • (15 – 9) = 4 • 6 = 24

(39 – 29) : 2 = 10 : 2 = 5

5 • 8 = 40

27 : 3 = 9

(24 – 12) : 3 = 12 : 3 = 4

(36 – 28) • 3 = 8 • 3 = 24

Завдання 962  Периметр якої фігури більший та на скільки санти­метрів?

Р = (3 + 4) • 2 = 14 (см) – периметр прямокутника.

Р = 8 + 7 + 3 = 18 (см) – периметр трикутника.

18 см > 14 см  Периметр трикутника більший, ніж периметр прямокутника.

18 – 14 = 4 (см) – на стільки сантиметрів більший периметр трикутника, ніж прямокутника.

 

Завдання 963

(35 + 14) : 7 = 49 : 7 = 7

6 • (27 – 18) = 6 • (27 – 17 – 1) = 6 • 9 = 54

81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

6 • 3 : 2 = 18 : 2 = 9

Завдання 964 Множення

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

Множник

3

5

36 : 4 = 9

4

Множник

24 : 3 = 8

40 : 5 = 8

4

20 : 4 = 5

Добуток

24

40

36

20

Завдання 965  Складена задача на знаходження невідомого доданку

Марійка вибила двома пострілами 8 і 6 очок. Скіль­ки очок їй треба вибити третім пострілом, щоб набрати в сумі 20?

Короткий запис

Вибила — ?, 8 очок і 6 очок

Треба вибити — ?

Всього — 20 очок

Розв’язання

1) 8 + 6 = 14 (оч.) – всього очок вибила.

2) 20 – 14 = 6 (оч.) – очок треба вибити третім пострілом.

Відповідь: треба вибити 6 очок.

Завдання 966  «Кругові» приклади

9 • 3 = 27     27 + 13 = 30 + 10 = 40      40 : 5 = 8      8 + 10 = 18     18 : 2 = 9

 

Завдання 967  Складена задача на віднімання частини числа

У крамниці було 27 самокатів. Третю частину са­мокатів продали. Скільки самокатів залишилось у крамниці?

Було

Продали

Залишилося

27 самокатів

1/3 було

?

Короткий запис

Було — 27 самокатів

Продали — ?, 1/3 було

Залишилось — ?

Схема

Вираз    27 – 27 : 3

Короткий запис №1

Було — 27 самокатів

Продали — ?, 1/3 було

Короткий запис №2

Було — 27 самокатів

Продали — 9 самокатів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки самокатів продали?

2) Скільки самокатів залишилось у крамниці?

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (с.) – самокатів продали.

2) 27 – 9 = 27 – 7 – 2 = 18 (с.) – самокатів залишилось у крамниці.

2 спосіб (для старших класів)

1) Якщо 1/3 частину продали, тоді залишилося 2/3, тому

27 : 3 • 2 = 18 (с.) – самокатів залишилось у крамниці.

Відповідь: у крамниці залишилось 18 самокатів.

 

Завдання 968

Добуток чисел 9 і 4:   9 • 4 = 36

Різниця чисел 48 і 8:  48 – 8 = 40

Частка чисел 24 і 4:   24 : 4 = 6

Частка чисел 32 і 4:   32 : 4 = 8

Сума чисел 54 і 9:    54 + 9 = 54 + 6 + 3 = 63

 

Завдання 969 Проста задача на знаходження суми

Паперовий літачок летів на висоті 18 дм. До стелі йому ще 17 дм. Яка висота кімнати в дециметрах?

Короткий запис

І висота — 18 дм

ІІ висота — 17 дм

Всього — ?

Розв’язання

18 + 17 = 20 + 15 = 35 (дм)

Відповідь: висота кімнати 35 дециметрів.

 

Завдання 970 Складена задача на знаходження суми добутків

Квиток у цирк коштує 8 грн, а на футбол — 5 грн. У цирк пішло 6 дітей, а на футбол — 9. Скільки всього гривень потратили діти?

 

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Цирк

8

6

?

?

Футбол

5

9

?

Короткий запис

Цирк — ? грн, 6 квитків по 8 грн

Футбол — ? грн, 9 квитків по 9 грн                                                              

Всього — ?

Схема

Вираз   8 • 6 + 5 • 9

План розв’язування

1) Скільки гривень потратили на цирк?

2) Скільки гривень потратили на футбол?

3) Скільки всього гривень потратили діти?

Розв’язання

1) 8 • 6 = 48 (грн) – гривень потратили на цирк.

2) 5 • 9 = 45 (грн) – гривень потратили на футбол.

3) 48 + 45 = 80 + 13 = 93 (грн) – всього гривень потратили діти.

Відповідь: діти потратили 93 гривні.

 

Завдання 971 Одиниці вимірювання

8 дм + 7 дм = 15 дм = 1 м 5 дм

5 см + 7 см = 12 см = 1 м 2 см

4 ц + 9 ц = 13 ц

6 кг + 3 кг = 9 кг

50 к. + 50 к. = 100 к. = 1 грн

18 ц – 9 ц = 9 ц

Завдання 972  Тістечко коштує 4 грн, а шоколадний батончик — 5 грн. Скільки тістечок та батон­чиків може купити мама, якщо в неї є 20 грн?

20 : 4 = 5 (т.) – тістечок може купити мама на 20 грн.

20 : 5 = 4 (б.) – батончиків може купити мама на 20 грн.

 

Завдання 973 Складена задача на ділення

На лівій шальці гирі 10 кг і 2 кг, на правій – два бідони. Яка маса одного бідона?

10 кг + 2 кг — це 2 бідони по ? кг

Короткий запис №1

І гиря — 10 кг

ІІ гиря — 2 кг

Всього — ?

Короткий запис №2

Маса бідона — ? кг, 12 кг розділити на 2 порівну

Розв’язання

1) 10 + 2 = 12 (кг) – маса двох бідонів.

2) 12 : 2 = 6 (кг) – маса одного бідона.

Відповідь: маса одного бідона 6 кілограмів.

 

Завдання 974

5 • 6 + 29 = 30 + 29 = 59

3 • 7 – 19 = 21 – 19 = 21 – 20 + 1 = 2

8 • 8 – 35 = 64 – 35 = 64 – 34 – 1 = 29

8 • 9 – 52 = 72 – 52 = 20

48 : 6 : 4 = 8 : 4 = 2

54 : 9 : 6 = 6 : 6 = 1

32 : 8 + 47 = 4 + 47 + 47 + 3 + 1 = 51

36 : 6 + 24 = 6 + 24 = 20 + 10 = 30

Завдання 975

24 : 6 = 4

36 : 9 = 6

9 • 3 = 27

8 • 2 = 16

30 : 5 = 6

10 : 2 = 5

9 • 4 = 36

7 • 5 = 35

Завдання 976 Проста задача на ділення

Три богатирі подолали Змія, і цар вручив їм 24 ордени. Вони поділили нагороди порівну. Скільки орденів отримав кожен богатир?

24 ордени — це 3 богатирі по ? орденів

Орденів у 1 богатиря

Кількість богатирів

Загальна кількість орденів

?

3

24

Короткий запис

У богатиря — ? орд., 24 ордени розділити на 3 порівну

Розв’язання

24 : 3 = 8 (орд.) – орденів отримав кожен богатир.

Відповідь: кожен богатир отримав 8 орденів.

 

Завдання 977

5 дм • 4 = 20 дм = 2 м       8 дм • 5 = 40 дм = 4 м

 

Завдання 978

20 : (3 + 2) • 10 = 40

1) 3 + 2 = 5

2) 20 : 5 = 4

3) 4 • 10 = 40

(3 • 5 + 25) : 10 = 4

1) 3 • 5 = 15

2) 15 + 25 = 40

3) 40 : 10 = 4

(48 + 22) : 10 – 7 = 0

1) 48 + 22 = 70

2) 70 : 10 = 7

3) 7 – 7 = 0

Завдання 979 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Три богатирі ведуть купати коней. Кожен богатир веде на поводах по 2 коней та ще 12 коней ідуть слідом. Скільки коней купатимуть богатирі?

Короткий запис

Ведуть — ? к., 3 богатирі по 2 коней

Ідуть слідом — 12 коней

Всього — ?

Вираз    2 • 3 + 12

План розв’язування

1) Скільки коней вели богатирі?

2) Скільки коней купатимуть богатирі?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (к.) – коней вели богатирі.

2) 6 + 12 = 18 (к.) – коней купатимуть богатирі.

Відповідь: богатирі купатимуть 18 коней.

 

Завдання 980

№1 — циліндр, №2 — куля, №3 — куля, №4 – паралелепіпед, №5 – обрізаний конус, №6 – конус, №7 – циліндр, №8 – піраміда, №9 — куб

На малюнку 2 кулі, 1 куб. Решта 6 фігур не є ні кулями, ні кубами.

 

Завдання 981  Накреслили квадрат зі стороною, що дорівнює найменшій стороні трикутника ОКМ.

КМ = 4 см

Завдання 982

35 : 5 • 8 = 7 • 8 = 56

10 : 5 : 2 = 2 : 2 = 1

15 : 5 • 0 = 3 • 0 = 0

25 : 5 • 1 = 5 • 1 = 5

20 : 5 • 10 = 4 • 10 = 40

40 : 5 : 1 = 8 : 1 = 8

Завдання 983  Сплели «мереживо»: 9 + 12 ...

9 + 12 = 12 + 1 + 1 = 21         21 + 12 = 32           32 + 12 = 44      44 + 12 = 56     

56 + 12 = 68               68 + 12 = 70 + 10 = 80       80 + 12 = 92

 

Завдання 984  Складена задача на віднімання добутку від числа

У бочці було 40 л квасу. Два богатирі випили по 7 л квасу кожен. Скільки літрів квасу залишилось у бочці?

Короткий запис

Було — 40 л

Випили — ? л, 2 богатирі по 7 л

Залишилось — ?

Схема

Вираз    40 – 7 • 2

План розв’язування

1) Скільки літрів квасу випили?

2) Скільки літрів квасу залишилось у бочці?

Розв’язання

1) 7 • 2 = 14 (л) – літрів квасу випили.

2) 40 – 14 = 40 – 20 + 6 = 26 (л) – літрів квасу залишилось у бочці.

Відповідь: у бочці залишилось 26 літрів квасу.

 

Завдання 985

28 : 4 = 7

35 : 5 = 7

18 : 2 = 9

9 • 5 = 45

6 • 1 = 6

5 • 10 = 50

36 : 9 = 4

24 : 3 = 8

18 : 3 = 6

7 • 4 = 28

3 • 1 = 3

8 • 0 = 0

Завдання 986  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Для будівництва фортеці три богатирі принесли по 9 каменів кожний, а 8 ка­менів привезли кіньми. Скільки всього каменів доставили?

Короткий запис

Принесли — ? к., 3 богатирі по 9 каменів

Привезли — 8 каменів

Всього — ?

Розв’язання

1) 9 • 3 = 27 (к.) – каменів принесли.

2) 27 + 8 = 20 + 15 = 35 (к.) – всього каменів доставили.

Відповідь: доставили 35 каменів.

 

Завдання 987

1) Суму чисел 3 і 6 помножити на 5:  (3 + 6) • 5 = 9 • 5 = 45

2) Різницю чисел 100 і 80 поділити на 4:  (100 – 80) : 4 = 20 : 4 = 5

3) Від суми чисел 24 і 12 відняти їх різницю:  (24 + 12) – (24 – 12) = 36 – 12 = 24

 

Завдання 988

24 – 3 > 24 : 3

21 > 8

6 • 7 > 6 + 7

добуток більший, ніж сума

5 • (36 : 4) = 20 + 25

45 = 45

30 : 6 + 8 < 5 • 4

13 < 20

Завдання 989 Проста задача на знаходження суми

Коли водолаз пірнув на 38 м, то до дна озера залишилося ще 15 м. Яка глибина озера?

Короткий запис

І частина глибини — 38 м

ІІ частина глибини — 15 м

Всього — ?

Розв’язання

38 + 15 = 40 + 13 = 53 (м)

Відповідь: глибина озера 53 метри.

 

Завдання 990  Периметр якої фігури менший та на скільки сантиметрів?

Р = 3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата.

Р = 4 + 3 + 6 = 13 (см) – периметр трикутника.

13 см > 12 см  Периметр трикутника більший, ніж периметр квадрата.

13 – 12 = 1 (см) – на стільки сантиметрів більший периметр трикутника, ніж квадрата.

 

Завдання 991

Фігура біля ліхтаря – це куб. Тінню від куба є (Б) квадрат.

 

Завдання 992  Збільшили числа у 7 разів (помножили на число 7):

2 • 7 = 14    4 • 7 = 28    5 • 7 = 35    6 • 7 = 42     8 • 7 = 56     9 • 7 = 63

 

Завдання 993 Знайомство з ціною, вартістю

Богатирський кінь коштує 6 золотих монет. Скільки таких монет потрібно, щоб купити четверо бога­тирських коней?

Ціна

Кількість коней

Вартість

6 монет

4

?

Розв’язання

6 • 4 = 24 (м.)

Відповідь: потрібно таких 24 золотих монет.

Інші завдання дивись тут...