Інші завдання дивись тут...

Сторінка 11

Завдання 1 Множення чисел

3 • 2 = 6

3 • 8 =  24

2 • 8 = 16

3 • 6 = 18

3 • 9 = 27

2 • 7 = 14

3 • 5 = 15

2 • 5 = 10

3 • 3 = 9

Завдання 2

Купили 4 булочки, по 3 гривні за кожну, і плетенку за 8 грн. Яка вартість покупки?

Короткий запис

Вартість   ?, 4 б. по 3 грн і 8 грн

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (грн) – коштують булочки.

2) 12 + 8 = 20 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: 20 гривень.

Завдання 3 Одиниці вимірювання

1 дм 4 см = 14 см

3 дм 3 см = 33 см

5 дм 7 см = 57 см

56 см = 5 дм 6 см

40 см = 4 дм

71 см = 7 дм 1 см

Завдання 4 Доба

Намалюй на циферблаті велику стріл­ку так, щоб сума чисел, на які вказують обидві стрілки, була максимальною.

12 + 9 = 21  Даний годинник показує 9 год.

Сторінка 12

Завдання 1

27 : 3 = 9 П

12 : 2 = 6 А

21 : 3 = 7 Р

6 : 3 = 2 Т

3 • 2 = 6 А

18 : 2 = 9 П

7 • 3 = 21 О

9 • 3 = 27 Л

12 : 3 = 4 Ю

16 : 2 = 8 С

9 : 3 = 3 М

8 • 3 = 24 И

24 : 3 = 8 С

15 : 3 = 5 К

18 : 3 = 6 А

Завдання 2

Іграшковий ведмедик коштує 24 грн, а зайчик — утричі дешевше. Скільки гривень коштують обидві іграшки?

Короткий запис

Ведмедик   24 грн

Зайчик  ?, у 3 рази менше

Всього  ?

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (грн) – коштують зайчики.

2) 24 + 8 = 32 (грн) – коштують обидві іграшки.

Відповідь: 32 гривень.

Завдання 3

Діляться на 3: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27

Завдання 4 Розділи шестикутник двома лініями на прямокутник і два трикутники. Знайди периметр прямокутника.

 

Р = 3 • 2 + 2 • 2 = 10 (см) – периметр прямокутника.

 

Сторінка 13

Завдання 1 Порядок дій

18 : 3 + 4 = 6 + 4 = 10

24 : 3 – 6 = 8 – 6 = 2

15 : 3 + 9 = 5 + 9 = 14

12 : 3 – 4 = 4 – 4 = 0

21 : 3 + 7 = 7 + 7 = 14

24 : 3 – 8 = 8 – 8 = 0

18 : 3 – 4 = 6 – 4 = 2

27 : 3 + 1 = 9  + 1 = 10

Завдання 2 Проста задача

З городу зібрали 12 ц моркви. Усю моркву навантажили на 3 підводи, порівну на кожну. Скільки центне­рів моркви на одній підводі?

Короткий запис

3 п.  12 ц

1 п.  ?

Розв’язання

12 : 3 = 4 (ц)

Відповідь: на одній підводі 4 центнери.

Завдання 3

Периметр трикутника, в якого всі сторони рівні, 15 см. Яка довжина однієї сторони цього трикутника?

Розв’язання

15 : 3 = 5 (см)

Відповідь: довжина сторони трикутника 5 см.

Завдання 4 Зафарбуй дані фігури так, щоби прямокутник ле­жав на крузі.

Круг - зеленим, частина прямокутника - жовтим. 

 

Сторінка 14

Завдання 1

21 : 3 = 7 Г

15 : 3 = 5 Р

18 : 2 = 9 У

12 : 2 = 6 Н

24 : 3 = 8 Т

10 : 2 = 5 Р

27 : 3 = 9 У

6 : 3 = 2 Ч

6 • 3 = 18 К

9 : 3 = 3 А

7 • 3 = 21 Г

12 : 3 = 4 В

7 • 2 = 14 И

18 : 3 = 6 Н

16 : 2 = 8 Т

Завдання 2

Учений біолог побачив на галявині 12 метеликів. Третю частину метеликів він упіймав, а решта — полетіли. Скільки метеликів полетіли?

Короткий запис

Було  12 м

Упіймав  ?, 1/3 від було

Полетіли  ?, решта

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (грн) – коштують зайчики.

2) 24 + 8 = 32 (грн) – коштують обидві іграшки.

Відповідь: 32 гривень.

Завдання 3

5 • 3 > 5 • 2

8 • 2 < 2 • 9

21 : 3 = 2 + 5

3 • 9 > 2 • 8

27 : 9 < 5 • 2

4 • 3 > 24 : 3

Завдання 4  Накресли відрізок АВ завдовжки 10 см. Поділи його на дві рівні частини.

10 : 2 = 5 (см)

 

Сторінка 15

Завдання 1

9 • 4 = 36 Ц

7 • 3 = 21 Е

6 • 2 = 12 Г

16 : 2 = 8 Л

8 • 2 = 16 А

9 • 2 = 18 П

7 • 2 = 14 І

7 • 4 = 28 С

9 • 3 = 27 О

6 • 4 = 24 К

3 • 4 = 12 Г

2 • 4 = 8 Л

5 • 4 = 20 И

4 • 8 = 32 Н

4 • 4 = 16 А

Завдання 2

У шести клітках по 4 кролі, а в одній 5 кролів. Скільки всього кролів?

Короткий запис

Усього  6 кл. по 4 кр. і 5 кр.

Розв’язання

1) 4 : 6 = 24 (кр.) – кролів у 6 клітках.

2) 24 + 5 = 29 (кр.)

Відповідь: всього 29 кролів.

Завдання 3 Правильні нерівності

4 • 8 < 3 • 9

3 • 5 < 4 • 4

18 : 2 > 4 • 2

24 : 3 > 4 • 3

Завдання 4  За допомогою косинця знайди фігури, які мають прямий кут. Запиши їхні номери.

3, 4

 

Сторінка 16

Завдання 1                                                                                                             

8 • 2 = 16 К

8 • 3 = 24 Р

9 • 2 = 18 О

9 • 3 = 27 В

12 : 3 • 4 = 4 • 4 = 16 К

18 : 3 • 4 = 6 • 4 = 24 Р

9 : 3 • 4 = 3 • 4 = 12 А

24 : 3 • 4 = 8 • 4 = 32 Б

6 : 3 • 4 = 2 • 4 = 8 Г

21 : 3 • 4 = 7 • 4 = 28 У

27 : 3 • 4 = 9 • 4 = 36 Л

15 : 3 • 4 = 5 • 4 = 20 Я

Завдання 2

Діти виготовили із природних матеріа­лів 6 іграшок: кожну третю іграшку — із шишок, а решту — із жолудів. Скільки іграшок із жолудів зробили діти?

Розв’язання

1) 6 : 3 = 2 (ігр.) – іграшки з шишок.

2) 6 – 2 = 4 (ігр.)

Відповідь: діти зробили 4 іграшки з жолудів.

Завдання 3                                                                                                            

(3 + 4) • 8 = 7 • 8 = 56

15 : 3 • 8 = 5 • 8 = 40

(27 + 3) • 8 = 30 • 8 = 240

(24 – 6) • 8 = 18 • 8 = 144

Завдання 4

Ні

Не стане однаковою кількість чоловічків, які ідуть і які сидять, коли один з тих, хто іде, присяде.

5 - 1 = 4 - стоятимуть.      4 + 1 = 5 - сидятимуть.   4 < 5  

 

Сторінка 17

Завдання 1

12 : 3 + 46 = 4 + 46 = 50

(15 + 9) : 3 = 24 : 3 = 8

38 – 5 • 4 = 38 – 20 = 18

60 – 24 : 3 = 60 – 8 = 52

18 : 2 – 9 = 9 – 9 = 0

12 : 2 – 15 : 3 = 6 – 5 = 1

(16 : 2) • (12 : 3) = 8 • 4 = 32  

27 : 3 • 2 + 6 = 9 • 2 + 6 = 18 + 6 = 24

Завдання 2

Столяр виготовив 8 столів, стільців — у 4 рази більше, а полиць — стільки, скільки столів і стільців разом. Скільки полиць змайстрував столяр?

Короткий запис

Столів  8 шт.

Стільців  ?, у 4 рази більше

Полиць  ?, стільки, скільки столів і стільців разом

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (шт.) – виготовили стільців.

2) 8 + 32 = 40 (шт.) – виготовили полиць.

Відповідь: столяр змайстрував 40 полиць.

Завдання 3 Порівняй

75 – 39 > 18 + 10

2 • 8 > 2 • 6

4 • 5 = 90 – 70

2 • 7 < 34 – 14

18 : 2 > 4 • 2

6 • 4 = 48 – 24

12 : 2 = 2 • 3

2 • 9 = 9 • 2

3 • 9 > 5 • 3

Завдання 4  Накресли один відрізок завдовжки 1 дм 1 см, а дру­гий — на 4 см коротший. Познач їх літерами латин­ського алфавіту.

1 дм 1 см – 4 см = 11 см – 4 см = 7 см

 

Сторінка 18

Завдання 1

31 – 19 = 12 К

82 – 65 = 17 У

99 – 80 = 19 П

19 + 9 = 28 О

70 – 52 = 18 Л               

12 : 2 • 4 = 6 • 4 = 24 З

24 : 3 • 4 = 8 • 4 = 32 Е

10 : 2 • 4 = 5 • 4 = 20 Б

18 : 2 • 4 = 9 • 4 = 36 Р

8 : 2 • 4 = 4 • 4 = 16 А

Завдання 2

На свято до Мухи-Цокотухи прийшло 5 жуків, а коників-стрибунців — у 4 рази більше. На скільки більше коників, ніж жуків, прийшло на свято?

Короткий запис

Жуків  5 к.

Коників-стрибунців  ?, у 4 рази більше

На скільки більше  ?

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (к.) – серед комах коників.

2) 20 – 5 = 15 (к.)

Відповідь: на 15 коників більше, ніж жуків, прийшло на свято.

Завдання 3  

16 : 2 + 25 = 8 + 25 = 33

24 : 3 + 19 = 8 + 19 = 27

18 : 2 + 23 = 9 + 23 = 32

21 : 3 + 18 = 7 + 18 = 25

Завдання 4 Зафарбуй дані фігури так, щоб трикутник знаходився під квадра­том.

Зелений квадрат, частина трикутника жовта. 

 

Сторінка 19

Завдання 1

7 • 4 = 28 Ш

18 : 3 = 6 А

9 • 4 = 36 Х

9 • 3 = 27 И

16 : 4 • 3 = 4 • 3 = 12 Р

36 : 4 • 3 = 9 • 3 = 27 И

28 : 4 • 3 = 7 • 3 = 21 Б

8 : 4 • 3 = 2 • 3 = 6 А

Завдання 2

Учений кіт прочитав 8 віршів, а казок — у 4 рази менше. На скільки менше ка­зок, ніж віршів, прочитав кіт?

Короткий запис

Вірші   8 шт.

Казки  ?, у 4 рази менше

На скільки менше  ?

Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (шт.) – прочитав казок.

2) 8 – 2 = 6 (шт.)

Відповідь: на 6 казок менше, ніж віршів, прочитав кіт.

Завдання 3

28 : 4 = 20 : 4 + 2

4 • 6 – 3 > 4 • 5

36 : 4 < 3 • 3

32 : 4 < 27 : 3

16 : 4 < 18 : 2

24 : 4 > 2 • 3 – 1

Завдання 4  На годиннику велика стрілка вказує на число 10. Знайди і обведи два числа, вказуючи на які маленька стрілка разом із великою утворить пря­мі кути.

Годинник

Година

12 год 50 хв

6 год 50 хв

Числа малої стрілки

1

7

Сторінка 20

Завдання 1

8 • 3 = 24 П

21 : 3 = 7 О

6 • 4 = 24 П

12 : 3 = 4 І

9 • 3 = 27 Л

12 : 4 = 3 В

21 : 3 = 7 О

9 : 3 = 3 В

32 : 4 = 8 Н

18 : 3 = 6 А

8 : 4 = 2 М

24 : 4 = 6 А

20 : 4 = 5 Й

28 : 4 = 7 О

36 : 4 = 9 Р

Завдання 2

Із 16 рицарів лише четверта частина ма­ють щити. Скільки рицарів щитів не ма­ють?

Короткий запис

Мають щити  ?, четверта частина від 16 

Не мають щитів  ?

Усього  16 р.

Розв’язання

1) 16 : 4 = 4 (р.) – рицарі мають щити.

2) 16 – 4 = 12 (р.)

Відповідь: щитів не мають 12 рицарів.

Завдання 3 Ділення чисел

8

12

16

8 : 2 = 4

12 : 2 = 6

16 : 2 = 8

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

Завдання 4 Зафарбуй половину трикутника, чверть квадрата, третину круга.

Інші завдання дивись тут...