Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 2 клас Будна Н., Беденко М. (частина 2)"

Сторінка 39

Завдання 1 Ділення на число 7 

Якщо деяке число поділити і помножити на одне і те саме число, то значення не зміниться.

21 : 7 • 5 = 3 • 5 = 15

28 : 7 • 9 = 4 • 9 = 36

49 : 7 • 8 = 7 • 8 = 56

35 : 7 • 8 = 5 • 8 = 40

63 : 7 • 7 = 63

42 : 7 • 3 = 6 • 3 = 18

Завдання 2  Складена задача на різницеве порівняння

На зупинці з автобуса вийшло 14 пасажирів, а в са­лоні залишилося у 7 разів менше, ніж вийшло. На скільки менше пасажирів залишилося в автобусі, ніж вийшло?

Короткий запис

Вийшло — 14 пасажирів

Залишилося — ?, у 7 разів менше, ніж вийшло; на ? пасажирів менше, ніж вийшло

Вираз         14 – 14 : 7

Розв’язання

1) 14 : 7 = 2 (п.) – пасажирів залишилося.

2) 14 – 2 = 12 (п.) – на стільки менше пасажирів залишилося, ніж вийшло.

Відповідь: на 12 пасажирів менше залишилося, ніж вийшло.

Завдання 3

1) Ділене 56, дільник є різницею чисел 14 і 7.

56 : (14 – 7) = 56 : 7 = 8

2) Зменшуване виражене добутком чисел 7 і 9, від'ємник дорівнює 8.

7 • 9 – 8 = 63 – 8 = 63 – 3 – 5 = 55

3) Перший множник є часткою чисел 18 і 6, другий дорівнює 7.

(18 : 6) • 7 = 3 • 7 = 21

Завдання 4

Чоловічок зібрав три грибочки, роблячи однакову кількість кроків до кожного з них. Намалюй два пер­ші грибочки, якщо третій на малюнку вже є.

6 : 3 = 2 (кр.)

О—О—О—О—О—О—О—О—О—О

 

Сторінка 40

Завдання 1 Порядок дій

7 • 7 + 43 = 49 + 43 = 80 + 12 = 92

37 + 6 • 7 = 37 + 42 = 79

19 + 4 • 7 = 19 + 28 = 19 + 1 + 27 = 47

11 – 28 : 7 = 11 – 4 = 7

14 + 28 : 7 = 14 + 4 = 18

12 + 56 : 7 = 12 + 8 = 10 + 10 = 20

42 : (23 – 16) = 42 : (23 – 13 – 3) = 42 : 7 = 6

3 • (33 – 25) = 3 • (33 – 23 – 2) = 3 • 8 = 24

49 : (49 – 42) = 49 : 7 = 7

14 : (22 – 15) = 14 : (22 – 12 – 3) = 14 : 7 = 2

Завдання 2 Складена задача на зменшення у декілька разів

Оля прочитала 9 сторінок книжки, Люба — на 19 сто­рінок більше, ніж Оля, а Марійка — у 7 разів менше, ніж Люба. Скільки сторінок книжки прочитала Ма­рійка?

Короткий запис

Оля — 9 сторінок

Люба — ?, на 19 сторінок більше, ніж Оля

Марійка — ?, у 7 разів менше, ніж Люба

Вираз      (9 + 19) : 7

Розв’язання

1) 9 + 19 = 19 + 1 + 8 = 28 (стор.) – сторінок прочитала Люба.

2) 28 : 7 = 4 (стор.) – сторінок прочитала Марійка.

Відповідь: Марійка прочитала 4 сторінки.

Завдання 3 Одиниці вимірювання

8 дм 5 см < 86 см

4 дм 2 см = 42 см

5 дм 9 см < 60 см

1 дм 1 см = 11 см

37 см < 3 дм 8 см

26 см = 2 дм 6 см

63 см > 6 дм 2 см

84 см = 8 дм 4 см

8 дм 5 см = 80 см + 5 см = 85 см

4 дм 2 см = 40 см + 2 см = 42 см

5 дм 9 см = 50 см + 9 см = 59 см

1 дм 1 см = 10 см + 1 см = 11 см

37 см = 30 см + 7 см = 3 дм 7 см

26 см = 20 см + 6 см = 2 дм 6 см

63 см = 60 см + 3 см = 6 дм 3 см

84 см = 80 см + 4 см = 8 дм 4 см

Завдання 4

Праву дощечку мають намір щільно припасувати до лівої. Підкресли місце на лівій дощечці, в якому опиниться елемент правої дощечки, позначений зі­рочкою.

_ _ □ _ _ □ _

 

Сторінка 41

Завдання 1

2 • 7 = 14

2 + 7 = 9

3 • 6 = 18

3 + 6 = 9

7 • (2 + 2) = 7 • 4 = 28

7 • (15 – 10) = 7 • 5 = 35

Завдання 2  Складена задача на знаходження суми числа і добутку

Тато купив 4 кг капусти і 3 пакети моркви, по 2 кг у кожному пакеті. Яка маса покупки?

Капуста

Морква

Всього

4 кг

3 пакети по 2 кг

?

Короткий запис

Капуста — 4 кг

Морква — ?, 3 пакети по 2 кг

Всього — ?

Вираз      4 + 2 • 3

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (кг) – кілограмів моркви купив.

2) 4 + 6 = 10 (кг) – маса покупки.

Відповідь: маса покупки 10 кілограмів.

Завдання 3 Множення і ділення на розрядну одиницю

(42 : 6 + 1 • 1) • 7 = (7 + 1) • 7 = 8 • 7 = 56

0 • 6 + 24 + 76 = 0 + 24 + 76 = 90 + 10 = 100

(0 • 5 + 50) : 1 = (0 + 50) : 1 = 50 : 1 = 50

(45 : 5 + 1) : 10 = (9 + 1) : 10 = 10 : 10 = 1

Завдання 4

Зафарбуй дані фігури так, щоб квадрат знаходився під прямокутником.

Зафарбовуємо повністю прямокутник, а квадрата – частину.

 

Сторінка 42

Завдання 1

0 • 4 = 0

0 • 7 = 0

1 + 0 = 1

1 • 8 = 8

7 • 1 = 7

0 • 3 = 0

14 + 6 : 1 = 14 + 6 = 20

18 – 8 • 0 = 18 – 0 = 18

12 + 2 : 2 = 12 + 1 = 13

Завдання 2  Складена задача на знаходження суми добутків

Із 24 волошок і 18 ромашок склали 6 однакових бу­кетів. Скільки квіток було в кожному букеті?

Короткий запис

Волошки — 24 квітки — 6 букетів по ? квіток

Ромашки — 18 квіток — 6 букетів по ? квіток

Разом — 1 букет — ? квіток

Розв’язання

1) 24 : 6 = 4 (в.) – волошок у кожному букеті.

2) 18 : 6 = 3 (р.) – ромашок у кожному букеті.

3) 4 + 3 = 7 (кв.) – всього квіток у кожному букеті.

2 спосіб

Оскільки букетів однакова кількість, тому

Короткий запис

Квіти — ?, 24 волошки і 18 троянд — 6 букетів по ? квіток

Розв’язання

1) 24 + 18 = 24 + 6 + 12 = 42 (кв.) – всього квіток.

2) 72 : 6 = 7 (кв.) – квіток у кожному букеті.

Відповідь: у кожному букеті 7 квіток.

Завдання 3 Нерівність

х • 8 < 50

х • 8 < 48

х • 8 < 6 • 8

х < 6

Відповідь: 2, 3, 4, 5.

Завдання 4

Знайди периметр прямокутника ABCD. Побудуй праворуч квадрат із таким самим периметром.

Короткий запис

Довжина — 4 см

Ширина — 2 см

Р — ?

Розв’язання

Р = (4 + 2) • 2 = 6 • 2 = 12 (см) – периметр прямокутника довжиною 4 см і шириною 2 см.

12 : 4 = 3 (см) – сторона квадрата для побудови.

 

Сторінка 43

Завдання 1

Якщо деяке число помножити і поділити на одне і те саме число, то значення не зміниться.

8 • 0 : 2 = 0 : 2 = 0

8 • 3 : 6 = 24 : 6 = 4

8 • 7 : 7 = 8

0 • 5 : 5 = 0

8 • 6 + 2 = 48 + 2 = 50

0 : 8 + 13 = 0 + 13 = 13

8 • 8 – 21 = 64 – 21 = 43

81 – 8 • 2 = 81 – 16 = 81 – 20 + 4 = 65

8 • 4 + 30 = 32 + 30 = 62

60 – 8 • 3 = 60 – 24 = 60  30 + 6 = 36

Завдання 2  Складена задача на знаходження суми добутків

у шлюпці можуть плисти 4 пасажири, а на барка­сі — 8. Скільки всього пасажирів поміститься на 8 таких шлюпках і 3 таких баркасах?

Судно

Пасажирів у 1 судні

Кількість суден

Загальна кількість пасажирів

Шлюпка

4

8

?

?

Баркас

8

3

?

Короткий запис

Шлюпки — ? п., 8 суден по 4 пасажири

Баркаси — ? п., 3 судна по 8 пасажирів

Всього — ? п.

Вираз       4 • 8 + 8 • 3

Розв’язання

1) 4 • 8 = 32 (п.) – пасажирів поміститься у шлюпках.

2) 8 • 3 = 24 (п.) – пасажирів поміститься на баркасах.

3) 32 + 24 = 56 (п.) – всього пасажирів поміститься.

Відповідь: всього поміститься 56 пасажирів.

Завдання 3 Порівняння чисел

8 • 0 < 8 • 1

8 • 9 = 9 • 8

8 • 7 > 8 • 6

де менший добуток, там менший множник

переставний закон множення

де більший добуток, там більший множник

8 • 9 > 8 • 7

8 • 1 < 8 • 2

 

8 • 3 = 6 • 4

де більший добуток, там більший множник

де менший добуток, там менший множник

8 • 3 = 4 • 2 • 3 = (2 • 3) • 4 = 6 • 4

Завдання 4

Трикутники: AED, ABE, ECD

 

Сторінка 44

Завдання 1

48 : 8 • 7 = 6 • 7 = 42

72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

48 : 8 • 9 = 6 • 9 = 54

40 : 8 • 9 = 5 • 9 = 40

16 : 8 • 1 = 2 • 1 = 2

0 : 8 • 5 = 0 • 5 = 0

24 : 8 : 1 = 3 : 1 = 3

56 : 8 • 4 = 7 • 4 = 28

64 : 8 • 6 = 8 • 6 = 48

32 : 8 • 7 = 4 • 7 = 28

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

У 8 однакових ящиків розклали 40 кг бананів. Скільки таких ящиків знадо­биться, щоб розкласти 20 кг бананів?

Маса 1 ящика (кг)

Кількість ящиків

Загальна маса (кг)

?

8

40

однаково

?

20

Короткий запис

8 ящиків — 40 кг

? ящиків — 20 кг

Вираз                20 : (40 : 8)

Розв’язання

1) 40 : 8 = 5 (кг) – маса 1 ящика бананів.

2) 20 : 5 = 4 (ящ.) – таких ящиків знадобиться.

2 спосіб

1) 40 : 20 = 2 (рази) – у стільки разів менше кілограмів.

2) 8 : 2 = 4 (ящ.) – таких ящиків знадобиться.

Відповідь: знадобиться 4 таких ящики.

Завдання 3

Грошові одиниці від найменшої до найбільшої: 1 к. , 10 к., 1 грн = 100 к.

Завдання 4

4 • 2 = 8 (см) – довжина відрізка для побудови.

 

Сторінка 45

Завдання 1

32 – 8 • 2 = 32 – 16 = 32 – 20 + 4 = 16

40 – 8 • 5 = 40 – 40 = 0

64 : 8 + 32 = 8 + 32 = 40

64 : 8 – 7 = 8 – 7 = 1

40 – 40 : 8 = 40 – 5 = 35

(20 + 28) : 8 = 48 : 8 = 6

(80 – 48) : 8 = 32 : 8 = 4

32 : 8 + 47 = 4 + 47 = 47 + 3 + 1 = 51

56 : 8 + 0 = 7 + 0 = 7

48 : 6 – 8 = 8 – 8 = 0

Завдання 2  Складена задача на збільшення у декілька разів

Довжина першої смужки 15 см, друга — у 5 разів коротша (менше сантиметрів), ніж перша, а третя смужка у 2 рази довша (більше сантиметрів), ніж друга. Яка довжина третьої смужки?

Короткий запис

І смужка — 15 см

ІІ смужка — ?, у 5 разів менше, ніж І смужка

ІІІ смужка — ?, у 2 рази більше, ніж ІІ смужка

Вираз        15 : 5 • 2 

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (см) – довжина ІІ смужки.

2) 3 • 2 = 6 (см) – довжина ІІІ смужки.

Відповідь: довжина третьої смужки 6 сантиметрів.

Завдання 3 Рівняння

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

40 : 8 = 5

(бо 5 • 8 = 40)

49 : 7 = 7

(бо 7 • 7 = 49)

24 : 4 = 6

(бо 6 • 4 = 24)

45 : 5 = 9

(бо 9 • 5 = 45)

27 : 3 = 9

(бо 9 • 3 = 27)

54 : 6 = 9

(бо 9 • 6 = 54)

Завдання 4

У якої фігури периметр більший?

РABCD = (5 + 2) • 2 = 14 (см) – периметр прямокутника довжиною 5 см і шириною 2 см.

РKMP = 4 + 5 + 3 = 12 (см) – периметр трикутника зі сторонами 4 см, 5 см і 3 см.

14 см > 12 см   

Периметр прямокутника більший, ніж трикутника. 

 

Сторінка 46

Завдання 1

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

25 : 5 = 5

(бо 25 : 5 = 5)

49 : 7 = 7

(бо 49 : 7 = 7)

48 : 6 = 8

(бо 48 : 8 = 6)

56 : 8 = 7

(бо 56 : 7 = 8)

24 : 8 = 3

(бо 24 : 3 = 8)

12 : 6 = 2

(бо 12 : 2 = 6)

Завдання 2

5 • 8 + 5 > 5 • 8 – 5

6 • 4 – 4 = 3 • 7 – 1

сума більша, ніж різниця

20 = 20

0 • 6 + 9 < 5 • 7 + 15

32 : 4 : 8 > 45 : 5 • 0

де менші доданки, там менша сума

де множник дорівнює 0, там добуток дорівнює 0

Завдання 3  Складена задача на знаходження суми добутків

Мама законсервувала 8 трилітрових і 9 дволітрових банок компоту. Скільки літрів компоту мама запас­ла на зиму?

Трилітрові

Дволітрові

Всього

8 банок по 3 л

9 банок по 2 л

?

Короткий запис

Трилітрові — ? л, 8 банок по 3 л

Дволітрові — ? л, 9 банок по 2 л

Всього — ?

Розв’язання

1) 3 • 8 = 24 (л) – компоту в трилітрових банках.

2) 2 • 9 = 18 (л) – компоту в дволітрових банках.

3) 24 + 18 = 24 + 6 + 12 = 42 (л) – літрів компоту мама запасла на зиму.

Відповідь: на зиму мама запасла 42 л компоту.

Завдання 4

Знайди периметри рівностороннього трикутника і квадрата.

РАВС = 3 • 3 = 9 (см) – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 3 см.

РKOMP = 3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата зі стороною 3 см.

Треба зафарбувати фігуру з меншим периметром – трикутник.

 

Сторінка 47

Завдання 1

Якщо деяке число помножити і поділити на одне і те саме число, то значення не зміниться.

9 • 2 : 6 = 18 : 6 = 3

9 • 4 : 4 = 9

9 • 3 : 3 = 9

9 • 5 : 5 = 9

9 • 7 : 7 = 9

9 + 9 • 4 = 9 • 4 + 9 = 9 • 5 = 45

0 + 9 • 5 = 0 + 45 = 45

1 + 7 • 9 = 1 + 63 = 64

9 + 9 • 9 = 9 • 9 + 9 = 9 • 10 = 90

2 • 9 – 5 = 18 – 5 = 13

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

Маса чотирьох однакових кролів 12 кг. Яка маса дев'яти таких самих кролів?

Маса 1 кроля (кг)

Кількість кролів

Загальна маса (кг)

?

4

12

однакова

9

?

Короткий запис

4 кролі — 12 кг

9 кролів — ? кг

Вираз        (12 : 4) • 9

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (кг) – маса 1 кроля.

2) 3 • 9 = 27 (кг) – маса 9 таких кролів.

Відповідь: маса кролів 27 кілограмів.

Завдання 3

9 • 2 < 9 • 1

9 • 7 = 7 • 9

9 • 5 > 9 • 4 

де менший множник, там менший добуток

переставний закон множення

де більший множник, там більший добуток

9 • 6 > 9 • 5

9 • 4 < 9 • 5

9 • 3 = 3 • 9

де більший множник, там більший добуток

де менший множник, там менший добуток

переставний закон множення

Завдання 4

Побудуй прямокутник, усередині якого буде 24 клі­тинки.

24 = 6 • 4

Завдання 5 Доба

Вистава в театрі розпочалася о 12 годи­ні. Намалюй на циферблаті стрілки так, щоб вони вказували на цю годину.

Інші завдання дивись тут...