Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 77  

Завдання 1, 2  Таблиця множення числа 2 

2 + 2 + 2 = 2 • 3

2 + 2 + 2 + 2 < 2 • 5

(2 • 4 < 2 • 5)

2 • 6 > 2 + 2 + 2

(2 • 6 > 2 • 3)

Завдання 3  Проста задача на множення

У велосипеда 2 колеса. Скільки разом коліс у семи велосипедів?

Коліс у 1 велосипеда

Кількість велосипедів

Загальна кількість коліс

2

7

?

Короткий запис

Колеса — ? к., 7 велосипедів по 2 колеса

Схема

Розв’язання

2 • 7 = 14 (к.) – разом коліс у семи таких велосипедів.

Відповідь: у семи таких велосипедів разом 14 коліс.

 

Завдання 4 Складена задача на зменшення на деяке число

Ціна лінійки 26 грн. Блокнот на 14 грн дорожчий (більше гривень) від лінійки, а зо­шит — на 10 грн дешевший (менше гривень) за блокнот. Яка ціна зошита?

Короткий запис

Лінійка — 26 грн

Блокнот — ?, на 14 грн більше, ніж зошит

Зошит — ?, на 10 грн менше, ніж блокнот

Вираз   (26 + 14) – 10

Короткий запис №1

Лінійка — 26 грн

Блокнот — ?, на 14 грн більше

Короткий запис №2

Блокнот — 40 грн 

Зошит — ?, на 10 грн менше

План розв’язування

1) Яка ціна блокнота?

2) Яка ціна зошита? 

Розв’язання

1) 26 + 14 = 40 (грн) – ціна блокнота.

2) 40 – 10 = 30 (грн) – ціна зошита.

Відповідь: ціна зошита 30 гривень.

 

Завдання 5  Віднімання

Якщо а = 24, тоді 72 – а = 72 – 24 = 72 – 22 – 2 = 50 – 2 = 48

Якщо а = 48, тоді 72 – а = 72 – 48 = 22 + (50 – 48) = 22 + 2 = 24

 

Завдання 6  Додавання

15 + 15 + 15 + 15 + 15 = 30 + 30 + 15 = 60 + 15 = 75

 

СТОРІНКА 78  Прості задачі на дію множення

Завдання 1 Множення

По 2 узяли 5 разів   2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

 

Завдання 2  Прості задачі на множення

а) Мама роздала трьом дітям по 2 персики. Скільки персиків роздала мама?

Короткий запис

Персики — ? п., 3 дітей по 2 персики

Розв’язання

2 • 3 = 6 (п.) – персиків роздала мама.

Відповідь: мама роздала 6 персиків.

б) У 5 пакетів розклали по 2 кг мандаринів. Скільки всього кілограмів мандаринів розклали в пакети?

Короткий запис

Маса  — ? кг, 5 пакетів по 2 кг

Розв’язання

2 • 5 = 10 (кг) – всього кілограмів мандаринів розклали в пакети.

Відповідь: у пакети розклали 10 кілограмів мандаринів.

Завдання 3  Порівняння чисел

2 • 5 > 2 + 2 + 2 + 2  (2 • 5 > 2 • 4 )    2 • б = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

2 • 3 + 2 = 2 • 4                        2 • 7 + 2 + 2 > 2 • 8     (2 • 9 > 2 • 8)

 

Завдання 4  2 • 4 = 8    2 • 6 = 12    2 • 8 = 16   2 • 7 = 14

 

Завдання 5  У кожному стовпчику знайди значення другого виразу, використо­вуючи значення першого:

3 • 4 = 12

3 • 5 = 3 • 4 + 2  = 12 + 3 = 15

5 • 6 = 30

5 • 7 = 5 • 6 + 6 = 30 + 6 = 36

2 • 8 = 16

2 • 9 = 2 • 8 + 2 = 16 + 2 = 18

4 • 5 = 20

4 • 6 = 4 • 5 + 4 = 20 + 4 = 24

Завдання 6

а) Неправильне запитання. У парку Люда знайшла 25 червоних кленових листків, а жовтих — на 10 більше. Скільки зелених кленових листків знайшла Люда?

б) Задача на знаходження зменшуваного

Після того як у магазині 8 велосипедів продали, їх залишилося 32. Скільки велосипедів було в магазині спочатку?

Було

Продали

Залишилося

?

8 велосипедів

32 велосипеди

Короткий запис

Було — ?

Продали — 8 велосипедів

Залишилось — 32 велосипеди

Розв’язання

32 + 8 = 40 (в.) – велосипедів було в магазині спочатку.

Відповідь: спочатку в магазині було 40 велосипедів.

в) Неправильна умова. Першого дня Марко прочитав 18 сторінок книжки, а другого дня — більше. Скільки сторінок книжки прочитав Марко другого дня?

 

СТОРІНКА 79  Вирази, що включають дію множення

Завдання 1

23 + 23 + 23 + 23 = 23 4       17 + 17 + 17 + 19 = 17 3 + 19

 

Завдання 2

2 • 3 + 6 = 6 + 6 = 12

2 • 2 + 22 = 4 + 22 = 26

2 • 8 – 7 = 16 – 7 = 9

2 • 7 – 8 = 14 – 8 = 6

2 • 5 + 69 = 10 + 69 = 79

2 • 4 + 9 = 8 + 9 = 17

2 • 9 – 9 = 18 – 9 = 9

2 • 6 – 12 = 12 – 12 = 0

Завдання 3 Проста задача на множення

Для офісу купили 8 наборів гелевих ручок, по 2 ручки в кожному наборі. Скільки гелевих ручок купили?

Ручок  у 1 наборі

Кількість наборів

Загальна кількість ручок

2

8

?

Короткий запис

Ручки — ? р., 8 наборів по 2 ручки

Розв’язання

2 • 8 = 16 (р.) – ручок купили.

Відповідь: купили 16 ручок.

 

Завдання 4 Проста задача на множення

Мед розлили в 4 дволітрові банки. Скільки літрів меду розлили?

Літрів у 1 банці

Кількість банок

Загальна кількість літрів

2

4

?

Короткий запис

Мед — ? л, 4 банки по 2 літри

Розв’язання

2 • 4 = 8 (л) – літрів меду розлили.

Відповідь: розлили 8 літрів меду.

 

Завдання 5  

2 • 6 < 18   (2 • 6 < 2 • 9)  2 • 8 = 16     2 • 5 > 8   (2 • 5 > 2 • 4)

12 < 2 • 7   (12 < 14)    10 > 2 • 4  (10 > 8)   16 < 2 • 9  (16 < 18)

 

Завдання 6 Порядок дій

36 + 18 – 15 = 18 – 15 + 36 = 3 + 36 = 39

19 – (12 – 7) = 19 – 12 + 7 = 7 + 7 = 14

51 – (13 – 9) = 51 – 4 = 41 + (10 – 4) = 47

70 – (24 + 38) = 70 – (50 + 12) = 20 – 12 = 8

48 + 12 – 12 = 48     

2 • 4 + 2 = 8 + 2 = 10

Завдання 7 Побудуй квадрат зі стороною 2 см. Обчисли його периметр спочат­ку додаванням, а потім — множенням.

Р =  2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см.

Р = 2 • 4 = (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см.

 

Завдання 8 Дібрали пропущені числа так, щоб сума чисел вздовж кожної сторони дорівнювала числу всередині рамки:

1) 10 – 3 – 1 = 6      10 – 3 – 2 = 5     10 – 2 – 1 = 7

2) 14 – 2 – 3 = 9      14 – 2 – 6 = 8     12 – 6 – 4 = 2     12 – 3 – 4 = 5

3) 12 – 3 – 4 = 5      12 – 5 – 4 = 3     12 – 3 – 5 = 4

 

СТОРІНКА 80  Складені задачі з дією множення

Завдання 1

0 • 3 = 0

5 • 1 = 5

1 • 6 = 6

7 • 0 = 0

1 • 6 + 4 = 6 + 4 = 10

8 • 0 + 2 = 0 + 2 = 2

0 • 5 + 5 = 0 + 5 = 5

9 • 1 – 9 = 9 – 9 = 1

Завдання 2

2 • 4 + 2 = 2 • 5    2 • 6 + 2 = 2 • 7    2 • 8 – 2 = 2 • 7    2 • 7 – 2 = 2 • 6

 

Завдання 3  Складена задача на віднімання числа від добутку

Іванко купив 3 набори по 2 батарейки. 4 батарейки він використав для іграшкової залізної дороги. Скільки батарейок залишилося у Іванка?

Було

Використав

Залишилось

3 набори по 2 батарейки

4 батарейки

?

Короткий запис

Було (купив) — ? б., 3 набори по 2 батарейки

Використав — 4 батарейки

Залишилось — ?

Вираз   2 • 3 – 4   

Короткий запис №1

Було — ? б., 3 набори по 2 батарейки

Короткий запис №2

Було — 6 батарейок

Використав — 4 батарейки

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки батарейок купив хлопчик?

2) Скільки батарейок залишилося у Іванка?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (б.) – батарейок купив хлопчик.

2) 6 – 4 = 2 (б.) – батарейок залишилось у Іванка.

Відповідь: в Іванка залишилось 2 батарейки.

 

Завдання 4  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У скарбничці було 8 купюр по 2 грн і одна купюра —10 грн. Скільки грошей було у скарбничці?

Купюрами 2-гривневими

Купюрами 10-гривневими

Всього

8 купюр по 2 грн

10 грн

?

Короткий запис

Купюрами 2-гривневими — ? грн., 8 купюр по 2 грн

Купюрами 10-гривневими — 10 грн

Всього — ?

Вираз   2 • 8 + 10  

Короткий запис №1

Купюрами 2-гривневими — ? грн, 8 купюр по 2 грн

Короткий запис №2

Купюрами 2-гривневими — 16 грн

Купюрами 10-гривневими — 10 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки грошей було 2-гривневими купюрами?

2) Скільки грошей було в скарбничці?

Розв’язання

1) 2 • 8 = 16 (грн) – грошей було 2-гривневими купюрами.

2) 16 + 10 = 26 (грн) – грошей було в скарбниці.

Відповідь: у скарбниці було 26 гривень.

 

Завдання 5 2-«А» — 4 учні, 2-«Б» — 7 учнів, 2-«В» — 6 учнів, 2-«Г» — 10 учнів

На скільки менше більше в хорі уч­нів 2 «Г», ніж 2 «Б»?  10 > 7  на 3  10 – 7 = 3 (уч.)

На скільки більше в хорі уч­нів 2 «Б», ніж 2 «А»?  7 > 4  на 3  7 – 4 = 3 (уч.)

Скільки всього другокласни­ків співає в шкільному хорі?  4 + 7 + 6 + 10 = 27 (уч.)

Завдання 6 Ігор купив вафлі за 12 грн, сік за 15 грн, і в нього залишилося ще З грн. 

12 + 15 = 27 (грн) – вартість покупки.

15 – 12 = 3 (грн) – на стільки гривень дорожчий сік, ніж вафлі (на стільки гривень дешевші вафлі, ніж сік).

12 + 13 + 3 = 30 (грн) – грошей було.

 

Завдання 7 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

39 + 15 = 39 + 1 + 14 = 40 + 14 = 54

Перевірка: 54 – 15 = 54 – 14 – 1 = 40 – 1 = 39

Перевірка: 54 – 39 = 54 – 34 – 5 = 20 – 5 = 15

82 – 28  = 82 – 22 – 6 = 60 – 6 = 54

Перевірка: 54 + 28  = 54  + 6 + 22 = 60 + 22 = 82

Перевірка: 82 – 54 = 82 – 52 – 2 =  30 – 2 = 28

70 – 54 = 10 + (60 – 54) = 16

Перевірка: 16 + 54 = 60 + 10 = 70

Перевірка: 72 – 16 = 70 – 20 + 4 = 54

23 + 48 = 60 + 11 = 71

Перевірка: 71 – 23  = 41 + (30 – 23) = 41 + 7 = 48

Перевірка: 71 – 48 = 71 – 41 – 7 = 30  - 7 = 23

Інші завдання дивись тут...