Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 981  На першій полиці 4 упаковки по 10 яєць, а на другій полиці 5 упаковок по 10 яєць. На якій полиці яєць більше? На скільки яєць більше?

Схема

Вираз

5 • 10 – 4 • 10

Короткий запис №1

І полиця — ? яєць, 4 упаковки по 10 яєць

Короткий запис №2

ІІ полиця — ? яєць, 5 упаковок по 10 яєць

Короткий запис №3

І полиця — 40 яєць

ІІ полиця — 50 яєць, на ? більше

План розв’язування

1) Скільки яєць на першій полиці?

2) Скільки яєць на другій полиці?

3) На якій полиці яєць більше? На скільки яєць більше?

Розв’язання

1) 10 • 4 = 40 (яєць) – яєць на першій полиці

2) 10 • 5 = 50 (яєць) – яєць на другій полиці

3) 50 > 40   яєць на другій полиці більше, ніж яєць на першій полиці

50 – 40 = 10 (яєць) – на стільки більше яєць на другій полиці, ніж на першій

2 спосіб

Оскільки упаковки однакові, тому

Вираз   (5 – 4) • 10

Короткий запис №1

І полиця — 4 упаковки

ІІ полиця — 5 упаковок, на ? більше

Короткий запис №2

На ІІ полці більше — ? яєць, 1 упаковка по 10 яєць

План розв’язування

1) На якій полиці упаковок більше? На скільки упаковок більше?

2) На скільки більше яєць на другій полиці, ніж на першій?

Розв’язання

1) 5 > 4    на другій полиці упаковок більше, ніж на першій полиці

5 – 4 = 1 (уп.) – на стільки більше упаковок на другій полиці, ніж на першій

2) 10 • 1 = 10 (яєць) – на стільки більше яєць на другій полиці, ніж на першій

 

Завдання 982  Порядок дій

5 + 9 = 9 + 1 + 4 = 14                         18 – 9 = 18 – 8 – 1 = 9

67 – 49 = 67 – 47 – 2 = 20 – 2 = 18         27 + 33 = 50 + 10 = 60

45 + 35 – 17 = (45 + 5 + 30) – 17 = 80 – 17 = 60 + (20 – 17) = 63

67 – 20 + 35 = 47 + 35 = 47 + 3 + 32 = 50 + 32 = 82

45 + (67 – 32) = 45 + 35 = (40 + 30) + (5 + 5) = 70 + 10 = 80

91 – (67 – 32) = 91 – 35 = 51 + (40 – 35) = 51 + 5 = 56

 

Завдання 983 Додавання

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

45 + 22 = 67 (оскільки 67 – 45 = 22)      6 + 56 = 62 (оскільки 62 – 56 = 6)

7 + 10 = 17 (оскільки 17 – 7 = 10)          9 + 30 + 39 (оскільки 39 – 30 = 9)

40 + 60 = 100 (оскільки 100 – 40 = 60)   80 + 10 = 90 (оскільки 90 – 80 = 10)

1 + 39 = 40 (оскільки 40 – 39 = 1)           + 7 = 15 (оскільки 15 – 7 = 8)

1 + 60 = 61 (оскільки 61 – 60 = 1)

 

Завдання 984 «Відновили» рівності:

34 + 17 = 51   (оскільки 51 – 34 = 51 – 31 – 3 = 20 – 3 = 17)

67 + 25 = 92   (оскільки 92 – 67 = 92 – 62 – 5 = 30 – 5 = 25)

32 + 28 = 60   (оскільки 60 – 32 = 60 – 30 – 2 = 30 – 2 = 28)

78 + 22 = 100 (оскільки 100 – 78 = 20 + (80 – 78) = 20 + 2 = 22)

 

Завдання 985  Віднімання

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

81 – 14 = 67 (оскільки 81 – 67 = 81 – 61 – 6 = 20 – 6 = 14)

75 – 13 = 62 (оскільки 62 + 13 = 75)

74 – 27 = 47 (оскільки 74 – 47 = 74 – 44 – 3 = 30 – 3 = 27)

69 – 30 = 39 (оскільки 39 + 30 = 69)

40 – 17 = 23 (оскільки 40 – 23 = 40 – 20 – 3 = 20 – 3 = 17)

85 – 25 = 60 (оскільки 85 – 60 = 25)   79 – 39 = 40 (оскільки 40 + 39 = 79)

22 – 7 = 15 (оскільки 15 + 7 = 15 + 5 + 2 = 20 + 2 = 22)

90 – 29 = 61 (оскільки 90 – 61 = 90 – 60 – 1 = 30 – 1 = 29)

 

Завдання 986 «Відновили» рівності:

84 – 19 = 65 (оскільки 84 – 65 = 84 – 64 – 1 = 20 – 1 = 19)

81 – 34 = 47 (оскільки 47 + 34 = 47 + 3 + 31 = 50 + 31 = 81)

100 – 60 = 40 (оскільки 40 + 60 = 100)     88 – 8 = 80 (оскільки 88 – 80 = 8)

 

Завдання 987

5 • 7 = 35   9 • 3 = 27     47 – 4 • 9 = 47 – 36 = 11

85 – 7 • 8 = 85 – 56 = 85 – 55 – 1 = 30 – 1 = 29

10 • 6 – 6 • 8 = 60 – 48 = 10 + (50 – 48) = 10 + 2 = 12

2 • 9 + 8 • 1 = 18 + 8 = 18 + 2 + 6 = 20 + 6 = 26

4 • 10 • 0 = 0   (якщо один із множників дорівнює 0, тоді добуток дорівнює 0)

1 • 7 • 10 = 7 • 10 = 70

 

Завдання 988  Множення

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

5 • 7 = 35 (оскільки 35 : 5 = 7)      8 • 6 = 48 (оскільки 48 : 6 = 8)

7 • 4 = 28 (оскільки 28 : 7 = 4)      7 • 10 = 70 (оскільки 70 : 10 = 7)

4 • = 36 (оскільки 36 : 4 = 9)      8 • 1 = 8 (оскільки 8 : 8 = 1)

5 • 9 = 45 (оскільки 45 : 9 = 5)      6 • 7 = 42 (оскільки 42 : 7 = 6)

0 • 6 = 0 (оскільки 0 : 6 = 0)

 

Завдання 989 Рівняння

«Відновили» рівності:  7 • 2 = 14 (оскільки 14 : 7 = 2)

5 • 5 = 25 (оскільки 25 : 5 = 5)       1 • 9 = 9 (оскільки 9 : 9 = 1)

1 • 10 = 10 (оскільки 10 : 1 = 10)    0 • 4 = 0 (оскільки 0 : 4 = 0)

 

Завдання 990

42 : 7 = 6      72 : 9 = 8     48 : 6 – 4 = 8 – 4 = 4     48 : 6 : 4 = 8 : 4 = 2

63 : 1 : 9 = 63 : 9 = 7       63 : 9 : 7 = 7 : 7 = 1     32 : 8 + 18 : 9 = 4 + 2 = 6

8 : 4 + 8 • 4 = 2 + 32 = 34    90 : 10 • 5 = 9 • 5 = 45    8 • 5 : 10 = 40 : 10 = 4

 

Завдання 991  Ділення

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку

54 : 9 = 6 (оскільки 54 : 6 = 9)         6 : 6 = 1 (оскільки 1 • 6 = 6)

27 : 3 = 9 (оскільки 27 : 9 = 3)         0 : 3 = 0 (оскільки 0 • 3 = 0)

36 : 9 = 4 (оскільки 36 : 4 = 9)         63 : 9 = 7 (оскільки 63 : 7 = 9)

9 : 1 = 9 (оскільки 9 : 9 = 1)             28 : 7 = 4 (оскільки 4 • 7 = 28)

24 : 6 = 4 (оскільки 4 • 6 = 24)

 

Завдання 992 «Відновили» рівності:

45 : 9 = 5 (оскільки 45 : 5 = 9)         4 : 2 = 2 (оскільки 2 • 2 = 4)

7 : 1 = 7 (оскільки 7 • 1 = 7)           90 : 10 = 9 (оскільки 90 : 9 = 10)

15 : 1 = 15 (оскільки 15 : 5 = 1)

 

Завдання 993

100 – (57 + 24) = 100 – (57 + 3 + 21) = 100 – 81 = 10 + (90 – 81) = 19

56 : 8 + 42 : 6 = 7 + 7 = 14      5 • (34 – 30) : 10 = 5 • 4 : 10 = 20 : 10 = 2

6 • (56 – 46) = 6 • 10 = 60                 40 + (90 – 30) = 40 + 60 = 100

2 • (31 – 31) : 7 = 2 • 0 : 7 = 0            35 : (40 – 5) = 35 : 5 = 7

7 • 9 – 6 • 8 = 63 – 48 = 63 – 43 – 5 = 20 – 5 = 15

(56 – 8 • 5) : 4 = (56 – 40) : 4 = 16 : 4 = 4

 

Завдання 994  Теля важить 1 ц (100 кг), коза 43 кг, вівця 56 кг

1) Теля найважче (1 ц = 100 кг), коза найлегша (43 кг)

2) 100 – 56 = 34 (кг) – на стільки кілограмів теля важче, ніж вівця

3) 56 – 43 = 13 (кг) – на стільки кілограмів коза легша, ніж вівця

4) 43 + 56 = 99 (кг) – маса вівці й кози разом

 

Завдання 995 Одиниці вимірювання

50 кг < 55 кг    40 л > 4 л       4 м > 4 см     5 год > 5 хв 

1 ц = 100 кг     10 л < 100 л    4 см < 4 дм   7 діб < 7 тижнів

 

Завдання 996 Доба 

Котру годину покаже кожний годинник через 2 год 30 хв?

Спочатку додамо час, а потім будемо визначати частину доби

1) Час на першому годиннику: 3 год 10 хв

Час на першому годиннику через 2 год 30 хв:

3 год 10 хв + 2 год 30 хв = 5 год 40 хв ночі

5 год 40 хв + 12 год = 17 год 40 хв

2) Час на другому годиннику: 11 год 30 хв

Час на другому годиннику через 2 год 30 хв:

11 год 30 хв + 2 год 30 хв = 13 год + 60 хв = 14 год

14 год + 12 год = 26 год = 24 год + 2 год ночі

3) Час на третьому годиннику: 7 год 45 хв

Час на третьому годиннику через 2 год 30 хв:

7 год 45 хв + 2 год 30 хв = 9 год + 75 хв = 9 год + 60 хв + 15 хв = 10 год 15 хв ранку

10 год 15 хв + 12 год = 22 год 15 хв

 

Завдання 997 Одиниці вимірювання

Скільки хвилин в 1 год? 1 год = 60 хв        Скільки годин в 1 добі?  1 доба = 24 год

 

Завдання 998 «Відновили» рівності:

1 год 10 хв = 60 хв + 10 хв = 70 хв              2 доби = 24 год + 24 год = 48 год

1 тиждень = 7 діб                                     1 год 40 хв = 60 хв + 40 хв = 100 хв

4 доби = 24 год + 24 год + 24 год + 24 год = 96 год    5 тижнів = 7 діб • 5 = 35 діб

 

Завдання 999 Днів у місяцях

Березень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

Квітень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

Травень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1) У березні 31 день, квітні 30 днів, травні 31 день

2) 31 + 30 + 31 = 92 (д.) – всього весняних днів

3) День сміху (1 квітня) припадає на середу (день тижня)

4) У травні 11 святкових днів та 20 робочих днів (31 – 11 = 20)

 

Завдання 1000

1) Скільки днів у кожному літньому місяці?  Червень — 30 днів, липень — 31 день, серпень — 31 день

2) 30 + 31 + 30 = 91 (д.) – днів тривають літні канікули

 

Завдання 1001

1) Проста задача на різницеве порівняння

Висота сосни 30 м, а клена — 10 м. На скільки метрів сосна вища за клен?

Короткий запис

Сосна — 30 м, на ? метрів більше

Клен — 10 м

Схема

Розв’язання

30 – 10 = 20 (м) – на стільки метрів сосна вища за клен

Відповідь: сосна на 20 метрів вища за клен

 

2) Проста задача на кратне порівняння

Висота сосни 30 м, а клена — 10 м. У скільки разів сосна вища за клен?

Короткий запис

Сосна — 30 м, у ? разів більше

Клен — 10 м

Схема

Розв’язання

30 : 10 = 3 (рази) – у стільки разів сосна вища за клен

Відповідь: сосна у 3 рази вища за клен

 

Завдання 1002  10 олівців коштують 60 грн, а 3 ручки коштують 27 грн. Що дешевше: один олівець чи одна ручка?

60 грн — це 10 олівців по ? грн

27 грн — це 3 ручки по ? грн

Короткий запис

Ціна олівця — ? грн, 60 грн розділити на 10 порівну

Ціна ручки — ? грн, 27 грн розділити на 3 порівну

Розв’язання

1) 60 : 10 = 6 (грн) – ціна олівця

2) 27 : 3 = 9 (грн) – ціна ручки

3) 6 грн < 9 грн   олівець дешевший, ніж ручка

Відповідь: олівець дешевший, ніж ручка

 

Завдання 1003  Із 45 ромашок виготовили 5 однакових букетів. Скільки ромашок в одному букеті?

45 ромашок — це 5 букетів по ? ромашок

Короткий запис

У букеті — ? р., 45 ромашок розділити на 5 порівну

Схема

Розв’язання

45 : 5 = 9 (р.) – ромашок в одному букеті

Відповідь: в одному букеті 9 ромашок

Інші завдання дивись тут...