Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 2 клас Листопад Н." 

Сторінка 40

Завдання 1 Складена задача на додавання суми до числа (завжди має декілька способів розв’язування)

На ставку плавало 17 качок. Діти пригнали ще 15 качок і 8 гусей. Скільки качок і гусей плавало на ставку?

Було

Пригнали

Стало

17 птахів

15 птахів і 8 птахів

?

Короткий запис

Було (плавало) — 17 птахів

Пригнали — ?, 15 птахів і 8 птахів

Стало — ?

Вираз    17 + (15 + 8)

Короткий запис №1

Качок — 15 птахів

Гусей — 8 птахів

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 17 птахів

Пригнали — 23 птахів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього качок і гусей пригнали на ставок?

2) Скільки качок і гусей плавало на ставку?

Розв’язання

1) 15 + 8 = 23 (пт.) – всього качок і гусей пригнали на ставок.

2) 17 + 23 = 40 (пт.) – качок і гусей плавало на ставку.

2 спосіб

Нехай спочатку діти пригнали 15 качок, а потім – 8 гусей, тоді

Короткий запис

Було — 17 качок

Пригнали качок — 15 качок

Стало (Було) — ?

Пригнали гусей — 8 птахів

Стало — ?

Вираз    (17 + 15) + 8

Короткий запис №1

Було — 17 качок

Пригнали качок — 15 качок

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 32 птахів

Пригнали гусей — 8 птахів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки качок стало, коли пригнали 15 качок?

2) Скільки качок і гусей плавало на ставку?

Розв’язання

1) 17 + 15 = 32 (к.) –  качок стало, коли пригнали 15 качок.

2) 32 + 8 = 40 (пт.) – качок і гусей плавало на ставку.

Відповідь: на ставку плавало 40 качок і гусей.

Завдання 2

100 – 56 = 100 – 50 – 6 = 50 – 6 = 44

32 + 68 = 90 + 10 = 100

67 + 23 – 15 = 67 – 15 + 23 = 52 + 23 = 75

67 + (23 – 15) = 67 + (23 – 13 – 2) = 67 + 8 = 75

Завдання 3

45 + З0 > 45 – 30

(сума більша, ніж різниця)

56 + 25 = 25 + 56

(переставний закон додавання)

56 + 0 < 56 + 10

(де менший доданок, там менша сума)

78 – 36 < 23 + 68 

(78 – 36 = 42, 23 + 68 = 68 + 2 + 21 = 91, 42 < 91)

Завдання 4  Дано відрізок 11 см. Побудуй відрізок на 3 см коротший.

11 – 3 = 8 (см)

Завдання 5 

17 + х > 35

17 + х > 17 + 18

х > 18

15, 24, 19, 35, 0, 17

Підкреслили числа,

які можна записати,

щоб нерівність 

була правильною

Сторінка 41

Завдання 1  Кількість геометричних фігур на кожному малюнку спочатку дією додавання, а потім — дією множення

по 3 кола 4 рази

по 2 трикутники 3 рази

по 6 квадратів 2 рази

3 + 3 + 3 + 3 = 12

3 • 4 = 12

2 + 2 + 2 = 6

2 • 3 = 6

6 + 6 = 12

6 • 2 = 12

по 2 круги 5 разів

по 3 кола 5 разів

 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

2 • 5 = 10

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

3 • 5 = 15

 

Завдання 2 Добуток можна подати сумою однакових доданків

5 • 3 = 5 + 5 + 5

7 • 2 = 7 + 7

10 • 3 = 10 + 10 + 10  

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4

9 • 3 = 9 + 9 + 9

1 • 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1

Завдання 3

Сума

Значення виразу

Добуток

Перший множник

Другий множник

4 + 4

8

4 • 2

4

2

7 + 7 + 7 + 7

28

7 • 4

7

4

5 + 5 + 5

15

5 • 3

5

3

11 + 11

22

11 • 2

11

2

Сторінка 42

Завдання 1 Таблиця множення числа 2

2 • 5 = 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2

2 • 7 = 14 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

2 • 4 = 8 = 2 + 2 + 2 + 2

2 • 3 = 6 = 2 + 2 + 2

2 • 2 = 4 = 2 + 2

Завдання 2 Порівняння чисел

2 • 4 > 2 + 2 + 2    

(2 • 4 > 2 • 3)

2 • 2 = 2 + 2

2 • 7 < 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2    

(2 • 7 < 2 • 8)

2 • 5 > 2 + 2 + 2 + 2      

2 • 5 > 2 • 4)

Завдання 3

2 • 5 = 10

2 • 9 = 18

2 • 6 = 12

2 • 4 = 8

2 • 3 = 6

2 • 2 = 4

Завдання 4  Проста задача на множення

На трьох лататтях сиділи жабки, по 2 на кожному. Скільки жабок сиділо на лататтях?

Жабок на 1 лататті  

Кількість латать

Жабок разом

2

3

?

Короткий запис

Жабки — ? ж., 3 латаття по 2 жабки

Розв’язання

2 • 3 = 6 (ж.) – жабок сиділи на лататті.

2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 листок — 2 жабки

3 листки — ? жабок

2 • 3 : 1 = 6 (ж.) – жабок сиділо на лататті.

Відповідь: на лататті сиділо 6 жабок.

 

Сторінка 43

Завдання 1

По 3 цвяхи 2 купки

По 4 доміно 2 стовпці

По 5 ручок 2 купки

3 • 2 = 6

4 • 2 = 8

5 • 2 = 10

Завдання 2 Знайди вартість двох одиниць кожного товару.

Назва

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Олівець

5

2

5 • 2 = 10

Пенал

9

2

9 • 2 = 18

Ручка

7

2

7 • 2 = 14

Конверт

3

2

3 • 2 = 6

Прищепка

2

2

2 • 2 = 4

Коректор

8

2

8 • 2 = 16

Завдання 3

4 • 2 = 8

2 • 4 = 8

2 • 9 = 18

9 • 2 = 18

45 – 17 + 1 = 45 + 1 – 17 = 46 – 17 = 46 – 16 – 1 = 29

100 – 30 – 23 = 70 – 23 = 50 – 3 = 47

Завдання 4 Складена задача на віднімання добутку від числа

Микита купив 2 рогалики за ціною 6 грн кожний. У касу він подав 20 грн. Яку решту отримав Микита?

Було

Купив

Залишилось

20 грн

2 рогалики по 6 грн

?

Короткий запис

Було (подав) — 20 грн

Купив — ? грн, 2 рогалики по 6 грн

Залишилось (решта) — ?

Схема

Вираз    20 – 6 • 2

Короткий запис №1

Купив — ? грн, 2 рогалики по 6 грн

Короткий запис №2

Було — 20 грн

Купив — 12 грн

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатив за рогалики?

2) Яку решту отримав Микита?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (грн) – гривень заплатив за рогалики.

2) 20 – 12 = 8 (грн) – решту отримав Микита.

Відповідь: Микита отримав 8 гривень решти.

 

Сторінка 44

Завдання 1

4 + 4 + 45 = 4 • 2 + 45 = 8 + 45 = 45 + 5 + 3 = 53

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 32 = 2 • 5 + 32 = 10 + 32 = 42

7 + 7 – 10 = 7 • 2 – 10 = 14 – 10 = 4

9 + 9 – 9 = 9 • 2 – 9 = 9 • 1 = 9

Завдання 2 

5 + 5 = 5 • 2

3 + 3 + 3 > 3 • 2

(3 + 3 + 3 > 3 + 3)

6 • 2 < 62

(12 < 62)

2 • 9 < 29

(18 < 29)

34 – 16 > 2 • 8

(34 – 16 = 34 – 14 – 2 = 18, 2 • 8 = 16, 18 > 16)

20 – 6 = 2 • 7

Завдання 3  У прямокутнику протилежні сторони рівні

Завдання 4 Виміряли довжину сторін кожного прямокутника

 

А

Б

В

Довжина

4 см

3 см

5 см

Ширина

2 см

3 см

1 см

Сторінка 45

Завдання 1 Таблиця множення числа 3

3 • 7 = 21   3 • 3 = 9   3 • 9 = 27   3 • 4 = 12    3 • 6 = 18  3 • 8 = 24   3 • 5 = 15

Сума чисел, що залишилася: 6 + 8 = 14

Завдання 2 Спростити вираз – тут додавання однакових доданків замінити добутком:

3 + 3 + 3 + 23 = 3 • 3 + 23 = 9 + 23 = 23 + 7 + 2 = 32

2 + 2 + 2 + 22 = 2 • 3 + 22 = 6 + 22 = 28

3 + 3 + 3 + 3 – 2 = 3 • 4 – 2 = 12 – 2 = 10

4 + 4 + 52 = 4 • 2 + 52 = 8 + 52 = 60

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Купили 4 пакети яблук, по 3 кг в кожному, й 7 кг мандаринів. Яка маса цієї покупки?

Яблука

Мандарини

Всього

4 пакети по 3 кг

7 кг

?

Короткий запис

Яблука — ? кг, 4 пакети по 3 кг

Мандарини — 7 кг

Всього — ?

Вираз     3 • 4 + 7

Короткий запис №1

Яблука — ? кг, 4 пакети по 3 кг

Короткий запис №2

Яблука — 12 кг

Мандарини — 7 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка маса яблук?

2) Яка маса цієї покупки?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (кг) – маса яблук.

2) 12 + 7 = 19 (кг) – маса цієї покупки.

2 спосіб (виразом)

Короткий запис

Покупка  — ?, 4 пакети по 3 кг і ще 7 кг

Розв’язання

3 • 4 + 7 = 19 (кг) – маса цієї покупки.

Відповідь: маса покупки 19 кг.

Завдання 4

Номери фігур, які тримають діти: 1, 4, 2, 7

 

Сторінка 46

Завдання 1 Складена задача на віднімання добутку від числа

Олеся купила 3 конверти по 7 грн кожний. У касу вона подала 50 грн. Яку решту отримала Олеся?

Короткий запис

Було (подала) — 50 грн

Купила — ? грн, 3 конверти по 7 грн

Залишилось (решта) — ?

Розв’язання

1) 7 • 3 = 21 (грн) – гривень заплатила за конверти.

2) 50 – 21 = 29 (грн) – решту отримала Олеся.

Відповідь: Олеся отримала 29 гривень решти.

Завдання 2 Порядок дій

2 • 7 + 27 = 14 + 27 = 27 + 3 + 11 = 30 + 11 = 41

66 – (45 – 19) = 66 – (45 – 15 – 4) = 66 – 26 = 40

45 + 55 – 30 = 45 – 30 + 55 = 15 + 55 = 60 + 10 = 70

67 – 39 + 15 = 27 + (40 – 39) + 15 = 28 + 15 = 30 + 13 = 43

3 • 9 + 23 = 27 + 23 = 40 + 10 = 50

66 – 45 – 19 = 21 – 19 = 1 + (20 – 19) = 2

Завдання 3

Перший множник • Другий множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

3 • 5 = 15

3 • 2 = 6

7 • 3 = 21

4 • 3 = 12

3 • 2 = 6

3 • 3 = 9

6 • 3 = 18

8 • 3 = 24

Завдання 4 Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результат

2 • 2 < 5   

(4 < 5)

9 • 3 > 25   

(27 > 25)

3 • 4 = 4 • 3

(переставний закон множення)

3 • 6 < 3 • 7  

(де менший множник, там менший добуток)

2 • 5 < 3 • 5  

(де менший множник, там менший добуток)

7 • 2 = 2 • 7   

(переставний закон множення)

3 • 5 > 3 + 5   

(3 + 3 + 3 + 3 + 3 > 3 + 5)

9 • 2 > 9 – 2    

(9 + 9 > 9 – 2)

Завдання 5

2 • 3 = 6

9 • 3 = 27

10 – 4 = 6

2 • 9 = 18

6 • 3 = 18

2 • 5 = 10

3 • 2 = 6

30 – 3 = 27

Інші завдання дивись тут...