Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Логачевська С., Логачевська Т., Комар О."

Сторінка 8  

Завдання 1 Доповнили до десятка (склад числа 10):

3 + 7 = 10     5 + 5 = 10     4 + 6 = 10    6 + 4 = 10

 

Завдання 2 Натуральні числа

Круглі числа від 10 до 100:  10, 20, 330, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Круглі числа від 100 до 10:  100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10

 

Завдання 3 

Попередні числа до 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90:

19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89

 

Завдання 4 Додавання частинами

29 + 1 = 20 + (9 + 1) =  20 + 10 = 30    79 + 1 = 70 + (9 + 1) = 70 + 10 = 80

 

Завдання 5  Додати число 1 – означає знайти наступне число

1) 39 + 1 = 40    49 + 1 = 50

    89 + 1 = 90    99 + 1 = 100

2) Наступні числа для десятків першої

сотні (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90):

11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

1) 29 + 1 = 20 + 10 = 30      19 + 1 = 10 + 10 = 20

69 + 1 = 60 + 10 = 70         79 + 1 = 70 + 10 = 80

2) Порозрядне додавання з переходом через десяток:

39 + 1 = 30 + (9 + 1) = 30 + 10 = 40

59 + 1 = 50 + (9 + 1) = 50 + 10 = 60

Завдання 6

18 – 1 – 1 = 17 – 1 = 16

18 + 1 + 1 = 19 + 1 = 20

36 + 1 + 1 = 37 + 1 = 38

36 – 1 – 1 = 35 – 1 = 34

63 – 1 – 1 = 62 – 1 = 61

63 + 1 + 1 = 64 + 1 = 65

Завдання 7 Проста задача на віднімання

У цистерні було 50 л води. Для виготовлення газованих напоїв вико­ристали 20 л води. Скільки літрів води залишилося в цистерні?

Було

Використали

Залишилось

50 л

20 л

?

Короткий запис

Було — 50 літрів

Використали — 20 літрів

Залишилось — ?

Розв’язання

50 – 20 = 30 (л) – літрів води залишилося в цистерні.

Відповідь: у цистерні залишилося 30 літрів води.

 

Сторінка 9

Завдання 8

Рядок

Складаємо фігуру

послідовність дій

1 рядок

третя фігура

перша фігура, потім друга фігура

2 рядок

друга фігура

перша фігура, потім третя фігура

3 рядок

перша фігура

друга фігура, потім фігура №2

Завдання 1  Порозрядне додавання

10 + 60 = 70         30 + 70 = 100        20 + 60 = 80

20 + 70 = 90         10 + 40 = 50          20 + 50 = 70

 

Завдання 2 

15 = 5 + 10     15 = 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1      15 = 2 + 1 + 10 + 2

 

Завдання 3 Числа можна додавати в будь-якій послідовності, проте зручніше додавати до більшого числа менше:

2 + 3 + 8 = (8 + 2) + 3 = 10 + 3 = 13

6 + 2 + 4 = (6 + 4) + 2 = 10 + 2 = 12

1 + 5 + 9 = (9 + 1) + 5 = 10 + 5 = 15

3 + 6 + 7 = (7 + 3) + 6 = 10 + 6 = 16

8 + 4 + 2 = (8 + 2) + 4 = 10 + 4 = 14

5 + 4 + 5 = (5 + 5) + 4 = 10 + 4 = 14

Сторінка 10

Завдання 4

1) 7 + 10 + 3 = (7 + 3) + 10 = 10 + 10 = 20    

8 + 5 + 2 = (8 + 2) + 5 = 10 + 5 = 15

4 + 7 + 6 = (6 + 4) + 7 = 10 + 7 = 17

2) Щоб знайти невідомий доданок,

треба від суми відняти відомі доданки (рівняння)

6 + 5 + 4 = 15      (бо 15 – 5 – 6 = 4)

7 + 2 + = 12      (бо 12 – 2 – 7 = 3)

8 + 6 + 2 = 16      (бо 16 – 6 – 8 = 2)

1) 2 + 9 + 8 = (2 + 8) + 9 = 10 + 9 = 19

6 + 8 + 4 = (6 + 4) + 8 = 10 + 8 = 18

9 + 4 + 1 = (9 + 1) + 4 = 10 + 4 = 14

2) 1 + 3 + 9 = (1 + 9) + 3 = 10 + 3 = 13

2 + 7 + 8 = (2 + 8) + 7 = 10 + 7 = 17

3 + 5 + 7 = (3 + 7) + 5 = 10 + 5 = 15

 

 

Завдання 5   Проста задача на знаходження суми

Учора Ірина прочитала 24 сторінки книжки, а сьогодні — 10 сторінок. Скільки сторінок книжки прочитала дівчинка за два дні?

Учора

Сьогодні

Всього

24 сторінки

10 сторінок

?

 

Короткий запис

Учора — 24 сторінки

Сьогодні — 10 сторінок

Всього — ?

Короткий запис

Прочитала — ?, 24 сторінки і 10 сторінок

Розв’язання

24 + 10 = 34 (с.) – сторінок книжки прочитала дівчинка за два дні.

Відповідь: за два дні дівчинка прочитала 34 сторінки книжки.

 

Вправа 6  Вирази рівні, оскільки застосований переставний закон додавання

10 + 5 = 5 + 10         8 + 2 = 2 + 8           10 + 2 = 2 + 10

6 + 10 = 10 + 6         7 + 2 = 2 + 7           10 + 7 = 7 + 10

 

Завдання 7  Проста задача на знаходження суми трьох доданків

Пасажир поїзда визирнув у вікно вагона і побачив, що попереду 10 вагонів, а позаду — ще 3. Скільки всього вагонів було в складі поїзда?

Попереду

Вагон пасажира

Позаду

Всього

10 вагонів

1 вагон

3 вагони

?

Короткий запис

Попереду — 10 вагонів

Вагон пасажира — 1 вагон

Позаду — 3 вагони

Всього — ?

Розв’язання

10 + 1 + 3 = 14 (в.) – всього вагонів було в складі поїзда.

Відповідь: у складі поїзда було 14 вагонів.

 

Завдання 1  Сума розрядних доданків

34 = 30 + 4        72 = 70 + 2        81 = 80 + 1     

52 = 50 + 2        64 = 60 + 4        28 = 20 + 8

 

Сторінка 11 

Завдання 2

10 + 10 = 20    20 + 10 = 30    30 + 10 = 40    40 + 10 = 50   50 + 10 = 60   60 + 10 = 70

80 – 10 = 70    70 – 10 = 60    60 – 10 = 50     50 – 10 = 40     40 – 10 = 30

 

Завдання 3

Числа 7, 3, 5, 6 збільшили на 2 (додали число 2):  7 + 2 = 9    3 + 2 = 5     5 + 2 = 7      6 + 2 = 8

Числа 8, 9, 6, 5 зменшили на 3 (відняли число 2):  8 – 3 = 5     9 – 3 = 6      6 – 3 = 3      5 – 3 = 2

 

Завдання 4 

Порозрядне додавання (десятки додаємо до десятків, одиниці додаємо до одиниць, потім одержані суми додаємо):

46 + 23 = 69        46 + 23 = (40 + 6) + (20 + 3) = (40 + 20) + (6 + 3) = 60 + 9 = 69

Порозрядне віднімання (десятки віднімаємо від десятків, одиниці віднімаємо від одиниць, потім одержані різниці додаємо):

4623 = 23      46 – 23 = (40 + 6) – (20 + 3) = 40 + 6 – 20 – 3 = (40 – 20) + (6 – 3) = 20 + 3 = 23

Завдання 5 

1) 27 + 31 = 58     43 + 24 = 67

    52 – 41 = 11     86 – 53 = 33

    38 + 21 = 59     67 – 12 = 55

2)  72 + 11 = 83  (бо 83 – 72 = 11)

57 – 11 = 46  (бо 57 – 46 = 11)

68 + 11 = 79  (бо 79 – 68 = 11)

59 – 11 = 48  (бо 59 – 48 = 11)

1) 86 + 12 = 98     27 + 31 = 58   

    74 – 32 = 42     96 – 54 = 42

    69 – 27 = 42     58 – 25 = 33

2) 24 + 23 = 40 + 7 = 47 

    57 – 32 = 20 + 5 = 25

 

 

Завдання 6

Додавання частинами (друге число розкладаємо на розрядні доданки, спочатку до  першого числа додаємо десятки, а потім отриманої суми додаємо одиниці):

46 + 23 = 46 + (20 + 3) = (46 + 20) + 3 = 66 + 3 =69         

64 + 32 = 64 + (30 + 2) = (64 + 30) + 2 = 94 + 2 = 96

Віднімання частинами (від’ємник розкладаємо на розрядні доданки, спочатку від першого числа віднімаємо десятки, а потім від отриманої різниці віднімаємо одиниці):    

46 – 23 = 46 – (20 + 3) = (46 – 20) – 3 = 26 – 3 = 23     

64 – 32 = 64 – (30 + 2) = (64 – 30) – 2 = 34 – 2 = 32

Завдання 7

1) 56 плюс 22:   56 + 22 = 78               2) 84 мінус 53:   84 – 53 = 31

3) До 42 додати 36:  42 + 36 = 78        4) Від 49 відняти 26:  49 – 26 = 23

5) 25 збільшити на 32:  25 + 32 = 57    6) 76 зменшити на 24:  76 – 24 = 52

 

Завдання 8  Проста задача на зменшення на деяке число

У серпні було 23 сонячні дні, а у вересні — на 12 днів менше. Скільки сонячних днів було у вересні?

Короткий запис

Серпень — 23 дні

Вересень — ?, на 12 днів менше

Короткий запис

Серпень — 23 дні

Вересень — ?, стільки ж, але без 12 днів

Розв’язання

23 – 12 = 11 (д.) – сонячних днів було у вересні.

Відповідь: у вересні було 11 сонячних днів.

 

Завдання 9  У сім'ї 7 братів, у кожного з них по одній сестрі. Скільки дітей у сім'ї?

Міркуємо так. Якщо кожен брат має по одній сестрі, то сестра одна, тому

7 + 1 = 8 (д.) – дітей у сім’ї.  Відповідь: у сім'ї  вісім дітей

 

Сторінка 12

Завдання 1  Сума розядних доданків

45 = 40 + 5    36 = 30 + 6     65 = 60 + 5     93 = 90 + 3

 

Завдання 2

Суми:     30 + 10 = 40     60 + 20 = 80     50 + 30 = 80

Різниці:  30 – 10 = 20      60 – 20 = 40     50 – 30 = 20

 

Завдання 3

Перше число розклали на розрядні доданки, спочатку додали десятки, потім до результату додали одиниці:

47 + 20 = 67         47 + 20 =  (40 + 7) + 20 = (40 + 20) + 7 = 60 + 7 = 67

Перше число розклали на розрядні доданки, спочатку додали одиниці, потім до результату додали десятки:

47 + 2 = 49           47 + 2 = (40 + 7) + 2 = 40 + (7  + 2) = 40 + 9 = 49

Перше число розклали на розрядні доданки, спочатку відняли десятки, потім до результату додали одиниці:

4720 = 27           47 – 20 = (40 + 7) – 20 = (40 – 20) + 7 = 20 + 7 = 27

Перше число розклали на розрядні доданки, спочатку відняли одиниці, потім до результату додали десятки:

472 = 45             47 – 2 = (40 + 7) – 2 = 40 + (7 – 2) = 40 + 5 = 45

 

Завдання 4

1) 74 + 20 = 94     74 – 20 = 54

    74 + 2 = 76      74 – 2 = 72

2)  56 + 10 = 66 (бо 66 – 56 = 10)

     56 + 1 = 57  (бо 57 – 56 = 1)

     45 – 30 = 15  (бо 45 – 15 = 30)

      45 – 3 = 42  (бо 45 – 42 = 3)

1) 46 + 30 = 76       46 – 30 = 16

    46 + 3 = 49         46 – 3 = 43

2) 56 + 30 = 86        56 – 30 = 26

     56 + 3 = 59        56 – 3 = 53

Завдання 5  Прості задачі на збільшення на деяке число

Фіалки коштують 23 грн, а тюльпани — на 20 грн дорожче (більше гривень). Яка ціна тюльпанів?

Короткий запис

Фіалки — 23 грн

Тюльпани — ?, на 20 грн більше

Короткий запис

Фіалки — 23 грн

Тюльпани — ?, стільки ж і ще 20 грн

Розв’язання

23 + 20 = 43 (грн) – ціна тюльпанів.

Відповідь: ціна тюльпанів 43 гривні.

 

Айстри коштують 23 грн, а нарциси — на 2 грн дорожче (більше гривень). Яка ціна нарцисів?

Короткий запис

Айстри — 23 грн

Нарциси — ?, на 2 грн більше

Короткий запис

Айстри — 23 грн

Нарциси — ?, стільки ж і ще 2 грн

Розв’язання

23 + 2 = 25 (грн) – ціна нарцисів.

Відповідь: ціна нарцисів 25 гривень.

 

Завдання 6  Проста задача на збільшення на деяке число

Ціна пачки корму для котів — 24 грн, а пачки корму для собак — на 40 грн більше. Яка ціна пачки корму для собак?

Короткий запис

Коти — 24 грн

Собаки — ?, на 40 грн більше

Короткий запис

Коти — 24 грн

Собаки — ?, стільки ж і ще 40 грн

Розв’язання

24 + 40 = 64 (грн) – ціна пачки корму для собак.

Відповідь: ціна пачки корму для собак 64 гривні.

 

Сторінка 13

Завдання 1

Розрядні доданки:  16 = 10 + 6     17 = 10 + 7      19 = 10 + 9     13 = 10 + 3

 

Завдання 2  Додавання частинами (другий доданок розкладаємо на суму зручних доданків так, щоб доповнювати до десятка):

9 + 7 = 9 + (1 + 6) = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

9 + 8 = 9 + (1 + 7) = 9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17

9 + 9 = 9 + (1 + 8) = 9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18

 

Завдання 3

1) 9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17

    9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18

    9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

    9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15

2)  9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

    9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

1) 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

    9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

    9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

    9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

2) 9 + 6 = 9 + (1 + 5) = 10 + 5 = 15

 

Завдання 4 

Взаємозв'язок дій додавання і віднімання (з рівності на додавання склали рівності на віднімання):

«Родина» чисел 9, 7, 16: 7 + 9 = 16     9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 16      16 – 9 = 7      16 – 7 = 9

«Родина» чисел 9, 8, 17:  8 + 9 = 17     9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 17     17 – 8 = 9       17 – 9 = 8

«Родина» чисел 6, 9, 15:  6 + 9 = 15     9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 15     15 – 9 = 6       15 – 6 = 9

Сторінка 14

Завдання 5  Обернені задачі

1) Проста задача на додавання

Біля школи росло 5 дерев, потім висадили ще 4 дерева. Скільки дерев стало біля школи?

Було

Висадили

Стало

5 дерев

4 дерева

?

Короткий запис

Було (росло) — 5 дерев

Висадили — 4 дерева

Стало — ?

Розв’язання

5 + 4 = 9 (д.) – дерев стало біля школи.

Відповідь: біля школи стало 9 дерев.

 

2) Обернена проста задача на знаходження невідомого доданка

Після того, як висадили 4 дерева, біля школи стало 9 дерев. Скільки дерев було спочатку?

Було

Висадили

Стало

?

4 дерева

9 дерев

Короткий запис

Було (росло) — ?

Висадили — 4 дерева

Стало — 9 дерев

Розв’язання

9 – 4 = 5 (д.) – дерев було спочатку.

Відповідь: спочатку було 5 дерев.

 

3) Обернена проста задача на знаходження невідомого доданка

Біля школи росло 5 дерев. Коли висадили ще дерева, біля школи стало 9 дерев. Скільки дерев висадили біля школи?

Було

Висадили

Стало

5 дерев

?

9 дерев

Короткий запис

Було (росло) — 5 дерев

Висадили — ?

Стало — 9 дерев

Розв’язання

9 – 5 = 4 (д.) – дерев висадили біля школи.

Відповідь: біля школи висадили 5 дерев.

 

Завдання 6 Числа пропущено на прапорцях

Міркуємо так

1) Закономірність: наступне число на 3 більше за попереднє.

3 + 3 = 6      12 + 3 = 15    18 + 3 = 21

2) Закономірність: наступне число на 2 менше від попереднього.

16 – 2 = 14        12 – 2 = 10          8 – 2 = 6

3) Закономірність: наступне число на 5 більше за попереднє.

25 + 5 = 30        35 + 5 = 40          45 + 5 = 50

 

Завдання 7  Виміряй відрізки. Обчисли, на скільки один відрізок довший за інший.

Міркуємо так.   Довжина відрізків 4 см і 9 см, тоді

9 – 4 = 5 (см) – на стільки один відрізок довший за інший.

 

Завдання 8  У Павла 13 грн. Чи достатньо в нього грошей на покупку кексу за 7 грн і пакетика соку за 3 грн?

Міркуємо так

7 + 3 = 10 (грн.) – вартість покупки.

13 грн > 10 грн   так, достатньо грошей.

 

Завдання 1

12 – 2 = 10           14 – 4 = 10        15 – 5 = 10 

13 – 3 = 10           11 – 1 = 10        16 – 6 = 10

17 – 7 = 10           18 – 8 = 10        19 – 9 = 10

 

Сторінка 15

Завдання 2  Віднімання частинами

Від’ємник розкладаємо на зручні доданки, віднімаємо їх від зменшуваного:

11 – 2 = 11 – (1 + 1) = 11 – 1 – 1 = 10 – 1 = 9

Зменшуване розкладаємо на розрядні доданки, від десятків віднімаємо від’ємник і додаємо одиниці:

11 – 2 = (10 + 1) – 2 = 10 – 2 + 1 = 8 + 1 = 9

Завдання 3  Віднімання частинами

1) 11 – 8 = 11 – 1 – 7 = 10 – 7 = 3

    11 – 8 = 10 – 8 + 1 = 2 + 1 = 3

    11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 10 – 4 = 6

    11 – 5 = 10 – 5 + 1 = 5 + 1 = 6

2) 11 – 8 = 11 – 1 – 7 = 10 – 7 = 3

    11 – 3 = 11 – 1 – 2 = 10 – 2 = 8

1) 11 – 6 = 11 – 1 – 5 = 10 – 5 = 5

    11 – 6 = 10 – 6 + 1 = 4 + 1 = 5

    11 – 7 = 11 – 1 = 6 = 10 – 6 = 4

    11 – 7 = 10 – 7 + 1 = 3 + 1 = 4

2) 11 – 4 = 11 – 1 – 3 = 10 – 3 = 7

    11 – 3 = 10 – 3 + 1 = 7 + 1 = 8

 

Завдання 4

10 – 6 + 1 = 4 + 1 = 5      10 – 5 + 1 = 5 + 1 = 6       10 – 3 + 1 = 7 + 1 = 8

10 – 7 + 1 = 3 + 1 = 4      10 – 4 + 1 = 6 + 1 = 7       10 – 2 + 1 = 8 + 1 = 9

 

Завдання 5 Проста задача на зменшення на деяке число

Фарби коштують 11 грн, а альбом — на 3 грн дешевше (менше гривень). Скільки гривень коштує альбом?

Короткий запис

Фарби — 11 грн

Альбом — ?, на 3 грн менше

Короткий запис

Фарби — 11 грн

Альбом — ?, стільки ж, але без 3 грн

Розв’язання

11 – 3 = 8 (грн) – гривень коштує альбом.

Відповідь: альбом коштує 8 гривень.

 

Завдання 6  Від найбільшого двоцифрового числа відніми найменше число третього десятка.

Міркуємо так. 99 – найбільше двоцифрове число. Числа третього десятка: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, серед них найменше число 21, тому 99 – 21 = 78

 

Сторінка 16

Завдання 1

9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11         9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15         9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

11 – 9 = 11 – 1 – 8 = 10 – 8 = 2          11 – 7 = 11 – 1 – 6 = 10 – 6 = 4

11 – 6 = 10 – 6 + 1 = 4 + 1 = 5           11 – 8 = 10 – 8 + 1 = 2 + 1 = 3

 

Завдання 2  Порядок дій

Від суми чисел 10 і 5 відняти 3:  (10 + 5) – 3 = 15 – 3 = 12

До числа 7 додати різницю чисел 10 і 8:  7 + (10 – 8) = 7 + 2 = 9

11 – (5 + 3) = 11 – 8 = 11 – 1 – 7 = 3     11 + (6 – 4) = 11 + 2 = 13

 

Завдання 3

1) До числа 5 додай суму чисел 2 і 2:  

5 + (2 + 2) = 5 + 4 = 9

Від числа 6 відніми суму чисел 2 і 1: 

6 – (2 + 1) = 6 – 3 = 3

До числа 2 додай різницю чисел 8 і 4: 

2 + (8 – 4) = 2 + 4 = 6

2) Від числа 9 відняли суму чисел 2 і 3,

одержали 4:  9 – (2 + 3) = 9 – 5 = 4

До різниці чисел 9 і 5 додали число 2,

одержали число 6:  (9 – 5) + 2 = 4 + 2 = 6

 

 

1) Від числа 7 відніми суму чисел 4 і 2:

7 – (4 + 2) = 7 – 6 = 1

До числа 5 додай різницю чисел 5 і 4:

5 + (5 – 4) = 5 + 1 = 6

До суми чисел 2 і 4 додай число 3:

(2 + 4) + 3 = 6 + 3 = 9

2) До числа 5 додай різницю чисел 7 і 5:

5 + (7 – 5) = 5 + 2 = 7

Від суми чисел 8 і 2 відніми число 3:

(8 + 2) – 3 = 10 – 3 = 7

До різниці чисел 8 і 6 додай число 4:

(8 – 6) + 4 = 2 + 4 = 6

Сторінка 17

Завдання 4  Складена задача на віднімання суми від числа

До їдальні привезли 9 кг моркви. Першого дня витратили 3 кг моркви. Другого — 4 кг. Скільки кілограмів моркви залишилось у їдальні?

Було

Витратили

Залишилось

9 кг

3 кг і 4 кг

?

Короткий запис

Було (привезли) — 9 кг

Витратили — ?, 3 кг і 4 кг  

Залишилося — ?

 

Вираз    9 – (3 + 4)

Короткий запис №1

І день — 3 кг

ІІ день — 4 кг

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 9 кг

Витратили — 7 кг  

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всього кілограмів моркви витратили за два дні?

2) Скільки кілограмів моркви залишилось у їдальні?

Розв’язання

1) 3 + 4 = 7 (кг) – всього кілограмів моркви витратили за два дні.

2) 9 – 7 = 2 (кг) – кілограмів моркви залишилось у їдальні.

2 спосіб

Врахуємо те, що моркву витрачали першого, а потім другого дня, тоді

Короткий запис

Було — 9 кг

Витратили І дня — 3 кг

Залишилося (Було) — ?

Витратили ІІ дня — 4 кг

Залишилося — ?

 

Вираз    (9 – 3) – 4

Короткий запис №1

Було — 9 кг

Витратили — 3 кг

Залишилося — ?

Короткий запис №2

Було — кг

Витратили — 4 кг

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів моркви залишилося після першого дня?

2) Скільки кілограмів моркви залишилось у їдальні?

Розв’язання

1) 9 – 3 = 6 (кг) – кілограмів моркви залишилося після першого дня.

2) 6 – 4 = 2 (кг) – кілограмів моркви залишилось у їдальні.

3 спосіб (виразом)

Було

Витратили

Залишилось

9 кг

І день – 3 кг

ІІ день – 4 кг

?

Короткий запис

Було (привезли) — 9 кг

Витратили І дня — 3 кг

Витратили ІІ дня — 4 кг  

Залишилося — ?

Розв’язання

9 – 3 + 4 = 2 (кг) – кілограмів моркви залишилось у їдальні.

Відповідь: у їдальні залишилось 2 кілограми моркви.

� Замінили числові дані цієї задачі. Склали вираз із дужками і знайшли його значення

До їдальні привезли 10 кг моркви. Першого дня витратили 5 кг моркви. Другого — 2 кг. Скільки кілограмів моркви залишилось у їдальні?

Було — 10 кг

Витратили — 5 кг і 2 кг

Залишилося — ?

10 – (5 + 2) = 10 – 7 = 3

 

Завдання 5 Порядок дій

(5 + 3) – 2 = 8 – 2 = 6         8 + (10 – 8) = 8 + 2 = 10

7 – (2 + 4) = 7 – 6 = 1         (4 + 2) – 3 = 6 – 3 = 3

 

Завдання 6  Із семи однакових паличок склади три однакові трикутники

Завдання 1     

Числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 зменшили на 2 (відняли число 2):

2 – 2 = 0     3 – 2 = 1     4 – 2 = 2     5 – 2 = 3    6 – 2 = 4     7 – 2 = 5    8 – 2 = 6    9 – 2 = 7

 

Завдання 2  Склад числа

9 — це 2 і 7         8 — це 2 і 6        7 — це 2 і 5

9 = 2 + 7             8 = 2 + 6           7 = 2 + 5

 

Завдання 3 Додавання частинами

8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11    8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

 

Сторінка 18

Завдання 4

1) 8 + 7 = (8 + 2) + 5 = 10 + 5 = 15

8 + 9 = (8 + 2) + 7 = 10 + 7 = 17

2) 8 + 6 = 14  (бо 14 – 8 = 6)

    8 + 5 = 13  (бо 13 – 8 = 5)

    8 + 8 = 16  (бо 16 – 8 = 8)

    8 + 4 = 12  (бо 12 – 8 = 4)

1) 8 + 3 = (8 + 2) + 1 = 10 + 1 = 11

   8 + 4 = (8 + 2) + 2 = 10 + 2 = 12

2) 8 + 6 = (8 + 2) + 4 = 10 + 4 = 14

   8 + 8 = (8 + 2) + 6 = 10 + 6 = 16

 

 

Завдання 5

8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 11       8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 14         8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 15

8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12       8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13         8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 16

 

Завдання 6  Проста задача на збільшення на деяке число

У хорі було 8 хлопчиків, а дівчаток — на 5 більше. Скільки дівчаток було в хорі?

Короткий запис

Хлопчики — 8 осіб

Дівчатка — ?, на 5 осіб більше

Короткий запис

Хлопчики — 8 осіб

Дівчатка — ?, стільки ж і ще 5 осіб

Розв’язання

8 + 5 = 13 (д.) – дівчаток було в хорі.

Відповідь: у хорі було 13 дівчаток.

 

Завдання 7  

1) Проста задача на збільшення на деяке число

Гарбуз важить 8 кг, а кавун — на 3 кг важчий (більше кілограмів). Яка маса кавуна?

Короткий запис

Гарбуз — 8 кг

Кавун — ?, на 3 кг більше

Короткий запис

Гарбуз — 8 кг

Кавун — ?, стільки ж і ще 3 кг

Розв’язання

8 + 3 = 11 (кг) – маса кавуна.

Відповідь: маса кавуна 11 кілограмів.

 

2) Проста задача на зменшення на деяке число

Кавун важить 11 кг, а диня — на 4 кг легша (менше кілограмів). Яка маса дині?

Короткий запис

Кавун — 11 кг

Диня — ?, на 4 кг менше

Короткий запис

Кавун — 11 кг

Диня — ?, стільки ж, але без 4 кг

Схема

Розв’язання

11 – 4 = 7 (кг) – маса дині.

Відповідь: маса дині 7 кілограмів.

 

Завдання 8  Віднімання порозрядне

46 – 6 = 40       35 – 5 = 30       72 – 2 = 70      65 – 5 = 60

46 – 40 = 6       35 – 30 = 5       72 – 70 = 2      65 – 60 = 5

 

Завдання 9   На яблуні росло 45 яблук, а на березі — на 5 менше. Скільки яблук росло на березі? Міркуємо так. На березі не ростуть яблука

Інші завдання дивись тут...

  • Ольга
    Як отримати доступ до всіх сторінок? ---- За посиланням "Інші завдання дивись тут"
    6 жовтня 2021 19:40
  • Тетяна
    чудові відповіді до підручника
    1 жовтня 2022 10:30