Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 321

50 зменшити на суму чисел 2 і 6:  50 – (2 + 6) = 50 – 8 = 42

До 50 додати суму чисел 9 і 7:  50 + (9 + 7) = 50 + 16 = 66

76 зменшити на різницю чисел 18 і 10:  76 – (18  10) = 76 – 8 = 68

70 зменшити на суму чисел 5 і 4:  70 – (5 + 4) = 70 – 9 = 61

 

Завдання 322

39 + 1 – 6 = 39 – 6 + 1 = 34           100 – 30 – 7 = 70 – 7 = 63

64 + 16 – 8 = 80 – 8 = 72                 50 – 6 – 8 = 44 – 8 = 44 – 4 – 4 = 36

 

Завдання 323 Поставили дужки

56 – (30 + 6) = 56 – 36 = 20            47 – (31 + 4) = 47 – 35 = 12

(56 – 30) + 6 = 26 + 6 = 32              (47 – 31) + 4 = 26 + 4 = 20

 

Завдання 324 Обчисли периметр трикутника АВС

АВ = 8 см   ВС = 5 см    АС = 11 см

Р = 8 + 5 + 11 = 24 (см)

 

Завдання 325 Складена задача на зменшення на деяке число і знаходження суми (до числа додати різницю)

Для виготовлення браслета з бісеру Світлана використала 32 рожеві намистини, а фіолетових намистин — на 8 менше. Скільки всього намистин використала Світлана для виготов­лення браслета?

Рожеві

Фіолетові

Всього

32 намистини

На 8 намистин менше

?

Короткий запис

Рожеві — 32 намистини

Фіолетові — ?, на 8 намистин менше

Всього — ?

Схема

Вираз   32 + (32 – 8)

Короткий запис №1

Рожеві — 32 намистини

Фіолетові — ?, на 8 намистин менше

Короткий запис №2

Рожеві — 32 намистини

Фіолетові — 24 намистини

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки фіолетових намистин використала?

2) Скільки всього намистин використала?

Розв’язання

1) 32 – 8 = 22 + (10 – 8) = 24 (н.) – фіолетових намистин використала.

2) 32 + 24 = 56 (н.) – всього намистин використала.

Відповідь: для виготовлення браслету Світлана використала 56 намистин.

 

Завдання 326 Левко живе на п'ятому поверсі знизу й п'ятому згори. Скіль­ки поверхів у будинку?

Міркуємо так.

У будинку непарна кількість поверхів, якщо Левко живе на п'ятому поверсі знизу й п'ятому згори, отже, в будинку 5 + 4 = 9 поверхів.

Перевірка: — — — — (Л—) —  —  —  — 

Відповідь: у будинку 9 поверхів.

 

Завдання 327

21 – 5 + 43 = 21 + 43 – 5 = 64 – 5 = 54 + (10 – 5) = 59

33 + (24 – 9) = 33 + (24 – 4 – 5) = 33 + 15 = 48

94 – 6 – 8 = 74 + (10 – 6) + (10 – 8) = 74 + 4 + 2 = 80

 

Завдання 328 Проста задача на зменшення на деяке число

Для кав'ярні придбали 44 чашки, а склянок — на 6 менше. Скільки склянок придбали для кав'ярні?

Короткий запис

Чашки — 44 штуки

Склянки — ?, на 6 штук менше

Схема      

Розв’язання

1) 44 – 6 = 34 + (10 – 6) = 38 (скл.)склянок придбали.

Відповідь: для кав’ярні придбали 38 склянок.

 

Завдання 329

8 + 28 = 36        7 + 38 = 45    5 + 35 = 40

 

Завдання 330, 331 Віднімання способом округлення

45 – 7 = 45 – (10 – 3) = 45 – 10 + 3 = 35 + 3 = 38

54 – 8 = 54 – (10 – 2) = 54 – 10 + 2 = 44 + 2 = 46

61 – 7 = 61 – (10 – 3) = 61 – 10 + 3 = 51 + 3 = 54

23 – 6 = 23 – (10 – 4) = 23 – 10 + 4 = 13 + 4 = 17

96 – 9 = 96 – (10 – 1) = 96 – 10 + 1 = 86 + 1 = 87

 

Завдання 332  Добери числа, щоб рівності й нерівності стали істинними

37 см > 3 см 6 см

37 см > 3 см 5 см

37 см > 3 см 4 см

37 см > 3 см 3 см

37 см > 3 см 2 см

37 см > 3 см 1 см

12 дм < 1 м 3 дм

12 дм < 1 м 4 дм

12 дм < 1 м 5 дм

12 дм < 1 м 6 дм

12 дм < 1 м 7 дм

12 дм < 1 м 8 дм

12 дм < 1 м 9 дм

9 дм < 9 дм 1 см

9 дм < 9 дм 2 см

9 дм < 9 дм 3 см

9 дм < 9 дм 4 см

9 дм < 9 дм 5 см

9 дм < 9 дм 6 см

9 дм < 9 дм 7 см

9 дм < 9 дм 8 см

9 дм < 9 дм 9 см

56 см = 5 дм 6 см

Завдання 333   Проста непряма задача на зменшення на деяке число

На озері плавало 15 білих лебедів, що на 8 більше, ніж чорних лебедів. Скільки чорних лебедів плавало на озері?

Короткий запис

Білі — 15 лебедів, це на 8 птахів більше

Чорні — ?

Схема

Розв’язання

Якщо білих лебедів більше, тоді чорних менше, тому

15 – 8 = 15 – 5 – 3 = 7 (л.) – чорних лебедів плавало на озері.

Відповідь: на озері плавало 7 чорних лебедів.

 

Завдання 334

43 – 7 + 22 = 43 + 22 – 7 = 65 – 5 – 2 = 58        55 – (13 – 9) = 55 – 4 = 51

27 + (11 – 6) = 27 + 5 = 27 + 3 + 2 = 32            31 – (9 + 2) = 31 – 11 = 20

 

Завдання 335  Проста непряма задача на збільшення на деяке число

У зоомагазині було 17 канарок, що на 9 менше, ніж папуг. Скільки папуг було в зоомагазині?

Короткий запис

Канарки — 17 птахів, це на 9 птахів менше

Папуги — ?

Схема

Розв’язання

Якщо канарок менше, тоді папуг більше, тому

17 + 9 = 17 + 10 – 1 = 26 (п.) – папуг було в зоомагазині.

Відповідь: в зоомагазині було 26 папуг.

 

Завдання 336

47 + 7 = 47 + 3 + 4 = 50 + 4 = 54

36 + 7 = 36 + 4 + 3 = 40 + 3 = 43

25 + 7 = 25 + 5 + 2 = 30 + 2 = 32

34 + 7 = 34 + 6 + 1 = 40 + 1 = 41

55 + 7 = 55 + 5 + 2 = 60 + 2 = 62

73 + 7 = 80                91 + 7 = 98

60 + 7 = 67   

88 + 7 = 88 + 2 + 5 =  90 + 5 = 95

19 + 7 = 19 + 1 + 6 = 20 + 6 = 26

43 – 8 = 43 – 3 – 5 = 40 – 5 = 35

25 – 8 = 25 – 5 – 3 = 20 – 3 = 17

67 – 8 = 67 – 7 – 1 = 60 – 1 = 59

94 – 8 = 94 – 4 – 4 = 90 – 4 = 86

78 – 8 = 70

32 – 8 = 32 – 2 – 6 = 30 – 6 = 24

50 – 8 = 40 + (10 – 8) = 42

86 – 8 = 86 – 6 – 2 = 80 – 2 = 78

11 – 8 = 3

Завдання 337  «Кругові» вирази

46 – 8 = 36 + (10 – 8) = 36 + 2 = 38       

38 + 5 = 38 + 2 + 3 = 40 + 3 = 43

43 – 9 = 33 + (10 – 9) = 33 + 1 = 34       

34 + 25 = 59

59 + 6 = 59 + 1 + 5 = 60 + 5 = 65          

65 – 7 = 65 – 5 – 2 = 60 – 2 = 58

58 + 8 = 58 + 2 + 6 = 60 + 6 = 66          

66 – 20 = 46

 

Завдання 338 Порівняння чисел

37 – 9 > 25  (28 > 25)     56 < 49 + 8 (56 < 57)      25 + 6 = 41 – 10 (31 = 31)

 

Завдання 339

Р = 3 см + 2 см + 4 см + 2 см = 11 см – периметр блакитного чотирикутника.

Р = 4 см + 2 см + 5 см + 4 см = 15 см – периметр рожевого чотирикутника.

15 см > 11 см   периметр рожевого чотирикутника більший, ніж блакитного

15 – 11 = 4 (см) – на стільки сантиметрів більший периметр рожевого чотирикутника.

 

Завдання 340  Скільки двоцифрових чисел можна утворити, використовую­чи цифри 6, 2, 8? Яке з чисел найбільше? Яке найменше?

Міркуємо так.

Двоцифрових чисел, починаючи цифрою 2:  22, 26, 28.

Двоцифрових чисел, починаючи цифрою 6:  62, 66, 68.

Двоцифрових чисел, починаючи цифрою 8:  82, 86, 88.

Відповідь: можна утворити 9 чисел, з них 88 – найбільше число, 22 – найменше число.

 

Завдання 341 Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати

76 – 8 = 68

48 + 4 < 52

76 – 8 = 76 – 6 – 2 = 68

48 + 4 = 48 + 2 + 2 = 52

85 > 74 + 9

29 > 35 – 8

74 + 9 = 74 + 6 + 3 = 83

35 – 8 = 35 – 5 – 3 = 27

18 + 11 > 11 + 17

де більший доданок, там більша сума

47 + 8 > 55 – 20

47 + 8 = 47 + 3 + 5 = 55

Завдання 342  Складена задача на знаходження суми (до числа додати різницю)

У першому вагоні метро їхав 21 пасажир, а в другому — на 6 па­сажирів менше. Скільки пасажирів їхало у двох вагонах разом?

Короткий запис

І вагон — 21 пасажир

ІІ вагон — ?, на 6 пасажирів менше

Всього — ?

Розв’язання

1) 21 – 6 = 11 + (10 – 6) = 15 (п.) – пасажирів їхало у другому вагоні.

2) 21 + 15 = 36 (п.) – пасажирів їхало у двох вагонах разом.

Відповідь: у двох вагонах разом їхало 36 пасажирів.

 

Завдання 343

1) 12 – 3 = 9    11 + 5 = 16    16 + 24 = 40     40 – 13 = 27    27 – 7 = 20    20 – 6 = 14

2) 13 – 4 = 9      9 + 6 = 15      15 + 23 = 38     48 – 14 = 34    34 – 8 = 26    26 – 3 = 23

Завдання 344 Сума розрядних доданків

31 = 30 + 1       18 = 10 + 8        53 = 50 + 3   

85 = 80 + 5        74 = 70 + 4       99 = 90 + 9

 

Завдання 345, 346  Порозрядне додавання з переходом через десяток

45 + 27 = (40 + 5) + (20 + 7) = (40 + 20) + (5 + 7) = 60 + 12 = 72

35 + 16 = (30 + 5) + (10 + 6) = (30 + 10) + (5 + 6) = 40 + 11 = 51

25 + 17 = (20 + 5) + (10 + 7) = (20 + 10) + (5 + 7) = 30 + 12 = 42

28 + 44 = (20 + 8) + (40 + 4) = (20 + 40) + (8 + 4) = 60 + 12 = 72

23 + 29 = (20 + 3) + (20 + 9) = (20 + 20) + (3 + 9) = 40 + 12 = 52

 

Завдання 347 Проста задача на знаходження суми

У шкільному хорі співають 26 учнів початкової школи та 18 учнів середньої школи. Скільки всього учнів співає в шкільному хорі?

З початкової школи

Зі середньої школи

Всього

26 учнів

18 учнів

?

Короткий запис

З початкової школи — 26 учнів

Зі середньої школи — 18 учнів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

26 + 18 = 30 + 14 = 44 (уч.) – всього учнів співає в шкільному хорі.

Відповідь: у шкільному хорі співають 44 учні.

 

Завдання 348

25 + 17 – 30 = 25 + 5 + 12 – 30 = 12

87 – 34 + 18 = 53 + 18 = 60 + 11 = 71

36 + (27 – 12) = 36 + 15 = 40 + 11 = 51

88 – (35 + 27) = 88 – (50 + 12) = 88 – 62 = 26

68 – 24 + 17 = 44 + 17 = 50 + 11 = 61

58 + 29 – 35 = 58 – 35 + 29 = 23 + 29 = 40 + 12 = 52

 

Завдання 349 Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми (до числа додати суму)

Капітан Врунгель знайшов на острові скриню, у якій було 38 золотих монет, а срібних монет — на 17 більше. Скільки всього монет було в скрині?

Золоті

Срібні

Всього

38 монет

на 17 монет більше

?

Короткий запис

Золоті — 38 монет

Срібні — ?, на 17 монет більше

Всього — ?

Схема

Вираз    38 + (38 + 17)

Короткий запис №1

Золоті — 38 монет

Срібні — ?, на 17 монет більше

Короткий запис №2
Золоті — 38 монет

Срібні — 55 монет  

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки срібних монет було в скрині?

2) Скільки всього монет було в скрині?

Розв’язання

1) 38 + 17 = 40 + 15 = 55 (м.) – срібних монет було в скрині.

2) 38 + 55 = 80 + 13 = 93 (м.) – всього монет було в скрині.

Відповідь: у скрині було 93 монети.

 

Завдання 350

54 – 13 = 41     41 + 20 = 61                      61 – 11 = 50   

50 + 27 = 77    77 – 9 = 77 – 7 – 2 = 68      68 + 25 = 80 + 13 = 93

 

Завдання 351, 352

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

24 + 18 = (20 + 4) + (10 + 8) = (20 + 10) + (4 + 8) = 30 + 12 = 42

36 + 17 = (30 + 10) + (6 + 7) = 40 + 13 = 53

45 + 27 = (40 + 20) + (5 + 7) = 60 + 12 = 72

68 + 13 = (60 + 10) + (8 + 3) = 70 + 11 = 81

67 + 24 = (60 + 20) + (7 + 4) = 80 + 11 = 91

Додавання частинами:

24 + 18 = 24 + (10 + 8) = 24 + 10 + 8 = 34 + 8 = 42

36 + 17 = 36 + 10 + 7 = 46 + 7 = 53

45 + 27 = 45 + 20 + 7 = 65 + 7 = 72

68 + 13 = 68 + 10 + 3 = 78 + 3 = 81

67 + 24 = 67 + 20 + 4 = 87 + 4 = 91

Додавання способом округлення:

24 + 18 = 24 + (20 – 2) = 24 + 20 – 2 = 44 – 2 = 42

36 + 17 = 36 + 20 – 3 = 56 – 3 = 53

45 + 27 = 45 + 30 – 3 = 75 – 3 = 72

68 + 13 = 68 + 20 – 7 = 88 – 7 = 81

67 + 24 = 67 + 30 – 6 = 97 – 6 = 91

 

Завдання 353

26 см + 6 см = 32 см,   бо 32 см – 26 см = 32 см – 30 см + 4 см = 6 см

23 кг + 15 кг = 38 кг,  бо 38 кг – 15 кг = 23 кг

1 дм – 7 см = 3 см,  бо 1 дм – 3 см = 10 см – 3 см = 7 см

42 грн + 27 грн = 69 грн, бо 69 грн – 27 грн = 42 грн

 

Завдання 354  Складена непряма задача на знаходження суми (до числа додати різницю)

У шкільній виставі взяли участь 27 дівчат, що на 9 більше, ніж хлопців. Скільки всього дітей узяли участь у виставі?

Короткий запис

Дівчата — 27 дітей, це на 9 дітей більше

Хлопці — ?

Всього — ?

Вираз    27 + (27 – 9)

План розв’язування

1) Скільки хлопців узяли участь у виставі?

2) Скільки всього дітей узяли участь у виставі?

Розв’язання

1) Якщо дівчат більше, тоді хлопців менше, тому

27 – 9 = 17 + (10 – 9) = 18 (хл.) – хлопців узяли участь у виставі.

2) 27 + 18 = 30 + 15 = 45 (д.) – всього дітей узяли участь у виставі.

Відповідь: у виставі узяли участь 45 дітей.

 

Завдання 355 Обчислили вирази різними способами

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

47 + 16 = (40 + 7) + (10 + 6) = (40 + 10) + (7 + 6) = 50 + 13 = 63

53 + 29 = (50 + 20) + (3 + 9) = 70 + 12 = 82

37 + 24 = (30 + 20) + (7 + 4) = 50 + 11 = 61

69 + 15 = (60 + 10) + (9 + 5) = 70 + 14 = 84

Додавання частинами:

47 + 16 = 47 + 10 + 6 = 57 + 6 = 63

53 + 29 = 53 + 20 + 9 = 73 + 9 = 82

37 + 24 = 37 + 20 + 4 = 57 + 4 = 61

69 + 15 = 69 + 10 + 5 = 79 + 5 = 84

Додавання способом округлення:

47 + 16 = 47 + (20 – 4) = 47 + 20 – 4 = 67 – 4 = 63

53 + 29 = 53 + (30 – 1) = 53 + 30 – 1 = 83 – 1 = 82

37 + 24 = 37 + (30 – 6) = 37 + 30 – 6 = 67 – 6 = 61

69 + 15 = 69 + (20 – 5) = 69 + 20 – 5 = 89 – 5 = 84

 

Завдання 356 Складена непряма задача на знаходження суми (до числа додати суму)

У бабусі було 16 білих курей, що на 7 менше, ніж рудих курей. Скільки всього курей було в бабусі?

Короткий запис

Білі — 16 курей, це на 7 курей менше

Руді — ?

Всього — ?

Вираз  16 + (16 + 7) 

План розв’язування

1) Скільки рудих курей було в бабусі?

2) Скільки всього курей було в бабусі?

Розв’язання

1) Якщо білих курей менше, тоді рудих – більше, тому

16 + 7 = 10 + 13 = 23 (к.) – рудих курей у бабусі.

2) 16 + 23 = 39 (к.) – всього курей у бабусі.

Відповідь: у бабусі 39 курей.

Інші завдання дивись тут...