Завдання 131 Рівняння
37 000 + x = 50 000 
x = 50 000 – 37 000
х = 13 000
Відповідь: Г 13 000

 

Завдання 132 Віднімання 
а) 40 – 25 = 15
   98 – 88 = 10
   37 – 27 = 10
б) 389 – 386 = 3
    837 – 637 = 200
    127 – 17 = 110
в) 1235 – 1232 = 3
   3548 – 2548 = 1000
   1439 – 1039 = 400
Завдання 133
В одній папці є 97 документів, а у другій — 48. На скільки документів у другій папці менше, ніж у першій?
Розв'язання
97  48 = 49 (д.)
Відповідь: на 49 документів.

 

Завдання 134
Першого дня було укладено 38 договорів, а другого — на 12 менше. Скільки договорів було укладено другого дня?
Розв'язання
38  12 = 26 (д.)
Відповідь: на 26 договорів.

 

Завдання 140, 141, 142 Письмове віднімання
а) _250
     138
     112
б) _370
     254
     116
в) _770
     547
     223
а) _965
     333
     632
б) _739
     505
     234
в) _293
     182
     111
а) _9475
     9201
      274
б) _5249
     2025
     3224
в) _2790
     1654
     1136
Завдання 143
З одного поля зібрали 9000 ц моркви, а з другого — на 460 ц менше. Скільки центнерів моркви зібрали з другого поля?
Розв'язання
9000 – 460 = 8540 (ц) – зібрали з другого поля.
Відповідь: 8540 ц.

 

Завдання 144
Знайди число, яке на 37 менше від мільйона.
1 000 000 – 37 = 999 963

 

Завдання 145
Знайди число, яке на 14 397 менше від 210 329.
210 329 – 14 397 = 195 932

 

Завдання 146
Маса товару з упаковкою становить 8 кг 300 г, а упаковки — 500 г. Знайди масу товару без упаковки.
Розв'язання
8300 – 500 = 7800 (г) = 78 (кг)– маса товару.
Відповідь: 78 кг.

 

Завдання 147 Вирази
якщо a = 1175, x = 907, тоді a – x = 1175 – 907 = 268

 

+ 2687
   1189
   3876
+ 7292
   1675
   8967
Перша у світі жінка-професорка математики Софія Ковалевська (1850–1891) викладала в Стокгольмському університеті з 1884 року до смерті. Скільки років вона прожила? Скільки років вона працювала в університеті?
Розв'язання
1) 1891 – 1850 = 41 (р.) – прожила Софія Ковалевська;
2) 1891 – 1884 = 7 (р.) – викладала у Стокгольському університеті.
Відповідь: 41 рік; 7 років.

 

Завдання 150
Краківський, Львівський, Харківський і Київський університети було засновано, відповідно, у 1364, 1661, 1805 і 1834 роках. Скільки років існує кожний із них?
Розв'язання
1) 2023 – 1364 = 659 (р.) – існує Краківський університет;
2) 2023 – 1661 = 362 (р.) – існує Львівський університет;
3) 2023 – 1805 = 218 (р.) – існує Харківський університет;
4) 2023 – 1834 = 189 (р.) – існує Київський університет.
Відповідь: 659 років; 362 років; 218 років; 189 років. 

 

Завдання 151
Станція K розташована між станціями A і B. Яка відстань між станціями K і B, якщо відстань між A і B дорівнює 128 км, а між A і K — 53 км?
Розв'язання
128 – 53 = 75 (км) – відстань між станціями K і B.
Відповідь: 75 км.

 

Завдання 152
На заводі 1585 робітників та робітниць, із них 838 — чоловіки. На скільки більше на заводі чоловіків, ніж жінок?
Розв'язання
1) 1585 – 838 = 747 (ос.) – жінок на заводі;
2) 838 – 747 = 91 (ос.) – на стільки більше чоловіків на заводі.
Відповідь: на 91 особу.

 

Завдання 153
На двох складах було 3700 т вугілля, причому на другому складі — 1850 т. На якому складі вугілля було більше і на скільки?
Розв'язання
3700 – 1850 = 1850 (т) – на першому складі.
Відповідь: однаково.

 

Завдання 154
Відстань між двома станціями становить 85 км. З них одночасно назустріч один одному виїхали два поїзди. Вони зустрілися тоді, коли перший проїхав 41 км. Який із поїздів проїхав до зустрічі більшу відстань і на скільки?
Розв'язання
1) 85 – 41 = 44 (км) – проїхав другий поїзд;
2) 44 – 41 = 3 (км) – на стільки більшу відстань проїхав другий поїзд.
Відповідь: на 3 км.

 

Завдання 155, 156, 157 Одиниці вимірювання
а) 3 кг 270 г – 2 кг 100 г = 1 км 170 г
б) 12 м 230 см – 7 м 500 см = 2 м 50 см
а) 6 год 20 хв – 3 год 45 хв = 2 год 35 хв
б) 6 км 13 м – 1 км 240 м = 4 км 773 м
а) 15 год 12 хв – 10 год 27 хв = 4 год 45 хв
б) 5 км 29 м – 2 км 320 м = 2 км 709 м
Завдання 158, 159
а) 2873 + 4413 – 1798 = 5488
б) 8709 – 6327 + 1796 = 4178
+2873
  4413
  7286
_ 7286
   1798
   5488
_8709
  6327
  2382
+2382
  1796
  4178
а) 3008 + (12 574 – 10 389) = 5193
б) (18 957 – 13 509) – 1485 = 3963
_12574
  10389
   2185
+3008
  2185
  5193
_18957
  13509
    5448
_5448
  1485
  3963
Завдання 160, 161
а) 9664 – 1127 – 1698 – 4050 = 2789
б) 13 098 – (138 + 4080) – 1309 = 7571
_9664
  1127
  8537
_8537
 1698
 6839
_6839
  4050
  2789
+  138
  4080
  4218
_13098
   4218
   8880
_8880
  1309
  7571
а) (8097 – 4215) – (4588 – 2509) = 1803
б) 40 067 – (4765 – 398 – 2999) = 2699
_8097
  4215
  3882
_4588
  2509
  2079
_3882
  2079
  1803
_4765
   398
  4367
_4367
  2999
  1368
_40067
   1368
   2699
Завдання 162, 163
a = 68954 + b = 68954 8954 = 77908
x = 26750 – а = 26750 – 7650 = 19100
Завдання 164
У книжці, що має 186 сторінок, надруковано три оповідання. Перше займає 60 сторінок, друге — на 25 сторінок менше. Скільки сторінок займає третє оповідання?
Розв'язання
1) 60 – 25 = 35 (с.) – займає друге оповідання;
2) 60 + 35 = 95 (с.) – займає перше та друге оповідання;
3) 186 – 95 = 91 (с.) – займає третє оповідання.
Відповідь: 91 сторінка.

 

Завдання 165
За 3 год квадроцикл проїхав 150 км. За першу годину він подолав 56 км, за другу — на 17 км менше. Скільки кілометрів квадроцикл подолав за третю годину?
Розв'язання
1) 56 – 17 = 39 (км) – подолав за другу годину;
2) 150 – (56 + 39) = 55 (км) – подолав за третю годину.
Відповідь: 55 км.

 

Завдання 166
Відніми від мільярда найбільше дев’ятицифрове число, усі цифри якого різні.
1 000 000 000 – 987 654 321 = 12 345 679

 

Завдання 167
З першого поля зібрали 375 300 кг картоплі, а з другого — на 85 450 кг менше. Скільки всього кілограмів картоплі зібрали з обох полів?
Розв'язання
1) 375300 – 85450 = 289850 (кг) – зібрали з другого поля;
2) 375300 + 289850 = 665150 (кг) – зібрали з обох полів.
Відповідь: 665150 кг.

 

Завдання 168
Турист мав пройти x км. Пройшовши 8 км, він підрахував, що йти йому залишилося на 3 км менше, ніж він уже пройшов. Знайдіть відстань x.
Розв'язання
х = 8 + (8 – 3) =  8 + 5 = 13 (км)
Відповідь: 13 км.

 

Завдання 169
Відстань між двома човнами 950 м. Яка буде відстань між ними, якщо кожен човен пропливе по 150 м?
Розв'язання
Розв'язання
1) 150 + 150 = 300 (м) – проплили човни;
2) 950  300 = 650 (м) – відстань між човнами.
Відповідь: 650 м.
Розв'язання
1) 150 + 150 = 300 (м) – проплили човни;
2) 950 + 300 = 1250 (м) – відстань між човнами.
Відповідь: 1250 м.
Розв'язання
Відстань між човнами однакова, бо човни проходять однакову відстань.

 

Завдання 170
Сума трьох доданків становить 358 600. Перший і другий доданки, відповідно, дорівнюють 9387 і 100 976. На скільки третій доданок більший за другий?
Розв'язання
1) 9387 + 100 976 = 110 363 – перший і другий доданки;
2) 358 600  110 363 = 248 237 – третій доданок.
3) 248 237  100 976 = 147261 – на стільки третій доданок більший за другий.
Відповідь: на 147261.

 

Завдання 171
Різниця двох чисел дорівнює 37 009, а менше з них — 3709. Знайди більше число.
Розв'язання
х  3709 = 37009
х = 37009 + 3709
х = 40718
Відповідь: 40718

 

Завдання 172
Від’ємник дорівнює 398  765, а зменшуване — на 18  795 більше за нього. Знайди різницю.
Розв'язання
1) 398765 + 18795 = 417560 – зменшуване;
2) 417560  398765 = 18795 – різниця.
Відповідь: 18795.

 

Завдання 173
Як зміниться різниця 8570 – 3875, якщо: 
1) зменшуване і від’ємник: 
    а) збільшити на 7; Не зміниться
    б) зменшити на 9; Не зміниться
2) зменшуване збільшити на 50, а від’ємник зменшити на 50; Збільшиться на 100
3) зменшуване зменшити на 50, а від’ємник збільшити на 50? Зменшиться на 100

 

Завдання 174, 175 Рівняння
а) x + 209 = 685
   x = 685 – 209
   x = 476
б) 798 – x = 412
    x = 798 –  412
    х = 386
в) x – 177 = 985
   x = 985 + 177
   x = 1162
а) 728 + x = 943
   x = 943 – 728
   x = 217
б) 325 – x = 178
    x = 325 – 178
    x = 147
в) x – 402 = 943
   x = 943 + 402
   x = 1345
Завдання 176
Запаси залізної руди Криворізького родовища становлять 1869 млн тонн, що на 1420 млн тонн більше, ніж Кременчуцького родовища. Якими є запаси Кременчуцького родовища?
Розв'язання
1869  1420 = 449 (млн. т.) – запаси Кременчуцького родовища.
Відповідь: 449 млн. т.

 

Завдання 177
Довжина кита дорівнює 30 м, що на 18 м більше, ніж довжина акули, і на 21 м більше, ніж довжина крокодила. Визнач довжину акули і довжину крокодила.
Розв'язання
1) 30  18 = 12 (м) – довжина акули;
2) 30  21 = 9 (м) – довжина крокодила.
Відповідь: 12 м і 9 м.

 

Завдання 178
У липні господарство здало на молокозавод 280 л молока, що на 20 л більше, ніж у серпні, і на 30 л менше, ніж у червні. Скільки всього літрів молока протягом літа здало на молокозавод господарство?
Розв'язання
1) 280  20 = 260 (л) – здали у серпні;
2) 280 + 30 = 310 (л) – здали у червні.
Відповідь: 260 л і 310 л.

 

Завдання 179
Розгляньте дані про кількість сонячних днів у січні в  Києві та Львові і складіть відповідні таблиці, що містять знаки і кількість відповідних днів.
Київ
Погода
ХМАРИ
СОНЦЕ за хмарою
СОНЦЕ над хмарою
СОНЦЕ
Дні
2, 3, 4, 6, 7, 17, 
22, 23, 24, 26
5, 11, 12, 18,
18, 25
8, 14, 15,16,
21, 28, 29
1, 9, 10, 13,
20, 27, 30, 31
Кількість днів
10
6
7 8

Львів

Погода
ХМАРИ
СОНЦЕ за хмарою
СОНЦЕ над хмарою
СОНЦЕ
Дні
2, 3, 4, 6, 7, 10,
17, 24, 29, 30
5, 12, 12, 18,
19, 25, 26
1, 8, 9, 14, 15, 16,
21, 22, 23, 28, 31
13, 20, 27
Кількість днів
10
7
11 3
У Києві сонячних днів більше (8 > 3)На 5 днів (8  3 = 5).

 

Завдання 180
Виміряй довжину своєї долоні. Знайди різницю довжин твоєї долоні і долоні твого однокласника / твоєї однокласниці. 
12 см — довжина долоні, 11 см 5 мм — довжина долоні однокласниці.
Розв'язання
120  115 = 5 (мм) – різниця довжин.
Відповідь: 5 мм.

 

Завдання 181
До трицифрового числа зліва дописали цифру 2. На скільки збільшилося число? На дві тисячі.

 

Завдання 182
Два альбоми і зошит коштують 82 грн, що на 43 грн більше, ніж коштує альбом. На скільки альбом дорожчий зошита?
Розв'язання
1) 82  43 = 39 (грн) – коштує альбом;
2) 82 – 39  2 = 4 (грн) – коштує зошит;
3) 39 – 4 = 35 (грн) – на стільки альбом дорожчий.
Відповідь: на 35 грн.

 

Завдання 183
Випиши всі натуральні числа, більші за 9, менші від 27 і такі, що діляться на 5. 10, 15, 20, 25

 

Завдання 184 Вирази
а) Якщо a = 717, тоді  a + 1717 =  717 + 1717 = 2151 + 1717 = 3868
б) Якщо  a = 0, тоді  a + 1717 =  0 + 1717 = 0 + 1717 = 1717
в) Якщо a = 1717, тоді  a + 1717 =  1717 + 1717 = 5151 + 1717 = 6868

 

Завдання 185
У фермера були кури, качки й гуси. Разом 120 птахів. Кури становили половину всіх птахів, а гуси — третину курей. Скільки качок було у фермера?
Розв'язання
1) 120 : 2 = 60 (пт.) – було курей;
2) 60 : 3 = 20 (пт.) – було гусей;
3) 120 – (60 + 20) = 40 (пт.) – було качок.
Відповідь: 40 качок.