Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

Сторінка 21  Місткість, літр

Завдання 1, 2  Одиниці вимірювання

Банка — 1 л молока, пляшка — 2 л соку, каструля — 3 л бульйону, бочка — 40 літрів вина

40 л + 3 л + 1 л = 44 л    сума ємкостей бочки, каструлі та банки

2 л + 1 л + 3 л = 6 л        сума ємкостей пляшки, банки та каструлі

1 л + 3 л + 40 л = 44 л    сума ємкостей банки, каструлі та бочки

 

Завдання 3  Проста задача на збільшення на деяке число

Майя зібрала 13 груш, а Лілія – на 5 більше. Скільки груш зібрала Лілія?

Короткий запис

Майя — 13 груш

Лілія — ?, на 5 груш більше

Короткий запис

Майя — 13 груш

Лілія — ?, стільки ж і ще 5 груш

Розв’язання

13 + 5 = 18 (гр.) – груш зібрала Лілія.

Відповідь: Лілія зібрала 18 груш.

 

Завдання 4 Порівняння чисел

50 > 49   68 < 69    5 + 2 < 10     2 + 9 > 10

82 < 83   21 > 20    6 + 10 > 15   1 + 10 > 10

 

Завдання 5 
• Зменшуване — 32, від'ємник 12:  32 – 12 = 20

• 63 мінус 13:  63 – 13 = 50

• Різниця чисел 9 і 8:  9 – 8 = 1

• Від 16 відняти 10: 16 – 10 = 6

• 25 зменшити на 20: 25 – 20 = 5

 

Завдання 6 Проста задача на різницеве порівняння

1 жовтня вдень температура була 13°, а вдень 5 жовтня — 10°. На скільки градусів зменшилася температура?

Короткий запис

1 жовтня — 13 градусів

5 жовтня — 10 градусів, на ? менше

Розв’язання

13 – 10 = 3 (гр.) – на стільки градусів зменшилась температура.

Відповідь: температура зменшилась на 3 градуси.

 

Завдання 7

42 + 50 = 92

42 + 5 = 47

37 + 3 = 30 + 10 = 40

37 + 30 = 67

4230 = 12

432 = 41

455 = 40

4040 = 0

� Чи до кожної з нерівностей можна дібрати такі числа, щоб нерівність була правильною (істинною) та чому?

1) 5 – □ > 7  Не можна підібрати, бо різниця 5 – □ найбільша, коли від’ємник найменший, тобто найбільша різниця 5 – 0 = 5, а вона менша, ніж 7.

2) 7 – □ > 5  подамо нерівність таким чином:   7 – □ > 7 – 2. Має розв’язки, бо різниця більша там, де менший від’ємник, тобто □ < 2. Завжди наявні розв’язки: 0, 1

3) 11 + □ < 10  Не можна підібрати, бо сума 11 + □ найменша тоді, коли найменший доданок, тобто найменша сума 11 + 0 = 11, а вона більша, ніж 10.

4) □ + 11 > 10  Має розв'язки, бо навіть найменша сума □ + 11 при нульовому доданку, 0 + 11 = 11, вона уже більша, ніж 10.

 

Сторінка 22  Віднімання

Завдання 1 

Порозрядне віднімання

152 = 13     15 – 2 = (10 + 5) – 2 = 10 + (5 – 2) = 10 + 3 = 13

3520 = 15    35 – 20 = (30 + 5) – 20 = (30 – 20) + 5 = 10 + 5 = 15

Порозрядне віднімання з переходом через десяток:

40 – 8 = (30 + 10) – 8 = 30 + (10 – 8) = 30 + 2 = 32

70 – 7 = (60 + 10) – 7 = 60 + (10 – 7) = 60 + 3 = 63

 

Завдання 2 Додавання

10 – 3 

10 – 5 

50 – 3 = 40 + 10 – 3

60 – 5 = 50 + 10 – 5

0 + 43 = 43 + 0 = 40 + 3

43 + 0 = 43

18 – 18 = 0

18 – 0 = 18

Завдання 3

Рожевий колір — ознайомлення з текстом задачі, оранжевий — ознайомлення з умовою, жовтий — виділення запитання, бірюзовий — розв'язання, блакитний — відпо­відь до задачі.

 

Завдання 4  У рівностях підкреслили від'ємники

Зменшуване – Від’ємник = Різниця  (зменшуване завжди більше за від’ємник)

73 – 40 = 33    63 + 30 = 93    84 – 3 = 81    60 – 6 = 54     6 – 5 = 1

 

Завдання 5  Запиши до кожної нерівності три такі числа, щоб нерівність була правильною (істинною)

Спосіб розв’язання нерівностей у молодших класах:

1) 10 – 2 < □     (8 < □  для чисел 9, 10, 11, 12, 13)

2) 25 – □ > 20  подамо праву частину різницею так, щоб вона мала однакове зменшуване, тоді

25 – □ > 25 – 5   де більша різниця, там менший від’ємник

□ < 5  для чисел 0, 1, 2, 3, 4 

3) □ – 10 > 2   подамо праву частину різницею так, щоб вона мала однаковий від’ємник, тоді

□ – 10 > 12 – 10  де більша різниця, там більше зменшуване

□ > 12  для чисел  13, 14, 15, 16, 17, …

4) □ + 4 > 11  подамо праву частину сумою так, щоб вона мала однаковий перший доданок, тоді

□ + 4 > 4 + 7    де більша сума, там більший доданок

□ > 7  для чисел 8, 9, 10, 11, 12, …

 

Завдання 6

10 – 6 = 4

10 – 8 = 2

30 – 4 = 26

50 – 5 = 45

42 + 0 = 42

0 + 75 = 75

3636 = 0

360 = 36

Завдання 7  Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли Василина взяла з коробки 2 сині олівці, то їх там за­лишилося 4. Скільки синіх олівців було в коробці спочатку?

Було

Взяла

Залишилось

?

2 олівці

4 олівці

Короткий запис

Було — ?

Взяла — 2 олівці

Залишилось — 4 олівці

Розв’язання

4 + 2 = 6 (ол.) – синіх олівців було в коробці спочатку.

Відповідь: спочатку в коробці було 6 олівців.

� На малюнку — дитяча пірамідка, на яку ти ди­вишся згори. У порядку зростання розмірів кружечків: жовтий, блакитний, зелений, рожевий.

Якого кольору найнижчий кружечок?

Якщо дивитися зверху на дитячу пірамідку, то найнижчий кружечок найбільшого розміру, тобто рожевий.

Якого кольору найвищий кружечок?

Якщо дивитися зверху на дитячу пірамідку, то найвищий кружечок найменшого розміру, тобто жовтий.

Якого кольору кружечок другий знизу?

Якщо дивитися зверху на дитячу пірамідку, то від вищого до нижчого розмір кружечок збільшується, тому другий знизу кружечок зеленого розміру.

 

Сторінка 23  Маса

Завдання 1

Маса яблук більша, ніж 2 кг.   Маса борошна менша, ніж 2 кг.    Маса гречки дорівнює 2 кг.

Маса гречки менша, ніж маса яблук.    Маса гречки більша, ніж маса борошна.

Завдання 2

1 кг < 10 кг  З0 кг < 1 ц (30 кг < 100 кг)  13 ц > 5 ц        15 кг > 5 кг

 

Завдання 3  У кожній сумі три доданки

Переставний закон додавання (у виразах на додавання додавати числа можна в будь-якому порядку):

4 + 2 + 3 = 2 + 3 + 4 = 3 + 2 + 4 = 4 + 3 + 2

 

Завдання 4 Перший — завдовжки 4 см, другий — на 2 см довший від першого, а третій — на 3 см довший від другого. На скільки третій відрізок довший від першого?

Короткий запис

І відрізок — 4 см

ІІ відрізок — ?, на 2 см довший, ніж перший

ІІІ відрізок — ?, на 3 см довший, ніж другий; на ? довший, ніж перший

4 + 2 = 6 (см) – довжина другого відрізка

6 + 3 = 9 (см) – довжина третього відрізка

9 – 6 = 3 (см) – на стільки сантиметрів третій відрізок довший, ніж перший

 

Завдання 5

Ламані схожі: мають 4 ланки

Ламані відрізняються: незамкнена ламана АВСDE, замкнена ламана OMAK (чотирикутник)

Ланки ламаної АВСDE: АВ, ВС, СD, DE

Ланки ламаної OMAK: ОМ, МА, АК, КО

 

Завдання 6  10 + 6 = 16    2 + 60 = 62    30 + 60 = 90    40 + 6 = 46

 

Завдання 7 Проста задача на знаходження суми трьох доданків

Мама купила 4 кг картоплі, 2 кг огірків та 1 кг яблук. Яка маса всієї покупки?

Картопля

Огірки

Яблука

Всього

4 кг

2 кг

1 кг

?

Короткий запис

Картопля — 4 кг

Огірки — 2 кг

Яблука — 1 кг

Всього — ?

Розв’язання

4 + 2 + 1 = 7 (кг) – маса всієї покупки.

Відповідь: маса всієї покупки 7 кілограмів.

� У контейнері для яєць 10 лунок. У восьми лунках є яйця.

Скільки яєць залишиться поза контейнером, якщо туди потрібно покласти ще 2 яйця?

8 + 2 = 10 + 0

Скільки яєць залишиться поза контейнером, якщо туди потрібно покласти ще 4 яйця?

8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2

Скільки яєць залишиться поза контейнером, якщо туди потрібно покласти ще 7 яєць?

8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5

 

Сторінка 24  Вирази на дві дії

Завдання 1  Вирази

• До 20 додати 10:  20 + 10 = 30

• 70 мінус 20:   70 – 20 = 50

• до 4 додати 6 й додати 7:  4 + 6 + 7 = 10 + 7 = 17

• від 60 відняти 10:  60 – 10 = 50

• 8 плюс 2:  8 + 2 = 10

• від 20 відняти 10 й відняти 8: (20 – 10) – 8 = 10 – 8 = 2

 

Завдання 2

3 + 7 + 5 = 10 + 5 = 15

14 + 5 + 1 = 19 + 1 = 20

34 + 1 + 5 = 35 + 5 = 40

10 – 3 – 5 = 7 – 5 = 2

100 – 30 – 50 = 70 – 50 = 20

100 – 50 – 30 = 50 – 30 = 20

3 + 7 – 8 = 10 – 8 = 2             

30 + 70 – 80 = 100 – 80 = 20   

100 + 0 – 0 = 100

17 – 7 + 4 = 10 + 4 = 14

34 – 0 + 34 = 34 + 34 = 68

37 – 0 + 0 = 37

Завдання 3

41 – 40 < 2   (1 < 2)

40 + 20 < 80 (60 < 80)

35 – 5 > 20  (30 > 20)

85 – 80 < 6  (5 < 6)

40 + 30 > 30   (70 > 30)

80 + 10 < 95    (90 < 95)

Завдання 4  Проста задача на віднімання

До навчального року Іринці купили 12 зошитів. 8 зошитів вона вже списала. Скільки несписаних зошитів залишило­ся в Іринки?

Було

Списала

Залишилось

12 зошитів

8 зошитів

?

Короткий запис

Було (купили) — 12 зошитів

Списала — 8 зошитів

Залишилось — ?

Розв’язання

12 – 8 = 4 (з.) – несписаних зошитів залишило­ся в Іринки.

Відповідь: в Іринки залишилось 4 несписаних зошити.

До навчального року купили 15 зошитів. 5 зошитів вже списали. Скільки несписаних зошитів залишило­ся?

 

Завдання 5  10 – 1 = 9   10 – 3 = 7   20 – 10 = 10    30 – 6 = 24

 

Завдання 6  Складена задача з непов’язаними запитаннями

У живому куточку 6 папуг і 4 канарки. Скільки птахів у жи­вому куточку? Кого більше? На скільки?

Короткий запис №1

Папуги — 6 птахів

Канарки — 4 птахів

Всього — ?

Короткий запис №2

Папуги — 6 птахів, на ? більше

Канарки — 4 птахів

Розв’язання

1) 6 + 4 = 10 (пт.) – птахів у жи­вому куточку.

2) 6 > 4  папуг більше, ніж канарок

6 – 4 = 2 (п.) – на стільки більше папуг, ніж канарок.

Відповідь: у живому куточку живе 10 птахів; на 2 папуг більше, ніж канарок.

� Скільки потрібно таких частинок (половини, четверті, третини), щоб скласти цілий кру­жечок?  Щоб скласти круг, потрібно 2 половини; 4 четверті, 3 третини.

 

Сторінка 25 Порядок дій у виразах

Завдання 1  На лівій шальці гиря 5 кг і гиря 3 кг. На правій шальці гиря 2 кг і зайчик. Шальки зрівноважені. Яка маса зайчика?

1) 5 + 3 = 8 (кг) – маса гир  на лівій шальці.

2) 8 – 2 = 6 (кг) – маса зайчика.

 

Завдання 2 Порядок дій

16 + 3 – 2 = 17

1) 16 + 3 = 19

2) 19 – 2 = 17

16 – 2 + 3 = 17

1) 16 – 2 = 14

2) 14 + 3 = 17

16 – 6 – 1 = 9

1) 16 – 6 = 10

2) 10 – 1 = 9

24 + 6 + 2 = 32

1) 24 + 6 = 30

2) 30 + 2 = 32

Завдання 3

8 + 2 – 3 = 10 – 3 = 7

40 – 10 + 50 = 30 + 50 = 80

30 + 20 + 50 = 50 + 50 = 100

10 – 3 – 7 = 7 – 7 = 0

70 + 30 – 30 = 70

70 – 30 + 30 = 70

7 + 2 + 1 = 9 + 1 = 10

40 – 20 – 10 = 20 – 10 = 10

36 + 2 – 8 = 38 – 8 = 30

Завдання 4  Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

У першому кошику 50 грибів, у другому — на 10 грибів менше. Скільки грибів у другому кошику? Скільки грибів у двох кошиках?

І кошик

ІІ кошик

Всього

50 грибів

на 10 грибів менше

?

Короткий запис

І кошик — 50 грибів

ІІ кошик — ?, на 10 грибів менше

Всього — ?

Вираз   50 – 10

Вираз   50 + (50 – 10)

Короткий запис №1

І кошик — 50 грибів

ІІ кошик — ?, на 10 грибів менше

Короткий запис №2

І кошик — 50 грибів

ІІ кошик — 40 грибів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки грибів у другому кошику?

2) Скільки грибів у двох кошиках?

Розв’язання

1) 50 – 10 = 40 (гр.) – грибів у другому кошику.

2) 50 + 40 = 90 (гр.) – грибів у двох кошиках.

Відповідь: у двох кошиках 90 грибів.

 

Завдання 5 Трикутників на кожному рисунку

Трикутників

1 трикутник

2 трикутники

3 трикутники

2 трикутники

Всього

трикутників

1 трикутник

3 трикутники

5 трикутників

4 трикутники

Завдання 6

5 + 4 – 3 = 9 – 3 = 6

50 + 40 – 30 = 90 – 30 = 60

9 – 5 + 2 = 4 + 2 = 6

90 – 50 + 20 = 40 + 20 = 60

31 – 1 – 10 = 30 – 10 = 20

31 + 1 + 10 = 32 + 10 = 42

� №1 – коло, №2 – трикутник, №3 – чотирикутник, №4 – шестикутник, №5 – пряма

Номери фігур, які не мають кутів: 1, 5

Інші завдання дивись тут...