Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

Сторінка 26  Знаходження невідомого зменшуваного

Завдання 1   Обчислили значення виразів, у яких зменшуваним є число 50

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

50 – 30 = 20

47 – 40

10 – 2

60 – 10 

60 + 10

50 + 30

50 – 50 = 0

50 – 0 = 50

Завдання 2  Відняти 1 – означає знайти попереднє число

Кожне із чисел 20, 30, 75, 80 зменшили на 1 (відніли число 1):

20 – 1 = 19    30 – 1 = 29    75 – 1 = 74    80 – 1 = 79

 

Завдання 3  Рівняння

9 – 4 = 5  (бо 5 + 4 = 9)

90 – 40 = 50 (бо 50 + 40 = 90)

10 – 3 = 7 (бо 7 + 3 = 10)

3 + 7 = 10 (бо 10 – 7 = 3)

100 – 60 = 40 (бо 40 + 60 = 100)

60 + 40 = 100 (бо 100 – 60 = 40)

Завдання 4  Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

До Свята осені дівчатка вирізали 17 листочків, а хлопчики — на 7 менше. Скільки листочків вирізали хлопчики? Скільки всього листочків вирізали дівчатка й хлопчики?

Дівчатка

Хлопчики

Всього

17 листочків

на 7 листочків менше

?

Короткий запис

Дівчатка — 17 листочків

Хлопчики — ?, на 7 листочків менше

Всього — ?

Вираз   17 – 7

Вираз   17 + (17 – 7)

Короткий запис №1

Дівчатка — 17 листочків

Хлопчики — ?, на 7 листочків менше

Короткий запис №2

Дівчатка — 17 листочків

Хлопчики — 10 листочків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки листочків вирізали хлопчики?

2) Скільки всього листочків вирізали дівчатка й хлопчики?

Розв’язання

1) 17 – 7 = 10 (л.) – листочків вирізали хлопчики.

2) 17 + 10 = 27 (л.) – всього листочків вирізали дівчатка й хлопчики.

Відповідь: хлопчики вирізали 10 листочків, дівчатка й хлопчики вирізали 27 листочків.

 

Завдання 5  Знайди довжину замкненої ламаної ABCDA. Запиши її до­вжину спочатку в сантиметрах, потім — у дециметрах.

АВСD = АВ + BC + CD + DA = 9 см + 1 см + 9 см + 1 см = 20 см = 2 дм 

 

Завдання 6 

10 – 8 = 2 (бо 2 + 8 = 10)

100 – 80 = 20 (бо 20 + 80 = 100)

8 – 5 = 3 (бо 3 + 5 = 8)

80 – 50 = 30 (бо 30 + 50 = 80)

80 – 70 = 10 (бо 10 + 70 = 80)

93 – 73 = 20 (бо 20 + 73 = 93)

Завдання 7  Визнач «на око», довжина якої огоро­жі більша; менша

Довжина огорожі ламаної менша, ніж довжина огорожі прямокутника.

4 + 1 + 3 + 1 = 9 (см) – довжина ламаної.

4 + 1 + 4 + 1 = 10 (см) – довжина прямокутної огорожі.

9 см < 10 см   довжина огорожі ламаної менша, ніж прямокутної огорожі

� У рівностях натуральні числа замінили буквами:  а – b = с   та   а = b + с

Якою буквою позначене найбільше число? Буквою а (для ненульових даних зменшуване завжди більше за від’ємник або різницю).

Чи завжди серед цих чисел є одне найбільше? Ні (якщо b = 0, тоді а = с)

 

Сторінка 27 Дужки

Завдання 1

Сума чисел 10 і 1:   10 + 1           Різниця чисел 51 і 20:  51 – 20

Від різниці чисел 51 і 20 відняти суму чисел 10 і 1:  (51 – 20) – (10 + 1)

 

Завдання 2  

• від 10 відняти суму чисел 3 і 2:  10 – (3 + 2) = 10 – 5 = 5

• до 10 додати суму чисел 3 і 2:   10 + (3 + 2) =  10 + 5 = 15

• від суми чисел 3 і 2 відняти число 5:  (3 + 2) – 5 = 5 – 5 = 0

• до суми чисел 3 і 2 додати число 5:  (3 + 2) + 5 = 5 + 5 = 10

 

Завдання З, 4  Порядок дій

(3 + 30) – 2 = 31

1) 3 + 30 = 33

2) 33 – 2 = 31

43 – (7 – 4) = 40

1) 7 – 4 = 3

2) 43 – 3 = 40

(10 + 50) – (7 + 3) = 50

1) 10 + 50 = 60

2) 7 + 3 = 10

3) 60 – 10 = 50

(20 + 8) + 2 = 30

1) 20 + 8 = 28

2) 28 + 2 = 20 + 10 = 30

(24 – 3) – 10 = 11

1) 24 – 3 = 21

2) 21 – 10 = 11

60 – (48 – 8) = 20

48 – 8 = 40

60 – 40 = 20

Завдання 5   Склали задачі, які можна розв'язати дією  30 + 22

1) Проста задача на знаходження суми

Першого дня продали 30 кг черешень, а другого – 22 кг. Скільки всього черешень продали за два дні?

І дня

ІІ дня

Всього

30 кг

22 кг

?

30 + 22 = 55 (кг)

2) Проста задача на додавання

У магазині було 30 кг черешень. Привезли ще 22 кг. Скільки кілограмів черешень стало?

Було

Привезли

Стало

30 кг

22 кг

?

30 + 22 = 55 (кг)

3) Проста задача на знаходження зменшуваного

Після того, коли продали 22 кг черешень, залишилося ще 30 кг. Скільки кілограмів черешень було спочатку?

Було

Продали

Залишилось

?

22 кг

30 кг

30 + 22 = 55 (кг)

4) Проста задача на збільшення на деяке число

Першого дня продали 30 кг черешень, а другого – на 22 кг більше. Скільки кілограмів черешень продали другого дня?

30 + 22 = 55 (кг)

 

Завдання 6

(14 – 14) + 8 = 0 + 8 = 8     7 + (5 – 4) = 7 + 1 = 8    12 – (10 + 2) = 12 – 12 = 0

 

Завдання 7  Складена задача з непов’язаними запитаннями

Із ділянки зібрали 22 кошики моркви й 54 кошики буряків. Скільки кошиків овочів зібрали? Чого більше й на скільки?

Короткий запис №1

Морква — 22 кошики

Буряки — 54 кошики

Всього — ?

Короткий запис №2

Морква — 22 кошики

Буряки — 54 кошики, на ? більше

Розв’язання

1) 22 + 54 = 76 (к.) – кошиків овочів зібрали.

2) 54 > 22  буряків зібрали більше, ніж моркви

54 – 22 = 32 (к.) – на стільки більше кошиків буряків, ніж моркви.

Відповідь: зібрали 76 кошиків овочів; на 32 кошики більше буряків, ніж моркви.

 

Сторінка 28  Обчислення виразів

Завдання 1, 2 Сполучний закон додавання

(3 + 5) + 2 = 3 + (5 + 2) = 3 + 5 + 2

 

Завдання 3

32 + 40 + 10 = 72 + 10 = 82

32 + 40 – 10 = 72 – 10 = 62

35 + 5 + 14 = 40 + 14 = 54

32 + (40 – 10) = 32 + 30 = 62

24 + 39 + 1 = 39 + 1 + 24 = 40 + 24 = 64

(32 – 10) – 12 = 22 – 12 = 10

Завдання 4  Складена задача на знаходження суми

Марина помила 4 тарілки, Віталик — 5, а Олег — стільки, скільки Марина й Віталик разом. Скільки тарілок помив Олег? Скільки тарілок помили діти?

Марина

Віталик

Олег

Всього

4 тарілки

5 тарілок

стільки ж, скільки Марина і Віталик разом

?

Короткий запис

Марина — 4 тарілки

Віталик — 5 тарілок

Олег — ?, стільки ж, скільки Марина і Віталик разом

Всього — ?

Вираз   4 + 5

Вираз   (4 + 5) + 9

Короткий запис №1

Марина — 4 тарілки

Віталик — 5 тарілок

Всього — ?

Короткий запис №2

Марина і Віталик — 9 тарілок

Олег — стільки ж

Всього — ?

 План розв’язування

1) Скільки тарілок помив Олег?

2) Скільки тарілок помили діти?

Розв’язання

1) 4 + 5 = 9 (т.) – тарілок помив Олег.

2) 9 + 9 = 18 (т.) – тарілок помили діти.

Відповідь: Олег помив 9 тарілок, діти помили 18 тарілок.

 

Завдання 5  Складена задача на віднімання

Бабуся спекла 27 пиріжків. Дочці вона дала 3 пиріжки, а внучці — 4. Скільки пиріжків залишилося?

Було

Дала

Залишилось

27 пиріжків

3 пиріжки і 4 пиріжки

?

Короткий запис

Було (спекла) — 27 пиріжків

Дала — ?, 3 пиріжки і 4 пиріжки

Залишилось — ?

Вираз  27 – (3 + 4)

Короткий запис №1

Дочка — 3 пиріжки

Внучка —  4 пиріжки

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 27 пиріжків

Дала — 7 пиріжків

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього пиріжків дала бабуся?

2) Скільки пиріжків залишилося?

Розв'язання

1) 3 + 4 = 7 (п.) – всього пиріжків дала бабуся.

2) 27 – 7 = 20 (п.) – пиріжків залишилося.

2 спосіб

Спочатку дала пиріжки дочці, а потім внучці, тоді

Короткий запис

Було — 27 пиріжків

Дала дочці — 3 пиріжки

Залишились (Було) — ?

Дала внучці — 4 пиріжки

Залишилось — ?

Вираз  (27 – 3) – 4

Короткий запис №1

Було — 27 пиріжків

Дала дочці — 3 пиріжки

Залишились — ?

Короткий запис №2

Було — 24 пиріжки

Дала внучці — 4 пиріжки

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки пиріжків залишилось, коли дала дочці?

2) Скільки пиріжків залишилося?

Розв'язання

1) 27 – 3 = 24 (п.) – пиріжків залишилось, коли дала дочці.

2) 24 – 4 = 20 (п.) – пиріжків залишилося.

3 спосіб

Спочатку дала пиріжки внучці, а потім дочці, тоді

Короткий запис

Було — 27 пиріжків

Дала внучці — 4 пиріжки

Залишились (Було) — ?

Дала дочці — 3 пиріжки

Залишилось — ?

Вираз  (27 – 4) – 3

Короткий запис №1

Було — 27 пиріжків

Дала внучці — 4 пиріжки

Залишились — ?

Короткий запис №2

Було — 23 пиріжки

Дала дочці — 3 пиріжки

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки пиріжків залишилось, коли дала внучці?

2) Скільки пиріжків залишилося?

Розв'язання

1) 27 – 4 = 23 (п.) – пиріжків залишилось, коли дала внучці.

2) 23 – 3 = 20 (п.) – пиріжків залишилося.

4 спосіб (виразом)

Було

Дала

Залишилось

27 пиріжків

Дочці – 3 пиріжки

Внучці – 4 пиріжки

?

Короткий запис

Було — 27 пиріжків

Дала дочці — 3 пиріжки

Дала внучці — 4 пиріжки

Залишилось — ?

Розв'язання

27 – 3 – 4 = 20 (п.) – пиріжків залишилося.

Відповідь: залишилося 20 пиріжків.

 

Завдання 6

32 + 8 + 4 = 40 + 4 = 44

45 + 15 + 20 = 45 + 20 + 15 = 80

44 + 28 + 2 = 28 + 2 + 44 = 30 + 44 = 74

22 + 8 + 15 = 30 + 15 = 45

45 + 20 + 5 = 65 + 5 = 70

28 + 8 + 2 = 28 + (8 + 2) = 28 + 10 = 38

Завдання 7

50 – 5 = 45    45 – 5 = 40    40 – 5 = 35

Полічили п’ятірками від 50 до 5:  50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5

�  Діти пішли на прогулянку до лісу. Як могло статися, що дітей було 5, а сумок — 3 й рюкзаків — 4?   Хтось мав і сумку, і рюкзак.

 

Сторінка 29  Додавання

Завдання 1  Сума розрядних доданків

23 = 2 дес. 3 од.      45 = 4 дес. 5 од.       61 = 6 дес. 1 од.        88 = 8 дес. 8 од.

23 = 20 + 3                45 = 40 + 5               61 = 60 + 1               88 = 80 + 8

    

Завдання 2  

Порозрядне додавання:  45 + 23 = 68

45 + 23 = (40 + 5) + (20 + 3) = (40 + 20) + (5 + 3) = 60 + 8 = 68

Додавання частинами:  45 + 23 = 45 + (20 + 3) = (45 + 20) + 3 = 65 + 3 = 68

 

Завдання 3

20 + 15 = 35    31 + 15 = 46      40 + 15 = 55    52 + 15 = 67

60 + 15 = 75    73 + 15 = 88      80 + 15 = 95    84 + 15 = 99

 

Завдання 4  Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Мама назбирала 42 горіхи, а Катруся — на 10 горіхів мен­ше. Скільки горіхів назбирала Катруся? Скільки горіхів ра­зом назбирали мама й Катруся?

Мама

Катруся

Всього

42 горіхи

на 10 горіхів менше

?

Короткий запис

Мама — 42 горіхи

Катруся — ?, на 10 горіхів менше

Всього — ?

Вираз   42 – 10

Вираз   42 + (42 – 10)

Короткий запис №1

Мама — 42 горіхи

Катруся — ?, на 10 горіхів менше

Короткий запис №2

Мама — 42 горіхи

Катруся — 32 горіхи

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки горіхів назбирала Катруся?

2) Скільки горіхів ра­зом назбирали мама й Катруся?

Розв’язання

1) 42 – 10 = 32 (г.) – горіхів назбирала Катруся.

2) 42 + 32 = 74 (г.) – горіхів ра­зом назбирали мама й Катруся.

Відповідь: Катруся назбирала 32 горіхи; мама й Катруся назбирали 74 горіхи.

 

Завдання  5  Виписали правильні (істинні) рівності

52 – 2 = 50     84 = 85 – 1     80 = 30 + 50      23 + 47 = 47 + 23    54 – 4 – 8 = 54 – 12     80 – 79 = 1 + 0

 

Завдання 6

43 + 12 = 55

75 + 11 = 86

34 + 15 = 49

28 + 11 = 39

57 + 2 = 59

57 + 20 = 77

40 + 0 = 40

400 = 40

�  Скільки діб має кожна пора року?

31 + 31 + 28 = 90 (д.)  або   31 + 31 + 29 = 91 (д.) – діб триває зима (грудень, січень, лютий)  

31 + 30 + 31 = 92 (д.) – діб триває весна (березень, квітень, травень)

30 + 31 + 31 = 92 (д.) – діб триває літо (червень, липень, серпень)

30 + 31 + 30 = 91 (д.) – діб триває осінь (вересень, жовтень, листопад)

Інші завдання дивись тут...