Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 2 клас Большакова І., Пристінська М." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 76

Вправа 1   Багатозначні слова утворюють омоніми

1. КЛЮЧ — 1. Знаряддя для замикання та відмикання замка, засува тощо (замковий ключ). 2. Знаряддя для загвинчування або відгвинчування гайок, болтів тощо (гайковий ключ). 3. У переносному значенні засіб для розуміння, розгадування когось, чогось, для оволодіння чимось (кодовий ключ). 4. У переносному значенні найважливіший у воєнному відношенні пункт, оволодіння яким зміцнює, поліпшує становище, забезпечує перемогу (місто – ключ до перемоги). 5. У телеграфному апараті або радіопередавачі — вимикач для замикання й розмикання електричного кола на різні відрізки часу відповідно до телеграфного коду (телеграфний ключ). 6. У музиці знак на початку нотного рядка, за допомогою якого встановлюється висота та назва звуку (скрипковий ключ, басовий ключ). 7. Ряд однорідних предметів або живих істот, які рухаються один за одним, утворюючи кут (журавлиний ключ). 8. Один за одним, утворюючи кут, кути (летять ключем). 9. В архітектурі горішній клиноподібний камінь, який завершує склепіння будинку або арку (арковий ключ). 10. Жердина з гачком, за який зачіплюють відро для набирання води з криниці (ключ криниці).

2 КЛЮЧ — 1. Джерело.

Багатозначні слова

Омонім

(скрипковий) ключ, (дверний) ключ, (гайковий) ключ, (телеграфний) ключ, (журавлиний) ключ, (арковий) ключ, (криничний) ключ

ключ (джерело)

Однакове написання, подібне лексичне значення

Однакове написання, різне лексичне значення

Вправа 2 

Но-сить пів-ник-спі-ву-нець на го-лів-ці гре-бі-нець. Гре-бін-цем тим — зна-є ко-жний — при-че-са-ти-ся не мо-жна. А у ме-не, а у ме-не гре-бі-нець но-вий, зе-ле-ний

Уранці я розчісуюся гребінцем. У півника червоний гребінець.

«При-клад спи-су-вав у ко-го?» — за-пи-тав у-чи-тель стро-го. Та ка-за-ли ж Ви у кла-сі і ка-зав мій та-то, що з ві-дмі-нни-ка І-ва-ся тре-ба при-клад бра-ти

У зошит записую приклад. З Івася всі беруть приклад.

 

СТОРІНКА 77

Вправа 1 Оповідання «Урятував сонечко» Василя Сухомлинського

Тема, головна думка, будова, план…

Василько вибіг під дощ і одразу змок до нитки. Та він устиг урятувати сонечко.

Казка «Сонечко» Оксани Іваненко

Тема: казкова розповідь про сонечко і осику

Головна думка: «ми врятуємо тебе»

Зачин. «Лісом бігла дівчинка й співала …»

Основна частина. «Сонечко почуло, що його кличуть, і визирнуло …»

Кінцівка. «Сонечко розсердилось і враз накинулося на попелицю…»

План до казки «Сонечко»

1 Дівчинка співає лісом

2 Сонечко подивилось на сонечко

3 Попелиця їла осикове листя

4 Ми врятуємо тебе

1 Закличка

2 Сонечко

3 Попелиця на осиці

4 Порятунок близько

• Пояснили значення виділених слів: визирни (виглянь), затремтіло (захвилювалось), безсоромно (який без сорому), бідкалася (скаржилась), подужаєш (переможеш)

• Чому сонечко вирішило рятувати осику? У казці сонечко вирішило врятувати осику, бо вона була доброю. Насправді ці комахи живляться попелицею.

Придумали власне продовження оповідання «Урятував сонечко»…

• Діаграма Венна порівняння оповідання й казки:

 «Урятував сонечко» Василя Сухомлинського

Спільне

«Сонечко» Оксани Іваненко

Оповідання

Василько врятував сонечко

Персонажі: Василько

Сонечко у двох значеннях зоря і жук

Казка

Сонечко врятувало осику

Персонажі: дівчинка, сонечко, осика

• Склали речення, у яких слово сонечко вживалося б у значеннях жук і зоря:

На зеленому листку сиділо червоне сонечко. Сонечко закотилося за обрій.

Червоне сонечко побачило попелицю. Улітку сонечко привітне і тепле.

 

СТОРІНКА 78

Вправа 1

• Записали слова, близькі за значенням (синоніми), парами: ввічливий — привітний, вітався – здоровкався, дому – будинку, говорив – казав, духмяна – запашна, яскраве – блискуче, друзі – товариші.

• Продовжили діалог:

— Добрий день, привітний Дракон! Як радісно знову бачити тебе!

— То чим займемось сьогодні?

— Будемо слухати твої неймовірні розповіді.

— Тоді я починаю. Сьогодні розкажу вам про …

 

СТОРІНКА 79

Вправа 2  Утворили пари слів-синонімів: 

веселка — райдуга, ірис — півники, башта — вежа, шофер — водій

 

Вправа 3 Вилучили «зайве» слово в кожному рядку слів-синонімів:

Будинок, дім, оселя, житло. «Зайве» слово: зоопарк.

Дорога, шлях, траса, стежка. «Зайве» слово: будинок.

 

Вправа 4 

У мене є хом'ячок. Його кличуть Хомка. Хомка любить гризти яблуко і свіжі газети дідуся.

Що ти знаєш про хом’яків …

 

Вправа 5  Уяви, що у твоєму домі оселився дракон…

Звичайно, спочатку би всі злякалися. Згодом з добрим драконом можуть подружитися.

 

Вправа 1 

• Що ж трапилось з Улянкою? Улянка капризує.

• Виписали слова, протилежні за значенням (антоніми): світло – темно, день – ніч, літо – зима, тепло – холодно, гарячий – холодний

 

СТОРІНКА 80

Вправа 2 Розподілили смайлики парами: радіє – сумує, сміється – плаче, здоровий – хворий

• У яких ситуаціях ти кори­стуєшся смайликами? Смайликами користуються в електронних повідомленнях.

 

Вправа 3

Дім високий – дім низький, стрічка довга – стрічка коротка, м’яч легкий – камінь важкий

 

Вправа 4  Прислів’я

На чорній землі білий хліб родить. Порожня діжка гучить, а повна — мовчить.

Виписали слова-антоніми: чорній – білий, порожня – повна,  гучить – мовчить

 

СТОРІНКА 81 – 82

Вправа 1  Оповідання «Так багато книжок!» Жіля Тібо

Тема: розповідь про читача Ніколаса

Головна думка: «так багато книжок»

Зачин. «Якось уранці Ніколас похапцем одягнувся і збіг униз до мами …»

Основна частина. «Потім Ніколас чистив зуби …»

Кінцівка. «Коли Ніколас закінчив, він був найщасливішим читачем у світі! …»

Міркування, чому читаєш книжки…

• Чому всі пропонували Ніколасу книжки? З книжок хлопчик міг дізнатися багато корисного.

• Чому він почав відмовлятися читати? «Я вже втомився читати книж­ки, котрі повчають, як правильно робити се... Як не робити цього, як не робити того»

• Чому він не міг відірватися від гумористичної книжки? Читати гумористичну книжку було весело.

• Люди читають для того, щоб дізнаватися про те, що їх цікавить.

• Список книжок, які читав Ніколас: «Як зав'язувати шнурівки», «Як правильно чистити зуби», «Про котів», «Про велосипед», «Пригоди пірата», «Історія про лицарів», «Казки»

 

Вправа 6

Які книжки я люблю читати …

 

СТОРІНКА 83

Вправа 1, 2  Закінчення — це частина слова, яка зміню­ється (щоб визначити закінчення, треба провідміняти слово).

Питання до істот

Іменники-істоти

хто?

риба

риб[а]

немає кого?

риби

риб[и]

даю кому?

рибі

риб[і]

бачу кого?

рибу

риб[у]

задоволений ким?

рибою

риб[ою]

на кому? у кому? по кому?

рибі

риб[і]

гей

рибо

риб[о]

Вправа 3  Основа — частина слова без закінчення.

Групи слів за ознакою – закінчення слова:

закінчення –а

закінчення –я

закінчення –е 

закінчення –о

акул[а]

лелек[а]

гор[а]

казк[а]

зозул[я]

лисиц[я]

пшениц[я]

мор[е]

сонц[е]

пол[е]

неб[о]

плетив[о]

Відмінюємо іменники на –а:

питання до істот

закінчення –а

питання до неістот

закінчення –а

хто?

акула

лелека

що?

гора

немає кого?

акули

лелеки

нема чого?

гори

даю кому?

акулі

лелеці

даю чому?

горі

бачу кого?

акулу

лелеку

бачу що?

гору

задоволений ким?

акулою

лелекою

задоволений чим?

горою

на кому? у кому?

по кому?

акулі

лелеці

на чому?

у чому? по чому?

горі

гей

акуло

лелеко

гей

горо

Відмінюємо іменники на –я:

питання до істот

закінчення –я

хто?

зозуля

лисиця

немає кого?

зозулі

лисиці

даю кому?

зозулі

лисиці

бачу кого?

зозулю

лисицю

задоволений ким?

зозулею

лисицею

на кому? у кому? по кому?

зозулі

лисиці

гей

зозуле

лисице

Відмінюємо іменники на –е:

питання до неістот

закінчення –е

що?

море

сонце

нема чого?

моря

сонця

даю чому?

морю

сонцю

бачу що?

море

сонце

задоволений чим?

морем

сонцем

на чому? у чому? по чому?

морі

сонці

гей

море

сонце

Відмінюємо іменники на –о:

питання до неістот

закінчення –о

що?

небо

нема чого?

неба

даю чому?

небу

бачу що?

небо

задоволений чим?

небом

на чому? у чому? по чому?

небі

гей

небо

Групи іменників за ознакою – істоти і неістоти:

Істоти (хто?)

Неістоти (що?)

Акула, зозуля, лелека, лисиця

Море, гора, небо, сонце

Вправа 4  Склали речення

У мор[і] плаває акул[а]. Над квітк[ою] кружляв метелик[].

Відмінювання іменників-істот:

питання до істот

закінчення –а   

нульове закінчення

хто?

акула

метелик[]

немає кого?

акули

метелика

даю кому?

акулі

метелику, метеликові

бачу кого?

акулу

метелика

задоволений ким?

акулою

метеликом

на кому? у кому? по кому?

акулі

метелику

гей

акуло

метелику

Відмінювання іменників-неістот

питання до неістот

закінчення –е

закінчення –а

що?

море

квітка

немає чого?

моря

квітки

даю чому?

морю

квітці

бачу що?

море

квітку

задоволений чим?

морем

квіткою

на чому? у чому? по чому?

морі

квітці

гей

море

квітко

Інші завдання дивись тут...