Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

 

СТОРІНКА 82

Протилежні за значенням прикметники

Вправа 1, 2   Слова  протилежні за значенням (антоніми)

Салат не сухий, а соковитий.

Хліб не черствий, а свіжий.

Картопля не холодна, а гаряча.

Тістечка не тверді, а м'які.

Чай не солоний, а солодкий.

наголос  сухи́й     склади су-хий    звукова схема [ — ● | — ●́ = ]

звуковий розбір слова   [с у х и й]

сві́жий   сві-жий     [ — – ●́ | — ● = ]

[с в´ і ж и й]

гаря́ча    га-ря-ча   [ — ● | = ●́ | — ● ]

[г а р' а ч а]

тверді́    твер-ді     [ — — ● — | = ●́ ]

[т в е р д' і]

м’які́     м’я-кі      [ — = ● | – ●́ ]

[м й а к´ і]

 

Вправа 3, 4  Прикметник

Свіжий батон — черствий батон

свіжа газета — стара газета

свіжа капуста — квашена капуста

свіже молоко — кисле молоко

Протилежні за значенням слова до прикметника свіжий не є однаковими. Для  кожного іменника можна підібрати інший прикметник, що найвлучніше називає ознаку. А допомагає так говорити словесне  багатство української мови. 

 

СТОРІНКА 83

Вправа 5, 6  Цей котик брудний, поганий, сумний і нещасний.

  Цей котик був чистий, гарний, веселий і щасливий.

Він мав білу шерсть, тільки вушка були чорними. Позаду виднівся великий пухнастий хвіст. Маленькі зіркі очі були добрими до господаря, але злими для гризунів.

  Котик – домашній улюбленець.     

 

Вправа 7, 8  У мене є великий собака. Сам весь чорний, а вуха і лапи білі. У нього широка мордочка і довгий хвіст.

У мене є малий собака. Сам весь білий, а вуха і лапи чорні. У нього вузька  мордочка і короткий хвіст.

Антоніми:  великий – малий, чорний – білий, широка – вузька, довгий – короткий

 

Пряме і переносне значення прикметників

Вправа 1  Переносне значення слова

1) Тато подарував мамі золоті сережки (із дорогоцінного металу, пряме значення).

2) У мого дідуся золоті руки (працьовиті, роботящі, майстерні, переносне значення).

 

Сторінка 84

Вправа 2   Частини мови

Теплі рукавички — теплі слова, щедра бабуся — щедра осінь, колючий їжак — колючий погляд

 

Вправа 3  Край дороги всіх зачаровує  кучерявий, золотий, широколистий клен.

зачаро́вує    за-ча-ро-ву-є   [ — ● | — ● | — ●́ | — ● | = ● ]

[з а ч а р о в у й е]

кучеря́вий     ку-че-ря-вий    [ — ● | — ● | = ●́ | — ● = ]

[к у ч е р' а в и й]  

золоти́й    зо-ло-тий   [ — ● | — ● | — ●́ = ]

[з о л о т и й]

 

Вправа 4, 5  Золоте дерево біля ріки за лагідним літом плаче. Відгадка: верба.

Білокора красуня довгі коси розпустила і чеше. Відгадка: береза.

 

Вправа 6  Прикметники в переносному значенні:

радісна веселка, весела райдуга, усміхнена веселка;

сердитий вітер, грізний вітер, працьовитий вітер.

Весела райдуга перекинула кольорове коромисло над полем. Радісна веселка усміхалась кольоровою посмішкою. Після теплого дощу весела райдуга виглянула з-за хмарки.  

Сердитий вітер біг через поле. Від грізного вітру ховалися перехожі. Для дощу працьовитий вітер збирав до купи хмари.

 

Вправа 7    Марічка така хитренька, як лисичка. Сашко дуже впертий, як осел. Юрасик був боязливий, як заєць. Оленка така галаслива, як сорока.

хитре́нька     хи-трень-ка    [ — ● | — — ●́ = | — ● ]

[х и т р е н' к а]

впе́ртий     впер-тий     [ — — ●́ — | — ● = ]

[в п е р т и й]

боязли́вий     бо-я-зли-вий    [ — ● | = ● | — — ●́ | — ● =]

[б о й а з л и в и й]

галасли́ва     га-ла-сли-ва    [ — ● | — ● | — — ●́ | — ● ]

[г а л а с л и в а]

Інші завдання дивись тут...