Інші завдання дивись тут... Сторінка 138 Вправа 21 Поділ слів на склади Тема: розповідь про чемну людину Заголовок: «Чемність», «Про чемну людину» Зачин. Чем-на лю-ди-на зав-жди ві-та-є-ться і про-ща-є-ться, вві-чли-во від-по-ві-да-є на при-ві-та-ння. Основна
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 133 Вправа 11 Поділ слів на склади Іван-ко — ви-пу-скник по-ча-тко-во-ї шко-ли. Він пі-шов до шко-ли на о-дин рік ра-ні-ше, ніж Зла-та. Ма-твій-ко і Ва­-ле-рі-я — о-дно-кла-сни-ки. Во-ни ми-ну-ло-го ро-ку за-кін-чи-ли пер-ший клас. У я-ких
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 128 Вправа 1 Поділ слів на склади Хто там стри-ба-є між ку-ща-ми? Та то ж за-єць шу-ка-є со-бі ку-то-чок для від-по-чин-ку! Стри-бнув він до мо-ло-до-ї ди-ко-ї гру-ші, по-гриз тро-хи ко-ри і — про-сто до пень-ка. Ви-рив со-бі ям-ку під пень-ком, ліг
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 121, 122 Вправа 1  Поділ слів на склади ЖО-ЛУДЬ По-са-діть жо-лудь у зем-лю. З ньо-го зго-дом з'я-ви-ться па-ро-сток. Із ма-лень-ко-го жо-лу-дя ви-ро-сте ве-ли-кий дуб. • Ми зби-ра-ли із си-ном жо-лу-ді. На я-се-ні з'я-ви-ло-ся ли-стя. Ліс
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 108 Вправа 6   Речення Куди ідеш? Ким хочеш стати? • У виписаних реченнях про щось запитується, у кінці стоїть знак питання (?) • Слово питальне утворилося від слова питати.   Вправа 7 • У виписаних реченнях про щось запитується, у
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 113 Вправа 15  Речення Учора діти принесли маленького їжачка в живий куточок. • Хто приніс їжачка в живий куточок? Діти принесли їжачка в живий куточок. Кого принесли діти в живий куточок? У живий куточок діти принесли їжачка. Куди діти принесли
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 104 Вправа 1  Речення У школі тебе навчають учителі.   Вправа 2 На уроці математики учні розв'язували приклади. Учні записали у зошит умову задачі. Учителька пояснювала способи читання прикладів.   Сторінка 105 Вправа 3 І у полі, і в ліску
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 98 Вправа 1 Частини мови Білочка (хто?, іменник) любить (що робить?, дієслово) горіхи (що?, іменник) та гриби (що?, іменник). • Щоб обійтися без слова та, на його місці треба буде поставити кому.  Білочка любить горіхи, гриби.   Вправа
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 117 Вправа 25 Просте речення Діти читають. Діти читають (що?) журнал. Діти читають (який?) дитячий журнал. Діти читають дитячий журнал (який?) «Пізнайко». Діти читають (який?) пізнавальний дитячий журнал «Пізнайко». (Які?) Допитливі діти
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 94 Вправа 20  Іменник Родина (що?, іменник), добро (що?, іменник), Україна (що?, іменник) • Слова, близькі за значенням (синоніми): родина – сім’я. Моя сім’я велика і дружня. Моя сім’я піклується про мене. Улітку ми всією
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 90 Вправа 9 1) Білка моркву посадила, аж сімнадцять уродило. П'ять зайців по три зірвали. Скільки білочці зосталось? Було — 17 морквин Зірвали — ? м., 5 зайців по 3 морквини Залишилось — ? 3 • 5 = 15 (м.) – морквин зірвали 17
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 86 Вправа 1  Числівники (Скільки?) один, два, три, чотири, п'ять. • п’ять – 4 звуки (звуковий розбір слова [п й а т']), 4 букви («пе», «я», «те», «знак м’якшення»), 1
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 82 Завдання 9  Виписали дієслова за абеткою (в абетковій послідовності): вимірювати, дізнатися, доповнювати, експериментувати, збирати, можна, обмірковувати, порівнювати, робити, розглядати, слухати, спостерігати, читати.   Завдання 10 Я читаю книжки,
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 78 Вправа 1  (Що робить?) Діє, ходить, робить, носить, сіє, плаче, радіє, усміхається, мріє. • Виписали дієслова в абетковій послідовності: Діє, мріє, носить, плаче, радіє, робить, сіє, усміхається, ходить   Завдання 2 Що посієш, те й пожнеш.
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Інші завдання дивись тут... Сторінка 70 Вправа 1  Частини мови (Яка?) Ласкава, люба, рідна земля. (Яке?) Щире, золоте сонце. (Яке?) Лагідне й погідне небо. (Яке?) Прекрасне, дороге життя. • Щедра, батьківська, багата, мила, дорога земля • Слово прикметник походить від слова
Категорія : Укр. мова 2 клас Вашуленко

Назад Вперед