Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Вашуленко М., Дубовик С."

Сторінка 94

Вправа 20  Іменник

Родина (що?, іменник), добро (що?, іменник), Україна (що?, іменник)

Слова, близькі за значенням (синоніми): родина – сім’я.

Моя сім’я велика і дружня. Моя сім’я піклується про мене. Улітку ми всією сім’єю відпочивали на морі. Наша сім’я любить відпочинок на природі.  

 

Вправа 21

Улітку — лагідний, узимку — холодний, восени — пронизливий, весною — теплий. Відгадка: вітер

Узимку — чорний, навесні та влітку — зелений, а восени — жовтий. Відгадка: листок

Прикметники

Улітку — (який?) лагідний, узимку —  (який?) холодний, восени — (який?)  пронизливий, весною — (який?) теплий.

Узимку — (який?) чорний, навесні та влітку — (який?) зелений, а восени — (який?) жовтий.

• Власні загадки про зірку і сонце

Відгадка: зірка

Відгадка: сонце

Уночі на небі сяє, а удень зникає. На чорному плащі золотий ліхтарик сяє, але він не один

Удень на небі горить, а вночі десь спить. У блакитному човні жовта паляниця пливе

 

Вправа 22

Ліпше переконувати словами, аніж кулаками.  Умій сказати, умій і змовчати. Слово може врятувати, а може й ранити.

Дієслова:

Ліпше (що робити?) переконувати словами, аніж кулаками.

(Що зроби?) умій (що зробити?) сказати, (що зроби?) умій і (що зробити?) змовчати.

Слово (що робить?) може (що зробити?) врятувати, а (що робить?) може й (що зробити?) ранити.

 

Сторінка 95

Вправа 23  Частини мови

Одна (скільки?, кількість, числівник) на світі Батьківщина (що?, називає предмет, іменник), і матір теж одна-єдина. Над нами сонечко одне проміння шле (що робить?, називає дію, дієслово) нам золоте (яке?, називає ознаку предмета, прикметник).

• Один (він) батько, один син, один ніс, один хвіст

Одна (вона) мама, одна доня, одна голова, одна шия

Одне (воно) сонце, одне заняття, одне вікно, одне озеро

 

Вправа 24

Там, де море є глибоке,

де заквітчані Карпати,

де степи такі широкі,

що очима не обняти,

там є наша Батьківщина — Україна   (Л.Полтава)   

• Прикметник

Море (яке?) глибоке, синє, спокійне, лазурне, широке, безмежне, штормове, блакитне, тихе, грізне, сердите.

Гори (які?) високі, низькі, молоді, старі, похилі, круті, засніжені, голі, зелені.

Степ (який?) безмежний, безкрайній, трав’яний, заквітчаний, кольоровий, голий, жовтий, буйний, вільний.    

 

Сторінка 96

Вправа 25 

іменник (що?, називає предмет): слово, дієслово

прикметники (яке?, називає ознаку): любе, рідне

дієслова (що робить?, називає дію): діє, народилось, зоріє, розвивається, квітне

 

Вправа 26 

Іменники за абеткою (в абетковій послідовності): Батьківщина, вітер, горах, Київ, сонечко, столиця, Україна

• Батьківщина, Київ, Україна – пишемо з великої букви

Україна – це моя Батьківщина.

 

Вправа 27  Числівник

Дев'ятнадцять (скільки?, числівник) учениць налічив у класі Гриць. Двадцять (скільки?, числівник) учнів ще прийшло. Скільки в класі всіх було?

Гриць — 1 учень

Налічив — 19 учнів

Прийшло — 20 учнів

Всього — ?

1 + 19 + 20 = 40 (уч.) – всіх учнів було в класі

Відповідь: у класі було сорок усіх учнів

Дев’ятнадцять дівчат

Налічив наш Кіндрат,

Троє учнів ще зайшло.

Скільки в класі всіх було?

 

Сторінка 97

Вправа 28 Подовжений приголосний звук

Навчати (що робити?, називає дію, дієслово) — навчання (що?, називає предмет, іменник);

читати — читання;

міркувати — міркування;

додавати — додавання;

малювати — малювання;

бажати — бажання;

уміти — уміння

• чита́ння   склади чи-та-ння,  звукова схема [ • — | — ●́ | =: ●], звуковий розбір слова [ч и т а н': а])

міркува́ння  мір-ку-ва-ння   [ – ● — | — ● | — ●́ | =: ●]   [м´ і р к у в а н': а]

додава́ння   до-да-ва-ння    [ — ● | — ● | — ●́ | =: ●]   [д о д а в а н': а]

малюва́ння  ма-лю-ва-ння   [ — ● | = ● | — ●́ | =: ●]   [м а л' у в а н': а])

бажа́ння   ба-жа-ння  [ — ● | — ●́ | =: ●]   [б а ж а н': а] 

умі́ння   у-мі-ння  [ ● | – ●́ | =: ●]   [у м´і н': а]

Старші повинні навчати молодших. Кожен учень мріє про відмінне навчання.

На уроках математики учнів вчать міркувати. Міркування допомагає розв’язувати задачки.

У молодших класах навчають додавати і віднімати. На уроці учні вивчали вирази на додавання.

Василько любить малювати. Василько має хист до малювання.  

Випускникам буду бажати успіхів. Андрійка переповнювало бажання відкрити подарунок.

Добре уміти все робити. Складна робота потребує уміння.

 

Вправа 29  Словосполучення

Розмова по телефону — телефонна розмова

Книжка з бібліотеки — бібліотечна книжка

Шафа для книжок — книжкова шафа

Вистава в театрі — театральна вистава

Гра на комп’ютері — комп’ютерна гра

Прикметники: (яка?, називає ознаку предмета) бібліотечна, книжкова, театральна, комп’ютерна

 

Хвилинка спілкування

— Підкажи, будь ласка, як пра­вильно записати: 100 гривен чи 100 гривень...?

Інші завдання дивись тут...