Інші завдання дивись тут...

Завдання 325, 326

690 + 10 = 700

950 + 40 = 990

470 + 1 = 471

930 – 320 = 610

570 – 250 = 320

600 – 10 = 590

+125

  213

  338

+338

  385

  723

_723

  598

  125

Завдання 327

У трьох селищах 828 будинків: у першому і друго­му — 558 будинків, а в другому і третьому — 615. Скільки будинків у третьому селищі?

Короткий запис

Всього — 828 б.
І і ІІ с. — 558 б.
ІIІ — ?
Розв'язання
828 – 558 = 270 (б.)
Відповідь: у третьому селищі 270 будинків.

 

Завдання 328 

Яка літера позначає більше число в кож­ній рівності?

a • 7 = b              c : 7 = d                e : d = 7

 

Завдання 329  Ділення на число 9

18 : 9 = 2        81 : 9 = 9       45 : 9 = 5     63 : 9 = 7

27 : 9 = 3        54 : 9 = 6       36 : 9 = 4     72 : 9 = 8

 

Завдання 330

Із сувою тканини завдовжки 16 м пошили 8 одна­кових дитячих костюмів. Із другого сувою пошили на 2 такі костюми більше. Скільки метрів тканини було у другому сувої?

На 1 костюм

Кількість костюмів

Довжина тка­нини в сувої

Однакова

8

16 м

на 2 більше

?

Розв'язання
1) 16 : 8 = 2 (м)  витратили на один костюм
2) 8 + 2 = 10 (к.)  пошили костюмів із другого сувою
3) 2 • 10 = 20 (м)
Відповідь: у другому сувої було 20 метрів тканини.

Обернена задача, в якій потрібно знайти число 16.

На 1 костюм

Кількість костюмів

Довжина тка­нини в сувої

Однакова

8

?

на 2 більше

20 м

Розв'язання
1) 8 + 2 = 10 (к.)  пошили костюмів із другого сувою
2) 20 : 10 = 2 (м)  витратили на один костюм
3) 2 • 8 = 16 (м)
Відповідь: у першому сувої було 16 метрів тканини.

 

Завдання 331

Аркуш паперу зігнули вдвоє і з обох боків нама­лювали по дві стрілки, як зображено на малюнку. Чи зміняться напрями стрілок, якщо аркуш роз­горнути? Ні

 

Завдання 332

 

979

 

880

 

790   700   610   520  

820

 

730   640   550   460   370   280
Завдання 333

Кожна клітинка на схемі відповідає 3 км на місце­вості. На скільки кілометрів пішохід далі від дерева, ніж від прапорця?

Розв'язання

1) 3  2 = 6 (км) – на стільки від дерева
2) 3  6 = 18 (км) – на стільки від прапорця
3) 18  6 = 6 (км)
Відповідь: на 6 км пішохід далі  від дерева, ніж від прапорця.

 

Завдання 334

Із першого дерева зібрали 18 кг слив, а з дру­гого — у 2 рази більше. Шосту частину всіх слив висушили. Скільки кілограмів слив висушили?

Короткий запис

І д. — 18 кг
ІІ д. — ?, у 2 р. більше
Висушили — ?, 1/6 всіх сл.
Розв'язання
1) 18  2 = 36 (кг)  зібрали з другого дерева
2) 18 + 36 = 54 (кг)  зібрали з двох дерев
3) 54 : 6 = 9 (кг)
Відповідь: висушили 9 кілограмів слив.

 

Завдання 335

+357

  218

  124

  699

_569

  181

_216

  172

_863

  195

  215

  453

_723

  318

  274

  131

Завдання 336

530 – 40 = 490

960 – 340 = 620

530 + 40 = 570

600 + 270 = 870

450 + 50 = 500

999 – 43 = 956

Завдання 337, 338, 339

1 • 100 = 100    0 • 100 = 0    1 • 20 = 20    0 • 20 = 0    1 • 1 = 1     0 • 0 = 0

 

Завдання 340 Кругові приклади

420 + 160 = 580

580 – 440 = 140

140 + 690 = 830

830 – 410 = 420

Завдання 341

За 4 однакові іграшкові машинки потрібно за­платити 36 грн. Скільки гривень коштують 3 такі машинки?

Короткий запис
4 м.  36 грн
3 м.  ? грн
Розв'язання
1) 36 : 4 = 9 (грн)  ціна машинки
2) 9 • 3 = 27 (грн)
Відповідь: три такі машинки коштують 27 гривень.

 

Завдання 342

Рибалка спіймав 9 окунів, лящів — у 4 рази більше, ніж окунів, а коропів — на 18 менше, ніж лящів. У скільки разів більше коропів, ніж окунів, спіймав рибалка?

Короткий запис

Окунів — 9 шт.
Лящів — ?, у 4 р. більше, ніж окунів
Коропів — ?, на 18 менше, ніж лящів
У скільки разів більше коропів, ніж окунів — ?
Розв'язання
1) 9  4 = 36 (шт.)  спіймав лящів
2) 36  18 = 18 (шт.)  спіймав коропів
3) 18 : 9 = 2 (р.)
Відповідь: рибалка спіймав у 2 рази більше коропів, ніж окунів.

 

Завдання 343

Відстань між чоловічками 20 клітинок. Скільки клі­тинок розділятиме чоловічків, коли кожен із них пройде назустріч іншому 8 клітинок?

Розв'язання:
20  (8 + 8) = 20  16 = 4 (кл.)
Відповідь: 4 клітинки розділятиме чоловічків.

 

Завдання 344 Якщо з лівої шальки забрати гирю масою 2 кг, а до правої прив'язати кульку, то рівновага терезів не порушиться. Як у результаті зміниться рівняння?

2 + х = 5     х = 5 – 2

 

Завдання 345 

За один рейс автомашина перевозить 50 центне­рів вантажу. Скільки центнерів вантажу перевезе автомашина за b рейсів? 50 • b

Якщо b = 5, тоді 50 • b = 50 • 5 = 250

Якщо b = 8, тоді 50 • b = 50 • 8 = 400

Якщо b = 9, тоді 50 • b = 50 • 9 = 450

 

Завдання 346 Яке найменше натуральне число ділиться без остачі на 2? на 3? на 4? на 5?

2 : 2 = 1      3 : 3 = 1      4 : 4 = 1      5 : 5 = 1

 

Завдання 347

Вежу заввишки 30 м добудували, збільшивши її висоту на третину. Яка висота вежі тепер?

Короткий запис

Висота  30 л

Добудувала  ?, 1/3 висоти

Стала  ?

Розв'язання

1) 30 : 3 = 10 (м)  збільшення висоти

2) 30 + 10 = 40 (м)

Відповідь: висота вежі тепер 40 метрів.

 

Завдання 348

5 • 0 = 0

10 • 1 = 10

0 • 8 = 0   

1 • 20 = 20

420 – 80 = 340

650 + 70 = 720

120 + 231 = 351

765 – 333 = 432

Завдання 349

620 – 310 = 310

540 + 240 = 780

320 + 320 = 640

480 – 160 = 320

960 – 330 = 630

888 – 555 = 333

Завдання 350  Із кожної рівності на множення склади дві рівності на ділення

1 • 9 = 9       9 : 1 = 9        9 : 9 = 1         3 • 1 = 3       3 : 1 = 3        3 : 3 = 1

6 • 1 = 6       6 : 1 = 6        6 : 6 – 1          1 • а = а       а : 1 = а        а : а = 1

 

Завдання 351

5 • 1 = 5     5 : 1 = 5     5 : 5 = 1      100 • 1 = 100    100 : 1 = 100    100 : 100 = 1

 

Завдання 352  Порядок дій

9 : 9 + 1 = 2

0 • 2 + 0 • 7 = 0

15 • 1 : 3 = 5

64 – 8 • 8 = 0

0 • 5 + 12 : 6 = 2

5 : 1 + 0 • 5 = 5

Завдання 353 Кругові приклади

350 + 370 = 720

720 – 160 = 560

560 – 330 = 230

230 + 120 = 350

Завдання 354  Одиниці вимірювання

784 см  > 7 м 4 см

765 см = 76 дм 5 см

3 кг 780 г < 3 кг 870 г

4 ц 520 г > 4 кг 520 г

 

Завдання 355

У Тараса було 24 марки із серії «Міста України», марок із серії «Тварини» — у 3 рази менше, ніж ма­рок «Міста України», а із серії «Рослини» — у 4 рази менше, ніж марок «Міста України» і «Тварини» разом. Скільки марок із серії «Рослини» було в Тараса?

Короткий запис
"Міста України"  24 м.
"Тварини"  ?, у 3 р. менше, ніж «Міста України»
"Рослини"  ?, у 4 р. менше, ніж «Міста України» і «Тварини» разом
Розв'язання
1) 24 : 3 = 8 (м.)  серії "Тварини"
2) 24 + 8 = 32 (м.)  серії "Міста України" і "Тварини" разом
3) 32 : 4 = 8 (м.)
Відповідь: було 8 марок із серії "Рослини".

 

Завдання 356

Відстань між чоловічками, які рухаються у проти­лежних напрямках, 5 клітинок. Яка відстань роз­ділятиме чоловічків, коли кожен із них пройде по 8 клітинок?

Розв'язання
5 + 8 + 8 = 21 (кл.)

Відповідь: 21 клітинка.

 

Завдання 357

За чотири однакові зошити Сергій заплатив с ко­пійок. Скільки копійок коштує один такий зошит?

Короткий запис
4 з.  с коп.
1 з.  ?

Розв'язання
с : 4 (коп.)  коштує один зошит

Відповідь: такий зошит коштує  с : 4 копійок.

 

Завдання 358

Таблиця містить дані, по скільки бетонних плит клали будівельники щодня протягом робочого тижня. Побудуй графік за даними таблиці.

Якого дня було покладено найбільше плит? Вівторок

День тижня

пон.

вівт.

сер.

четв.

п'ятн.

Кількість покладених плит

30

40

35

30

25

Побудували діаграму за умови, що □ = 1

Пон.   □□□□□□□□□□□□□□□

Вівт.   □□□□□□□□□□□□□□

Сер.   □□□□□□□□□□□□□□□

Четв.  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

П'ятн. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 

Завдання 359

Міст завдовжки 81 м вирішили відремонтувати і для початку вкрили новим асфальтом ділянку завдовжки 9 м. У скільки разів довша ділянка, яка ще потребує ремонту, від уже відремонтованої?

Розв'язання

1) 81 – 9 = 72 (м)  ділянка, яка потребує ремонту
2) 72 : 9 = 8 (р.)
Відповідь: у 8 разів довша ділянка, яка ще потребує ремонту.

 

Завдання 360 Порядок дій

5 : 5 + 6 : 6 = 2 

5 : 1 – 5 : 1 = 0

18 • 1 = 18

1 • 8 = 8

450 + 120 = 570

620 – 310 = 310

543 + 121 = 754

689 – 121 = 568

Інші завдання дивись тут...