Інші завдання дивись тут...

Завдання 325, 326

690 + 10 = 700

950 + 40 = 990

470 + 1 = 471

930 – 320 = 610

570 – 250 = 320

600 – 10 = 590

 

+125

  213

  338

+338

  385

  723

_723

  598

  125

Завдання 327

У трьох селищах 828 будинків: у першому і друго­му — 558 будинків, а в другому і третьому — 615. Скільки будинків у третьому селищі?

 

Завдання 328   Яка літера позначає більше число в кож­ній рівності?

a • 7 = b              c : 7 = d                e : d = 7

 

Завдання 329  Ділення на число 9

18 : 9 = 2        81 : 9 = 9       45 : 9 = 5     63 : 9 = 7

27 : 9 = 3        54 : 9 = 6       36 : 9 = 4     72 : 9 = 8

 

Завдання 330

Із сувою тканини завдовжки 16 м пошили 8 одна­кових дитячих костюмів. Із другого сувою пошили на 2 такі костюми більше. Скільки метрів тканини було у другому сувої?

Витрата тканини на один костюм

Кількість костюмів

Довжина тка­нини в сувої

Однакова

8

16 м

на 2 більше

?

Обернена задача, в якій потрібно знайти число 16.

 

Завдання 330 Аркуш паперу зігнули вдвоє і з обох боків нама­лювали по дві стрілки, як зображено на малюнку. Чи зміняться напрями стрілок, якщо аркуш роз­горнути? Ні

 

Завдання 333

Кожна клітинка на схемі відповідає 3 км на місце­вості. На скільки кілометрів пішохід далі від дерева, ніж від прапорця?

 

Завдання 334

Із першого дерева зібрали 18 кг слив, а з дру­гого — у 2 рази більше. Шосту частину всіх слив висушили. Скільки кілограмів слив висушили?

 

Завдання 335

+357

  218

  124

  699

_569

  181

_388

  216

  172

_863

  195

_668

  215

  453

_723

  318

_405

  274

  131

Завдання 336

530 – 40 = 490

960 – 340 = 620

530 + 40 = 570

600 + 270 = 870

450 + 50 = 500

999 – 43 = 956

Завдання 337, 338, 339

1 • 100 = 100    0 • 100 = 0    1 • 20 = 20    0 • 20 = 0    1 • 1 = 1     0 • 0 = 0

 

Завдання 340

420 + 160 = 580         580 – 440 = 140        830 – 410 = 420        

140 + 690 = 830

 

Завдання 341

За 4 однакові іграшкові машинки потрібно за­платити 36 грн. Скільки гривень коштують 3 такі машинки?

 

Завдання 342

Рибалка спіймав 9 окунів, лящів — у 4 рази більше, ніж окунів, а коропів — на 18 менше, ніж лящів. У скільки разів більше коропів, ніж окунів, спіймав рибалка?

 

Завдання 343 Відстань між чоловічками 20 клітинок. Скільки клі­тинок розділятиме чоловічків, коли кожен із них пройде назустріч іншому 8 клітинок?

 

Завдання 344 Якщо з лівої шальки забрати гирю масою 2 кг, а до правої прив'язати кульку, то рівновага терезів не порушиться. Як у результаті зміниться рівняння?

2 + х = 5     х = 5 – 2

 

Завдання 345  За один рейс автомашина перевозить 50 центне­рів вантажу. Скільки центнерів вантажу перевезе автомашина за b рейсів? 50 • b

Якщо b = 5, тоді 50 • b = 50 • 5 = 250

Якщо b = 8, тоді 50 • b = 50 • 8 = 400

Якщо b = 9, тоді 50 • b = 50 • 9 = 450

 

Завдання 346 Яке найменше натуральне число ділиться без остачі на 2? на 3? на 4? на 5?

2 : 2 = 1      3 : 3 = 1      4 : 4 = 1      5 : 5 = 1

 

Завдання 347

Вежу заввишки 30 м добудували, збільшивши її висоту на третину. Яка висота вежі тепер?

 

Завдання 348

5 • 0 = 0     0 • 8 = 0      10 • 1 = 10      1 • 20 = 20

420 – 80 = 340

650 + 70 = 720

120 + 231 = 351            765 – 333 = 432

 

Завдання 349

620 – 310 = 310

540 + 240 = 780

320 + 320 = 640

480 – 160 = 320

960 – 330 = 630

888 – 555 = 333

Завдання 350  Із кожної рівності на множення склади дві рівності на ділення

1 • 9 = 9       9 : 1 = 9        9 : 9 = 1         3 • 1 = 3       3 : 1 = 3        3 : 3 = 1

6 • 1 = 6       6 : 1 = 6        6 : 6 – 1          1 • а = а       а : 1 = а        а : а = 1

 

Завдання 351

5 • 1 = 5     5 : 1 = 5     5 : 5 = 1      100 • 1 = 100    100 : 1 = 100    100 : 100 = 1

 

Завдання 352  Порядок дій

9 : 9 + 1 = 2

15 • 1 : 3 = 5

0 • 5 + 12 : 6 = 2

0 • 2 + 0 • 7 = 0

64 – 8 • 8 = 0

5 : 1 + 0 • 5 = 5

Завдання 353

350 + 370 = 620     560 – 330 = 230

720 – 160 = 560      230 + 120 = 350

 

Завдання 354  Одиниці вимірювання

784 см  > 7 м 4 см

765 см = 76 дм 5 см

3 кг 780 г < 3 кг 870 г

4 ц 520 г > 4 кг 520 г

 

Завдання 355

У Тараса було 24 марки із серії «Міста України», марок із серії «Тварини» — у 3 рази менше, ніж ма­рок «Міста України», а із серії «Рослини» — у 4 рази менше, ніж марок «Міста України» і «Тварини» разом. Скільки марок із серії «Рослини» було в Тараса?

 

Завдання 356

Відстань між чоловічками, які рухаються у проти­лежних напрямках, 5 клітинок. Яка відстань роз­ділятиме чоловічків, коли кожен із них пройде по 8 клітинок?

 

Завдання 357

За чотири однакові зошити Сергій заплатив с ко­пійок. Скільки копійок коштує один такий зошит?

 

Завдання 358  Таблиця містить дані, по скільки бетонних плит клали будівельники щодня протягом робочого тижня. Побудуй графік за даними таблиці.

Якого дня було покладено найбільше плит? Вівторок

День тижня

пон.

вівт.

сер.

четв.

п'ятн.

Кількість покладених плит

30

40

35

30

25

 

Завдання 359

Міст завдовжки 81 м вирішили відремонтувати і для початку вкрили новим асфальтом ділянку завдовжки 9 м. У скільки разів довша ділянка, яка ще потребує ремонту, від уже відремонтованої?

 

Завдання 360

5 : 5 + 6 : 6 = 2         18 • 1 = 18

5 : 1 – 5 : 1 = 0          1 • 8 = 8

450 + 120 = 570         543 + 121 = 754

620 – 310 = 310         689 – 121 = 568

Інші завдання дивись тут...