Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Будна Н., Беденко М."

Сторінка 22  До с. 56–58 (№ 337–348)

Завдання 1 Одиниці вимірювання

5 дм – З см = 50 см – 3 см = 47 см

8 м – 2 дм = 80 дм – 2 дм = 18 дм

18 см : 6 = 3 см

4 дм + 1 см = 40 см + 1 см = 41 см

36 дм : 4 дм = 9

4 м • 8 = 32 м

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

У 5 однакових упаковках З0 пляшок мінеральної води. Скільки пляшок води у З таких упаковках?

Пляшок у 1 упаковці

Кількість упаковок

Загальна кількість пляшок

?

5

30

однаково

3

?

Короткий запис

5 упаковок — 30 пляшок

3 упаковки — ? пляшок

Вираз        (30 : 5) • 3

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (пл.) – пляшок в одній упаковці.

2) 6 • 3 = 18 (пл.) – пляшок води у трьох таких упаковках.

Відповідь: у трьох таких упаковках 18 пляшок води.

До с. 58–59 (№ 349–356)

Завдання 1 Порівняння чисел

36 : 6 • 5 > 24 : 6 • 3

36 : 6 • 5 = 6 • 5 = 30

24 : 6 • 3 = 4 • 3 = 12

42 : 6 • 4 > 12 : 6 • 5

42 : 6 • 4 = 7 • 4 = 28

12 : 6 • 5 = 2 • 5 = 10

54 : 6 • 4 > 18 : 6 • 5

54 : 6 • 4 = 9 • 4 = 36

18 : 6 • 5 = 3 • 5 = 15

30 : 5 • 3 < 48 : 6 • 4

30 : 5 • 3 = 6 • 3 = 18

48 : 6 • 4 = 8 • 4 = 32

Сторінка 23

Завдання 2 Складена задача на збільшення на деяке число

У буфет завезли 42 кг печива, вафель — у 6 разів менше, ніж печива, а цукерок — на 48 кг більше, ніж вафель. Скільки кілограмів цукерок завезли в буфет?

Короткий запис

Печиво — 42 кг

Вафлі  — ?, у 6 разів менше, ніж печива

Цукерок — ?, на 48 кг більше, ніж вафель

Вираз          42 : 6 + 48

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (кг) – кілограмів вафель завезли в буфет.

2) 7 + 48 = 48 + 2 + 5 = 55 (кг) – кілограмів цукерок завезли в буфет.

Відповідь: у буфет завезли 55 кілограмів цукерок.

До с. 59–60 (№ 357–367)

Завдання 1 Порядок дій

(12 – 9) • 6 = 3 • 6 = 18

3 • 6 + 54 = 18 + 54 = 54 + 6 + 12 = 72

2 + 3 • 6 = 2 + 18 = 20

(14 – 6) • 6 = 8 • 6 = 48

5 • 9 – 27 = 45 – 27 = 45 – 25 – 2 = 18

54 – 6 • 6 = 54 – 36 = 54 – 34 – 2 = 18

Завдання 2  Складена задача на збільшення на деяке число

В одному сувої 42 м тканини, у другому — в 6 разів менше, ніж у першому, а в третьому — на 18 м біль­ше, ніж у другому. Скільки метрів тканини у третьо­му сувої?

Короткий запис

І сувій — 42 м

ІІ сувій — ?, у 6 разів менше, ніж у І

ІІІ сувій — ?, на 18 м більше, ніж у ІІ

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (м) – метрів тканини у ІІ сувої.

2) 7 + 18 = 18 + 2 + 5 = 25 (м) – метрів тканини у ІІІ сувої.

Відповідь: у третьому сувої 25 метрів тканини.

 

Сторінка 24

Завдання 1  Рівняння

6 • 2 < 6 • 3   (де менший множник, там менший добуток)

6 • 2 = 2 • 6   (переставний закон множення)

6 • 5 > 6 • 4   (де більший множник, там більший добуток)

6 • 4 = 4 • 6   (переставний закон множення)

6 • 6 > 6 • 5   (де більший множник, там більший добуток)

х – 15 = 60

х = 60 + 15

х = 75

75 – 15 = 60

Завдання 2 Складена задача на різницеве порівняння

На одну ділянку гречки вивезли 5 вуликів з бджола­ми, а на другу — у 6 разів більше. На скільки більше вуликів вивезли на другу ділянку, ніж на першу?

Короткий запис

І ділянка — 5 вуликів

ІІ ділянка  — ?, у 6 разів більше; на ? вуликів більше

Вираз       5 • 6 – 5

Розв’язання

1) 5 • 6 = 30 (в.) – вуликів вивезли на ІІ ділянку.

2) 30 – 5 = 25 (в.) – на стільки більше вуликів вивезли на другу ділянку, ніж на першу.

Відповідь: на 25 вуликів більше вивезли на другу ділянку, ніж на першу.

До с. 62–63 (№ 378–387)

Завдання 1

6 • 6 + 7 • 6 = 36 + 42 = 78

7 • 6 + 6 • 5 = 42 + 30 = 72

6 • 5 + 5 • 3 = 30 + 15 = 45

6 • 4 + 8 • 6 = 24 + 48 = 48 + 2 + 22 = 72

6 • 8 + 2 • 6 = 48 + 12 = 50 + 10 = 60

36 – х = 19

х = 36 – 19

х = 36 – 16 – 3

х = 17

36 – 17 = 19

Завдання 2 Складена задача на віднімання числа від добутку

У кіоск привезли 4 ящики винограду, по 6 кг у кожному. До обіду 18 кг винограду продали. Скільки кілограмів винограду залишилося?

Було

Продали

Залишилось

4 ящики по 6 кг

18 кг

?

Короткий запис

Було (привезли) — ? кг, 4 ящики по 6 кг

Продали  — 18 кг

Залишилось — ?

Вираз           6 • 4 – 18

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (кг) – кілограмів винограду привезли.

2) 24 – 18 = 24 – 14 – 4 = 6 (кг) – кілограмів винограду залишилося.

Відповідь: залишилося 6 кілограмів винограду.

 

Сторінка 25  До c. 63–65 (№ 388–398)

Завдання 1

60 – 48 : 6 = 60 – 8 = 52

(60 – 48) : 6 = 12 : 6 = 2

(17 + 37) : 6 = 54 : 6 = 9

(24 + 30) : 6 = 54 : 6 = 9

(66 – 54) : 6 = 12 : 6 = 2

54 – х = 28

х = 54 – 28

х = 54 – 24 – 4

х = 26

54 – 26 = 54 – 24 – 2 = 28

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

Маса шести однакових посилок 18 кг. Скільки кіло­грамів становить маса 8 таких посилок?

Короткий запис

6 посилок — 18 кг

8 посилок — ? кг

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (кг) – маса одної посилки.

2) 3 • 8 = 24 (кг) – маса восьми таких посилок.

Відповідь: маса восьми таких посилок 24 кілограми.

До с. 65–66 (№ 399–408)

Завдання 1

18 : 6 • 4 = 3 • 4 = 12

12 : 6 • 5 = 2 • 5 = 10

30 : 6 • 6 = 5 • 6 = 30

36 : 6 • 2 = 6 • 2 = 12

6 • 4 : 3 = 24 : 3 = 8

24 : 6 • 4 = 4 • 4 = 16

54 : 6 • 7 = 9 • 7 = 63

30 : 6 • 4 = 5 • 4 = 20

Сторінка 26

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

Із 6 однакових овець настригли 36 кг вовни. Скіль­ки кілограмів вовни настрижуть із 5 таких овець?

Короткий запис

6 овець — 36 кг

5 овець — ? кг

Розв’язання

1) 36 : 6 = 6 (кг) – маса вовни з вівці.

2) 6 • 5 = 30 (кг) – масу вовни настрижуть з п’яти овець.

Відповідь: з п’яти таких овець настрижуть 30 кілограмів.

До с. 66–68 (№ 409–417)

Завдання 1

1) Суму чисел 24 і 8 зменшити у 4 рази:

(24 + 8) : 4 = (24 + 6 + 2) : 4 = 32 : 4 = 8

2) Різницю чисел 42 і 38 збільшити у 6 разів:

(42 – 38) • 6 = (42 – 32 – 6) • 6 = 4 • 6 = 24

3) Число 12 поділити на різницю чисел 21 і 18:

12 : (21 – 18) = 12 : (21 – 11 – 7) = 12 : 3 = 4

Завдання 2 Ціна, кількість, вартість

1) Проста задача на множення

Купили 3 олівців, по 5 грн за штуку. Яка вартість покупки?

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

5

3

?

Короткий запис

1 олівець — 5 грн

3 олівці — ? грн

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (грн)

Відповідь: вартість покупки 15 гривень.

2) Проста задача ділення на вміщення

Ручка коштує 6 грн. Скільки купили таких ручок, якщо за покупку заплатили 30 грн?

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

6

?

30

Короткий запис

1 ручка — 6 грн

? ручки — 30 грн

Розв’язання

1) 30 : 6 = 5 (р.)

Відповідь: купили 5 таких ручок.

3) Проста задача на ділення

За 6 однакових ручок заплатили 42 грн. Яка ціна ручки?

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

?

6

42

Короткий запис

6 ручок — 42 грн

1 ручка — ? грн

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (грн)

Відповідь: ціна ручки 7 гривень.

 

Сторінка 27  До c. 68–69 (№ 418–426)

Завдання 1

27 – 3 • 6 = 27 – 18 = 27 – 17 – 1 = 9

82 – 4 • 6 = 82 – 24 = 82 – 22 – 2 = 58

45 – 5 • 6 = 45 – 30 = 15

38 – 6 • 6 = 38 – 36 = 2

24 + 6 • 2 = 24 + 12 = 36

(45 – 41) • 6 = 4 • 6 = 24

34 + 5 • 6 = 34 + 30 = 64

44 + 24 : 6 = 44 + 4 = 48

Завдання 2 Проста задача на кратне порівняння

Братові 12 років, a його сестрі 6 років. У скільки разів брат старший за сестру?

Короткий запис

Братові — 12 років, у ? разів більше

Сестрі — 6 років

Розв’язання

1) 12 : 6 = 2 (рази) – у стільки разів брат старший за сестру.

Відповідь: брат у 2 рази старший за сестру.

До с. 69–70 (№ 427–434)

Завдання 1 Ділення з остачею

42 : 6 = 7                 24 : 6 = 4

44 : 6 = 7 (ост. 2)     25 : 6 = 4 (ост. 1)

Завдання 2

34 + х = 91

х = 91 – 34

х = 91 – 31 – 3

х = 57

34 + 57 = 57 + 3 + 31 = 91

х • 6 = 30

х = 30 : 6

х = 5

5 • 6 = 30

х – 18 = 34

х = 34 + 18

х = 34 + 6 + 12

х = 52

52 – 18 = 52 – 12 – 6 = 34

Завдання 3

Діляться на 3

24, 30, 9, 21

ДРІБ

Діляться на 4

24, 28, 8, 40

ДАЧА

Діляться на 5

30, 25, 10, 40

РУКА

Інші завдання дивись тут...