Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Бевз В., Васильєва Д."

КРОК 16  Завдання 128 Склали до кожного малюнка по 2 вирази (на додавання і множення)

По 3 крапки 4 ряди     3 • 4 = 12    3 + 3 + 3 + 3 = 12

По 7 крапок 2 рази     7 • 2 = 14    7 + 7 = 14

По 4 крапки 3 стовпці  4 • 3 = 12    4 + 4 + 4 = 12

 

Завдання 129  Знайди периметр квадрата зі стороною 5 см; 10 см

Р = 5 • 4 = 20 (см) – периметр квадрата зі стороною 5 см

Р = 10 • 4 = 40 (см) – периметр квадрата зі стороною 10 см

2 спосіб

Р = 5 + 5 + 5 + 5 = 20 (см) – периметр квадрата зі стороною 5 см

Р = 10 + 10 + 10 + 10 = 40 (см) – периметр квадрата зі стороною 10 см

 

Вправа 130 Чому дорівнює периметр трикутника, кожна сторона якого 6 см? А 9 см?

Р = 6 • 3 = 18 (см) – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 6 см

Р = 9 • 3 = 27 (см) – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 9 см

2 спосіб

Р = 6 + 6 + 6 = 18 (см) – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 6 см

Р = 9 + 9 + 9 = 27 (см) – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 9 см

 

Завдання 131   4 • 2 = 8         по 4 листочки 2 рядки 

3 • 8 = 8 • 3 = (4 • 2) • 3 = 24   по 8 листочків 3 групи 

 

Завдання 132  Множення

5 • 1 = 5  «5 помножити на 1», «5 збільшити в 1 раз», «добуток чисел 5 і 1»

1 • 18 = 18  «1 помножити на 18», «добуток чисел 1 і 18», «1 збільшити у 18 разів»

0 • 5 = 0    «добуток чисел 0 і 5»

46 • 0 = 0  «добуток чисел 46 і 0»

 

Завдання 133 Замінили множення додаванням:

25 • 3 = 25 + 25 + 25 = 50 + 25 = 75

4 • 15 = 15 • 4 = 15 + 15 + 15 + 15 = 60

10 • 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

6 • 12 = 12 • 6 = 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 72

33 • 3 = 33 + 33 + 33 = 99

 

Завдання 134    5 • 3 = 15    4 • 4 = 16    3 • 7 = 21    6 • 4 = 24    10 • 2 = 20

 

Завдання 135  Таблиця множення числа 2 (кожен наступний добуток на 2 більший від попереднього, а кожен попередній – на 2 менший, ніж  наступний):

2 • 2 = 4                                             

2 • 3 = 2 • 2 + 2 = 4 + 2 = 6                

2 • 4 = 2 • 3 + 2 = 6 + 2 = 8                

2 • 5 = 2 • 4 + 2 = 8 + 2 = 10               

2 • 6 = 2 • 5 + 2 = 10 + 2 = 12

2 • 7 = 2 • 6 + 2 = 12 + 2 = 14

2 • 8 = 2 • 7 + 2 = 14 + 2 = 16

2 • 9 = 2 • 8 + 2 = 16 + 2 = 18

 

КРОК 17  Завдання 136, 137

1) 1 частина, 16 : 1 = 16 (см) – довжина частини

2) 2 частини, 16 : 2 = 8 (см) – довжина частини

3) 4 частини, 16 : 4 = 4 (см) – довжина частини

4) частин,   16 : 8 = 2 (см) – довжина частини

 

Завдання 138

12 зірок — це 2 стовпці по 6 зірок    12 : 2 = 6      12 : 6 = 2

12 зірок — це 3 рядки по 4 зірки      12 : 3 = 4      12 : 4 = 3

12 зірок — це 4 стовпці по 3 зірки    12 : 4 = 3      12 : 3 = 4

12 зірок — це 6 частин по 2 зірки     12 : 6 = 2      12 : 2 = 6

12 зірок — це 1 частина по 12 зірок  12 : 1 = 12    12 : 12 = 1

 

Завдання 139 

20 = 10 + 10     10 = 5 + 5     50 = 25 + 25     100 = 50 + 50

 

Завдання 140 Ділення  (ділене : дільник = частка)

7 : 7 = 1     10 : 2 = 5     10 : 1 = 10     9 : 3 = 3     45 : 45 = 1

 

Завдання 141  Додали 40 до числа:   

3 + 40 = 43     6 + 40 = 46     12 + 40 = 52    15 + 40 = 55     24 + 40 = 64     31 + 40 = 71    48 + 40 = 88

 

Завдання 142   Додали 38 до числа: 

3 + 38 = 38 + 2 + 1 = 40 + 1 = 41

6 + 38 = 38 + 2 + 4 = 40 + 4 = 44              

12 + 38 = 40 + 10 = 50

15 + 38 = 38 + 2 + 13 = 40 + 13 = 53         

24 + 38 = 38 + 2 + 22 = 40 + 22 = 62

31 + 38 = 69                                              

48 + 38 = 48 + 2 + 36 = 50 + 36 = 86

 

Завдання 143  Периметр квадратної клумби дорівнює 20 м. Яка довжина однієї сторони клумби?

20 м — це 4 сторони по ? см  20 : 4 = 5 (см) – довжина сторони клумби

 

Завдання 144  Взаємозв'язок дій множення і ділення: (для кожного добутку склали по 2 рівності на ділення):

«Родина» чисел 5,6,30 для множення:  5 • 6 = 30   б • 5 = З0   30 : 5 = 6  30 : 6 = 5

«Родина» чисел 4,8,32 для множення:  8 • 4 = 32   4 • 8 = 32   32 : 4 = 8  32 : 8 = 4

«Родина» чисел 3,7,21 для множення:  7 • 3 = 21   3 • 7 = 21   21 : 3 = 7  21 : 7 = 3

«Родина» чисел 9,10,90 для множення: 9 • 10 = 90 10 • 9 = 90 90 : 9 = 10  90 : 10 = 9

 

Завдання 145  Накресли прямокутник зі сторонами 4 см і 6 см. Поділи його на 4 рівні частини різними способами

КРОК 18 Завдання 146

1) По 2 квадрати 1 стовпець 2 • 2 = 2

2) По 2 квадрати 2 стовпці 2 • 2 = 4

3) По 2 квадрати 3 стовпці 2 • 3 = 6

4) По 2 квадрати 4 стовпці 2 • 4 = 8   

5) По 2 квадрати 5 стовпців 2 • 5 = 10

 

Завдання 147   Збільшили удвічі числа:   

3 • 2 = 6    5 • 2 = 10    7 • 2 = 14      9 • 2 = 18

11 • 2 = 11 + 11 = 22    

15 • 2 = 15 + 15 = 20 + 10 = 30

 

Завдання 148      Зменшили удвічі числа:

4 : 2 = 2   6 : 2 = 3     8 : 2 = 4    10 : 2 = 5   20 : 2 = 10

100 : 2 = (10 • 10) : 2 = 10 : 2 • 10 = 5 • 10 = 50

 

Завдання 149  Складена задача на різницеве порівняння добутку і числа

Висота куща малини 1 м, а калини — у 4 рази більша. Яка висота куща калини? На скільки метрів калина вища (більша) за малину?

Короткий запис

Малина — 1 м

Калина — ?, у 4 рази більша; на ? м більша

Схема

Вираз   1 • 4 – 1

Короткий запис №1

Малина — 1 м

Калина — ?, у 4 рази більша

Короткий запис №2

Малина — 1 м

Калина — 4 м, на ? м більша

План розв’язування

1) Яка висота калини?

2) На скільки метрів калина вища за малину?

Розв’язання

1) 1 • 4 = 4 (м) – висота калини

2) 4 – 1 = 3 (м) – на стільки калина вища за малину

2 спосіб

Якщо висота малини 1 м, а калини у 4 рази більше, це означає, що на висоту малини припадає 1 частина, а на висоту калини 4 таких частин, тоді різниця у висоті — це 3 рази по 1 м

Розв’язання

1 • 3 = 3 (м) – на стільки калина вища за малину

Відповідь: калина на 3 метри вища за малину

 

Завдання 150 Проста задача на зменшення у декілька разів

Довжина великої мухи 12 мм, а маленької — у 4 рази менша. Яка довжина маленької мухи?

Короткий запис

Велика муха — 12 мм

Маленька муха — ?, у 4 рази менше

Схема

Розв’язання

12 : 4 = 3 (мм) – довжина маленької мухи

Відповідь: довжина маленької мухи 3 міліметри

 

Завдання 151 Стрічки мають довжину 12 м, 8 м, 18 м. Кожну стрічку поділили на 2 рівні частини. Знайди довжину кожної частини. Яка найбільша? А яка найменша?

Розв’язання

1) 12 м — це 2 частини по ? м 12 : 2 = 6 (м) – довжина частини

2) 8 м — це 2 частини по ? м  8 : 2 = 4 (м) – довжина частини

3) 18 м — це 2 частини по ? м 18 : 2 = 9 (м) – довжина частини

Найбільша частина 9 м, найменша – 4 м

 

Завдання 152

1) Яблуко розділили на 2 частини. Половина, або одна друга

2) Пиріг розрізали на 4 шматки. Чверть, або одна четверта

 

Завдання 153

5 • 2 = 10   10 • 2 = 20  5 • 4 = 20   6 • 2 = 12  

12 • 2 = 12 + 12 = 24   6 • 4 = 24     16 : 2 = 8

8 : 2 = 4    16 : 4 = 4   2 : 2 = 6   6 : 2 = 3  12 : 4 = 3

 

КРОК 19  Завдання 154   

3 • 1 = 3  3 • 2 = 6  3 • 3 = 9  3 • 4 = 12  3 • 5 = 15

 

Завдання 155 Складена задача на множення числа на суму

Триголовий дракон Змій Горинич придбав собі та трьом своїм братам драконам капелюхи. Скільки капелюхів придбав Змій Горинич?

Короткий запис

Капелюхи — ? к., (?, 1 змій і 3 змі́я) по 3 капелюхи

Схема

Вираз   (1 + 3) • 2

Короткий запис №1

Змій Горинич — 1 змій

Брати — 3 змі́я

Всього — ?

Короткий запис №2

Капелюхи — ? к., 4 змі́я по 3 капелюхи

 

План розв’язування

1) Скільки всього зміїв?

2) Скільки капелюхів придбав Змій Горинич?

Розв’язування

1) 1 + 3 = 4 (зм.) – всього змій

2) 4 • 3 = 12 (к.) – капелюхів придбав Змій Горинич

2 спосіб (складена задача на знаходження суми числа і добутку)

Короткий запис

Змій Горинич  — 3 капелюхи

Брати — ? к., 3 брати по 3 капелюхи

Всього — ?

Схема

Вираз   2 + 3 • 2

Короткий запис №1

Брати — ? к., 3 брати по 3 капелюхи

Короткий запис №2

Змій Горинич — 3 капелюхи

Брати — 9 капелюхів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки капелюхів придбав Змій Горинич братам?

2) Скільки капелюхів придбав Змій Горинич?

Розв’язування

1) 3 • 3 = 9 (к.) – капелюхів придбав Змій Горинич братам

2) 3 + 9 = 12 (к.) – капелюхів придбав Змій Горинич

3 спосіб (виразом)

Змій Горинич

Перший брат

Другий брат

Третій брат

Всього

3 капелюхи

3 капелюхи

3 капелюхи

3 капелюхи

?

Короткий запис

Змій Горинич — 3 капелюхи

Перший брат — 3 капелюхи

Другий брат — 3 капелюхи

Третій брат — 3 капелюхи

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (к.) – капелюхів придбав Змій Горинич

Відповідь: Змій Горинич придбав 12 капелюхів

 

Завдання 156  Таблиця множення на 3 (сума трьох однакових доданків)

1 • 3 = 1 + 1 + 1 = 3           6 • 3 = 6 + 6 + 6 = 18

2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 6           7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 21

3 • 3 = 3 + 3 + 3 = 9           8 • 3 = 8 + 8 + 8 = 24

4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 12          9 • 3 = 9 + 9 + 9 = 27

5 • 3 = 5 + 5 + 5 = 15        10 • 3 = 10 + 10 + 10 = 30

 

Завдання 157  Складена задача

У класі 7 дівчат, а хлопців — у 3 рази більше. Скільки у класі хлопців? На скільки їх більше? А скільки дітей усього?

Короткий запис №1

Дівчата — 7 дітей

Хлопці — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Дівчата — 7 дітей

Хлопці — 21, на ? дітей більше

Короткий запис №3

Дівчата — 7 дітей

Хлопці — 21 дитина

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки у класі хлопців?

2) На скільки їх більше?

2) А скільки дітей усього?

Розв’язання

1) 7 • 3 = 21 (д.) – хлопців у класі

2) 21 – 7 = 14 (хл.) – на стільки більше хлопців, ніж дівчат

2) 7 + 21 = 28 (д.) – всього дітей

 

Завдання 158  Складена задача на ділення

Груші — 3 штуки, сливи — 12 штук, абрикоси — 9 штук, яблука — 6 штук. Розклади фрукти на 3 тарілки порівну. Скільки яких фруктів буде на одній тарілці?

3 груші — це 3 тарілки по ? груш

12 слив — це 3 тарілки по ? слив

9 абрикосів — це 3 тарілки по ? абрикосів

6 яблук — це 3 тарілки по ? яблук

Короткий запис

Груші на тарілці — ? гр., 3 груші розділити на 3 порівну

Слив на тарілці — ? сл., 12 слив розділити на 3 порівну

Абрикоси на тарілці — ? аб., 9 абрикосів розділити на 3 порівну

Яблука на тарілці — ? яб., 6 яблук розділити на 3 порівну

Розв’язання

1) 3 : 3 = 1 (гр.) – груш на тарілці

2) 12 : 3 = 4 (сл.) – слив на тарілці

3) 9 : 3 = 3 (аб.) – абрикосів на тарілці

4) 6 : 3 = 2 (яб.) – яблук на тарілці

Відповідь: на тарілку треба покласти грушу, 4 сливи, 3 абрикоси і 2 яблука

 

Завдання 159  Груші — 3 штуки, сливи — 12 штук, абрикоси — 9 штук, яблука — 6 штук. Фрукти розклали порівну на 3 тарілки. На тарілці 1 груша, 4 сливи, 3 абрикоси, 2 яблука. Скільки всього фруктів на одній тарілці? А на всіх разом?

Міркуємо так

Короткий запис №1

Груші — 1 фрукт

Сливи — 4 фрукти

Абрикоси — 3 фрукти

Яблука — 2 фрукти

Всього — ?

Короткий запис №2

Фруктів — ? ф., 3 тарілки по 10 фруктів

 

План розв’язування

1) Скільки всього фруктів на тарілці?

2) Скільки фруктів на трьох таких тарілках?

Розв’язання

1) 1 + 4 + 3 + 2 = 10 (фр.) – фруктів на тарілці

2) 10 • 3 = 30 (фр.) – фруктів на трьох таких тарілках

2 спосіб

Короткий запис №1

Груші — 1 фрукт

Сливи — 4 фрукти

Абрикоси — 3 фрукти

Яблука — 2 фрукти

Всього — ?

Короткий запис №2

Груші — 3 фрукти

Сливи — 12 фруктів

Абрикоси — 9 фруктів

Яблука — 6 фруктів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього фруктів на тарілці?

2) Скільки фруктів на всіх тарілках разом?

Розв’язання

1) 1 + 4 + 3 + 2 = 10 (фр.) – фруктів на тарілці

2) 3 + 12 + 9 + 6 = 30 (фр.) – фруктів на всіх тарілках

Відповідь: на тарілці 10 фруктів, на всіх разом 30 фруктів

 

Завдання 160 Складена задача на ділення на вміщення

У відрі 12 л води. Усю воду потрібно розлити у банки. Скільки потрібно банок місткістю 3 л? А дволітрових?

12 л — це ? банок по 3 л

12 л — це ? банок по 2 л

Короткий запис

Трилітрові банки — ? б., 12 л уміщає по 3 л

Дволітрові банки — ? б., 12 л уміщає по 2 л

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (б.) – трилітрові банки

2) 12 : 2 = 6 (б.) – дволітрові банки

Відповідь: потрібно 4 трилітрові банки і 6 дволітрових банок

 

Завдання 161 У трикутнику ABC усі сторони рівні між собою, а його периметр дорівнює 18 см. Побудуй квадрат, сторона якого дорівнює стороні трикутника ABC. Заштрихуй одну третю цього квадрата.

Міркуємо так

18 : 3 = 6 (см) – довжина сторони трикутника  (квадрата)

Завдання 162  Порівняння чисел 

Спочатку обчислюємо вирази, а потім порівнюємо результати

16 : 4 < 15 : 3 (4 < 5)  2 • 7 < 3 • 6  (14 < 18)  24 : 3 = 2 • 4  (8 = 8)

 

КРОК 20 Завдання 163 Дано числа 17, 5, 53, 25, 40, 33, 20, 45, 15, 28

1) На 5 діляться числа, що закінчуються цифрами 0 і 5: 5, 25, 40, 20, 45, 15

2) На 10 діляться числа, що закінчуються цифрою 0: 40, 20

 

Завдання 164  Складена задача на зменшення, збільшення в декілька разів

Висота споруди 25 м, а ширина — у 5 разів менша. Знайди довжину споруди, якщо вона вдвічі більша за ширину.

Короткий запис

Висота — 25 м

Ширина — ?, у 5 разів менше, ніж висота

Довжина — ?, у 2 рази більша, ніж ширина

Схема

Вираз   25 : 5 • 2 

Короткий запис №1

Висота — 25 м

Ширина — ?, у 5 разів менше

Короткий запис №2

Ширина — 5 м

Довжина — ?, у 2 рази більша

План розв’язування

1) Знайди ширину споруди.

2) Знайди довжину споруди.

Розв’язання

1) 25 : 5 = 5 (м) – ширина споруди

2) 5  2 = 10 (м) – висота споруди

Відповідь: висота споруди 10 метрів

 

Завдання 165 Складена задача на ділення на вміщення

Скільки купюр по 5 грн слід узяти, щоб отримати зображену кількість грошей у кожному випадку?

20 грн — це ? купюр по 5 грн

10 грн — це ? купюр по 5 грн

50 грн — це ? купюр по 5 грн

100 грн — це ? купюр по 5 грн

Короткий запис

Купюр 20 грн  — ? к., 20 грн уміщає по 5 грн

Купюр 10 грн  — ? к., 10 грн уміщає по 5 грн

Купюр 50 грн  — ? к., 50 грн уміщає по 5 грн

Купюр 100 грн  — ? к., 100 грн уміщає по 5 грн

Розв’язання

1) 20 : 5 = 4 (к.) – купюр треба взяти для 20 гривень

2) 10 : 5 = 2 (к.) – купюр треба взяти для 10 гривень

1) 50 : 5 = 10 (к.) – купюр треба взяти для 50 гривень

1) 100 : 5 = (10 • 10) : 5 = 10 : 5 • 10 = 2 • 10 = 20 (к.) – купюр треба взяти для 100 гривень

 

Завдання 166  Розв’язування нерівностей у молодших класах

5 : 5 > 5 – х

1 > 5 – х

5 – 4 > 5 – х

Різниця більша там, де менший від’ємник

4 < х, для 5, 6, 7, …

5 : 5 > 5 – 5

5 • 0 < 2 – х

0 < 2 – х

2 – 2 < 2 – х

Різниця менша там, де більший від’ємник

2 > х, для х = 1

5 • 0 < 2 – 1

15 : 3 > 15 : х

Частка більша там, де менший дільник

3 < х, для х = 4, 5, 6, …

15 : 3 > 15 : 5

Завдання 167 Лісник рахував уражені шкідниками дерева і зробив записи. Розшифруй їх. Скільки уражених шкідниками дерев помітив лісник?

Уражені — ? д., 7 груп по 4 дерева

Здорові — 3 дерева

4 • 7 = 28 (д.) – уражених шкідниками дерев помітив лісник

Відповідь: лісник помітив 28 уражених шкідниками дерев

 

Завдання 168  Порядок дій

8 • 5 – 9 = 40 – 9 = 31         8 + 30 : 5 = 8 + 6 = 14      25 : 5 – 1 = 5 – 1 = 4

5 • 2 + 42 = 10 + 42 = 52     5 – 8 : 4 = 5 – 2 = 3          45 : 5 – 8 = 9 – 8 = 1

5 • 9 + 7 = 45 + 7 = 45 + 5 + 2 = 52                             8 – 40 : 5 = 8 – 8 = 0

 

Завдання 169  Складена задача на зменшення суми у декілька разів

На приготування сніданку в їдальні витратили 25 кг картоплі, 5 кг цибулі, а моркви — у 5 разів менше, ніж картоплі й цибулі разом. Скільки кілограмів моркви витратили?

Картопля і цибуля — ?, 25 кг і 5 кг

Морква — ?, у 5 разів менше, ніж картоплі і цибулі разом

Схема

Вираз   (25 + 5) : 5

Короткий запис №1

Картопля — 25 кг

Цибуля — 5 кг

Всього — ?

Короткий запис №2

Картопля і цибуля — 30 кг

Морква — ?, у 5 разів менше

План розв’язування

1) Скільки всього кілограмів картоплі й цибулі витратили?

2) Скільки кілограмів моркви витратили?

Розв’язання

1) 25 + 5 = 30 (кг) – всього картоплі й цибулі витратили

2) 30 : 5 = 6 (кг) – кілограмів моркви витратили

Відповідь: витратили 6 кілограмів моркви

 

Завдання 170 Накресли відрізок завдовжки 10 см і поділи його на 5 рівних частин. Кожен з утворених відрізків — це частина відрізка. Яка довжина п'ятої частини цього відрізка?

10 см — це 5 частин по ? см

Короткий запис

Довжина частини — ? см, 10 см поділити на 5 порівну

10 : 5 = 2 (см) – довжина п’ятої частини цього відрізка

Завдання 171 Накресли відрізок, 1/5 частина якого має довжину 10 мм.

Міркуємо так

Якщо 1/5 дорівнює 10 мм, тоді довжина відрізка буде дорівнювати довжині п’яти таких частин, тому

Короткий запис

Відрізок — ? см, 5 частин по 10 мм

10 мм • 5 = 50 мм = 5 см – довжина відрізка

Завдання 172 У сліді ведмедя 5 пальців, у лисиці – 4 пальці. Скільки пальців у 3 ведмедів і 2 лисиць разом?

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (п.) – пальців на чотирьох лапах ведмедя

2) 20 • 3 = 60 (п.) – пальців у трьох ведмедів

3) 4 • 4 = 16 (п.) – пальців на чотирьох лапах лисиці

4) 16 • 2 = 16 + 16 = 32 (п.) – пальців у двох лисиць

3) 60 + 32 = 92 (п.) – пальців у трьох ведмедів і двох лисиць разом.

2 спосіб

Оскільки у цих тварин по 4 лапи, тому

1) 5 • 3 = 15 (п.) – пальців на 1 лапі у 3 ведмедів

2) 4 • 2 = 8 (п.) – пальців на 1 лапі у 2 лисиць

3) 15 + 8 = 23 (п.) – пальців на 1 лапі у трьох ведмедів і двох лисиць

4) 23 • 4 = 23 + 23 + 23 + 23 = 80 + 12 = 92 (п.) – пальців у трьох ведмедів і двох лисиць разом.

Відповідь: у 3 ведмедів і 2 лисиць 92 пальці

� У кого більше пальців: у 2 ведмедів чи у 3 лисиць?

16 + 16 + 16 > 20 + 20   (42 > 40)      У 3 лисиць пальців більше, ніж у 2 ведмедів

Інші завдання дивись тут...