Інші завдання дивись тут...

Урок 53 сторінка 60

Завдання 1 Дії з іменованими числами

3 км 200 м + 800 м = 3 км + 1000 м = 3 км + 1 км = 4 км

8 км 670 м – 70 м = 8 км + (670 м – 70 м) = 8 км 600 м

10 км 594 м – 7 км 94 м = (10 км – 7 км) + (594 м – 94 м) = 3 км 500 м

7 км 300 м + 2 км 70 м = (7 км + 2 км) + (300 м + 70 м) = 9 км 370 м

6 м 4 см + 6 см = 6 м + (4 см + 6 см) = 6 м 10 см

7 м 30 см – 40 дм = 7 м 30 см – 4 м = 3 м 30 см

Завдання 2

Зріст людини — 170 см.

Висота будинку — 15 м.

Лижник пробіг 1 км.

Довжина мурахи — 12 мм.

Довжина олівця — 15 см.

Завдання 3

Іменовані числа в порядку зростання (від меншого до більшого):

185 км, 318 км, 332 км, 337 км, 478 км, 510 км, 537 км, 565 км

Завдання 4 

Турист пройшов пішки 20 км, проїхав автостопом — 60 км, а решту шляху проїхав поїздом. Яку відстань турист проїхав поїздом, якщо всього він подолав 285 км?

Розв’язання

1) 20 + 60 = 80 (км) – відстань пройшов пішки і проїхав автостопом.

2) 285 – 80 = 205 (км) – відстань проїхав поїздом.

Відповідь: поїздом проїхав 205 кілометрів.

Завдання 5 Одиниці вимірювання

1 км – 1 м = 1000 м – 1 м = 999 м

1 км – 100 м = 1000 м – 100 м = 900 м

4 км 370 м – 300 м = 4 км + 70 м = 4 км 70 м

16 км 200 м + 4 км = (16 км + 4 км) + 200 м = 20 км 200 м

6 км + (754 м –  54 м) = 6 км + 700 м = 6 км 700 м

10 км 100 м – (62 м + 28 м) = 10 км 100 м – 90 м = 10 км 10 м

Урок 54  сторінка 82

Завдання 1 Порядок дій

400 • 2 – 1 = 800 – 1 = 799   900 : 3 + 1 = 300 + 1 = 301   200 • 3 – 1 = 600 – 1 = 599

Завдання 2 Рівняння

х + 1 = 373

х = 373 – 1

х = 372

1 + х = 376

х = 376 – 1

х = 375

Історичний майдан у Полтаві — Кругла площа. Її діаметр 375 м

Завдання 3

500 – 1 – 90 = 499 – 90 = 409          369 + (100 – 99) = 369 + 1 = 370 

199 + 1 + 700 = 200 + 700 = 900     247 – 7 : 7 = 247 – 1 = 246

Завдання 4  Птахи, які занесені до Червоної книги Полтавщини

балабан

довжина тіла 600 мм = 60 см = 6 дм

розмах крил 120 см = 12 дм

скопа́

довжина тіла 60 см = 6 дм

розмах крил 168 см = 16 дм 8 см = 1 м 6 дм 8 см

сокіл-сапса́н

довжина тіла 500 мм = 50 см = 5 дм

розмах крил 110 см = 11 дм  = 1 м 1 дм

змієїд

довжина тіла 72 см = 7 дм 2 см

розмах крил 18 дм 5 см = 1 м 8 дм 5 см

журавель сірий

довжина тіла 11 дм 5 см = 1 м 1 дм 5 см

розмах крил  120 см = 12 дм = 1 м 2 дм

Урок 55  сторінка 84

Завдання 1

Брат і сестра збирають кошти на поїздку до Полтави. Скільки грошей у кожного з них? Яку суму вони назбирали разом?

Розв’язання

1) 100 + 100 + 50 + 10 + 10 = 270 (грн) – сума сестри.

2) 100 + 100 + 10 + 5 + 5 = 220 (грн) – сума брата.

3) 270 + 220 = 490 (грн) – суму вони назбирали.

Відповідь: вони назбирали 490 гривень.

Завдання 2

90 + 40 = 90 + 10 + 30 = 130      180 + 310 = 490

490 – 50 = 440                             440 – 200 = 240

Завдання 3

Алеї і доріжки парку освітлені ліхтарями: на кожній із трьох алей — по 10 ліхтарів і на кожній із восьми доріжок — по 4 ліхтарі. Де більше ліхтарів — на алеях чи на доріжках парку? На скільки ліхтарів більше?

Розв’язання

1) 10 • 3 = 30 (л.) – ліхтарів на алеях.

2) 4 • 8 = 32 (л.) – ліхтарів на доріжках.

3) 32 > 30  на доріжках ліхтарів більше

32 – 30 = 2 (л.) – на стільки більше ліхтарів на доріжках.

Відповідь: на 2 ліхтарі більше на доріжках , ніж на алеях.

 

Урок 56 сторінка 85

Завдання 1

800 = 150 + 650

(бо 800 – 150 = 650)

800 = 430 + 370

(бо 800 – 370 = 430)

800 = 620 + 180

(бо 800 – 620 = 180)

800 = 290 + 510

(бо 800 – 510 = 290)

800 = 130 + 670

(бо 800 – 130 = 670)

Завдання 2

Текст задачі

Вираз

Проста задача на ділення.

На каштановій алеї 400 дерев висадили в а рядів.

Скільки дерев у кожному ряду?

400 : а

Проста задача на знаходження невідомого доданка

На День міста для забігу вишикувались 400 бігунів.

Скільки бігунів добігли до фінішу, якщо а бігунів зійшли з дистанції?

400 – а

Проста задача на збільшення в декілька разів

У саду висадили 400 яблунь, а груш — у а разів більше.

Скільки груш висадили в садку?

400 • а

Проста задача на кратне порівняння

На клумбах висадили 400 білих півоній і а рожевих.

У скільки разів рожевих півоній було І більше?

400 : а

Завдання 3

1) Сума чисел 46 і 300:  46 + 300 = 346

    Сума чисел 250 і 40:  250 + 40 = 290

    Сума чисел 30 і 80:  30 + 80 = 110

    Сума чисел 120 і 260:  120 + 260 = 380

2) Різниця чисел 291 і 90:  291 – 90  = 201

    Різниця чисел 460 і 400:  460 – 400 = 60

    Різниця чисел 150 і 70:   150 – 70 = 50 + (100 – 70) = 80

    Різниця чисел 350 і 140:  350 – 140 = 210

Завдання 4 

На чотирьох дисках записано 32 казки, порівну на кожно­му. А на п'ятьох дисках записано 50 мультфільмів, порівну на кожному. На скільки менше казок, ніж мультфільмів, на одно­му диску?

Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (к.) – казок на одному диску.

2) 50 : 5 = 10 (м.) – мультфільмів на одному диску.

3) 10 – 8 = 2 (к.) – на стільки менше казок, ніж мультфільмів, на одно­му диску.

Відповідь: на 2 казки менше, ніж мультфільмів, на одному диску.

 

Урок 57 сторінка 86

Завдання 1

Якщо майстриня буде виготовляти щомісяця 60 браслетів, то виконає замовлення за б місяців. На скільки більше брас­летів має виготовляти майстриня щомісяця, щоб виконати замовлення за 4 місяці?

Розв’язання

1) 60 • 6 = 360 (бр.) – браслетів буде виготовляти кожного місяця.

2) 360 : 4 = 90 (бр.) – браслетів має виготовляти кожного місяця.

3) 90 – 60 = 30 (бр.) – на стільки більше брас­летів має виготовляти майстриня щомісяця.

Відповідь: щомісяця майстриня має виготовляти на 30 браслетів більше.

Завдання 2 Множення

8 • 4 = 32          80 • 4 = 8 • 10 • 4 = 8 • 4 • 10 = 32 • 10 = 320

9 • 6 = 54          90 • 6 = 9 • 10 • 6 = 9 • 6 • 10 = 54 • 10 = 540

56 : 8 = 7          560 : 8 = (56 • 10) : 8 = 56 : 8 • 10 = 7 • 10 = 70

42 : 7 = 6          420 : 7 = (42 • 10) : 7 = 42 : 7 • 10 = 6 • 10 = 60

Завдання 3 На уроці фізкультури вчитель дав команду вишикуватися по одному з інтервалом 1 м. Шеренга розтягнулася на 25 м. Скільки дітей було на уроці?

Міркуємо так.

25 : 1 = 25 (інтервалів).

25 + 1 = 26 (д.) – дітей було на уроці.

Схематичний малюнок  |—|—|—|—|—|

Відповідь: на уроці було 26 дітей.

Завдання 4 

Для школи купили 20 звичайних лампочок, по 4 грн кож­на, і 2 енергозберігаючі лампочки, по 50 грн кожна. Скільки коштували усі лампочки разом? На скільки гривень більше заплатили за енергозберігаючі лампочки, ніж за звичайні?

Розв’язання

1) 4 • 20 = 80 (грн) – гривень коштували звичайні лампочки.

2) 50 • 2 = 100 (грн) – гривень коштували енергозберігаючі лампочки.

3) 80 + 100 = 180 (грн) – гривень коштували усі лампочки разом.

4) 100 – 80 = 20 (грн) – на стільки гривень більше заплатили за енергозберігаючі лампочки, ніж за звичайні.

Відповідь: разом усі лампочки коштували 180 гривень, на 20 гривень більше заплатили за енергозберігаючі лампочки, ніж за звичайні.

Завдання 5

60 : 3 : 4 = 20 : 4 = 5            (45 + 45) : 3 = 90 : 3 = 30

30 • 4 : 6 = 120 : 6 = 20        (540 – 340) : 2 = 200 : 2 = 100

(18 + 22) • 4 = 40 • 4 = 160    800 : (48 – 40) = 800 : 8 = 100

 

Урок 58 сторінка 88

Завдання 1

600 : 20 = 60 : 2 = 30         200 : 5 = 40

450 : 9 = 50                       560 : 80 = 56 : 8 = 70

360 : 90 = 36 : 9 = 4          500 : 10 = 50 : 1 = 50

320 : 80 = 32 : 8 = 4          270 : 90 = 27 : 9 = 3

Вирази, які мають однакові значення:

360 : 90 <——> 320 : 80

450 : 9 <——> 500 : 10

Завдання 2 

320 : х = 80

х = 320 : 80

х = 4

Космач

х : 70 = 4

х = 4 • 70

х = 280

Опішня

9 • х = 540

х = 540 : 90

х = 6

Петриківка

Завдання 3  За допомогою чисел 360, 90, 60, 40, 10, 9, 6, 4 і мате­матичні знаки склали рівності:

360 : 90 = 4     360 : 90 = 4       4 • 90 = 360      90 • 4 = 360

360 : 60 = 6     360 : 6 = 60       6 • 60 = 360      60 • 6 = 360

360 : 40 = 9     360 : 9 = 40       9 • 40 = 360      40 • 9 = 360

Завдання 4

30 • 4 < 20 • 7 

(120 < 140)

80 • 4 > 90 •  3

(320 > 270)

80 : 20 < 80 : 2

(де більший дільник, там менша частка)

800 : 2 > 800 : 4

(де менший дільник, там більша частка)

150 : 5 < 250 : 5

(де менше ділене, там менша частка)

150 : 3 > 100 : 20

(50 > 5)

Завдання 5 Задача на зведення до одиниці

Рибалка обміняв на ярмарку 54 щуки на 6 овечих шкур. Скільки треба щук, щоб їх можна було обміняти на 8 овечих шкур?

Щук за 1 шкуру

Кількість шкур

Загальна кількість щук

?

6

54

однаково

8

?

Розв’язання

1) 54 : 6 = 9 (щ.) – щук обміняв за 1 овечу шкуру.

2) 9 • 8 = 72 (щ.) – щук треба.

Відповідь: треба 72 щуки.

 

Урок 59 сторінка 89

Завдання 1

Різницю часток 270 і З та 540 і 9:

(270 : 3) – (540 : 9) = 90 – 60 = 30

Кратне порівняння різниці чисел 940 і 320 та суми чисел 290 і 20:

(940 – 320) : (290 + 20) = 620 : 310 = 2

Кратне порівняння добутку чисел 300 і З та їхньої частки:

(300 • 3) : (300 : 3) = 900 : 100 = 9

Збільшити число 80 на частку чисел 60 і З0:

80 + 60 : 30 = 80 + 2 = 82

Число 50 збільшити у З рази, отримане число зменшити на частку чисел 900 і З0:

(50 • 3) – 900 : 30 = 150 – 30 = 120

Завдання 2

На ярмарок майстер привіз 180 свистунців, розкладених порівну в 6 коробів. Скільки свистунців майстер продав, якщо відомо, що у нього залишилося 4 короби свистунців?

Розв’язання

1) 180 : 6 = 30 (св.) – свистунців у одній такій коробці.

2) 6 – 4 = 2 (к.) – коробок свистунців продав майстер.

3) 30 • 2 = 60 (св.) – свистунців продав майстер.

Відповідь: майстер продав 60 свистунців.

Завдання 3 Ділення на розрядну одиницю

(в) 300 : 100 = 3 : 1 = 3           (а) 80 : 80 = 1  

(н)  180 : 10 = 18 : 1 = 18        (р) 210 : 10 = 21

(в) 900 : 300 = 9 : 3 = 3           (а) 100 : 100 = 1

(е) 140 : 20 = 14 : 2 = 7           (з)  200 : 20 = 20 : 2 = 10

(г) 280 : 70 = 28 : 7 = 4            (д) 100 : 20 = 10 : 2 = 5

Хай у вас все і в нас все буде гаразд!

Завдання 4 Пам’ятник галушці

240 зменш у 40 разів: 240 : 40 = 24 : 4 = 6

Число 6 збільш удвічі:  6 • 2 = 12 – галушок у мисці.

Інші завдання дивись тут...