Інші завдання дивись тут...

Завдання 236 Порядок дій

7 • 3 – 15 = 21 – 15 = 6  Р

(63 – 9) : б = 54 : 6 = 9  Е

83 – 7 • 9 = 83 – 63 = 20  М

28 + 7 • 5 = 28 + 35 = 63  Р

(65 – 23) : б = 42 : 6 = 7  Т

9 + 7 • 8 = 9 + 56 = 65  Е

 8 + 32 = 48 + 32 = 80  П

20 : 5 • 7 = 4 • 7 = 28 И

Значення виразів у порядку їх зменшення: 80, 65, 63, 28, 20, 9, 7, 6

Слово: ПЕРИМЕТР

 

Завдання 237 Скористайся переставним законом множення і назви значення виразів.

9 • 7 = • 9 = 63

8 • 7 = • 8 = 56

Завдання 238

12  8 = 4, бо 4 + 8 = 12

18  9 = 9, бо 9 + 9 = 18

11  5 = 6, бо 6 + 5 = 11

Завдання 239 Розв'яжи рівняння і зроби перевірку.

х  7 = 3

х = 3 + 7

х = 10

10 – 7 = 3

3 = 3

х  4 = 11

х = 11 + 4

х = 15

15 – 4 = 11

11 = 11

х  10 = 15

х = 15 + 10

х = 25

25 – 10 = 15

15 = 15

Завдання 240

У продавця було 60 жовтих і червоних троянд. Коли він продав чоти­рьом покупцям по 7 червоних троянд, у нього залишилось ще 10 чер­воних троянд. Скільки жовтих троянд було в продавця?

Короткий запис

Було — 60 тр.

Червоних — 4 п. по 7 тр. і 10 тр.

Жовтих — ?

Розв’язання

1) 7  4 = 28 (тр.) – продав червоних троянд

2) 28 + 10 = 38 (тр.) – було червоних троянд

3) 60  38 = 22 (тр.)

Відповідь: в продавця було 22 троянди.

 

Завдання 241 Одиниці вимірювання

4  дм 6 см = 40 см

48 дм = 4 м 8 дм

8 м 1 дм = 81 дм

59 см = 5 дм  9 см

5 дм З см = 53 см

100 см = 10 дм

Завдання 242 Упиши такі числа, щоб нерівності стали істинними.

7 • 5 < 7 • 6

6 • 8 > 6 • 7

5 • 5 + 5 < 5 • 9

Завдання 243

На складі було 40 електроплит і холодильників. Коли прода­ли 13 електроплит, їх залишилося 9. Скільки холодильників було на складі?

Короткий запис

Було — 40 шт.

Електроплит — 13 шт. і 9 шт.

Холодильників — ?

Розв’язання

1) 13 + 9 = 22 (шт.) – всього електроплит

2) 40  22 = 18 (шт.)

Відповідь: на складі було 18 холодильників.

 

Завдання 244

х + 9 = 14

х = 14  9

х = 5

+ 9 = 14

14 = 14

х  9 = 14

х = 14 + 9

х = 23

23 – 9 = 14

14 = 14

Завдання 245 (Усно).

Перевір, чи правильно Радик обчислив значення виразів.

 6 – 5 = 37

7 • 5 + 35 = 70

18 + 7  7 = 67

7 • 9 – 24 = 39

54 – 7 4 = 26

26 + 7 • 8 = 82

Завдання 246

Невідоме число зменшили на 12 і отримали 18. Знайди це невідоме число.

Розв’язання

х  12 = 18

х = 18 + 12

х = 30 

Відповідь: невідоме число 30.

 

Завдання 247

Купили 5 лінійок по 7 грн і 8 лінійок по 6 грн. Яка вартість покупки?

Короткий запис

5 л. по 7 грн — ?

8 л. по 6 грн — ?

Вартість — ?

Розв’язання

1) 7  5 = 35 (грн) – вартість лінійок по 7 грн

2)  8 = 48 (грн) – вартість лінійок по 6 грн

3) 35 + 48 = 83 (грн)

Відповідь: вартість покупки 83 гривні.

Вираз:  5 +  8 = 83

 

Завдання 248 Кругові приклади

27 + 38 = 65

65 – 14 = 51

51 – 28 = 23

23 + 67 = 90

90 – 82 = 8

8 + 19 = 21

 

Завдання 249

У давнину про відправлення потяга оголошували трьома ударами дзвону з проміжком між ударами 5 хви­лин. Скільки всього хвилин тривало таке оголошення? 10 хвилин

 

Завдання 250 Досліди за таблицями, як змінюється сума залежно від зміни доданка.

2 + 3 = 5

3 + 3 = 1 + (2 + 3) = 1 + 5 = 6

4 + 3 = 1 + (3 + 3) = 1 + 6 = 7

5 + 3 = 1 + (4 + 3) = 1 + 7 = 8

4 + 6 = 10

4 + 7 = (4 + 6) + 1 = 10 + 1 = 11

4 + 8 = (4 + 7) + 1 = 11 + 1 = 12

4 + 9 = (4 + 8) + 1 = 12 + 1 = 13

Завдання 251

У кіоск привезли мінеральну воду: 3 упаковки по 6 пляшок і 7 упаковок по 4 пляшки. Скільки всього пляшок води привезли в кіоск?

Короткий запис

3 уп. по 6 пл. — ?

7 уп. по 4 пл. — ?

Всього — ?

Розв’язання

1) 6  3 = 18 (пл.) – привезли пляшок в 3 упаковках

2)  7 = 28 (пл.) – привезли пляшок в 7 упаковках

3) 18 + 28 = 46 (пл.)

Відповідь: в кіоск привезли 46 пляшок води.

 

Завдання 252

х  27 = 27

х = 27 + 27

х = 54

54 – 27 = 27

27 = 27

х + 27 = 27

х = 27  27

х = 0

+ 27 = 27

27 = 27

Завдання 253 Порівняй

7 • 3 < 6 • 4, бо 21 < 24

7 • 8 > 6 • 9, бо 56 > 54

40 : 5 > 42 : 6, бо 8 > 7

48 : 6 = 24 : 3, бо 8 = 8

(15 – 8) • < 7 • (11 – 6), бо 28 < 35

7 • (12 – 4) > (14 – 7) • 6, бо 56 > 42

Завдання 254

 15 = 40

c = 40 + 15

c = 55

х + 15 = 40

х = 40  15

х = 25

Завдання 255 Виконай віднімання і зроби перевірку.

72 – 53 = 19 Перевірка: 19 + 53 = 72, 72 – 19 = 53

80 – 47 = 33 Перевірка: 33 + 47 = 80, 80 – 33 = 47

 

Завдання 256

Туристи для морської прогулянки використали 5 яхт і 4 моторні човни. На кожній яхті було 7 туристів, а на кожному моторному човні — 3. Скільки туристів взяло участь у морській прогулянці?

Короткий запис

5 яхт по 7 т. — ?

4 ч. по 3 т. — ?

Всього — ?

Розв’язання

1) 7  5 = 35 (т.) – всього туристів на яхтах

2)  4 = 12 (т.) – всього туристів на човнах

3) 35 + 12 = 47 (т.)

Відповідь: у морській прогулянці взяло участь 47 туристів.

 

Завдання 257

У магазині було 70 телевізорів і 90 комп'ютерів. За тиждень продали 27 телевізорів і 65 комп'ютерів. Чого залишилося більше і на скільки?

Розв’язання

1) 70  27 = 43 (шт.) – залишилося телевізорів

2) 90  65 = 25 (шт.) – залишилося комп'ютерів

3) 43  25 = 18 (шт.)

Відповідь: залишилося на 18 телевізорів більше, ніж комп'ютерів.

Вираз: (70  27) – (90  65) = 18

 

Завдання 258

28 дм = 2 м 8 дм

54 см = 5 дм 4 см

82 дм = 8 м 2 дм

Завдання 259

Сума цифр двоцифрового числа дорівнює 13. Запиши стільки таких чисел, скільки зможеш.

0 + 13 = 13

1 + 12 = 13

2 + 11 = 13

3 + 10 = 13

4 + 9 = 13

5 + 8 = 13

6 + 7 = 13

Завдання 260

У саду на однаковій відстані посадили 5 вишень. Довжина ряду 20 м. Яка відстань між двома сусідніми вишнями?

1_________2_________3_________4_________5

Розв’язання

1) 5  1 = 4 (д.) – дерева, між якими є відстань

2) 20 : 4 = 5 (м)

Відповідь: між двома сусідніми вишнями 5 метрів.

 

Завдання 261

17 + 28 = 45 Перевірка: 45 – 28 = 17, 45 – 17 = 28

63 – 36 = 27 Перевірка: 27 + 36 = 63, 63 – 27 = 36

 

Завдання 262

У Матвійка 5 наклейок, а в Христинки — на 20 наклейок більше. У скільки разів менше наклейок у Матвійка, ніж у Христинки?

Короткий запис

У Матвійка — 5 н.

У Христинки — ?, на 20 більше

У скільки разів менше — ?

Розв’язання

1) 5 + 20 = 25 (н.) – наклейок у Христинки

2) 25 : 5 = 5 (р.)

Відповідь: у 5 разів менше наклейок у матвійка, ніж у Христинки.

Вираз: (5 + 20) : 5 = 5

 

Завдання 263 Розкажи таблицю множення числа 7.

 

Завдання 264

Доведи, що 42 : 7 = 6. • 7 = 42

 

Завдання 265

28 : 7 • 5 = 4 • 5 = 20

63 : 7 : 3 = 9 : 3 = 3

49 : 7 • 8 = 7 • 8 = 56

14 : 7  6 = 2 • 6 = 12

35 : 7 • 9 = 5 • 9 = 45

42 : 7 : 3 = 6 : 3 = 2

56 : 7 : 2 = 8 : 2 = 4

21 : 7 • 6 = 3 • 6 = 18

Завдання 266

За 7 рогаликів заплатили 56 грн. Яка ціна рогалика?

Короткий запис

7 р. — 56 грн

1 р. — ?

Розв’язання

56 : 7 = 8 (грн)

Відповідь: ціна рогалика 8 гривнів.

 

Завдання 267

Космонавти виходили у відкритий космос 2 рази по З год і 4 рази по 2 год. Скільки всього годин вони провели у відкритому космосі?

Короткий запис

2 р, по 3 год — ?

4 р. по 2 год — ?

Всього — ?

Розв’язання

1) 3  2 = 6 (год) – час по 3 год

2)  4 = 8 (год) – час по 2 год

3) 6 + 8 = 14 (год)

Відповідь: вони провели 14 годин у відкритому космосі.

 

Завдання 268

Коли продали печиво із семи двокілограмових пакетів, у магазині за­лишилось ще 6 кг печива. Скільки кілограмів печива було в магазині спочатку?

Короткий запис

Продали — 7 п. по 2 кг

Залишилося — 6 кг

Було — ?

Розв’язання

1) 2  7 = 14 (кг) – продали печива

2) 14 + 6 = 20 (кг)

Відповідь: в магазині спочатку було 20 кг печива.

Вираз:  7 + 6

 

Завдання 269

Скількома способами можна дістатися із села Сливового до села Вишневого? Шістьма способами

 

Завдання 270

Садівник посадив 3 ряди яблунь, по 7 дерев у кожному, і 2 ряди груш, по 6 дерев у ряду. Скільки дерев посадив садівник?

Короткий запис

3 р, по 7 д. — ?

2 р. по 6 д. — ?

Всього — ?

Розв’язання

1) 7  3 = 21 (д.) – дерев у 3 рядах

2)  2 = 12 (д.) – дерев у 2 рядах

3) 21 + 12 = 33 (д.)

Відповідь: садівник посадив 33 дерева.

 

Завдання 271

48 дм = 4 м 8 дм

5 дм 6 см = 56 см

27 см = 2 дм 7 см

4 м 8 дм = 48 дм

10 дм = 1 м

10 дм = 100 см

Інші завдання дивись тут...