Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Математика 3 клас Козак М., Корчевська О. (частина 2)"

Сторінка 27

Завдання 1 Порівняння чисел

170 + 380 < 190 + 380

(де менший доданок, там менша сума)

350 + 210 > 350 + 150

(де більший доданок, там більша сума)

210 – 60 < 210 – 40

(де більший від’ємник, там менша різниця)

770 – 140 > 670 – 140

(де більше зменшуване, там більше різниця)

Завдання 2 Розподільний закон ділення відносно додавання

950 : 5 = (500 + 450) : 5 = 500 : 5 + 450 : 5 = 100 + 90 = 190

960 : 6 = (600 + 360) : 6 = 100 + 60 = 160

78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 26

80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 10 + 6 = 16

420 : 3 = (300 + 120) : 3 = 100 + 40 = 140

520 : 4 = (400 + 120) : 4 = 100 + 30 = 130

Завдання 4 Складена задача на множення

Вартість трьох однакових тортів 360 грн, а ціна пирога на 50 грн менша, ніж ціна торта. Яка вартість 2 таких пиро­гів?

Короткий запис

Торт — 3 пироги — 360 грн; 1 пиріг — ? грн

Пиріг — 2 пироги — ? грн; 1 пиріг — ?, на 50 грн менше

Вираз    (360 : 3 – 50) • 2

План розв’язування

1) Яка ціна торта?

2) Яка ціна пирога?

3) Яка вартість двох таких пиро­гів?

Розв’язання

1) 360 : 3 = (300 + 60) : 3 = 120 (грн) – ціна торта.

2) 120 – 50 = 120 – 20 – 30 = 70 (грн) – ціна пирога.

3) 70 • 2 = 140 (грн) – вартість двох таких пирогів.

Відповідь: вартість пирогів 140 гривень.

Завдання 5

Перше каченя переплило річку за m хв, друге — на 2 хв швидше (менше хвилин), а третє — на З хв швидше, ніж друге. За скільки хвилин переплило річку третє каченя?

Короткий запис

І каченя — m хв

ІІ каченя — ?, на 2 хв менше, ніж І каченя

ІІІ каченя — ?, на 3 хв менше, ніж ІІ каченя

План розв’язування

1) За скільки хвилин переплило річку друге каченя? m – 2 (хв)

2) За скільки хвилин переплило річку третє каченя? (m – 2) – 3 (хв)

Буквений вираз:  (m – 2) – 3 = m – 5

Якщо m = 10, тоді 10 – 5 = 5 (хв)

Відповідь: третє каченя переплило річку за 5 хвилин.

Завдання 6

8 < 96 у 12 разів   

бо 96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 12

7 < 91 у 13 разів

бо 91 : 7 = (70 + 21) : 7 = 13

76 > 2 у 38 разів

бо 76 : 2 = (60 + 16) : 2 = 38

42 > 3 у 14 разів

бо 42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 14

Сторінка 28

Завдання 1

Ділення перевіряємо множенням і діленням

21 : 3 = 7

1) 7 • 3 = 21

2) 21 : 7 = 3

40 : 5 = 8

1) 8 • 5 = 40

2) 40 : 8 = 5

120 : 40 = 3

1) 3 • 40 = 120

2) 120 : 3 = 40

Завдання 2 Порядок дій

18 • 5 + 30 = (10 + 8) • 5 + 30 = 90 + 30 = 120

24 • 4 – 16 = (20 + 4) • 4 – 16 = 96 – 16 = 80

56 : 4 + 20 = (40 + 16) : 4 + 20 = 14 + 20 = 34

75 : З + 25 = (60 + 15) : 3 + 25 = 25 + 25 = 40 + 10 = 50

(48 : 2) : 2 = (40 + 8) : 2 : 2 = (20 + 4) : 2 = 12

(36 : 2) : З = (20 + 16) : 2 : 2 = (10 + 8) : 2 = 5 + 4 = 9

Завдання 3 Складена задача на множення

На 5 тарілок порівну розклали 60 слив. Скільки потрібно слив для 6–ти тарілок, якщо на кожну покласти на З сливи більше?

Короткий запис

5 тарілок — 60 слив; 1 тарілка — ? слив

6 тарілок — ? слив; 1 тарілка — ?, на 3 сливи більше

Вираз    (60 : 5 + 3) • 6

План розв’язування

1) Скільки слив було на одній тарілці?

2) Скільки слив буде на одній тарілці?

3) Скільки потрібно слив для шести таких тарілок?

Розв’язання

1) 60 : 5 = 12 (сл.) – слив було на одній тарілці.

2) 12 + 3 = 15 (сл.) – слив буде не одній тарілці.

3) 15 • 6 = 90 (сл.)  Відповідь: 90 слив.

Завдання 4  Задача на послідовне ділення

Двоє кухарів за З год приготували 72 піци. Скільки піц за 1 год готував один кухар, якщо вони працювали з однако­вою продуктивністю?

Піц 1 кухар за 1 год

Кількість кухарів

Час роботи

Усього піц

?

2

3 год

72

Короткий запис

2 кухарі — 3 год — 72 піц

2 кухарі — 1 год — ? піц

1 кухар — 1 год — ? піц

Розв’язання

1) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (п.) – піц готують 2 кухарі за 1 год.

2) 24 : 2 = (20 + 4) : 2 = 12 (п.) – піц готує 1 кухар за 1 год.

Вираз  (72 : 3) : 2

Відповідь: кухар за годину готує 12 піц.

 

Сторінка 29

Завдання 1

840 : 6 + 840 : 7 = (600 + 240) : 6 + (700 + 140) : 7 = 140 + 120 = 260

960 : 6 – 960 : 8 = (600 + 360) : 6 – (800 + 160) : 8 = 160 – 120 = 40

750 : 5 + 750 : 3 = (500 + 250) : 5 + (600 + 150) : 3 = 150 + 250 = 400

480 : 3 – 480 : 4 = (300 + 180) : 3 – (400 + 80) : 4 = 160 – 120 = 40

Завдання 2  Складена задача на множення

У З бідони розлили порівну 51 л молока, а в кожну каністру налили на З л молока більше, ніж у бідон. Скільки літрів молока налили у 8 каністр?

Посудина

Літрів у 1 посудині

Кількість посудин

Загальна кількість літрів

Бідон

?

3

51

Каністра

?, на 3 л більше

8

?

План розв’язування

1) Скільки літрів молока налили в один бідон? 51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 17 (л)

2) Скільки літрів молока налили в одну каністру? 17 + 3 = 20 (л)

3) Скільки літрів молока налили у вісім каністр? 20 • 8 = 160 (л)

(51 : 3 + 3) • 8 = 160 (л)

Відповідь: налили 160 літрів молока.

Завдання 3

У кожний контейнер вміщається 15 склянок суниць.

І контейнер

ІІ контейнер

ІІІ контейнер

Засипано — 3 склянки

Засипати — ?

Всього — 15 склянок

Засипано — 7 склянки

Засипати — ?

Всього — 15 склянок

Засипано — 10 склянок

Засипати — ?

Всього — 15 склянок

(15 – 3) + (15 – 7) = 20 (скл.) – ще склянок суниць можна досипати в перший і другий контейнери разом.

(15 – 3) – (15 – 10) = 7 (скл.) – на стільки менше склянок суниць можна досипати у тре­тій контейнер, ніж у перший.

Завдання 4

Обчислення

Перевірка зручним способом

740 – 560 = 740 – 600 + 40 = 180

540 : 3 = (300 + 240) : 3 = 180

180 + 560 = 180 + 600 – 40 = 740

180 • 3 = (100 + 80) • 3 = 540

Сторінка 30

Завдання 1

Множення перевіряємо діленням.

200 • 4 = 800         800 : 200 = 4        800 : 4 = 200

40 • 9 = 36            36 : 9 = 40            36 : 40 = 9

Завдання 2

13 • 6 = (10 + 3) • 6 = 78           78 : 6 = (60 + 18) : 6 = 13

17 • 5 = (10 + 7) • 5 = 85           85 : 5 = (50 + 35) : 5 = 17

270 • 3 = (200 + 70) • 3 = 810    810 : 3 = (600 + 210) : 3 = 270

Завдання 3 Спосіб добору

Із чисел 1, 2, З, 4, 6 вибери ті, за яких нерівність 72 : х < 24 буде істинною.

Якщо х = 1, то 72 : 1 = 72 > 24 — число 1 не підходить.

Якщо х = 2, то 72 : 2 = 36 > 24 — число 2 не підходить.

Якщо х = 3, то 72 : 3 = 24 = 24 — число 3 не підходить.

Якщо х = 4, то 72 : 4 < 24 — число 4 підходить.

Якщо х = 6, то 72 : 6 < 24 — число 6 підходить.

Завдання 4 Складена задача на множення

Здоровань за 7 хв з'їдає 56 вареників, а Черевань за 1 хв уминає на 2 вареники більше, ніж Здоровань. Скільки ва­реників з'їдає Черевань за 5 хв?

 

Вареників за 1 хв

Кількість хв

Загальна кількість вареників

Здоровань

?

7

56

Черевань

?, на 2 вареники більше

5

?

План розв’язування

1) Скільки ва­реників з'їдає Здоровань за 1 хв?

2) Скільки ва­реників з'їдає Черевань за 1 хв?

3) Скільки ва­реників з'їдає Черевань за 5 хв? 

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (в.) – ва­реників з'їдає Здоровань за хвилину.

2) 8 + 2 = 10 (в.) – ва­реників з'їдає Черевань за хвилину.

3) 10 • 5 = 50 (в.) – вареників з'їдає Здоровань за п’ять хвилин.

Відповідь: Здоровань з'їдає 50 вареників.

Завдання 5

2 ц – 1 кг = 100 кг • 2 – 1 кг = 200 кг – 1 кг = 199 кг

1 м – 5 см = 100 см – 5 см = 95 см

2 ц : 4 = 200 кг : 4 = 50 кг

 

Сторінка 31

Завдання 1

12 • 4 = (10 + 2) • 4 = 40 + 8 = 48

48 : 4 = 12

600 : 200 = 3

3 • 200 = 600

15 • 5 = (10 + 5) • 5 = 75

75 : 5 = 15

Завдання 2 Одиниці вимірювання

326 см = 300 см + 26 см = 3 м 26 см

1000 к. = 10 грн

583 кг = 500 кг + 83 кг = 5 ц 83 кг

740 к. = 700 к. + 40 к. = 7 грн 40 к.

400 см = 4 м

900 кг = 9 ц

Завдання 3 Складена задача на множення

На першій в'язальній машині за 4 дні вив'язують 20 спід­ниць, а на другій за день — на 1 спідницю більше. Скіль­ки спідниць вив'яжуть за 5 днів на другій машині?

В’язальна машина

Спідниць за 1 день

(продуктивність праці)

Кількість днів

(час роботи)

Загальна кількість спідниць

(виробіток)

І

?

4

20

ІІ

?, на 1 спідницю більше

5

?

План розв’язування

1) Скільки спідниць вив'язують спідниць за 1 день на І машині?

2) Скільки спідниць вив'язують спідниць за 1 день на ІІ машині?

3) Скільки спідниць вив'яжуть за 5 днів на ІІ машині? 

Розв’язання

1) 20 : 4 = 5 (сп.) – спідниць вив'язують за 1 день на І машині.

2) 5 + 1 = 6 (сп.) – спідниць вив'язують за 1 день на ІІ машині.

3) 6 • 5 = 30 (сп.) – спідниць вив'яжуть за 5 днів на другій машині.

Відповідь: на другій машині вив'яжуть 30 спідниць.

Завдання 4

120 : 20 = 12 : 2 = (10 + 2) : 2 = 5 + 1 = 6

750 : 5 = (500 + 250) : 5 = 100 + 50 = 150

4 • 80 = 320

3 • 60 = 180

70 : 2 = (60 + 10) : 2 = 30 + 5 = 35

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 10 + 2 = 12

7 • 12 = 7 • (10 + 2) = 70 + 14 = 84

24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 80 + 16 = 96

Завдання 5 Складена задача на знаходження частини числа

У санаторій привезли 250 кг полуниць. Першого дня на обід роздали 1/5 усіх полуниць, а другого — 1/4 решти. Скільки кілограмів полуниць роздали другого дня?

Короткий запис

Було — 250 кг

Роздали І дня — ?, 1/5 від було

Залишилось (Решта) — ?

Роздали ІІ дня — ?, 1/4 від решти

Розв’язання

1) 250 : 5 = 50 (кг) – кілограмів полуниць роздали І дня.

2) 250 – 50 = 200 (кг) – решта.

3) 200 : 4 = 50 (кг) – кілограмів полуниць роздали другого дня.

Відповідь: другого дня роздали 50 кілограмів полуниць.

 

Сторінка 32

Завдання 1

Ділене : Дільник = Частка.

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.  Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

420 : 140 = 3, бо 420 : 3 = (300 + 120) : 3 = 100 + 40 = 140

640 : 4 = 160, бо 160 • 4 = (100 + 60) • 4 = 400 + 240 = 640

700 : 140 = 5, бо 5 • 140 = 5 • (100 + 40) = 500 + 200 = 700

1000 : 5 = 200, бо 200 • 5 = 1000

920 : 4 = 230, бо 230 • 4 = (200 + 30) • 4 = 800 + 120 = 920

810 : 3 = (600 + 210) : 3 = 200 + 70 = 270

720 : 180 = 4, бо 720 : 4 = (400 + 320) : 4 = 100 + 80 = 180

Завдання 2

1) Складена задача на зменшення на деяке число

Першого дня привезли 200 кг моркви, а другого – на 40 кг більше. Третього дня привезли на 130 кг менше, ніж другого. Скільки кілограмів моркви привезли третього дня?

Короткий запис

І дня — 200 кг

ІІ дня — ?, на 40 кг більше, ніж І дня

ІІІ дня — ?, на 130 кг менше, ніж ІІ дня

Розв’язання

1) 200 + 40 = 240 (кг) – привезли ІІ дня.

2) 240 – 130 = 110 (кг) – привезли ІІІ дня.

Відповідь: 110 кілограмів.

б) Складена задача на зменшення у декілька разів і знаходження суми

Першого дня привезли 16 ящиків моркви, а другого дня – у 4 рази менше. Скільки всього ящиків моркви привезли за два дні?

Короткий запис

І дня — 16 ящиків

ІІ дня — ?, у 4 рази менше

Всього — ?

Розв’язання

1) 16 : 4 = 4 (ящ.) – ящиків моркви привезли ІІ дня.

2) 16 + 4 = 20 (ящ.) – всього ящиків моркви привезли за два дні.

Відповідь: 20 кілограмів.  

Завдання 3

Ділення перевіряємо множенням і діленням. Множення перевіряємо діленням.  Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням.

Обчислення

Перевірка

560 : 4 = (400 + 160) : 4 = 100 + 40 = 140

140 • 4 = (100 + 40) • 4 = 560

560 : 140 = 56 : 14 = 4

8 • 12 = 8 • (10 + 2) = 80 + 16 = 96

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 10 + 2 = 12

96 : 12 = 8

710 – 430 = 710 – 410 – 20 = 280

280 + 430 = 280 + 20 + 410 = 710

710 – 280 = 710 – 210 – 70 = 430

Завдання 4 Ознайомлення з дробами

1/3 від 420 = 420 : 3 = (300 + 120) : 3 = 100 + 40 = 140

1/3 від 630 = 630 : 3 = (600 + 30) : 3 = 200 + 10 = 210

1/3 від 840 = 840 : 3 = (600 + 240) : 3 = 200 + 80 = 280

1/4 від 760 = 760 : 4 = (400 + 360) : 4 = 100 + 90 = 190

1/4 від 860 = 860 : 4 = (800 + 40 + 20) : 4 = 200 + 20 + 5 = 200 + 10 + 5 = 215

1/4 від 1000 = 1000 : 4 = (800 + 200) : 4 = 200 + 50 = 250

Завдання 5 

6 • (830 – 760) : 3 = 140

1) 830 – 760 = 830 – 800 + 40 = 70

2) 6 • 70 = 42 • 10 = 420

3) 420 : 3 = (300 + 120) : 3 = 100 + 40 = 140  

5 • 130 – 720 : 3 = 410

1) 5 • 130 = 5 • (100 + 30) = 500 + 150 = 650

2) 720 : 3 = (600 + 120) : 3 = 200 + 40 = 240

3) 650 – 240 = 410

(260 + 340) : 5 • 7 = 840

1) 260 + 340 = 500 + 100 = 600

2) 600 : 5 = (500 + 100) : 5 = 100 + 20 = 120

3) 120 • 7 = (100 + 20) • 7 = 700 + 140 = 840

580 : 2 + 130 • 3 = 680

1) 580 : 2 = (400 + 180) : 2 = 200 + 90 = 290

2) 130 • 3 = (100 + 30) • 3 = 300 + 90 = 390

3) 290 + 390 = 290 + 10 + 380 = 680

Завдання 6

50 : 5 = 5 • 5 = 25

120 : 3 = 800 : 20 = 40

120 • 3 = 900 – 540 = 360

60 • 4 = 160 + 80 = 240

Сторінка 33

Завдання 1

72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 20 + 4 = 24                  90 : 5 = (50 + 40) : 5 = 10 + 8 = 18

Завдання 2

Розподільний закон ділення відносно додавання.

34 : 2 = (20 + 14) : 2 = 10 + 7 = 17

56 : 2 = (40 + 16) : 2 = 20 + 8 = 28

78 : 2 = (60 + 18) : 2 = 30 + 9 = 39

90 : 2 = (80 + 10) : 2 = 40 + 5 = 45

45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 10 + 5 = 15

84 : 3 = (60 + 24) : 3 = 20 + 8 = 28

57 : 3 = (30 + 27) : 3 = 10 + 9 = 19

102 : 3 = (90 + 12) : 3 = 30 + 4 = 34

Завдання 3 Спосіб добору

39 : 13 = 3, бо 3 • 13 = 39                         64 : 16 = 4, бо 4 • 16 = 64

Завдання 4 Спосіб послідовного ділення

54 : 18 = 54 : (9 • 2) = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

48 : 12 = 48 : (6 • 2) = 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4

120 : 30 = 120 : (10 • 3) = 120 : 10 : 3 = 12 : 3 = 4

Завдання 5  Складена задача на знаходження суми частин

У шкільній їдальні спекли 120 булочок. 1/3 становили бу­лочки з яблуками, а 1/4 — із вишнями. Скільки разом було­чок із яблуками та вишнями спекли в шкільній їдальні?

Короткий запис

З яблуками — ?, 1/3 від 120 булочок

З вишнями — ?, 1/4 від 120 булочок

Всього — ?

Розв’язання

1) 120 : 3 = 40 (б.) – булочок з яблуками.

2) 120 : 4 = 30 (б.) – булочок із вишнями.

3) 40 + 30 = 70 (б.) – разом булочок.

Вираз: 120 : 3 + 120 : 4               Відповідь: 70 булочок.

Завдання 6 Рівняння

9 • х = 54

х = 54 : 9

х = 6

х : 3 = 14

х = 14 • 3

х = 42

х • 3 = 36

х = 36 : 3

х = 12

Сторінка 34

Завдання 1

72 : х = 9

х = 72 : 9

х = 8

72 : 8 = 9

9 = 9

70 : х = 14

х = 70 : 14

х = 5

70 : 5 = 14

14 = 14

54 : х = 3

х = 54 : 3

х = 18

54 : 14 = 3

3 = 3

Завдання 2 Одиниці вимірювання

368 см = 3 м 68 см  = 36 дм 8 см

571 мм = 57 см 1 мм = 5 дм 71 мм

3 ц 8 кг = 308 кг    720 кг = 7 ц 20 кг

4 год = 1 год • 4 = 60 хв • 4 = 240 хв

3 хв = 1 хв • 3 = 60 с • 3 = 180 с

4 доби = 1 доба • 4 = 24 год • 4 = 96 год

Завдання 3 Складена задача на знаходження невідомого доданку

Андрій вже обчислив значення 6 виразів, що становить 1/3 усіх виразів, які потрібно обчислити. Серед них 1/9 — це вирази на З дії, а решта — вирази на 2 дії. Скільки виразів на 2 дії потрібно обчислити Андрієві?

Короткий запис №1

Вирази обчислені — 6 виразів, це 1/3 всього

Вирази всього — ?

Короткий запис №2

На 3 дії — ?, 1/9 від 18 виразів

Короткий запис №3

На 3 дії — 2 вирази

На 2 дії — ?

Всього — 18 виразів

Вираз            6 • 3 – 6 • 3 : 9   

Розв’язання

Якщо 6 виразів – це вже дріб 1/3 від усього, тоді

1) 6 • 3 = 18 (в.) – виразів треба обчислити.

2) 18 : 9 = 2 (в.) – вирази на три дії.

3) 18 – 2 = 16 (в.) – вирази на дві дії.

Відповідь: потрібно обчислити 16 виразів.

Завдання 4 Накресли «конверт», не відриваючи руки.

Завдання 5  Порівняння чисел

12 < 36 у 3 рази, бо 36 : 12 = 36 : 6 : 2 = 3

72 > 24 у 3 рази, бо 72 : 24 = 72 : 8 : 3 = 3

15 < 45 у 3 рази, бо 45 : 15 = 45 : 5 : 3 = 3

Інші завдання дивись тут...