Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 113  Одиниці вимірювання

З ц 50 кг – 1 ц 20 кг = 2 ц 30 кг

5 дм 20 мм – 4 дм 30 мм = 4 дм 120 мм – 4 дм 30 мм = 90 мм

7 м 40 см + 1 м 60 см = 8 м 100 см = 9 м

2 грн 90 к. + 6 грн З0 к. = 8 грн 120 к. = 9 грн 20 к.

Завдання 114  Складена задача на різницеве порівняння

Глибина річки 2 м, що становить 1/5 глибини озера. На скільки метрів озеро глибше (більше метрів) за річку?

Короткий запис

Річка — 2 м – це 1/5 озера

Озеро — ?; на ? м більше

Вираз    2 • 5 – 2

Короткий запис №1

Річка — 2 м – це 1/5 озера

Озеро — ?

Короткий запис №2

Річка — 2 м

Озеро — 10 м, на ? м більше

План розв’язування

1) Яка глибина озера?

2) На скільки метрів озеро глибше за річку?

Розв’язання

1) якщо 2 м – це вже 1/5 глибини озера, тоді  2 • 5 = 10 (м) – глибина озера.

2) 10 – 2 = 8 (м) – на стільки метрів озеро глибше за річку.

Відповідь: на 8 метрів озеро глибше за річку.

 

Завдання 115 Складена задача на знаходження зменшуваного

До обіду в кіоску продали 8 кг зефіру, що становить 1/3 маси зефіру, проданого після обіду. Увечері в кіоску залишилось ще З кг зефіру. Скільки кілограмів зефіру було в кіоску зранку?

Короткий запис №1

До обіду — 8 кг – це 1/3 після обіду

Після обіду — ?

Короткий запис №2

До обіду — 8 кг

Після обіду — 24 кг

Всього — ?

Короткий запис №3

Було — ?

Продали — 32 кг

Залишилось — 3 кг

Вираз        3 + (8 + 8 • 3)

План розв’язування

1) Скільки кілограмів зефіру продали після обіду?

2) Скільки всього кілограмів зефіру продали?

3) Скільки кілограмів зефіру було в кіоску зранку?

Розв’язання

1) якщо 8 кг – це вже 1/3 зефіру після обіду, тоді 8 • 3 = 24 (кг) – кілограмів зефіру продали після обіду.

2) 8 + 24 = 32 (кг) – всього кілограмів зефіру продали.

2) 32 + 3 = 35 (кг) – кілограмів зефіру було в кіоску зранку.

Відповідь: зранку в кіоску було 35 кілограмів зефіру.

 

Завдання 116 Рівняння

850 – х = 460

х = 850 – 460

х = 390

850 – 390 = 460

460 = 460

х – 850 = 150

х = 150 + 850

х = 1000

1000 – 850 = 150

150 = 150

Завдання 117  Порядок дій

48 – (42 – 35 : 7) = 48 – (42 – 5) = 48 – 42 + 5 = 6 + 5 = 11

250 + 5 • 6 – 190 = 250 + 30 – 190 = 280 – 190 = 280 – 200 + 10 = 90

590 + 120 – 5 • 8 = 590 + 120 – 40 = 590 – 40 + 120 = 550 + 120 = 670

(73 + 8) : (72 : 8) = 81 : 9 = 9

970 + (420 – 380) : 8 = 970 + 40 : 8 = 970 + 5 = 975

(110 – 80) : (756 – 750) = 30 : 6 = 5

 

Завдання 118  Складена задача на знаходження суми часток

За 8 зошитів у клітинку заплатили 56 грн, а за 7 зошитів у лінійку – 63 грн. Скільки коштували один зошит у клітинку і лінійку разом?

Зошити

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

у клітинку

?

?

8

56

у лінійку

?

7

63

Короткий запис

У клітинку — ? з., 56 зошитів розділити на 8 порівну

У лінійку — ? з., 63 зошити розділити на 7 порівну

Всього — ?

Вираз    56 : 8 + 63 : 7

Короткий запис №1

56 зошитів — це 8 зошитів по ? грн

У клітинку — ? з., 56 зошитів

      розділити на 8 порівну

Короткий запис №2

63 зошити — це 7 зошитів по ? грн

У лінійку — ? з., 63 зошити

      розділити на 7 порівну

Короткий запис №3

У клітинку — 7 зошитів

У лінійку — 9 зошитів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки коштував один зошит у клітинку? (Яка ціна зошита в клітинку?)

2) Скільки коштував один зошит у лінійку? (Яка ціна зошита в лінійку?)

3) Скільки коштували один зошит у клітинку і лінійку разом?

Розв’язання

1) 56 : 8 = 7 (грн) – ціна зошита в клітинку.

2) 63 : 7 = 9 (грн) – ціна зошита в лінійку

3) 7 + 9 = 16 (грн) – коштували один зошит у клітинку і лінійку разом.

Відповідь: один зошит у клітинку і лінійку разом коштували 16 гривень.

 

Завдання 119  Накресліть три різні прямокутники, периметри яких дорівнюють 12 см

12 : 2 = 6 (см) – півпериметр (сума довжини і ширини).

6 см = 5 см + 1 см  прямокутник довжиною 5 см і шириною 1 см.

6 см = 4 см + 2 см  прямокутник довжиною 4 см і шириною 2 см.

6 см = 3 см + 3 см  квадрат зі стороною 3 см.

Завдання 120  Ознайомлення з дробами

1/4 від 36 = 36 : 4 = 9        1/6 вд 36 = 36 : 6 = 6

1/9 від 36 = 36 : 9 = 4        1/36 від 36 = 36 : 36 = 1

 

Завдання 121  Складена задача на різницеве порівняння

Маса коропа 2 кг, що становить 1/2 маси щуки. Маса щуки дорівнює 1/8 маси сома. На скільки кілограмів короп легший (менше кілограмів) від сома?

Короткий запис

Короп — 2 кг – це 1/2 маси щуки; на ? кг менше, ніж сом

Щука — ? – це 1/8 маси сома

Сом — ?

Вираз     (2 • 2) • 8 – 2  

Короткий запис №1

Короп — 2 кг – це 1/2 маси щуки

Щука — ?

Короткий запис №2

Щука — 4 кг – це 1/8 маси сома

Сом — ?

Короткий запис №3

Короп — 2 кг, на ? кг менше

Сом — 32 кг

План розв’язування

1) Яка маса щуки?

2) Яка маса сома?

3) На скільки кілограмів короп легший від сома?

Розв’язання

1) якщо 2 кг – це вже 1/2 маси щуки, тоді 2 • 2 = 4 (кг) – маса щуки.

2) якщо 4 кг – це вже 1/8 маси сома, тоді 4 • 8 = 32 (кг) – маса сома.

3) 32 – 2 = 30 (кг) – на стільки кілограмів короп легший від сома.

Відповідь: на 30 кілограмів короп легший від сома.

 

Завдання 122

Число, четверта частина (1/4) якого дорівнює 8:    8 • 4 = 32

Число, третя частина (1/3) якого дорівнює 10:   10 • 3 = 30

Число, п'ята частина (1/5) якого дорівнює 100:  100 • 5 = 500

 

Завдання 123, 124  Спосіб укрупнення розрядів

Множення

30 • 3 = 3 дес. • 3 = 9 дес. = 90

200 • 4 = 2 сот. • 4 = 8 сот. = 800

Ділення

60 : 3 = 6 дес. : 3 = 2 дес. = 20

160 : 4 = 16 дес. : 4 = 4 дес. = 40

Завдання 125  Проста задача на ділення на вміщення

У коробки розклали 120 склянок, по 6 у кожну. Скільки використали для цього коробок?

Склянок у 1 коробці

Кількість коробок

Загальна кількість склянок

6

?

120

120 стаканів — це ? коробок по 6 склянок

Короткий запис

Коробки — ? к., 120 стаканів уміщає по 6 стаканів

Схема

Розв’язання

120 : 6 = 20 (к.) – коробок використали.

Відповідь: використали 20 коробок.

 

Завдання 126 Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

За вермішель заплатили З0 грн, а за сардельки — у 4 рази більше. Скільки гривень заплатили за вермішель і сардельки разом?

Вермішель

Сардельки

Всього

30 грн

у 4 рази більше

?

Короткий запис

Вермішель — 30 грн

Сардельки — ?, у 4 рази більше

Всього — ?

Вираз   30 + 30 • 4

Короткий запис №1

Вермішель — 30 грн

Сардельки — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Вермішель — 30 грн

Сардельки — 120 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за сардельки?

2) Скільки гривень заплатили за вермішель і сардельки разом?

Розв’язання

1) 30 • 4 = 120 (грн) – гривень заплатили за сардельки.

2) 30 + 120 = 150 (грн) – гривень заплатили за вермішель і сардельки разом.

Відповідь: за вермішель і сардельки разом заплатили 150 гривень.

 

Завдання 127 Для кожної нерівності добери таке значення m, за якого нерівність буде істинною

m + 15 > 19

m + 15 > 4 + 15

m > 4

Відповідь: 5

24 – m < 18

24 – m < 24 – 6

m > 6

Відповідь: 7

m • 5 > 40

m • 5 > 8 • 5

m > 8

Відповідь: 9

Завдання 128

х • 3 = 90

х = 90 : 3

х = 30

30 • 3 = 90

90 = 90

х • 5 = 300

х = 300 : 5

х = 60

60 • 5 = 300

300 = 300

6 • х = 180

х = 180 : 6

х = 30

6 • 30 = 180

180 = 180

Завдання 129

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

Множник

30

240 : 6 =

40

10

200

6

320 : 8 =

40

Множник

2

6

70 : 10 =

7

3

360 : 6 =

60

8

Добуток

30 • 2 =

60

240

70

200 • 3 =

600

360

320

Завдання 130 Борис у З рази старший від Оксани, а Оксана на 6 років молод­ша від Бориса. Скільки років Борисові?

Б————|—————|—————|

О————|   на 6 років менше

Міркуємо так. Оскільки Борис у 3 рази старший від Оксани, то на вік Бориса припадає 3 частини, а на вік Оксани – 1 така частина, тоді різниця 3 – 1 = 2 частини. Те, що Оксана на 6 років молодша від Бориса, означає на 2 частини припадає 6 років, тому

1) 6 : 2 = 3 (р.) – років припадає на 1 частину.

2) 3 • 3 = 9 (р.) років Борисові.

Відповідь: Борисові 9 років.

 

Завдання 131

40 • 2 + 60 = 80 + 60 = 80 + 20 + 40 = 100 + 40 = 140

320 : 4 • 2 = 80 • 2 = 160

(48 + 12) : 3 = 60 : 3 = 20

80 • 3 – 60 = 240 – 60 = 140 + (100 – 60) = 140 + 40 = 180

420 : 6 • 3 = 70 • 3 = 210

(360 – 270) : 9 = 90 : 9 = 10

Завдання 132  Задача на зведення до одиниці

За 10 зошитів заплатили 60 грн. Скільки таких зошитів можна купити за 180 грн?

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

?

10

60

однакова

?

180

Короткий запис

10 зошитів — 60 грн

? зошитів — 180 грн

Вираз      180 : (60 : 10)

План розв’язування

1) Яка ціна зошита?

2) Скільки таких зошитів можна купити за 180 грн?

Розв’язання

1) 60 : 10 = 6 (грн) – ціна зошита.

2) 180 : 6 = 30 (з.) – таких зошитів можна купити.

Відповідь: можна купити 30 таких зошитів.

Інші завдання дивись тут...