Інші завдання дивись тут...

Завдання 113  Одиниці вимірювання

З ц 50 кг – 1 ц 20 кг = 2 ц 30 кг

5 дм 20 мм – 4 дм 30 мм = 4 дм 120 мм – 4 дм 30 мм = 90 мм

7 м 40 см + 1 м 60 см = 8 м 100 см = 9 м

2 грн 90 к. + 6 грн З0 к. = 8 грн 120 к. = 9 грн. 20 к.

 

Завдання 114

Глибина річки 2 м, що становить 1/5 глибини озера. На скільки метрів озеро глибше за річку?

Розв’язання

1) 2 • 5 = 10 (м) – глибина річки

2) 10 – 2 = 8 (м) 

Відповідь: на 8 метрів озеро глибше за річку

 

Завдання 115

До обіду в кіоску продали 8 кг зефіру, що становить 1/3 маси зефіру, проданого після обіду. Увечері в кіоску залишилось ще З кг зефіру. Скільки кілограмів зефіру було в кіоску зранку?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (кг) – продали після обіду

2) 8 + 24 = 32 (кг) – всього зефіру продали

2) 32 + 3 = 35 (кг) 

Відповідь: зранку в кіоску було 35 кілограмів зефіру

 

Завдання 116 Рівняння

850 – х = 460

х = 850 – 460

х = 390

850 – 390 = 460

460 = 460

х – 850 = 150

х = 150 + 850

х = 1000

1000 – 850 = 150

150 = 150

Завдання 117  Порядок дій

48 – (42 – 35 : 7) = 11

250 + 5 • 6 – 190 = 90

590 + 120 – 5 • 8 = 670

(73 + 8) : (72 : 8) = 9

970 + (420 – 380) : 8 = 975

(110 – 80) : (756 – 750) = 5

 

Завдання 118

За 8 зошитів у клітинку заплатили 56 грн, а за 7 зошитів у лінійку – 63 грн. Скільки коштували один зошит у клітинку і лінійку разом?

1) 56 : 8 = 7 (грн) – ціна зошита в клітинку

2) 63 : 7 = 9 (грн) – ціна зошита в лінійку

3) 7 + 9 = 16 (грн) 

Відповідь: один зошит у клітинку і лінійку разом коштували 16 гривень

 

Завдання 119  Накресліть три різні прямокутники, периметри яких дорівнюють 12 см

прямокутник довжиною 5 см і шириною 1 см

прямокутник довжиною 4 см і шириною 2 см

квадрат зі стороною 3 см

Завдання 120  Ознайомлення з дробами

36 : 4 = 9         

36 : 6 = 6

36 : 9 = 4

36 : 36 = 1

 

Завдання 121

Маса коропа 2 кг, що становить 1/2 маси щуки. Маса щуки дорівнює 1/8 маси сома. На скільки кілограмів короп легший від сома?

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (кг) – маса щуки

2) 4 • 8 = 32 (кг) – маса сома

3) 32 – 2 = 30 (кг) 

Відповідь: на 30 кілограмів короп легший від сома

 

Завдання 122

Число, четверта частина якого дорівнює 8:    8 • 4 = 32

Число, третя частина якого дорівнює 10:   10 • 3 = 30

Число, п'ята частина якого дорівнює 100:  100 • 5 = 500

 

Завдання 123, 124  

30 • 3 = 3 дес. • 3 = 9 дес. = 90

200 • 4 = 2 сот. • 4 = 8 сот. = 800

60 : 3 = 6 дес. : 3 = 2 дес. = 20

160 : 4 = 16 дес. : 4 = 4 дес. = 40

 

Завдання 125

У коробки розклали 120 склянок, по 6 у кожну. Скільки використали для цього коробок?

Розв’язання

120 : 6 = 20 (к.) 

Відповідь: використали 20 коробок

 

Завдання 126

За вермішель заплатили З0 грн, а за сардельки — у 4 рази більше. Скільки гривень заплатили за вермішель і сардельки разом?

Розв’язання

1) 30 • 4 = 120 (грн) – сардельки

2) 30 + 120 = 150 (грн) 

Відповідь: за вермішель і сардельки разом заплатили 150 гривень

 

Завдання 127 Для кожної нерівності добери таке значення m, за якого нерівність буде істинною

m + 15 > 19

Відповідь: 5

24 – m < 18

Відповідь: 7

m • 5 > 40

Відповідь: 9

Завдання 128

х • 3 = 90

х = 90 : 3

х = 30

30 • 3 = 90

90 = 90

х • 5 = 300

х = 300 : 5

х = 60

60 • 5 = 300

300 = 300

6 • х = 180

х = 180 : 6

х = 30

6 • 30 = 180

180 = 180

Завдання 129

30 • 2 = 60    240 : 6 = 40   70 : 10 = 7    200 • 3 = 600   360 : 6 = 60  320 : 8 = 40

 

Завдання 130 Борис у З рази старший від Оксани, а Оксана на 6 років молод­ша від Бориса. Скільки років Борисові?

 

6 : 2 • 3 = 9 (р.) – Борисові

Відповідь: Борису 9 років 

 

Завдання 131

40 • 2 + 60 = 140        80 • 3 – 60 = 180

320 : 4 • 2 = 160            420 : 6 • 3 = 210

(48 + 12) : 3 = 20           (360 – 270) : 9 = 10

 

Завдання 132

За 10 зошитів заплатили 60 грн. Скільки таких зошитів можна купити за 180 грн?

Короткий запис

10 зошитів — 60 грн

? зошитів — 180 грн

Розв’язання

1) 60 : 10 = 6 (грн) – ціна зошита

2) 180 : 6 = 30 (з.) 

Відповідь: можна купити 30 таких зошитів

Інші завдання дивись тут...