Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 133  Порядок дій

720 : 9 – 20 3 = 80 – 60 = 20

300 • 3 : 9 • 10 = 900 : 9 • 10 = 100 • 10 = 1000

640 : (1000 : 100) : 8 = 640 : 10 : 8 = 64 : 8 = 8

(360 + 540 : 6) : 5 = (360 + 90) : 5 = 450 : 5 = 90

Завдання 134  

х • 7 = 140

х = 140 : 7

х = 20

Невідоме число помножили на 7 і отримали 140.

Знайди невідоме число.

Завдання 135 Проста задача на збільшення у 2 рази

Соловей за пів дня приносить пташенятам у гніздо 200 комах. Скіль­ки комах він приносить за цілий день?

Короткий запис

Пів дня — 200 комах

Цілий день — ?, у 2 рази більше

Схема

Розв’язання

200 • 2 = 400 (к.) – комах приносить за день.

Відповідь: за цілий день соловей приносить 400 комах.

 

Завдання 136  Задача на зведення до одиниці

В урожайний рік 8 кущів ліщини дають 24 кг горіхів. Скільки горіхів можуть дати 60 таких кущів?

Горіхів від 1 куща (кг)

Кількість кущів

Загальна маса горіхів (кг)

?

8

24

однакова

60

?

Короткий запис

8 кущів — 24 кг

60 кущів — ? кг

План розв’язування

1) Скільки горіхів дає один кущ?

2) Скільки горіхів можуть дати шістдесят таких кущів?

Розв’язання

1) 24 : 8 = 3 (кг) – горіхів дає один кущ.

2) 3 • 60 = 180 (кг) – горіхів можуть дати шістдесят таких кущів.

Відповідь: шістдесят таких кущів можуть дати 180 кілограмів горіхів.

 

Завдання 137  Рівняння

9 • х = 360

х = 360 : 9

х = 40

9 • 40 = 360

360 = 360

х • 8 = 800

х = 800 : 8

х = 100

100 • 8 = 800

800 = 800

Завдання 138

Катамаран — 30 грн, човен двомісний — 20 грн, човен чотиримісний — 50 грн, вітрильник — 200 грн

30 • 4 = 120 (грн) – вартість 4-годинного прокату катамарана

(20 + 50) • 2 = 70 • 2 = 140 (грн) – вартість двогодинного прокату двомісного і чотиримісного човнів

200 – 50 = 150 (грн) – на стільки більша вартість прокату вітрильника, ніж чотиримісного човна

Яка вартість тригодинного прокату чотиримісного човна? 50 • 3 = 150 (грн)

 

Завдання 139  Одиниці вимірювання

6 дм 5 мм = 1 мм • 6 + 5 мм = 100 мм • 6 + 5 мм = 600 мм + 5 мм = 605 мм

65 мм = 60 мм + 6 мм = 6 см 6 мм         1000 м = 1 км        1000 дм = 100 м

9 см 7 мм = 90 мм + 7 мм = 97 мм         907 мм = 900 мм + 7 мм = 9 дм 7 мм

 

Завдання 140

630 : 7 • 4 = 90 • 4 = 360       800 : 8 : 100 = 100 : 100 = 1

40 • 8 : 10 = 320 : 10 = 32     10 • 6 : 2 = 60 : 2 = 30

 

Завдання 141 Задача на зведення до одиниці

Маса 6 великих крабів 42 кг Скільки таких крабів можуть мати масу 28 кг?

Краби

Маса 1 краба (кг)

Кількість крабів

Загальна маса крабів (кг)

великі

?

6

42

малі

однакова

?

28

Короткий запис

6 крабів — 42 кг

? крабів — 28 кг

План розв’язування

1) Яка маса одного такого краба?

2) Скільки таких крабів можуть мати масу двадцять вісім кілограмів?

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (кг) – маса одного такого краба.

2) 28 : 7 = 4 (кр.) – таких крабів можуть мати масу 28 кг.

Відповідь: масу двадцять вісім кілограмів можуть мати 4 таких краби.

 

Завдання 142  Обчислили з використанням переставного закону множення

3 • 30 = 30 • 3 = 90   3 • 200 = 200 • 3 = 600    4 • 50 = 50 • 4 = 200     2 • 400 = 400 • 2 = 800

 

Завдання 143, 144  Спосіб послідовного множення

3 • 30 = 3 • 3 • 10 = 9 • 10 = 90                 4 • 200 = 4 • 2 • 100 = 8 • 100 = 800

5 • 20 = 5 • 2 • 10 = 10 • 10 = 100       3 • 300 = 3 • 3 • 100 = 9 • 100 = 900

7 • 40 = 7 • 4 • 10 = 28 • 10 = 280       2 • 300 = 2 • 3 • 100 = 6 • 100 = 600

 

Завдання 145  

х • 8 = 32

х = 32 : 8

х = 4

Невідоме число помножили на 8 і отримали 32.

Знайди невідоме число.

Завдання 146

5 ц > 50 кг  

(500 кг > 50 кг)

6 ц 20 кг > 6 ц 12 кг

200 кг < 3 ц 

(2 ц < 3 ц)

780 кг < 8 ц 70 кг

( 7 ц 80 кг < 8 ц 70 кг)

7 ц 8 кг < 8 ц 7 кг

 

1 ц > 99 кг 

(100 кг > 99 кг)

Завдання 147 Побудували коло, радіус якого дорівнює 2 см:

Збільшили радіус у 2 рази та побудували ще одне коло.

2 см • 2 = 4 см – радіус другого кола.

2 см + 2 см = 4 см – діаметр першого кола.

4 см +  4 см = 8 см – діаметр другого кола.

 

Завдання 148  Складена задача на ділення

Два спринтери, відстань між якими 900 м, пробігли назустріч один одному однакові відстані. Тепер їх розділяє 500 м. Яку відстань про­біг кожний спринтер?

Вираз     (900 – 500) : 2

Короткий запис №1

Пробігли — ?

Розділяє — 500 м

Всього — 900 м

Короткий запис №2

400 м — це 2 спринтери по ? м

Відстань спринтера — ? м, 400 м розділити на 2 порівну

План розв’язування

1) Яку загальну відстань про­бігли спринтери?

2) Яку відстань про­біг кожний спринтер?

Розв’язання

1) 900 – 500 = 400 (м) – загальну відстань пробігли спринтери.

2) 400 : 2 = 200 (м) – відстань пробіг кожний спринтер.

Відповідь: кожний спринтер пробіг 200 метрів.

 

Завдання 149  Задача на зведення до одиниці

На пошиття трьох однакових бальних суконь витратили З0 м тканини. Скільки таких суконь можна пошити зі 100 м тканини?

Довжина тканини на 1 сукню (м)

Кількість суконь

Загальна довжина тканини (м)

?

3

30

однакова

?

100

Короткий запис

3 сукні — 30 м

? сукні — 100 м

План розв’язування

1) Скільки метрів тканини витратили на одну таку сукню?

2) Скільки таких суконь можна пошити зі 100 м тканини?

Розв’язання

1) 30 : 3 = 10 (м) – метрів тканини витратили на одну таку сукню.

2) 100 : 10 = 10 (с.) – таких суконь можна пошити зі 100 м тканини.

Відповідь: зі ста метрів тканини можна пошити 10 таких суконь.

 

Завдання 150

7 • х = 700

х = 700 : 7

х = 100

7 • 100 = 700

700 = 700

х • 10 = 40

х = 40 : 10

х = 4

4 • 10 = 40

40 = 40

8 • х = 8

х = 8 : 8

х = 1

8 • 1 = 8

8 = 8

х • 1 = 4

х = 4 : 1

х = 4

4 • 1 = 4

4 = 4

Завдання 151, 152  Спосіб послідовного ділення

120 : 3 = 120 : (10 • 3) = 120 : 10 : 3 = 12 : 3 = 4

800 : 20 = 800 : (10 • 2) = 800 : 10 : 2 = 80 : 2 = 40

600 : 300 = 600 : (100 • 3) = 600 : 100 : 3 = 6 : 3 = 2

240 : 80 = 240 : (10 • 8) = 240 : 10 : 8 = 24 : 8 = 3

630 : 70 = 630 : (10 • 7) = 630 : 10 : 7 = 63 : 7 = 9

400 : 20 = 400 : (10 • 2) = 400 : 10 : 2 = 40 : 2 = 20

800 : 400 = 800 : (100 • 4) = 800 : 100 : 4 = 8 : 4 = 2

 

Завдання 153 Ознайомлення з дробами

Задача на знаходження числа за його частиною. Побудуй відрізок, 1/5 якого дорівнює 2 см. Обчисли його довжину.

Короткий запис

1 — ?

1/5 — 2 см

Розв’язання

Якщо 2 см – це вже 1/5 цілого відрізка, тоді

2 см • 5 = 10 см – довжина відрізка.

Завдання 154  Задача на зведення до одиниці зі змінною

Спочатку чумаки зварили 24 кг кулешу в а казанах, а потім – 10 казанів. Яку масу кулешу зварили потім, якщо казани однакові?

Період

Маса кулешу в 1 казані (кг)

Кількість казанів

Загальна маса кулешу (кг)

спочатку

?

а

24

потім

однакова

10

?

Короткий запис

а казанів — 24 кг

10 казанів — ? кг

План розв’язування

1) Яка маса кулешу в одному казані?

2) Яку масу кулешу зварили потім?

Розв’язання

1) 24 : а (кг) – маса кулешу в одному казані.

2) 24 : а • 10 (кг) – масу кулешу зварили потім.

Якщо а = 3, тоді 24 : а • 10 = 24 : 3 • 10 = 80 (кг)

 

Завдання 155

Частку чисел 180 і 3 збільшити на 20:  180 : 3 + 20 = 60 + 20 = 80

Добуток чисел 40 і 2 зменшити на 15:  40 • 2 – 15 =  80 – 15 = 65

Суму чисел 530 і 70 зменшити у 10 разів:  (530 + 70) : 10 = 600 : 10 = 60

Від числа 900 відняти добуток чисел 50 і 6:  900 – 50 • 6 = 900 – 300 = 600

 

Завдання 156

10 м 5 дм < 150 дм  (10 м 5 дм = 1 м • 10 + 5 дм = 10 дм • 10 + 5 дм = 105 дм)

4 дм 6 см < 64 см    (4 дм 6 см = 1 дм • 4 + 6 см = 10 см • 4 + 6 см = 46 см)

18 см < 2 дм            (2 дм = 1 дм • 2 = 10 см • 2 = 20 см)    

 

Завдання 157 Задача на послідовне ділення (завжди має декілька способів розв’язування)

Два кухарі, які працювали з однаковою продуктивністю праці, приготували за З год 60 піц. Скільки піц за 1 год готував один кухар?

Піц за 1 год

Кількість годин

Кількість кухарів

Загальна кількість піц

?

3

2

60

 

1 спосіб

Короткий запис

2 кухарі — 3 год — 60 піц

2 кухарі — 1 год — ?

1 кухар — 1 хв — ?

Вираз    60 : 3 : 2

Розв’язання

1) 60 : 3 = 20 (п.) – піц готували 2 кухарі за 1 год.

2) 20 : 2 = 10 (п.) – піц готував 1 кухар  за 1 год.

2 спосіб

Короткий запис

2 кухарі — 3 год — 60 піц

1 кухар — 3 год — ?

1 кухар — 1 хв — ?

Вираз      60 : 2 : 3

Розв’язання

1) 60 : 2 = 30 (п.) – піц готував 1 кухар за 3 год.

2) 30 : 3 = 10 (п.) – піц готував 1 кухар за 1 год.

Відповідь: за одну годину кухар готував 10 піц.

 

Завдання 158 Круг має радіус 4 см. Яку довжину має найбільший відрізок, який може поміститися в крузі?

4 см + 4 см = 8 см – найбільший відрізок (діаметр).

 

Завдання 159

210 : 3 + 40 = 70 + 40 = 70 + 30 + 10 = 110

420 : 6 + 80 = 70 + 80 = 70 + 30 + 50 = 150

50 • 3 – 60 = 150 – 60 = 150 – 50 – 10 = 90

40 • 5 – 30 = 200 – 30 = 170

800 : 40 – 20 = 80 : 4 – 20 = 20 – 20 = 0

800 : 400 + 20 = 8 : 4 + 20 = 2 + 20 = 22

Завдання 160  Задача на знаходження числа за його частиною

Гусінь піднялася по стовбуру дерева на 2 м, що становить 1/4 висоти дерева. Яка висота дерева?

Короткий запис

1 — ?

1/4 — 2 м

Схема

Розв’язання

Якщо 2 м — це вже 1/4 висоти дерева, тоді

2 • 4 = 8 (м) – висота дерева.

Відповідь: висота дерева 8 метрів.

Інші завдання дивись тут...