Інші завдання дивись тут...

Завдання 133  Порядок дій

720 : 9 – 20 • 3 = 80 – 60 = 20

300 • 3 : 9 • 10 = 900 : 9 • 10 = 1000

640 : (1000 : 100) : 8 = 640 : 10 : 8 = 8

(360 + 540 : 6) : 5 = (360 + 90) : 5 = 90

 

Завдання 134  Невідоме число помножили на 7 і отримали 140. Знайди невідоме число

х • 7 = 140

х = 140 : 7

х = 20

 

Завдання 135

Соловей за пів дня приносить пташенятам у гніздо 200 комах. Скіль­ки комах він приносить за цілий день?

Розв’язання

200 • 2 = 400 (к.) 

Відповідь: приносить 400 комах

 

Завдання 136

В урожайний рік 8 кущів ліщини дають 24 кг горіхів. Скільки горіхів можуть дати 60 таких кущів?

Розв’язання

1) 24 : 8 = 3 (кг) – горіхів дає 1 кущ

2) 3 • 60 = 180 (кг) 

Відповідь: можуть дати 180 кілограмів горіхів

 

Завдання 137  Рівняння

9 • х = 360

х = 360 : 9

х = 40

9 • 40 = 360

360 = 360

х • 8 = 800

х = 800 : 8

х = 100

100 • 8 = 800

800 = 800

Завдання 138

Катамаран — 30 грн, човен двомісний — 20 грн, човен чотиримісний — 50 грн, вітрильник — 200 грн

30 • 4 = 120 (грн) – вартість 4-годинного прокату катамарана

(20 + 50) • 2 = 140 (грн) – вартість двогодинного прокату двомісного і чотиримісного човнів

200 – 50 = 150 (грн) – на стільки більша вартість прокату вітрильника, ніж чотиримісного човна

Яка вартість тригодинного прокату чотиримісного човна? 50 • 3 = 150 (грн)

 

Завдання 139  Одиниці вимірювання

6 дм 5 мм = 605 мм

65 мм = 6 см 6 мм         1000 м = 1 км    1000 дм = 100 м

9 см 7 мм = 97 мм         907 мм = 9 дм 7 мм

 

Завдання 140

630 : 7 • 4 = 90 • 4 = 360       800 : 8 : 100 = 100 : 100 = 1

40 • 8 : 10 = 320 : 10 = 32     10 • 6 : 2 = 60 : 2 = 30

 

Завдання 141

Маса 6 великих крабів 42 кг Скільки таких крабів можуть мати масу 28 кг?

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (кг) – маса 1 краба

2) 28 : 7 = 4 (кр.) 

Відповідь: можуть мати масу 28 кг

 

Завдання 142  Обчислили з використанням переставного закону множення

3 • 30 = 30 • 3 = 90          3 • 200 = 200 • 3 = 600    

4 • 50 = 50 • 4 = 200        2 • 400 = 400 • 2 = 800

 

Завдання 143, 144  Спосіб послідовного множення

5 • 20 = 5 • 2 • 10 = 100       3 • 300 = 3 • 3 • 100 = 900

7 • 40 = 7 • 4 • 10 = 280       2 • 300 = 2 • 3 • 100 = 600

 

Завдання 145  Невідоме число помножили на 8 і отримали 32. Знайди невідоме число.

х • 8 = 32

х = 32 : 8

х = 4

 

Завдання 146

5 ц > 50 кг                        200 кг < 3 ц  

7 ц 8 кг < 8 ц 7 кг              6 ц 20 кг > 6 ц 12 кг

780 кг < 8 ц 70 кг                 1 ц > 99 кг  

 

Завдання 147 Побудуй коло, радіус якого дорівнює 2 см. Збільш радіус у 2 рази та побудуй ще одне коло

2 см • 2 = 4 см – радіус другого кола

2 см + 2 см = 4 см – діаметр першого кола

4 см +  4 см = 8 см – діаметр другого кола

 

Завдання 148

Два спринтери, відстань між якими 900 м, пробігли назустріч один одному однакові відстані. Тепер їх розділяє 500 м. Яку відстань про­біг кожний спринтер?

Розв’язання

1) 900 – 500 = 400 (м) – відстань спринтерів

2) 400 : 2 = 200 (м) 

Відповідь: кожний спринтер пробіг 200 метрів

 

Завдання 149

На пошиття трьох однакових бальних суконь витратили З0 м тканини. Скільки таких суконь можна пошити зі 100 м тканини?

Розв’язання

1) 30 : 3 = 10 (м) – тканини на 1 сукню

2) 100 : 10 = 10 (с.) 

Відповідь: 10 таких суконь можна пошити 

 

Завдання 150

7 • х = 700

х = 700 : 7

х = 100

7 • 100 = 700

700 = 700

х • 10 = 40

х = 40 : 10

х = 4

4 • 10 = 40

40 = 40

8 • х = 8

х = 8 : 8

х = 1

8 • 1 = 8

8 = 8

х • 1 = 4

х = 4 : 1

х = 4

4 • 1 = 4

4 = 4

 

Завдання 151, 152  Спосіб послідовного ділення

240 : 80 = 240 : (10 • 8) = 240 : 10 : 8 = 3

630 : 70 = 630 : (10 • 7) = 630 : 10 : 7 = 9

400 : 20 = 400 : (10 • 2) = 400 : 10 : 2 = 20

800 : 400 = 800 : (100 • 4) = 800 : 100 : 4 = 2

 

Завдання 153 Ознайомлення з дробами

Побудуй відрізок, 1/5 якого дорівнює 2 см. Обчисли його довжину.

2 см • 5 = 10 см 

Завдання 154

Спочатку чумаки зварили 24 кг кулешу в а казанах, а потім – 10 казанів. Яку масу кулешу зварили потім, якщо казани однакові?

Розв’язання

1) 24 : а (кг) – маса одного казана

2) 24 : а • 10 (кг) 

Якщо а = 3, тоді 24 : а • 10 = 24 : 3 • 10 = 80 (кг)

 

Завдання 155

Частку чисел 180 і 3 збільшити на 20:  180 : 3 + 20 = 60 + 20 = 80

Добуток чисел 40 і 2 зменшити на 15:  40 • 2 – 15 =  80 – 15 = 65

Суму чисел 530 і 70 зменшити у 10 разів:  (530 + 70) : 10 = 600 : 10 = 60

Від числа 900 відняти добуток чисел 50 і 6:  900 – 50 • 6 = 900 – 300 = 600

 

Завдання 156

10 м 5 дм < 150 дм  

4 дм 6 см < 64 см    

18 см < 2 дм            

 

Завдання 157

Два кухарі, які працювали з однаковою продуктивністю праці, приготували за З год 60 піц. Скільки піц за 1 год готував один кухар?

Розв’язання

1) 60 : 3 = 20 (п.) – піц готували 2 кухарі за 1 год

2) 20 : 2 = 10 (п.) 

Відповідь: за одну годину кухар готував 10 піц

 

Завдання 158 Круг має радіус 4 см. Яку довжину має найбільший відрізок, який може поміститися в крузі?

4 см + 4 см = 8 см 

 

Завдання 159

210 : 3 + 40 = 70 + 40 = 110

420 : 6 + 80 = 70 + 80 = 150

50 • 3 – 60 = 150 – 60 = 90

40 • 5 – 30 = 200 – 30 = 170

800 : 40 – 20 = 80 : 4 – 20 = 0

800 : 400 + 20 = 8 : 4 + 20 = 22

 

Завдання 160

Гусінь піднялася по стовбуру дерева на 2 м, що становить 1/4 висоти дерева. Яка висота дерева?

Розв’язання

2 • 4 = 8 (м) 

Відповідь: висота дерева 8 метрів

Інші завдання дивись тут...