Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 207 Одиниці вимірювання

3 год = 1 год • 3 = 60 хв • 3 = 180 хв

2 доби = 24 год + 24 год = 48 год

4 хв = 1 хв • 4 = 60 с • 4 = 240 с

1/6 год = 1 год : 6 = 60 хв : 6 = 1 хв

1/4 доби = 1 доба : 4  = 24 год : 4 = 6 год

1/10 хв = 1 хв : 10 = 60 с : 10 = 6 с

Завдання 208 Розподільний закон множення відносно додавання

Щоб помножити двоцифрове число на одноцифрове, треба число окремо помножити на десятки й одиниці та додати результати множення:

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 20 • 3 + 4 • 3 = 60 + 12 = 72

4 • 15 = 4 • (10 + 5) = 4 • 10 + 4 • 5 = 40 + 20 = 60

120 • 5 = (100 + 20) • 5 = 100 • 5 + 20 • 5 = 500 + 100 = 600

42 • 3 = (40 + 2) • 3 = 40 • 3 + 2 • 3 = 120 + 6 = 126

35 • 4 = (30 + 5) • 4 = 30 • 4 + 5 • 4 = 120 + 20 = 140

 

Завдання 209  У саду посадили d рядів слив, по 12 дерев у ряду, і b таких самих ря­дів груш. Скільки всього слив і груш посадили в саду?

12 • d + 12 • b = 12 • (d + b)  (д.) – всього слив і груш посадили.

Якщо d = 5, b = 3, тоді 12 • d + 12 • b = 12 • (d + b) = 12 • (5 + 3) = 12 • 8 = 80 + 16 = 96 (д.)

 

Завдання 210, 211

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

х : 5 = 3

х = 3 • 5

х = 15

15 : 5 = 3

3 = 3

х : 4 = 5

х = 5 • 4

х = 20

20 : 4 = 5

5 = 5

х : 4 = 12

х = 12 • 4

х = 48

48 : 4 = 12

12 = 12

Завдання 212  Добери до нерівності таке число, щоб вони стали істинними.

40 : 5 > 7

6 • 6 < 42

20 : 4 < 6

2 • 5 > 7

10 • 4 = 20 • 2

30 + 30 + 30 = 30 • 4 – 30

х : 5 > 7

х : 5 > 35 : 5

х > 35

6 • х < 42

6 • х < 6 • 7

х < 7

х : 4 < 6

х : 4 < 24 : 4

х < 24

х • 5 > 7

х • 5 > 1 • 5 + 2

х > 1

10 • 4 = 10 • 2 • 2 =

= 20 • 2

30 + 30 + 30 = 30 • 3 =

= 30 • (4 – 1) = 30 • 4 – 30

Завдання 213  Складена задача на знаходження суми числа і добутку

Човен і катер вирушили в протилежних напрямках. Якою буде відстань між ними, якщо човен пропливе 20 м, а катер — у З рази більше?

Човен

Катер

Всього

20 м

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Човен — 20 м

Катер — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   20 + 20 • 3

Короткий запис №1

Човен — 20 м

Катер — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Човен — 20 м

Катер — 60 м

Всього — ?

План розв’язування

1) Якою буде відстань катера?

2) Якою буде відстань між ними?

Розв’язання

1) 20 • 3 = 60 (м) – відстань катера.

2) 20 + 60 = 80 (м) – відстань між ними.

Відповідь: між ними буде відстань 80 метрів.

 

Завдання 214 Задача на послідовне множення (завжди має декілька способів  розв’язування)

Верстат за 1 хв виготовляє З м стрічки. Скільки метрів стрічки виго­товлять 4 такі верстати за 5 хв?

Довжина за 1 хв (м)

Кількість хвилин

Кількість верстатів

Загальна довжина (м)

3

5

4

?

 

1 спосіб

Короткий запис

4 верстати — 5 хв — ?

4 верстати — 1 хв — ?

1 верстат — 1 хв — 3 м

Вираз      (3 • 4) • 5

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (м) – 4 верстати за 1 хв.

2) 12 • 5 = 50 + 10 = 60 (м) – 4 верстати за 5 хв.

2 спосіб

Короткий запис

4 верстати — 5 хв — ?

1 верстат — 5 хв — ?

1 верстат — 1 хв — 3 м

Вираз      (3 • 5) • 4

Розв’язання

1) 3 • 5 = 15 (м) – 1 верстат за 5 хв.

2) 15 • 4 = 40 + 20 = 60 (м) – 4 верстати за 5 хв.

3 спосіб

Короткий запис

Довжина — ?, 20 хв по 3 м

Хвилин — ?, 4 рази по 5 хв

1 верстат — 1 хв — 3 м

Вираз    3 • (5 • 4)

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (хв.) – загальна кількість хвилин.

2) 3 • 20 = 60 (м) – 4 верстати за 5 хв.

Відповідь: чотири такі верстати за п’ять хвилин виготовлять 60 метрів стрічки.

 

Завдання 215 За допомогою цифр 0, 3, 4, 5 запиши стільки двоцифрових чисел, скільки зможеш. Цифри в числі можуть повторюватися.

30, 33, 34, 35,

40, 43, 44, 45

50, 53, 54, 55

 

Завдання 216  Рівняння

х : 7 = 4

х = 4 • 7

х = 28

28 : 7 = 4

4 = 4

х – 10 = 10

х = 10 + 10

х = 20

20 – 10 = 10

10 = 10

х • 10 = 10

х = 10 : 10

х = 1

1 • 10 = 10

10 = 10

 

Завдання 217 Складена задача на різницю добутків

У Назара було 8 купюр по 5 грн. Він купив 2 порції морозива по 14 грн. Скільки гривень залишилося в Назара?

Було

Купив

Залишилось

8 купюр по 5 грн

2 порції по 14 грн

?

Короткий запис

Було — ? грн, 8 купюр по 5 грн

Купив — ? грн, 2 порції по 14 грн

Залишилось — ?

Вираз   5 • 8 – 14 • 2

Короткий запис №1

Було — ? грн, 8 купюр по 5 грн

Короткий запис №2

Купив — ? грн, 2 порції по 14 грн

Короткий запис № 3

Було — 40 грн

Купив — 28 грн

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень було в Назара?

2) Скільки гривень витратив на покупку?

3) Скільки гривень залишилося в Назара?

Розв’язання

1) 5 • 8 = 40 (грн) – гривень було в Назара.

2) 14 • 2 = 20 + 8 = 28 (грн) – гривень витратив на покупку.

3) 40 – 28 = 40 – 30 + 2 = 12 (грн) – гривень залишилося в Назара.

Відповідь: у Назара залишилось 12 гривень.

 

Завдання 218

4 • 13 – 18 = 4 • (10 + 3) – 18 = 40 + 12 – 18 = 40 + 12 – 12 – 6 = 34

7 • 12 – 16 = 7 • (10 + 2) – 16 = 70 + 14 – 16 = 70 + 14 – 14 – 2 = 68

15 + 5 • 15 = 15 • 5 + 15 = 15 • 6 = (10 + 5) • 6 = 60 + 30 = 90

100 – 6 • 16 = 100 – 6 • (10 + 6) = 100 – (60 + 36) = 100 – 96 = 4

6 • 120 : 10 = 120 : 10 • 6 = 12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 60 + 12 =  72

6 • 150 : 100 = 6 • (100 + 50) : 100 = (600 + 300) : 100 = 900 : 100 = 9

 

Завдання 219, 220

Київ-Полтава — 130 м, Полтава-Дніпро — 200 км, Дніпро-Кропивницький — 240 м, Кропивницький-Біла Церква — 290 м, Біла Церква-Київ — 80 км.

80 + 290 = 290 + 10 + 70 = 370 (км) – відстань від Києва до Кропивницького.

290  + 240 = 400 + 130 = 530 (км) – відстань від Білої Церкви до Дніпра.

130 + 200 = 330 (км) – відстань від Києва до Дніпра через Полтаву.

80 + 290 + 240 = 290 + 10 + 240 + 60 + 10 = 610 (км) – відстань від Києва до Дніпра через Кропивницький.

(80 + 290 + 240) – (130 + 200) = 610 – 330 = 280 (км) – на стільки більша відстань від Києва до Дніпра через Білу Церкву та Кропивницький, ніж через Полтаву.

Яка відстань з Полтави до Києва через Дніпро?

 

Завдання 221

х : 80 = 4

х = 4 • 80

х = 320

320 : 80 = 4

4 = 4

х – 80 = 4

х = 4 + 80

х = 84

84 – 80 = 4

4 = 4

80 – х = 4

х = 80 – 4

х = 76

80 – 76 = 4

4 = 4

Завдання 222 Довжина ламаної, що складається з двох ланок, становить 12 см. Відомо, що довжина першої ланки становить 1/2 довжини другої ланки. Побудуй таку ламану.

Міркуємо так. Перша ланка – це дві половини, а друга – це одна половина першої, тоді разом ламана має три половини, тому

1) 12 : 3 = 4 (см) – довжина половини (довжина другої ланки).

2) 4 • 2 = 8 (см) – довжина першої ланки.

Треба побудувати ламану з ланками 8 см і 4 см:

Завдання  224 Складена задача на різницеве порівняння добутків

Мама купила на ринку З контейнери з чорницею, по 80 грн кож­ний, і 2 контейнери з малиною, по 70 грн кожний. Що дорожче: чорни­ця чи малина? На скільки гривень?

Короткий запис

Чорниця — ? грн, 3 контейнери по 80 грн; на ? грн більше

Малина — ? грн, 2 контейнери по 70 грн

Вираз    80 • 3 – 70 • 2

Короткий запис №1

Чорниця — ? грн,

     3 контейнери по 80 грн

Короткий запис №2

Малина — ? грн,

     2 контейнери по 70 грн

Короткий запис №3

Чорниця — 240 грн, на ? грн більше

Малина — 140 грн

План розв’язування

1) Яка вартість чорниці?

2) Яка вартість малини?

3) Що дорожче: чорни­ця чи малина? На скільки гривень?

Розв’язання

1) 80 • 3 = 240 (грн) – вартість чорниці.

2) 70 • 2 = 140 (грн) – вартість малини.

3) 240 > 140   чорниця дорожча, ніж малина

240 – 140 = 10 (грн) – на стільки гривень дорожча чорниця, ніж малина.

Відповідь: на 10 гривень чорниця дорожча.

 

Завдання 225

8 • 7 > 50                   20 • 8 < 180           50 • 8 = 400

 

Завдання 226, 227 Розподільний закон ділення щодо додавання

Щоб поділити двоцифрове число на одноцифрове, можна поділити на це число окремо десятки й одиниці, а потім одержані результати додати.

36 : 3 = (30 + 6) : 3 = 30 : 3 + 6 : 3 = 10 + 2 = 12

64 : 2 = (60 + 4) : 2 = 60 : 2 + 4 : 2 = 30 + 2 = 32

77 : 7 = (70 + 7) : 7 = 70 : 7 + 7 : 7 = 10 + 1 = 11

93 : 3 = (90 + 3) : 3 = 90 : 3 + 3 : 3 = 30 + 1 = 31

 

Завдання 228

Щоб поділити трицифрове число на одноцифрове, можна поділити на це число окремо сотні, десятки й одиниці, а потім одержані результати додати.

880 : 4 = (800 + 80) : 4 = 800 : 4 + 80 : 4 = 200 + 20 = 220

660 : 3 = (600 + 60) : 3 = 600 : 3 + 60 : 3 = 200 + 20 = 220

480 : 2 = (400 + 80) : 2 = 400 : 2 + 80 : 2 = 200 + 40 = 240

 

Завдання 229 Задача на послідовне ділення (завжди має два способи розв’язування)

Троє токарів за 4 год виточують 96 деталей. Скільки деталей виточує за 1 год один токар, якщо всі вони працюють з однаковою продуктивністю праці?

Деталей за 1 год

Кількість годин

Кількість токарів

Загальна кількість деталей

?

4

3

96

 

1 спосіб

Короткий запис

3 токарі — 4 год — 96 деталей

3 токарі — 1 год — ?

1 токар — 1 год — ?

Вираз     96 : 4 : 3

1) 96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 24 (д.) – деталі виточують 3 токарі за 1 год.

2) 24 : 3 = 8 (д.) – деталей виточує 1 токар за 1 год.

2 спосіб

Короткий запис

3 токарі — 4 год — 96 деталей

1 токар — 4 год — ?

1 токар — 1 год — ?

Вираз     96 : 3 : 4

1) 96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 32 (д.) – деталі виточує 1 токар за 4 год.

2) 32 : 4 = 8 (д.) – деталей виточує 1 токар за 1 год.

Відповідь: за годину токар виточує 8 деталей.

 

Порада щодо розв'язування задач на обчислення часу: заповнюємо табличку і визначаємо тип задачі

Завдання 230 Проста задача на знаходження невідомого доданку

Потяг з Києва до Одеси їхав 8 год 40 хв. О котрій годині потяг виїхав з Києва, якщо до Одеси він прибув о 16 год 55 хв?

Була година

Тривала подія

Стала година

?

8 год 40 хв

16 год 55 хв

Короткий запис

Була (виїхав) — ?

Тривала — 8 год 40 хв

Стала (прибув) — 16 год 55 хв

Розв’язання

16 год 55 хв + 8 год 40 хв = 8 год 15 хв – час виїзду з Києва.

Відповідь: потяг виїхав о 8 год 15 хв.

 

Завдання 231  У двоцифровому числі добуток цифр дорівнює 18. Запиши стільки таких чисел, скільки зможеш.

Міркуємо так: 2 • 9 = 18, 9 • 2 = 18, 3 • 6 = 18, 6 • 3 = 18, тому маємо числа

29, 91, 36, 63

 

Завдання 232

69 : 3 = (60 + 9) : 3 = 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

820 : 2 = (800 + 20) : 2 = 800 : 2 + 20 : 2 = 400 + 10 = 410

480 : 4 = (400 + 80) : 4 = 400 : 4 + 80 : 4 = 100 + 20 = 120

55 : 5 = (50 + 5) : 5 = 50 : 5 + 5 : 5 = 10 + 1 = 11

930 : 3 = (900 + 30) : 3 = 900 : 3 + 30 : 3 = 300 + 10 = 310

 

Завдання 233 Задача на послідовне ділення

Дві майстрині за 4 год розписують 48 великодніх писанок. Скільки великодніх писанок розписує одна майс­триня за 1 год, якщо продуктивність в них однакова?

Писанок за 1 год

Кількість годин

Кількість майстринь

Загальна кількість писанок

?

4

2

48

 

1 спосіб

Короткий запис

2 майстрині — 4 год — 48 писанок

2 майстрині — 1 год — ?

1 майстриня — 1 год — ?

1) 48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 12 (п.) – писанок розписують 2 майстрині за 1 год.

2) 12 : 2 = 6 (п.) – писанок розписує 1 майстриня за 1 год.

2 спосіб

Короткий запис

2 майстрині — 4 год — 48 писанок

1 майстриня — 4 год — ?

1 майстриня — 1 год — ?

1) 48 : 2 = (40 + 8) : 2 = 24 (п.) – писанок розписує 1 майстриня за 4 год.

2) 24 : 4 = 6 (п.) – писанок розписує 1 майстриня за 1 год.

Відповідь: за годину майстриня розписує 6 писанок.

Інші завдання дивись тут...