Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 275  Ознайомлення з дробами

1/4 від 1 м = 1 м : 4 = 100 см : 4 = (80 см + 20 см) : 4 = 25 см

1/3 від 1 год = 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

1/2 від 1 хв = 1 хв : 2 = 60 с : 2 = 30 с

1/6 від 2 год = 2 год : 6 = 120 хв : 6 = 20 хв

1/5 від 3 м = 3 м : 5 = 30 дм : 5 = 6 дм

 

Завдання 276, 277

Множення

Перевірка діленням

18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

35 • 2 = (30 + 5) • 2 = 60 + 10 = 70

29 • 3 = (20 + 9) • 3 = 60 + 27 = 87

170 • 5 = (100 + 70) • 5 = 500 + 350 = 850

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 10 + 8 = 18

70 : 2 = (60 + 10) : 2 = 30 + 5 = 35

87 : 3 = (60 + 27) : 3 = 20 + 9 = 29

850 : 5 = (500 + 250) : 5 = 100 + 50 = 150

Завдання 278 Проста задача на знаходження невідомого доданку

Для задач на час рекомендую будувати табличку для визначення типу задачі

Була година (вивела)

Тривала подія (гуляла)

Стала година (повернулася)

15 год 15 хв

?

16 год 45 хв

Уляна вивела свого улюбленця на прогулянку о 15 год 15 хв, а повернулася додому о 16 год 45 хв. Скільки часу тривала прогулянка?

Короткий запис

Була — 15 год 5 хв

Гуляла — ?

Стала — 16 год 45 хв

Розв’язання

16 год 45 хв – 15 год 15 хв = 1 год 30 хв – часу тривала прогулянка.

Відповідь: прогулянка тривала 1 год 30 хв.

 

Завдання 279  Рівняння

х : 6 = 16

х = 16 • 6

х = (10 + 6) • 6

х = 96

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 16

16 = 16

3 • х = 93

х = 93 : 3

х = (90 + 3) : 3

х =  31

3 • 31 = 3 • (30 + 1) = 93

93 = 93

Завдання 280  Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

Відстань між Жабкою і Зайчиком становила 20 м. Вони вирушили в протилежних напрямках: Жабка прострибала 15 м, а Зайчик — у 4 рази більшу відстань. Яка відстань стала між ними?

Жабка

Зайчик

Всього

15 м

у 4 рази більше

?

Короткий запис

Жабка — 15 м

Зайчик — ?, у 4 рази більше

Всього — ?

Вираз   15 + 15 • 4

Розв’язання

1) 15 • 4 = (10 + 5) • 4 = 60 (м) – відстань зайчика.

2) 20 + 60 = 80 (м) – відстань між ними.

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо жабка прострибала 15 м, а Зайчик — у 4 рази більше, це також означає, що на Жабку припадає 1 частина відстані, а на Зайчика – 4 таких відстані, тоді разом 5 частини по 15 м

15 • 4 = (10 + 5) • 4 = 40 + 20 = 60 (м) – відстань між ними.

Відповідь: відстань між тваринами 60 метрів.

 

Завдання 281  Марко й Інна знайшли горіхів порівну. Марко віддав Інні 4 свої горіхи. На скільки більше горіхів стало в Інни, ніж у Марка?

Міркуємо так. Якщо Марко віддав Інні 4 горіхи, тоді у нього залишилося а – 4 горіхи, а в Інни стало а + 4 горіхи. Різницевим порівняння порівняємо кількість горіхів у дітей, тоді

а + 4 – (а – 4) = а + 4 – а + 4 = 8 (г.)

Відповідь: на 8 горіхів більше стало в Інни, ніж у Марка.

 

Завдання 282  Множення перевіряємо діленням 

Множення

Перевірка

19 • 5 = (10 + 9) • 5 = 50 + 45 = 95

27 • 3 = (20 + 7) • 3 = 60 + 21 = 81

140 • 4 = (100 + 40) • 4 = 400 + 160 = 560

260 • 2 = (200 + 60) • 2 = 400 + 120 = 520

95 : 5 = (50 + 45) : 5 = 10 + 9 = 19

81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 20 + 7 = 27

560 : 4 = (400 + 160) : 4 = 100 + 40 = 140

520 : 2 = (400 + 120) : 2 = 200 + 60 = 260

Завдання 283 Задача на послідовне ділення

Троє вишивальниць за 4 тижні вишили 24 великодні рушнички. Скільки великодніх рушничків вишивала за один тиждень одна виши­вальниця, якщо продуктивність у них була однакова?

Рушничків за 1 тиждень

Кількість тижнів

Кількість вишивальниць

Загальна кількість рушничків

?

4

3

24

Короткий запис

3 вишивальниці — 4 тижні — 24 рушнички

3 вишивальниці — 1 тиждень — ?

1 вишивальниця — 1 тиждень — ?

Вираз     24 : 4 : 3

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (р.) – рушничків вишивають 3 вишивальниці за 1 тиждень.

2) 6 : 3 = 2 (р.) – рушничків вишиває вишивальниця за тиждень.

Відповідь: вишивальниця за тиждень вишиває 2 рушнички.

 

Завдання 284, 285  

Ділення перевіряємо множенням і діленням 

64 : 4 = 16   Перевірка: 16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 40 + 24 = 64   64 : 16 = 4

                        

Завдання 285

Ділення перевіряємо множенням і діленням:

84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 10 + 2 = 12

12 • 7 = (10 + 2) • 7 = 70 + 14 = 84

87 : 12 = 7

Множення перевіряємо діленням:

13 • 4 = (10 + 3) • 4 = 40 + 12 = 52

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 10 + 3 = 13

52 : 13 = 4

Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням:

72 – 54 = 72 – 52 – 2 = 18

18 + 54 = 54 + 6 + 12 = 72

72 – 18 = 72 – 12 – 6 = 54

Додавання перевіряємо відніманням:

290 + 370 = 290 + 10 + 360 = 660

660 – 290 = 660 – 260 – 30 = 370

660 – 370 = 660 – 360 – 10 = 290

Завдання 286  Одиниці вимірювання

248 см = 200 см + 48 см = 2 м 48 см             576 мм = 500 мм + 76 мм = 5 дм 76 мм

248 см = 240 см + 8 см = 24 дм 8 см             576 мм = 570 мм + 6 мм = 57 см 6 мм

 

Завдання 287 Складена задача на зведення до одиниці

Маса З однакових пінгвінів 78 кг.  Страус важчий за пінгвіна на 25 кг. Яка маса 2 таких страусів?

Тварини

Маса 1 тварини (кг)

Кількість тварин

Загальна маса тварин (кг)

Пінгвіни

?

3

78

Страуси

?, на 25 кг більше

2

?

Короткий запис

Пінгвіни — 3 тварини — 78 кг, 1 тварина — ?

Страуси — 2 тварини — ? кг, 1 тварина — ?, на 25 кг більше

Вираз    (78 : 3 + 25) • 2

Короткий запис №1

Пінгвін — ? кг, 78

       поділити на 3 порівну

Короткий запис №2

Пінгвін — 26 кг

Страус — ?, на 25 кг більше

Короткий запис №3

Страуси — ? кг, 2 страуси по 51 кг

План розв’язування

1) Яка маса одного пінгвіна?

2) Яка маса одного страуса?

3) Яка маса 2 таких страусів?

Розв’язання

1) 78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 26 (кг) – маса пінгвіна.

1) 26 + 25 = 40 + 11 = 51 (кг) – маса страуса.

2) 51 • 2 = (50 + 1) • 2 = 102 (кг) – маса двох таких страусів.

Відповідь: маса двох таких страусів 102 кілограми.

 

Завдання 288  Ліхтарик коштує 50 грн. Антон купив цей ліхтарик, витративши на ньо­го третину своїх грошей. Яка була б ціна ліхтарика, якби Антон витра­тив на нього половину всіх грошей?

Короткий запис

Було — ?

Ліхтарик — 50 грн – це 1/3 від було

Ціна — ?, 1/2 від було

Розв’язання

Якщо 50 грн – це вже третина всіх грошей, тоді

1) 50 • 3 = 150 (грн) – грошей було в Антона.

2) 150 : 2 = (140 + 10) : 2 = 75 (грн) – була б ціна ліхтарика.

Відповідь: ціна ліхтарика була би 75 гривень.

 

Завдання 289 Побудуй два різні прямокутники з периметром 18 см.

Міркуємо так. 18 : 2 = 9 (см) – півпериметр (сума довжини і ширини)

9 = 5 + 4        9 = 6 + 3      9 = 7 + 2     9 = 8 + 1

Прямокутник довжиною 5 см і шириною 4 см

Прямокутник довжиною 6 см і шириною 3 см

Завдання 290  Лижник їде на підйомнику на гору 15 хв, а з гори він з'їжджає за 12 хв. Чи вистачить йому години, щоб двічі з'їхати з гори?

Короткий запис

Час — ? хв, 2 рази по ? (15 хв і 12 хв)

Розв’язання

1) 15 + 12 = 27 (хв) – час на підйом і спуск.

2) 27 • 2 = (20 + 7) • 2 = 54 (хв) – час,

щоб двічі з'їхати з гори.

54 хв < 60 хв   лижникові вистачить часу.

2 спосіб

Короткий запис

Підйом — ? хв, 2 рази по 15 хв

Спуск — ? хв, 2 рази по 12 хв

Всього — ?

Розв’язання

1) 15 • 2 = 15 + 15 = 30 (хв) – час на два підйоми.

1) 12 • 2 = 12 + 12 = 24 (хв) – час на два спуски.

2) 30 + 24 = 54 (хв) – час, щоб двічі з'їхати з гори.

54 хв < 60 хв   лижникові вистачить часу.

Відповідь: так.

 

Завдання 291 У скількох курей стільки само ніг, скільки їх у 6 овець?

Тварини

Ніг у 1 тварини

Кількість тварин

Загальна кількість ніг

Вівці

4

6

?

Кури

2

?

однаково

Розв’язання

1) 4 • 6 = 24 (н.) – ніг у шести овець.

2) 24 : 2 = 12 (к.) – курей.

Відповідь: у 12 курей.

 

Завдання 292

840 : 6 : 70 = (600 + 240) : 6 : 70 = (100 + 40) : 70 = 140 : 70 = 2

4 • 180 : 20 = 180 : 20 • 4 = 9 • 4 = 36

70 • 4 • 3 = 280 • 3 = (200 + 80) • 3 = 600 + 240 = 840

900 : 2 : 30 = 900 : 30 : 2 = 30 : 2 = 15

48 : 3 • 40 = (30 + 18) : 3 • 40 = (10 + 6) • 40 = 400 + 240 = 640

15 • 5 : 3 = 15 : 3 • 5 = 5 • 5 = 25

Інші завдання дивись тут...