Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита з математики 3 клас

Шевченко К. М. (підручник Листопад Н.)"

Сторінка 9

Завдання 1

9 • 0 = 0   1 • 1 = 1   0 : 4 = 0   7 • 10 = 70   6 • 1 = 6   8 : 1 = 8

Завдання 2

6 • 10 = 60    60 – 11 = 49   49 : 7 = 7        7 • 8 = 56   56 + 14 = 70  

70 : 10 =    7 • 5 = 35       35 – 17 = 18   18 : 6 = 3

Завдання 3  Послідовне ділення: а : (b • c) = a : b : c

24 : 4 : 2 = 24 : 8

16 : 4 : 2 = 16 : 8

20 : 4 • 1 = 40 : 8

27 : 3 : 3 = 27 : 9

20 : 5 : 2 = 20 : 10

42 : 6 • 1 = 35 : 5

Завдання 4 Складена задача на знаходження суми добутків

Софійка зробила подругам браслети з намистинок: 5 браслетів, по 10 намистинок у кожному, і 3 бра­слети, по 9 намистинок у кожному. Скільки всього намистинок використала Софійка?

Намистин у 1 браслеті

Кількість браслетів

Загальна кількість намистинок

10

5

?

?

9

3

?

Вираз   10 • 5 + 9 • 3

Розв’язання

1) 10 • 5 = 50 (н.) – намистинок у браслетах з десяти намистин.

2) 9 • 3 = 27 (н.) – намистин у браслетах з дев’яти намистин.

3) 50 + 27 = 77 (н.) – всього намистинок використала Софійка.

Відповідь: Софійка використала 77 намистин.   

 

Сторінка 10

Завдання 1

7 • 1 = 7

0 • 9 = 0

8 : 8 = 1

17 • 1 = 17

21 • 0 = 0

20 : 1 = 20

30 : 10 = 3

4 • 10 = 40

10 : 1 = 10

Завдання 2

6 • 0 < 6 – 0

(0 < 6)

12 : 1 = 12 • 1

(12 = 12)

24 • 0 < 24 • 1  

(0 < 24)

0 • (15 – 5) = (15 – 5) • 0

(переставний закон множення)

Завдання 3

Коли один із множників дорівнює 0, тоді добуток дорівнює 0.

0 • 4 • 2 • 3 • 1 = 0

Завдання 4  Складена задача на зменшення у декілька разів

Для озеленення скверу висадили 32 кущі троянд, бузку — на 16 кущів менше, ніж троянд, а жасми­ну — у 8 разів менше, ніж троянд і бузку разом. Скільки кущів жасмину висадили?

Короткий запис

Троянди — 32 кущі

Бузок — ?, на 16 кущів менше

Всього — ?

Жасмин — ?, у 8 разів менше, ніж троянд і бузку разом

Вираз    (32 + (32 – 16)) : 8

Розв’язання

1) 32 – 16 = 32 – 12 – 4 = 16 (к.) – кущів бузку.

2) 32 + 16 = 48 (к.) – всього кущів троянд і бузку.

3) 48 : 8 = 6 (к.) – кущів жасмину.

Відповідь: висадили 6 кущів жасмину.   

Завдання 5  З ряду натуральних чисел 12, 16, 24, 28, 32, 42, 49 діляться на 6:

12, 24, 42

 

Сторінка 11

Завдання 1

7 + 6 = 13     13 – 9 = 4     4 + 8 = 12     12 – 8 = 4       4 + 7 = 11  

11 – 8 = 3      3 + 9 = 12    12 – 5 = 7      7 + 7 = 14      14 – 8 = 6

6 + 9 = 15     15 – 6 = 9      9 + 9 = 18    18 + 2 = 20

Завдання 2

Сума чисел 45 і 24 дорівнює 45 + 24 = 69

Різниця чисел 99 і 26 дорівнює 99 – 26 = 73

Сума чисел 57 і 23 дорівнює 57 + 23 = 70 + 10 = 80

Різниця чисел 69 і 37 дорівнює 69 – 37 = 32

Завдання 3  Складена задача на зменшення на деяке число

Вовк живе 20 років, заєць — 12, а лисиця — на 3 ро­ки менше, ніж вовк і заєць разом. Скільки років живе лисиця?

Короткий запис

Вовк — 20 років

Заєць — 12 років

Всього — ?

Лисиця — ?, на 3 роки менше, ніж вовк і заєць разом

Вираз   (30 + 12) : 3

Розв’язання

1) 20 + 12 = 32 (р.) – років живуть вовк і заєць разом.

2) 32 – 3 = 32 – 2 – 1 = 29 (р.) – років живе лисиця.

Відповідь: лисиця живе 29 років.

Завдання 4

26 + 23 = 49            40 + 0 = 40   (40 – 0 = 40)

69 = 35 + 34            87 > 83 + 3

 

Сторінка 12

Завдання 1  Числа в порядку збільшення (від меншого до більшого):

10, 13, 42, 54, 57, 65, 70, 86, 89, 99

Завдання 2  Сума розрядних доданків

61 = 60 + 1       57 = 50 + 7       36 = 30 + 6

88 = 80 + 8       72 = 70 + 2       94 = 90 + 4

Завдання 3

80 – 63 > 17 – 9

80 – 63 = 80 – 60 – 3 = 17

Зменшуване більше, ніж різниця

53 + 24 = 32 + 45

77 = 77

69 – 54 < 9 + 7

15 < 16

99 – 35 > 87 – 25

64 > 62

Завдання 4 Складена задача на знаходження зменшуваного

Після того, як із автопарку виїхало 34 автобуси і 26 таксі, там залишилося ще 19 машин. Скільки машин було в автопарку спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Виїхало — ?, 34 машини і 26 машин

Залишилося — 19 машин

Вираз     19 + (34 + 26)

Розв’язання

1) 34 + 26 = 50 + 10 = 60 (м.) – всього машин виїхало.

2) 19 + 60 = 79 (м.) – машин було в автопарку спочатку.

Відповідь: спочатку в автопарку було 79 машин.

Завдання  5  Магічний квадрат

Використай числа від 12 до 20. Сума чисел має дорівнювати 48.

Використай числа від 2 до 10. Сума чисел має дорівнювати 18.

13

20

15

9

2

7

18

16

14

4

6

8

17

12

19

5

10

3

Сторінка 13

Завдання 1 Рівняння

Зменшуване

40

54

81

62

76

99

Від’ємник

13

22

61

7

9

43

Різниця

27

32

20

55

67

56

40 – 13 = 40 – 20 + 7 = 27       54 – 32 = 22                       20 + 61 = 81

62 – 55 = 62 – 60 + 5 = 7         76 – 9 = 76 – 6 – 3 = 67      56 + 43 = 99

Завдання 2 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

36 + 24 = 60    24 + 36 = 60     60 – 24 = 36    60 – 36 = 24

12 + 24 = 36    24 + 12 = 36     36 – 12 = 24    36 – 24 = 12

24 + 24 = 48    48 – 24 = 24

Завдання 3  Складена задача на віднімання від суми числа

До обіду привезли 48 дерев, а після – 22 дерева. У парку висадили 36 дерев. Скільки дерев залишилось висадити вздовж центральної дороги?

Короткий запис

Було (привезли) — ?, 48 дерев і 22 дерева

Висадили — 36 дерев

Залишилось — ?

Вираз    (48 + 22) – 36

Розв’язання

1) 48 + 22 = 60 + 10 = 70 (д.) – всього дерев привезли.

2) 70 – 36 = 70 – 40 + 4 = 34 (д.) – дерев залишилось висадити вздовж центральної дороги.

Відповідь: уздовж центральної алеї залишилось висадити 34 дерева.

Завдання 4

Розставили 8 стільців уздовж чотирьох стін кімнати так, щоб попід кожною стіною стояло по 3 стільці.

Розставили 9 стільців уздовж чотирьох стін кімнати так, щоб попід кожною стіною стояло по 3 стільці.

 

 

Сторінка 14

Завдання 1

2 групи по 3 круги            3 • 2 = 6

3 групи по 2 квадрати      2 • 3 = 6

Завдання 2 Переставний закон множення

9 • 8 = 8 • 9       7 • 5 = 5 •          6 • 9 = 9 • 6

7 • 6 = 6 • 7      8 • 6 = 6 • 8         8 • 5 = 5 • 8

Завдання 3

63 – 18 = 63 – 13 – 5 = 45

45 : 5 = 9

63 : 9 = 7

7 • 8 = 56

8 • 7 = 56

56 – 19 = 56 – 20 + 1 = 37

8 • 3 = 24

24 : 4 = 6

Завдання 4 Складена задача на зменшення у декілька разів у непрямій формі

На полиці стоїть 36 баночок із вишневим йогуртом. Це на 9 баночок менше, ніж із персиковим йогуртом. А баночок із малиновим йогуртом у 9 разів менше, ніж із персиковим. Скільки баночок із малиновим йогуртом виставлено на полиці?

Короткий запис

Вишневий — 36 баночок, це на 9 баночок менше, ніж персикового

Персиковий — ?

Малиновий — ?, у 9 разів менше, ніж з персиковим

Вираз        (26 + 9) : 9

Розв’язання

Якщо вишневого йогурту на 9 баночок менше за персикового, це також означає, що персикового варення на 9 баночок більше, ніж вишневого, тому

1) 36 + 9 = 36 + 4 + 5 = 45 (б.) – баночок із персиковим йогуртом.

2) 45 : 9 = 5 (б.) – баночок із малиновим йогуртом виставлено на полиці. 

Відповідь: на полиці виставлено 5 баночок із малиновим варенням.

 

Сторінка 15

Завдання 1

72 : 9 • 3 + 17 = 8 • 3 + 17 = 24 + 17 = 30 + 11 = 41

7 • 4 + 3 • 9 = 28 + 27 = 40 + 15 = 55

8 • 4 • 1 – 0 = 32 • 1 – 0 = 32 – 0 = 32

0 + 9 • 4 + 1 = 0 + 36 + 1 = 37

Завдання 2

Число 4 збільш у 7 разів:  4 • 7 = 28

Число 3 збільш у 8 разів:  3 • 8 = 24

28 – 24 = 4 – на стільки більший перший добуток.

Завдання 3

1 грн – 35 коп. = 100 коп. – 35 коп. = 100 коп. – 40 коп. + 5 коп. = 65 коп.

7 грн + 3 грн 15 коп. = (7 грн + 3 грн) + 15 коп. = 10 грн 15 коп.

18 грн 50 коп. – 14 грн = 14 грн 50 коп.

Завдання 4  Складена задача на кратне порівняння числа і різниці

Майстер за день виліпив 21 горщик, а його учень — на 14 горщиків менше. У скільки разів більше гор­щиків виліпив майстер?

Короткий запис

Майстер — 21 горщик; у ? разів більше

Учень — ?, на 14 горщиків менше

Вираз    21 : (21 – 14)

Розв’язання

1) 21 – 14 = 21 – 11 – 3 = 7 (г.) – горщиків виліпив учень.

2) 21 : 7 = 3 (рази) – у стільки разів більше гор­щиків виліпив майстер.

Відповідь: у 3 рази більше гор­щиків виліпив майстер.

 

Сторінка 16

Завдання 1

9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 16

6 + 8 = 8 + 2 + 4 = 14

5 + 7 = 7 + 3 + 2 = 12

12 – 6 + 9 = 9 – 6 + 12 = 15

17 – 8 + 5 = 17 – 7 + 5 – 1 = 14

18 – 9 + 4 = 18 – 8 + 4 – 1 = 13

Завдання 2

63 – 20 = 43

51 + 40 = 91

70 – 8 = 62

64 – (13 + 27) = 64 – 40 = 24

(36 – 15) + 29 = 21 + 29 = 50

90 – 43 + 28 = 47 + 28 = 75

Завдання 3 Складена задача на знаходження невідомого доданку (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

Для освітлення зали потрібно 96 великих, середніх і малих лампочок. Увімкнули 30 великих і 27 малень­ких лампочок. Скільки лампочок середнього розміру залишилось увімкнути?

Короткий запис

Великі і малі — ?, 30 лампочок і 27 лампочок

Середні — ?

Всього — 96 лампочок

Розв’язання

1) 30 + 27 = 57 (л.) – великі й малі лампочки.

2) 96 – 57 = 39 (л.) – середні лампочки.

2 спосіб

Спочатку знайдемо кількість малих і середніх, а серед них середніх, тоді

Середні — ?

Малі — 27 лампочок

Всього (Середні і малі) — ?

Великі — 30 лампочок

Всього — 96 лампочок

Розв’язання

1) 96 – 30 = 66 (л.) – малих і середніх лампочок.

2) 66 – 27 = 66 – 26 – 1 = 39 (л.) – середніх лампочок.

3 спосіб

Спочатку знайдемо кількість великих і середніх, а серед них середніх, тоді

Великі — 30 лампочок

Середні — ?

Всього (Великі і середні) — ?

Малі — 27 лампочок

Всього — 96 лампочок

Розв’язання

1) 96 – 27 = 96 – 26 – 1 = 69 (л.) – великих і середніх лампочок.

2) 69 – 30 = 39 (л.) – середніх лампочок.

Відповідь: залишилось увімкнути 39 середніх лампочок. 

Завдання 4  Знайди периметр прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см. Накресли прямокутник.

Р = (5 + 3) • 2 = 8 • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника.

2 спосіб

Р = 5 • 2 + 3 • 2 = 10 + 6 = 16 (см) – периметр прямокутника.

3 спосіб

Р = 5 + 3 + 5 + 3 = 16 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 16 см.

Інші завдання дивись тут...