Інші завдання дивись тут...

Завдання 1  Натуральні числа

987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

 

Завдання 2  Полічили сотнями: 500, 600, 700, 800, 900, 1000

 

Завдання 3  Розрядні доданки

273 = 200 + 70 + 3      777 = 700 + 70 + 7

804 = 800 + 4              420 = 400 + 20      101 = 100 + 1

 

Завдання 4  

700 + 3 = 703       200 + 50  + 9 = 259

900 + 6 = 906       800 + 10 + 3 = 813

500 + 70 = 570     600 + 6 = 606

200 + 20 = 220      600 + 60 = 660

 

Завдання 5, 6

400 + 500 = 900     900 – 500 = 400

4 с. + 5 с. = 9 с.     9 с. – 5 с. = 4 с.

 

100 + 300 = 400     700 – 200 = 500

1 с. + 3 с. = 4 с.      7 с. – 2 с. = 5 с.

800 + 200 = 1000    700 – 600 = 100

8 с. + 2 с. = 10 с.    7 с. – 6 с. = 1 с.

400 + 600 – 500 = 600 – 500 + 400 = 100 + 400 = 500

4 с. + 6 с. – 5 с. = 6 с. – 5 с. + 4 с. = 1 с. + 4  с. = 5 с.

300 – 100 + 800 = 200 + 800 = 1000

3 с. – 1 с. + 8 с. = 2 с. + 8 с. = 10 с.

 

Завдання 7  Порядок дій

90 – 67 = 23          4 • (25 : 5) = 20

73 – 48 = 25          4 + 25 : 5 = 9

(35 + 28) : 7 = 9    54 : 9 : 2 = 3

35 + 28 : 7 = 39   4 • 5 • 2 = 5 • 2 • 4 = 10 • 4 = 40

 

Завдання 8  Сметана — 400 г, йогурт — 300 г, сир — 200 г, печиво — 200 г, батон — 500 г, чай — 100 г

• Катруся купила батон, сир і печиво: 500 + 200 + 200 = 900 (г)

• Антон купив чай, сир і йогурт: 100 + 200 + 300 = 600 (г)

• Матвій купив батон і сметану: 500 + 400 = 900 (г)

2) Добери такі товари, щоб їхня маса становила: 1 кг, 600 г, 800 г

400 + 500 + 100 = 400 + 300 + 200 + 100 = 500 + 200 + 200 + 100 = 500 + 200 + 300 = 1000 (г)

400 + 200 = 300 + 200 + 100 = 500 + 100 = 600 (г)

400 + 300 + 100 = 500 + 300 = 500 + 200 + 100 = 800 (г)

 

Завдання 9

25 см, 150 мм, 4 мм, 2 м, 7 дм

 

Завдання 10  

600 + 400 = 1000    500 – 400 – 30 = 70

500 + 500 = 1000    50 + 50 + 300 = 400

1000 – 800 = 200    600 – 200 + 400 = 800

72 : (6 + 2) : 3 = 3        3 • (4 + 6) : 6 = 5

3 • 4 + 6 : 6 = 13

 

Завдання 11  

Маса морквини, цибулини, буряка разом 600 г. Маса цибулини становить 100 г, а маса морквини — така сама. Знайди масу буряка.

Розв’язання

1) 100 + 100 = 200 (г) – цибулина і морквина

2) 600 – 200 = 400 (г)

Відповідь: маса буряка 400 г

 

Завдання 12  Збільшили на 300 кожне число:

100 + 300 = 400    500 + 300 = 800    300 + 300 = 600

1 + 300 = 301        40 + 300 = 340     700 + 300 = 1000

 

Завдання 13

3 д. = 30   8 д. = 80    10 д. = 100   11 д. = 110    15 д. = 150

 

Завдання 14, 15  Всього десятків у числі

200 = 20 д.    600 = 60 д.   700 = 70 д.    1000 = 100 д.

230 = 23 д.    160 = 16 д.   450 = 45 д.    540 = 54 д.    780 = 78 д.    

 

Завдання 16

60 + 80 = 140             170 – 80 = 90

6 д. + 8 д. = 14 д.         17 д. – 8 д. = 9 д.

 

Завдання 17

6 + 7 = 13           8 + 4 = 12          12 – 9 = 3          16 – 8 = 8

60 + 70 = 130      80 + 40 = 120    120 – 90 = 30     160 – 80 = 80

 

Завдання 18

67 – 38 = 29    140 – 60 – 15 = 65

45 + 39 = 84    (120 – 60) : 10 = 6

60 + 60 – 30 = 60 + (60 – 30) = 60 + 30 = 90

35 + 35 + 50 = 70 + 50 = 120

 

Завдання 19

Якщо с = 8, тоді 120 – с • 5 = 120 – 8 • 5 = 120 – 40 = 80

Якщо с = 10, тоді 120 – с • 5 = 120 – 10 • 5 = 120 – 50 = 70

Якщо с = 4, тоді 120 – с • 5 = 120 – 4 • 5 = 120 – 20 = 100

Якщо с = 2, тоді 120 – с • 5 = 120 – 2 • 5 = 120 – 10 = 110

 

Завдання 20 Обернені задачі

1) Маса цукерок становить 400 г, а маса печива — 200 г. Яка маса цукерок і печива разом?

Розв’язання

400 + 200 = 600 (г)

Відповідь: маса цукерок і печива 600 г

 

2) Маса цукерок і печива становить 600 г. Маса цукерок — 400 г. Яка маса печива?

Розв’язання

600 – 400 = 200 (г)

Відповідь: маса печива 200 г

 

3) Маса цукерок і печива становить 600 г. Маса печива — 200 г. Яка маса цукерок?   

Розв’язання

600 – 200 = 400 (г)

Відповідь: маса цукерок 400 г

 

Завдання 21 Обернені задачі

1) Перше число дорівнює 70, а друге — 90. Яка сума цих чисел?

70 + 90 = 160 

2) Сума двох чисел дорівнює 160. Перше число дорівнює 70. Чому дорівнює друге число?

160  70 = 90 

2) Сума двох чисел дорівнює 160. Друге число дорівнює 90. Чому дорівнює перше число?

160 – 90 = 70

 

Завдання 22

Довжина річки — 200 км           Ширина стадіону — 100 м

Висота будинку — 70 м             Довжина траси велогонки — 50 км

 

Завдання 23

60 + 90 = 150       160 – 80 + 100 = 180

150 – 70 = 80        90 + 40 – 100 = 300

90 + 40 = 130       110 – (37 + 23) = 50

(120 – 80) : 8 = 5

70 – 20 : 10 = 68    (70 – 20) : 10 = 5

 

Завдання 24  Склали задачу про купівлю олівців і фломастерів із числами 80 грн і 40 грн

Купили фломастери за 80 грн і пачку олівців за 40 грн. Яка вартість покупки?

Розв’язання

80 + 40 = 120 (грн)

Відповідь: вартість покупки 120 гривень

 

Завдання 25

1) 50 + 70 = 120    70 + 70 = 140   80 + 70 = 150    60 + 70 = 130

2) 130 – 90 = 40    130 – 40 = 90    130 – 60 = 70     130 – 100 = 30

 

Завдання 26

500 + 5 + 200 + 40 + 2 = (500 + 200) + (40 + 5 + 2) = 747

40 + 20 + 300 + 4 + 100 = (300 + 100) + (40 + 20 + 4) = 464

 

Завдання 27, 28 Порозрядне додавання

430 + 260 = (400 + 30) + (200 + 60)  = (400 + 200) + (30 + 60) = 600 + 90 = 690

240 + 320 = (200 + 40) + (300 + 20) = (200 + 300) + (40 + 20) = 500 + 60 = 560

260 + 210 = (200 + 60) + (200 + 10) = (200 + 200) + (60 + 10) = 400 + 70 = 470

420 + 240 = (400 + 20) + (200 + 40) = (400 + 200) + (20 + 40) = 600 + 60 = 660

330 + 440 = (300 + 30) + (400 + 40) = (300 + 400) + (30 + 40) = 700 + 70 = 770

630 + 350 = (600 + 30) + (300 + 50) = (600 + 300) + (30 + 50) = 900 + 80 = 980

220 + 740 = (200 + 20) + (700 + 40) = (200 + 700) + (20 + 40) = 900 + 60 = 960

 

Завдання 29, 30

620 + 300 = (600 + 20) + 300 = (600 + 300) + 20 = 900 + 20 = 920

620 + 30 = (600 + 20) + 30 = 600 + (20 + 30) = 600 + 50 = 650

240 + 20 = (200 + 40) + 20 = 200 + (40 + 20) = 200 + 60 = 260

240 + 200 = (200 + 40) + 200 = (200 + 200) + 40 = 400 + 40 = 440

420 + 40 = (400 + 20) + 40 = 400 + (20 + 40) = 400 + 60 = 460

420 + 400 = (400 + 20) + 400 = (400 + 400) + 20 = 800 + 20 = 820

630 + 30 = (600 + 30) + 30 = 600 + (30 + 30) = 600 + 60 = 660

630 + 300 = (600 + 30) + 300 = (600 + 300) + 30 = 900 + 30 = 930

620 + 20 = (600 + 20) + 20 = 600 + (20 + 20) = 600 + 40 = 640

620 + 200 = (600 + 20) + 200 = (600 + 200) + 20 = 800 + 20 = 820

 

Завдання 31  Обернені задачі

1) У братів було 170 грн. На букет квітів для бабусі вони витратили 90 грн. Скільки гривень залишилось у братів?

Було — 170 грн

Витратили — 90 грн

Залишилося — ?

Розв’язання

170 – 90 = 80 (грн)

Відповідь: залишилось 80 грн

 

2) У братів було 170 грн. Після того як вони купили букет квітів для бабусі, у них залишилося 80 грн. Скільки гривень коштує букет квітів?

Було — 170 грн

Витратили — ?

Залишилося — 80 грн

Розв’язання

170 – 80 = 90 (грн)

Відповідь: букет квітів коштує 90 грн

 

3) Брати купили букет квітів для бабусі за 90 грн, і в них залишилося 80 грн. Скільки гривень було у братів спочатку?

Було — ?

Витратили — 90 грн

Залишилося — 80 грн

Розв’язання

80 + 90 = 170 (грн)

Відповідь: у братів було 170 грн

 

Завдання 32

У книжковій шафі стоїть 35 книжок. Із них — 17 енциклопедій, а решта — художні твори. Скіль­ки книжок з художніми творами стоїть на полиці?

Розв’язання

35 – 17 = 18 (кн.)

Відповідь: з художніми творами 18 книжок

Обернені задачі

1) У книжковій шафі стоїть 35 книжок. Із них — 18 художніх творів, а решта -  енциклопедії. Скіль­ки енциклопедій стоїть на полиці?

2) У книжковій шафі стоїть 17 енциклопедій і 18 художніх творів. Скіль­ки всього книжок  стоїть на полиці?

 

Завдання 33  Записали в метрах і сантиметрах

132 см = 1 м 32 см          230 см = 2 м 30 см

525 см = 5 м 25 см          405 см = 4 м 5 см

 

Завдання 34   Хлопці дізналися, що зріст Іллі становить 124 см, а зріст Микити — 1 м 42 см. Хто із хлопців вищий?

1 м 42 см = 142 см     142 см > 124 см    

Відповідь: Микита вищий

 

Завдання 35 

400 + 100 = 500           700 + 200 = 900   

450 + 110 = 560           720 + 260 = 980

(150 – 90) : 10 = 6        100 – 90 : 10 = 91

 

Завдання 36

Ціна пенала — 90 грн, а ціна щоденника — 50 грн. Скільки всього гривень коштують пенал і щоденник?

Розв’язання

90 + 50 = 140 (грн)

Відповідь: пенал і щоденник коштують 140 грн 

Склали обернену задачу. Пенал і щоденник коштують 140 грн. Ціна пенала 90 грн. Скільки коштує щоденник?

Інші завдання дивись тут...