Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П"

Завдання 1  Натуральні числа

987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

 

Завдання 2 Розрядна лічба

Полічили сотнями від п’ятисот до тисячі: 500, 600, 700, 800, 900, 1000

 

Завдання 3  Сума розрядних доданків

273 = 200 + 70 + 3        777 = 700 + 70 + 7        804 = 800 + 4        420 = 400 + 20        101 = 100 + 1

Завдання 4  Додавання порозрядне

700 + 3 = 703

900 + 6 = 906

200 + 50  + 9 = 259

800 + 10 + 3 = 813

500 + 70 = 570

200 + 20 = 220

600 + 6 = 606

600 + 60 = 660

Завдання 5 Додавання способом укрупнення розрядів

400 + 500 = 900     900 – 500 = 400

4 с. + 5 с. = 9 с.     9 с. – 5 с. = 4 с.

 

Завдання 6

100 + 300 = 400     700 – 200 = 500

1 с. + 3 с. = 4 с.      7 с. – 2 с. = 5 с.

800 + 200 = 1000    700 – 600 = 100

8 с. + 2 с. = 10 с.    7 с. – 6 с. = 1 с.

400 + 600 – 500 = 600 – 500 + 400 = 100 + 400 = 500

4 с. + 6 с. – 5 с. = 6 с. – 5 с. + 4 с. = 1 с. + 4  с. = 5 с.

300 – 100 + 800 = 200 + 800 = 1000

3 с. – 1 с. + 8 с. = 2 с. + 8 с. = 10 с.

Завдання 7  Порядок дій

90 – 67 = 90 – 70 + 3 = 20 + 3 = 23

73 – 48 = 73 – 50 + 2 = 23 + 2 = 25

4 • (25 : 5) = 4 • 5 = 20

4 + 25 : 5 = 4 + 5 = 9

(35 + 28) : 7 = 63 : 7 = 9

35 + 28 : 7 = 35 + 4 = 39

4 • 5 • 2 = 5 • 2 • 4 = 10 • 4 = 40

54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

Завдання 8 

Сметана — 400 г, йогурт — 300 г, сир — 200 г, печиво — 200 г, батон — 500 г, чай — 100 г

• Катруся купила батон, сир і печиво: 500 + 200 + 200 = 900 (г)

• Антон купив чай, сир і йогурт: 100 + 200 + 300 = 600 (г)

• Матвій купив батон і сметану: 500 + 400 = 900 (г)

2) Добери такі товари, щоб їхня маса становила: 1 кг, 600 г, 800 г

400 + 500 + 100 = 400 + 300 + 200 + 100 = 500 + 200 + 200 + 100 = 500 + 200 + 300 = 1000 (г)

400 + 200 = 300 + 200 + 100 = 500 + 100 = 600 (г)

400 + 300 + 100 = 500 + 300 = 500 + 200 + 100 = 800 (г)

Завдання 9

25 см – довжина підошви, 150 мм – довжина лінійки, 4 мм – довжина мурахи, 2 м – висота дверей, 7 дм – довжина людського кроку.

 

Завдання 10  

600 + 400 = 1000

500 + 500 = 1000

1000 – 800 = 200

500 – 400 – 30 = 100 – 30 = 70

50 + 50 + 300 = 100 + 300 =  400

600 – 200 + 400 = 400 + 400 = 800

72 : (6 + 2) : 3 = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

3 • (4 + 6) : 6 = 3 • 10 : 6 = 30 : 6 = 5

3 • 4 + 6 : 6 = 12 + 1 = 13

Завдання 11  Складена задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

Маса морквини, цибулини, буряка разом 600 г. Маса цибулини становить 100 г, а маса морквини — така сама. Знайди масу буряка.

Цибулина

Морквина

Буряк

Всього

100 г

стільки ж

?

600 г

 

1 спосіб

Короткий запис

Цибулина і морквина — ?, 100 г і стільки ж

Буряк — ?

Всього — 600 г

Вираз  600 – (100 + 100)

Розв’язання

1) 100 + 100 = 200 (г) – маса цибулини і морквини разом.

2) 600 – 200 = 400 (г) – маса буряка.

2 спосіб

Спочатку знайдемо масу морквини і буряка  разом, а потім масу буряка, тоді

Короткий запис

Буряк — ?

Морквина — 100 г

Всього (Морквина і буряк) — ?

Цибулина — 100 г

Всього — 600 г

Вираз   (600 – 100) – 100

Розв’язання

1) 600 – 100 = 500 (г) – маса морквини і буряка  разом.

2) 500 – 100 = 400 (г) – маса буряка.

Відповідь: маса буряка 400 грамів.

 

Завдання 12  Збільшили на 300 кожне число (додали число 300):

100 + 300 = 400    500 + 300 = 800    300 + 300 = 600     1 + 300 = 301        40 + 300 = 340     700 + 300 = 1000

Завдання 13

Число з 3 десятків:

Число з 8 десятків:

Число з 10 десятків:

Число з 11 десятків:

Число з 15 десятків:

3 д. = 30

8 д. = 80

10 д. = 100

11 д. = 110

15 д. = 150

Завдання 14, 15  Всього десятків у числі

200 = 20 д.    600 = 60 д.   700 = 70 д.    1000 = 100 д.

230 = 23 д.    160 = 16 д.   450 = 45 д.    540 = 54 д.    780 = 78 д.    

 

Завдання 16

Додавання способом укрупнення доданків

60 + 80 = 140

6 д. + 8 д. = 14 д.

Віднімання способом укрупнення доданків

170 – 80 = 90

17 д. – 8 д. = 9 д.

Завдання 17

6 + 7 = 13

60 + 70 = 6 д. + 7 д. = 13 д. =  130

8 + 4 = 12

80 + 40 = 8 д. + 4 д. = 12 д. = 120

12 – 9 = 3

120 – 90 = 12 д. – 9 д. = 3 д. = 30

16 – 8 = 8

160 – 80 = 16 д. – 8 д. = 8 д. = 80

Завдання 18

67 – 38 = 67 – 40 + 2 = 29

45 + 39 = 45 + 40 – 1 = 84

140 – 60 – 15 = 80 – 15 = 80 – 20 + 5 = 65

(120 – 60) : 10 = 60 : 10 = 6

60 + 60 – 30 = 60 + (60 – 30) = 60 + 30 = 90

35 + 35 + 50 = 70 + 50 = 120

Завдання 19

Якщо с = 8, тоді 120 – с • 5 = 120 – 8 • 5 = 120 – 40 = 80

Якщо с = 10, тоді 120 – с • 5 = 120 – 10 • 5 = 120 – 50 = 70

Якщо с = 4, тоді 120 – с • 5 = 120 – 4 • 5 = 120 – 20 = 100

Якщо с = 2, тоді 120 – с • 5 = 120 – 2 • 5 = 120 – 10 = 110

 

Завдання 20 Обернені задачі

1) Проста задача на знаходження суми

Маса цукерок становить 400 г, а маса печива — 200 г. Яка маса цукерок і печива разом?

Цукерки

Печиво

Всього

400 г

200 г

?

Короткий запис

Цукерки — 400 г

Печиво — 200 г

Всього — ?

Схема

Розв’язання

400 + 200 = 600 (г) – маса цукерок і печива разом.

Відповідь: маса цукерок і печива разом 600 грамів.

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Маса цукерок і печива становить 600 г. Маса цукерок — 400 г. Яка маса печива?

Цукерки

Печиво

Всього

400 г

?

600 г

Короткий запис

Цукерки — 400 г

Печиво — ?

Всього — 600 г

Схема

Розв’язання

600 – 400 = 200 (г) – маса печива.

Відповідь: маса печива 200 грамів.

 

3) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Маса цукерок і печива становить 600 г. Маса печива — 200 г. Яка маса цукерок?

Цукерки

Печиво

Всього

?

200 г

600 г

Короткий запис

Цукерки — ?

Печиво — 200 г

Всього — 600 г

Схема

Розв’язання

600 – 200 = 400 (г) – маса цукерок.

Відповідь: маса цукерок 400 грамів.

 

Завдання 21 Обернені задачі

1) Проста задача на знаходження суми чисел

Перше число дорівнює 70, а друге — 90. Яка сума цих чисел?

Короткий запис

І число — 70

ІІ число — 90

Всього (сума) — ?

Розв’язання

70 + 90 = 160

Відповідь: сума цих чисел дорівнює 160.

2) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Сума двох чисел дорівнює 160. Перше число дорівнює 70. Чому дорівнює друге число?

Короткий запис

І число — 70

ІІ число — ?

Всього (сума) — 160

Розв’язання

160 – 70 = 90

Відповідь: друге число дорівнює 90.

2) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Сума двох чисел дорівнює 160. Друге число дорівнює 90. Чому дорівнює перше число?

Короткий запис

І число — ?

ІІ число — 90

Всього (сума) — 160

Розв’язання

160 – 90 = 70

Відповідь: перше число дорівнює 70.

Завдання 22

Довжина річки — 200 км           Ширина стадіону — 100 м

Висота будинку — 70 м             Довжина траси велогонки — 50 км

 

Завдання 23

60 + 90 = 60 + 40 + 50 = 150

150 – 70 = 150 – 100 + 30 = 80

90 + 40 = 90 + 10 + 30 = 130

160 – 80 + 100 = 80 + 100 = 180

90 + 40 – 100 = 90 + 10 – 100 + 30 = 30

110 – (37 + 23) = 110 – 60 = 110 – 100 + 40 = 50

(120 – 80) : 8 = 40 : 8 = 5

70 – 20 : 10 = 70 – 2 = 68

(70 – 20) : 10 = 50 : 10 = 5

Завдання 24  Склали задачу про купівлю олівців і фломастерів із числами 80 грн і 40 грн

1) Проста задача на знаходження суми

Купили фломастери за 80 грн і пачку олівців за 40 грн. Яка вартість покупки?

Розв’язання

80 + 40 = 120 (грн)

Відповідь: вартість покупки 120 гривень.

2) Прості задачі на різницеве порівняння

Купили фломастери за 80 грн і пачку олівців за 40 грн. Що дорожче і на скільки гривень?

Розв’язання

80 > 40

80 – 40 = 40 (грн)

Відповідь: на 40 гривень дорожчі фломастери.

Купили фломастери за 80 грн і пачку олівців за 40 грн. Що дешевше і на скільки гривень?

Розв’язання

40 < 80

80 – 40 = 40 (грн)

Відповідь: на 40 гривень дешевші олівці.

3) Прості задачі на кратне порівняння

Купили фломастери за 80 грн і пачку олівців за 40 грн. Що дорожче та в скільки разів?

Розв’язання

80 : 40 = 2 (рази)

Відповідь: у 2 рази дорожчі фломастери.

Купили фломастери за 80 грн і пачку олівців за 40 грн. Що дешевше та в скільки разів?

Розв’язання

80 : 40 = 2 (рази)

Відповідь: у 2 рази дешевші олівці.

Завдання 25

1) 50 + 70 = 120    70 + 70 = 140   80 + 70 = 150    60 + 70 = 130

2) 130 – 90 = 40    130 – 40 = 90    130 – 60 = 70     130 – 100 = 30

 

Завдання 26  Переставний і сполучний закони додавання

500 + 5 + 200 + 40 + 2 = (500 + 200) + 40 + (5 + 2) = 700 + 40 + 7 = 747

40 + 20 + 300 + 4 + 100 = (300 + 100) + (40 + 20) + 4 = 400 + 60 + 4 = 464

 

Завдання 27 Порозрядне додавання

430 + 260 = (400 + 30) + (200 + 60)  = (400 + 200) + (30 + 60) = 600 + 90 = 690

 

Завдання 28

240 + 320 = 560

260 + 210 = 470

420 + 240 = 660

330 + 440 = 770

630 + 350 = 980

220 + 740 = 960

Завдання 29 Порозрядне додавання

620 + 300 = (600 + 20) + 300 = (600 + 300) + 20 = 900 + 20 = 920

620 + 30 = (600 + 20) + 30 = 600 + (20 + 30) = 600 + 50 = 650 

 

Завдання 30

240 + 20 = 260

240 + 200 = 640

420 + 40 = 460

420 + 400 = 820

630 + 30 = 660

630 + 300 = 930

620 + 20 = 640

620 + 200 = 820

240 + 20 = (200 + 40) + 20 = 200 + (40 + 20) = 200 + 60 = 260

240 + 200 = (200 + 40) + 200 = (200 + 200) + 40 = 400 + 40 = 440

420 + 40 = (400 + 20) + 40 = 400 + (20 + 40) = 400 + 60 = 460

420 + 400 = (400 + 20) + 400 = (400 + 400) + 20 = 800 + 20 = 820

630 + 30 = (600 + 30) + 30 = 600 + (30 + 30) = 600 + 60 = 660

630 + 300 = (600 + 30) + 300 = (600 + 300) + 30 = 900 + 30 = 930

620 + 20 = (600 + 20) + 20 = 600 + (20 + 20) = 600 + 40 = 640

620 + 200 = (600 + 20) + 200 = (600 + 200) + 20 = 800 + 20 = 820

Завдання 31  Обернені задачі

1) Проста задача на віднімання

У братів було 170 грн. На букет квітів для бабусі вони витратили 90 грн. Скільки гривень залишилось у братів?

Було

Витратили

Залишилось

170 грн

90 грн

?

Короткий запис

Було — 170 грн

Витратили — 90 грн

Залишилося — ?

Розв’язання

170 – 90 = 80 (грн) – гривень залишилось у братів.

Відповідь: залишилось 80 гривень.

 

2) Проста задача на знаходження від’ємника

У братів було 170 грн. Після того як вони купили букет квітів для бабусі, у них залишилося 80 грн. Скільки гривень коштує букет квітів?

Було

Витратили

Залишилось

170 грн

?

80 грн

Короткий запис

Було — 170 грн

Витратили — ?

Залишилося — 80 грн

Розв’язання

170 – 80 = 90 (грн) – гривень коштує букет квітів.

Відповідь: букет квітів коштує 90 гривень.

 

3) Проста задача на знаходження зменшуваного

Брати купили букет квітів для бабусі за 90 грн, і в них залишилося 80 грн. Скільки гривень було у братів спочатку?

Було

Витратили

Залишилось

?

90 грн

80 грн

Короткий запис

Було — ?

Витратили — 90 грн

Залишилося — 80 грн

Розв’язання

80 + 90 = 170 (грн) – гривень було у братів спочатку.

Відповідь: спочатку в братів було 170 гривень.

 

Завдання 32 Проста задача на знаходження невідомого доданку

У книжковій шафі стоїть 35 книжок. Із них — 17 енциклопедій, а решта — художні твори. Скіль­ки книжок з художніми творами стоїть на полиці?

Енциклопедії

Художні твори

Всього

17 книжок

?

35 книжок

Короткий запис

Енциклопедії — 17 книжок

Художні твори — ?

Всього — 35 книжок

Схема

Розв’язання

35 – 17 = 18 (тв.) – книжок з художніми творами стоїть на полиці.

Відповідь: на полиці стоїть 18 книжок з художніми творами.

Обернені задачі

Проста задача на знаходження суми

У книжковій шафі стоїть 17 енциклопедій і 18 художніх творів. Скіль­ки всього книжок  стоїть на полиці?

Короткий запис

Енциклопедії — 17 книжок

Художні твори — 18 книжок

Всього — ?

Розв’язання

17 + 18 = 35 (кн.)

Відповідь: на полиці стоїть 35 книжок.

Проста задача на знаходження невідомого доданку

У книжковій шафі стоїть 35 книжок. Декілька енциклопедій і 18 художніх творів. Скіль­ки енциклопедій стоїть на полиці?

Короткий запис

Енциклопедії — ?

Художні твори — 18 книжок

Всього — 35 книжок

Розв’язання

35 – 18 = 17 (ен.)

Відповідь: на полиці стоїть 17 енциклопедій.

Завдання 33  Записали в метрах і сантиметрах

132 см = 100 см + 32 см = 1 м 32 см      525 см = 500 см + 25 см = 5 м 25 см

230 см = 200 см + 30 см = 2 м 30 см      405 см = 400 см + 5 см = 4 м 5 см

 

Завдання 34   Хлопці дізналися, що зріст Іллі становить 124 см, а зріст Микити — 1 м 42 см. Хто із хлопців вищий?

1 м 42 см = 142 см     142 см > 124 см    

Відповідь: Микита вищий, ніж Ілля.

 

Завдання 35 

400 + 100 = 500

450 + 110 = 560

700 + 200 = 900

720 + 260 = 980

(150 – 90) : 10 = 60 : 10 = 6

100 – 90 : 10 = 100 – 9 = 91

Завдання 36 Проста задача на знаходження суми

Ціна пенала — 90 грн, а ціна щоденника — 50 грн. Скільки всього гривень коштують пенал і щоденник?

Короткий запис

Пенал — 90 грн

Щоденник — 50 грн

Всього — ?

Розв’язання

90 + 50 = 140 (грн) – всього гривень коштують пенал і щоденник.

Відповідь: пенал і щоденник коштують 140 гривень.

 

Обернені задачі – прості задачі на знаходження невідомо доданку

Пенал і щоденник коштують 140 грн. Ціна пенала 90 грн. Скільки коштує щоденник?

Короткий запис

Пенал — 90 грн

Щоденник — ?

Всього — 140 грн

Розв’язання

140 – 90 = 50 (грн) – коштує щоденник.

Пенал і щоденник коштують 140 грн. Ціна щоденника 50 грн. Скільки коштує пенал?

Короткий запис

Пенал — 90 грн

Щоденник — ?

Всього — 140 грн

Розв’язання

140 – 50 = 90 (грн) – коштує пенал.

Інші завдання дивись тут...