Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П"

Завдання 223 «Круговий» приклад

45 : 9 = 5      5 + 195 = 200      200 + 50 = 250    250 + 350 = 500 + 100 = 600

600 – 500 = 100      100 – 20 = 80      80 : 8 = 10          10 + 35 = 45

 

Завдання 224 Письмове додавання перевірили за допомогою віднімання

+356

  293

  649

_649

  293

  356

_649

  356

  293

+482

  247

  729

_729

  482

  247

_729

 247

 482

+453

  156

  609

_609

  453

  156

_609

  156

  453

+146

  434

  580

_580

  146

  434

_580

  434

  146

Завдання 225 Порівняння чисел

356 – 347 < 10

(9 < 10)

500 > 867 – 397

(500 > 470)

567 + 380 < 1000

(947 < 1000)

Завдання 226  Добери три значення, що є розв’язками нерівностей

Міркуємо так.

785 – у > 500

785 – у > 785 – 285

Де більша різниця, там менший від’ємник, тому  у < 285         (0, 1, ..., 280, 281, 282, 283, 284)

Відповідь: 282, 283, 284

 

Завдання 227 Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми (до числа додати різницю)

Ролики коштують 668 грн, а захисний шолом — на 383 грн дешевший (менше гривень). Яка вартість роликів і шолома?

Ролики

Шолом

Всього

668 грн

на 383 грн менше

?

Короткий запис

Ролики  — 668 грн

Шолом — ?, на 383 грн менше

Всього — ?

Вираз   668 + (668 – 383)

Короткий запис №1

Ролики  — 668 грн

Шолом — ?, на 383 грн менше

Короткий запис №2

Ролики  — 668 грн

Шолом — 285 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість шолома?

2) Яка вартість роликів і шолома?

Розв’язання

1) 668 – 383 = 268 + (400 – 383) = 268 + 17 = 285 (грн) – вартість шолома.

2) 668 + 285 = 800 + 140 + 13 = 953  (грн) – вартість роликів і шолома.

Відповідь: вартість роликів і шолома 953 гривень.

 

Завдання 228 Складена задача на збільшення на деяке число

У парку росте 155 беріз, кленів — на 108 дерев менше, ніж беріз, а дубів на 35 дерев більше, ніж кленів. Скільки дубів росте в парку?

Короткий запис

Берези — 155 дерев

Клени — ?, на 108 дерев менше, ніж беріз

Дуби — ?, на 35 дерев більше, ніж кленів

Вираз     (155 – 108) + 35

Короткий запис №1

Берези — 155 дерев

Клени — ?, на 108 дерев менше

Короткий запис №2

Клени — 47 дерев

Дуби — ?, на 35 дерев більше

План розв’язування

1) Скільки кленів росте в парку?

2) Скільки дубів росте в парку?

Розв’язання

1) 155 – 108 = 155 – 105 – 3 = 47 (кл.) – кленів росте в парку.

2) 47 + 35 = 47 + 3 + 32 = 82 (д.) – дубів росте в парку.

Відповідь: у парку росте 82 дуби.

 

Завдання 229 У зимовий період зоопарк відкритий для відвідувачів з 9 год до 16 год, у літній період — з 9 год до 20 год. На скільки годин довше зоопарк відкритий для відвідувачів у літній пері­од, ніж у зимовий?

Міркуємо так: оскільки зоопарк відкривається завжди о 9 год, тому

20 год – 16 год = 4 год.

Відповідь: на 4 години довше зоопарк відкритий для відвідувачів у літній пері­од, ніж у зимовий.

 

Завдання 230 Проста задача на різницеве порівняння

На складі кондитерської фабрики зберігається 160 ц шоколадних цукерок і 325 ц карамельок. На скільки центнерів карамельок більше, ніж шоколадних цукерок?

Короткий запис

Шоколадні — 160 ц

Карамельки — 325 ц, на ? ц більше

Розв’язання

325 – 160 = 325 – 200 + 40 = 165 (ц) – на стільки центнерів карамельок більше, ніж шоколадних цукерок.

Відповідь: на 165 центнерів карамельок більше, ніж шоколадних цукерок.

 

Завдання 231

_678

  385

  293

_378

   95

  283

+513

  209

  722

_793

  265

  528

_408

  134

  374

_513

  209

  304

Завдання 232 Числа зменшили на 5 (відняли число 5):

10 – 5 = 5         70 – 5 = 65       100 – 5 = 95        150 – 5 = 145   

200 – 5 = 195    670 – 5 = 665     900 – 5 = 895

 

Завдання 233 Письмове віднімання

_623

 347

 276

_705

 137

 568

_347

 288

   59

_1000

   867

   133

Завдання 233, 234

Письмове

віднімання

_769

  287

  442

_532

  387

  155

_241

 197

   44

_703

  428

  275

_734

  479

  255

_1000

   109

   891

Перевірка

додаванням

+442

  287

  769

+155

  387

  532

+ 44

  197

  241

+275

  428

  703

+255

  479

  734

+891

  109

1000

Перевірка

відніманням

_769

  442

  287

_532

 155

 387

_241

   44

 197

_703

  275

  428

_734

  255

  479

_1000

    891

    109

Завдання 235

148 + 149 + 150 = (150 – 2) + (150 – 1) + 150 = 450 – 3 = 447

 

Завдання 236 Складена задача на віднімання

Мама купила сумку за 455 грн і гаманець за 208 грн. У касу вона подала дві купюри по 500 грн. Яку решту отримала мама?

Було

Покупка

Залишилось

500 грн і 500 грн

455 грн і 208 грн

?

Короткий запис

Було — ?, 500 грн і 500 грн

Покупка — ?, 455 грн і 208 грн

Залишилось — ?

Вираз    (500 + 500) – (455 + 208)

Короткий запис №1

Сумка — 455 грн

Гаманець — 208 грн

Всього — ?

Короткий запис №2

І купюра — 500 грн

ІІ купюра — 500 грн

Всього — ?

Короткий запис №3

Було — 1000 грн

Покупка — 663 грн

Залишилось — ?

План розв’язав

1) Яка вартість покупки?

2) Скільки всього гривень мама подала в касу?

3) Яку решту отримала мама?

Розв’язання

1) 455 + 208 = 600 + 50 + 13 = 663 (грн) – вартість покупки.

2) 500 + 500 = 1000 (грн) – всього гривень мама подала в касу.

3) 1000 – 663 = 1000 – 700 + 37 = 337 (грн) – решту отримала мама.

Відповідь: мама отримала 337 гривень решти.

 

Завдання 237

• Суму чисел 347 і 284 зменшити на 590:

(347 + 284) – 590 = 347 + 243 + 41 – 590 = 41

• Різницю чисел 400 і 175 зменшити на добуток чисел 8 і 9:

(400 – 175) – 8 • 9 = (400 – 200 + 25) – 72 = 225 – 72 = 225 – 70 – 2 = 155 – 2 = 153

• Суму чисел 300 і 275 зменшити на їх різницю:

(300 + 275) – (300 – 275) = 575 – 25 = 550

 

Завдання 238

685 – 476 – 208 = 1

1) 685 – 475 – 1 = 210 – 1 = 209

2) 209 – 208 = 1

685 – 476 – 129 = 80

1) 685 – 476 = 209

2) 209 – 129 = 80

685 – 208 – 129 = 348

1) 685 – 208 = 685 – 205 – 3 = 480 – 3 = 477

2) 477 – 129 = 477 – 130 + 1 = 347 + 1 = 348

208 – 129 = 208 – 200 + 71 = 8 + 71 = 79           

476 – 129 = 476 – 200 + 71 = 276 + 71 = 200 + 140 + 7 = 347

685 – 208 = 685 – 205 – 3 = 480 – 3 = 477

685 – 476 = 685 – 475 – 1 = 210 – 1 = 209

685 – 129 = 685 – 125 – 4 = 560 – 4 = 556

 

Завдання 239 Порядок дій

856 – 542 – 285 = 29

1) 856 – 542 = 314

2) 314 – 285 = 314 – 214 – 71 = 100 – 71 = 29

200 – 8 • 7 = 144

1) 8 • 7 = 56

2) 200 – 56 = 200 – 100 + 44 = 144

856 – (542 – 285) = 599

1) 542 – 285 = 542 – 242 – 43 = 300 – 43 = 257

2) 856 – 257 = 856 – 256 – 1 = 600 – 1 = 599

5 • 9 + 678 = 723

1) 5 • 9 = 45

2) 45 + 678 = 678 + 22 + 23 = 723

700 – 6 • 8 = 652

1) 6 • 8 = 48

2) 700 – 48 = 700 – 100 + 52 = 652

4 • 7 + 972 = 1000

1) 4 • 7 = 28

2) 28 + 972 = 900 + 90 + 10 = 1000

Завдання 240 Проста задача на віднімання

Тато купив запчастини до автомобіля на суму 768 грн. У касу він подав купюру 1000 грн. Яку решту отримав тато?

Було

Покупка

Залишилось

1000 грн

768 грн

?

Короткий запис

Було (подав) — 1000 грн

Покупка — 768 грн

Залишилось — ?

Розв’язання

1000 – 768 = 1000 – 800 + 32 = 232 (грн) – решту отримав тато.

Відповідь: тато отримав 232 гривень решти. 

 

Завдання 241 Установили закономірність і продовжили кожний ряд  чисел ще п'ятьма числами:

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 (наступне число на 50 більше від попереднього)

420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560 (наступне число на 20 більше від попереднього)

190, 220, 250, 280, 310, 340, 370, 400 (наступне число на 30 більше від попереднього)

 

Завдання 242

567 – 356 + 211 = 422

1) 567 – 356 = 211

2) 211 + 211 = 422

673 – 285 + 612 = 1000

1) 673 – 285 = 673 – 273 – 12 = 400 – 12 = 388

2) 388 + 612 = 900 + 90 + 10 = 1000

835 – 285 + 450 = 1000

1) 835 – 285 = 835 – 235 – 50 = 600 – 50 = 550

2) 550 + 450 = 900 + 100 = 100

432 – 145 – 87 = 200

1) 432 – 145 = 432 – 200 + 55 = 287

2) 287 – 87 = 200

 

Завдання 243 Рівняння

1) Якщо від невідомого числа

відняти число 356, то буде 528:

х – 356 = 528

х = 528 + 356

х = 884

2) Якщо невідоме число збільшити

на число 725, то буде 912:

х + 725 = 912

х = 912 – 725

х = 187

3) Якщо число 278 додати до

невідомого числа, то буде 545:

х + 278 = 545

х = 545 – 278

х = 267

Завдання 244 Знайшли значення виразів

Якщо с = 587, тоді 635 – с + 513 = 635 – 587 + 513 = 561

Якщо с = 440, тоді 635 – с + 513 = 635 – 440 + 513 = 708

Якщо с = 209, тоді 635 – с + 513 = 635 – 209 + 513 = 939

 

Завдання 245 Таблиця відстаней між містами України:

 

Вінниця

Запоріжжя

Київ

Харків

Вінниця

 

637 км

266 км

720 км

Запоріжжя

637 км

 

568 км

303 км

Київ

266 км

568 км

 

487 км

Харків

720 км

303 км

487 км

 

1) 720 км > 487 км   відстань між Харковом і Вінницею більша, ніж між Києвом і Харковом.

720 – 487 = 720 – 500 + 13 = 233 (км) – на стільки кілометрів більша відстань між Харковом і Вінницею, ніж між Києвом і Харковом.

2) 303 км > 266 км     відстань між Харковом і Запоріжжям більша, ніж між Києвом і Вінницею.

303 – 266 = 37 (км) – на стільки кілометрів більша відстань між Харковом і Запоріжжям, ніж між Києвом і Вінницею.

 

Завдання 246 Доба

Київ — 4 год, Пекін — 10 год, Париж — 3 год

1) 10 – 3 = 7 (год) – на стільки годин більше в Пекіні, ніж у Парижі.

2) 10 – 4 = 6 (год) – на стільки годин менше в Києві, ніж у Пекіні.

3) Якщо в Пекіні буде 12 год, тоді в Парижі: 3 + (12 – 10) = 5 (год)

4) Котра година буде в Пекіні, якщо в Парижі буде 4 год?

5) На скільки годин більше в Києві, ніж у Парижі?

 

Завдання 247 Задача на знаходження чисел за трьома сумами

Маса зебри, поні й антилопи 705 кг. Маса зебри і поні разом 448 кг, а маса поні й антилопи разом 375 кг. Знайди окремо масу зебри, поні й антилопи.

Короткий запис

Зебра і поні — 448 кг

Поні й антилопа — 375 кг

Всього — 705 кг

Розв’язання

1) 705 – 375 = 705 – 400 + 25 = 330 (кг) – маса зебри.

2) 448 – 330 = 118 (кг) – маса поні.

3) 375 – 118 = 375 – 115 – 3 = 257 (кг) – маса антилопи.

Відповідь: маса зебри 330 кг, поні – 118 кг, антилопи – 257 кг.

 

Завдання 248 За чеком на покупку визнач, скільки коштує миша.

Короткий запис

Миша — ?

Флешпам’ять — 187 грн

Диски — 158 грн

Сума — 676 грн

Розв’язання

1) 187 + 158 = 200 + 130 + 15 = 345 (грн) –

коштує флешпам’ять і диски.

2) 676 – 345 = 331 (грн) – коштує миша.

Відповідь: миша коштує 331 гривню.

Завдання 249

532 – 473 + 738 = 797

1) 532 – 473 = 532 – 500 + 27 = 59

2) 59 + 738 = 700 + 80 + 17 = 797

379 + 585 – 780 = 184

1) 379 + 585 = 800 + 150 + 14 = 964

2) 964 – 780 = 964 – 800 + 20 = 184

Завдання 250 Задача на знаходження чисел за трьома сумами

Маса крохмалю, цукру і пшона 830 г. Маса цукру і крохмалю разом 430 г, а крохмалю і пшона разом 580 г. Знайди окремо масу крохмалю, цукру та пшона.

Короткий запис

Цукор і крохмаль — 430 г

Крохмаль і пшоно — 580 г

Всього — 830 г

Розв’язання

1) 830 – 580 = 830 – 530 – 50 = 250 (г) – маса цукру.  

2) 430 – 250 = 430 – 300 + 50 = 180 (г) – маса крохмалю.

3) 580 – 180 = 400 (г) – маса пшона.

Відповідь: маса крохмалю 180 грамів, цукру – 250 грамів, пшона – 400 грамів.

Інші завдання дивись тут...

  • Вика
    В задании 226 неправильный ответ:
    785-500=285 подойдет любое число [u]меньше[/u] 285, а не больше -------- Спасибо. Де більша різниця, там менший від'ємник (где больше разность, там меньше вычитаемое).
    22 лютого 2022 17:03