Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Листопад Н."

Сторінка 24

Завдання 1

27 : 9 = 3   40 : 8 = 5    49 : 7 = 7     54 : 6 = 9    1 • 10 = 10

Завдання 2

5 човнів ще має повернутися з моря.

Завдання 3

16 рибин плаває біля хлопчика.

Завдання 4  Розфарбуй вітрину рибного магазину.

30

24

12

10

60 – 10 • 3 = 60 – 30 = 30

5 • 6 = 30

3 • 10 = 30

39 – 27 : 3 = 39 – 9 = 30

 

 40 – 8 • 2 = 40 – 16 = 24

3 • 8 = 24      4 • 6 = 24

20 + 20 : 5 = 20 + 4 = 24

6 • 4 = 24      8 • 3 = 24 

25 – 3 : 3 = 25 – 1 = 24

3 • 4 = 12

4 • 3 = 12

6 • 2 = 12

42 : 6 + 3 = 7 + 3 = 10

1 • 10 = 10   2 • 5 = 10

17 – 56 : 8 = 7 – 7 = 10

10 : 1 = 10

Завдання 5  Меню: п’ятниця – окунь і тріска, субота – акула і тріска, неділя – окунь.

У суботу (день тижня) можна скуштувати м'ясо акули.

Окунь і тріску можна скуштувати у п'ятницю.

 

Сторінка 25

Завдання 6  Складена задача на знаходження суми добутків

Господиня хоче купити 5 рибин по 8 грн і 3 рибини по 10 грн. Скільки гривень вона має сплатити (вартість покупки)?

Ціна

Кількість

Вартість

8 грн

5

?

?

10 грн

3

?

Короткий запис

За І ціною — ? грн, 5 рибин по 8 грн

За ІІ ціною — ? грн, 3 рибини по 10 грн

Всього — ?

Вираз  8 • 5 + 10 • 3

Короткий запис №1

За І ціною — ? грн, 5 рибин по 8 грн

Короткий запис №2

За ІІ ціною — ? грн, 3 рибини по 10 грн

Короткий запис №3

За І ціною — 40 грн

З ІІ ціною — 30 грн

 Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень має сплатити за рибини ціною вісім грн?

2) Скільки гривень має сплатити за рибини ціною десять грн?

3) Скільки гривень вона має сплатити?

Розв’язання

1) 8 • 5 = 40 (грн) – гривень має сплатити за рибини ціною вісім грн.

2) 10 • 3 = 30 (грн) – гривень має сплатити за рибини ціною десять грн.

3) 40 + 30 = 70 (грн) – гривень має сплатити.

Відповідь: господиня має сплатити 70 гривень.

Завдання 8

У які дні тижня можна скуштувати тріску? Скільки людей на малюнку?

 

Сторінка 26

Завдання 1 Проста задача на ділення

3а 8 робочих днів токар виготовив на станку b деталей. Скільки деталей виготовляв столяр за 1 день, якщо кожного дня він виготовляв однако­ву кількість деталей?

Деталей за 1 день

Кількість днів

Загальна кількість деталей

?

8

b

В. b : 8

Завдання 2 Задача на знаходження цілого за його частиною.

Мураха проповзла 6 м, що становить 1/3 її шляху до мурашника. Яка довжина цього шляху?

Короткий запис

1 — ? м

1/3 — 6 м

Якщо 6 м – це вже дріб від усього шляху, тому

6 • 3 = 18 (м) – довжина усього шляху.

В. 18 м.

Завдання 3  Рівняння 

Щоб перевірити розв’язок, треба підставити його у рівняння або розв’язати рівняння і звірити.

1 спосіб

Будемо підставляти число замість змінної

70 : 60 ≠ 10   не підходить

70 : 7 = 10    підходить

2 спосіб

Розв’яжемо рівняння

70 • х = 10

х = 70 : 10

х = 7 

Б. 7

Завдання 4  Знайшли значення виразів

1 • 10 = 10

7 • 0 + 1 • 15 = 0 + 15 = 15                

(45 – 9) : 4 = (45 – 10 + 1) : 4 = 36 : 4 = 9

45 – 9 • 4 = 45 – 36 = 45 – 40 + 4 = 9

90 : 10 = 9

89 • 1 – 0 : 10 = 89 – 0 = 89

Завдання 5  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У театрі третьокласники зайняли З ряди в партері, по 9 місць у кожному, і ще 17 місць в амфітеатрі. Скільки всього місць зайняли третьокласники?

У театрі

В амфітеатрі

Всього

3 ряди по 9 місць

17 місць

?

Короткий запис

У театрі — ? м., 3 ряди по 9 місць

В амфітеатрі — 17 місць

Всього — ?

Вираз     9 • 3 + 17

Короткий запис №1

У театрі — ? м., 3 ряди по 9 місць

Короткий запис №2

У театрі — 27 місць

В амфітеатрі — 17 місць

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки місць у театрі зайняли третьокласники?

2) Скільки всього місць зайняли третьокласники?

Розв’язання

1) 9 • 3 = 27 (м.) – місць у театрі зайняли третьокласники.

2) 27 + 17 = 27 + 3 + 14 = 44 (м.) – всього місць зайняли третьокласники.

Відповідь: третьокласники зайняли 44 місця.

Завдання 6  Поставили дужки і знаки дій так, щоб рівності стали правильними

(25 + 0 + 3) : 1 = 28 : 1 = 28                 (1 + 5) • 6 = 36

25 + 0 + (3 : 1) = 25 + 3 = 28               

(25 + 0) + 3 : 1 = 25 + 3 = 28

(25 – 0 + 3) : 1 =28 : 1 = 28

(25 – 0) + 3 : 1 =25 + 3 = 28

25 – 0 + (3 : 1) = 25 + 3 = 28

 

Сторінка 27

Завдання 1 Групування розрядів у класи

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

Читаємо

1

4

8

148

Сто сорок вісім

1

2

3

123

Сто двадцять три

1

9

1

191

Сто дев’яносто один

1

4

4

144

Сто сорок чотири

Завдання 2   «Сусіди» числа – попереднє і наступне числа

99 100 101               159, 159, 160

109, 110, 111            197, 198, 199

Завдання 3  Натуральні числа

Числа від 79 до 106: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.

 

Сторінка 28

Завдання 1

1 с. + 3 д. + 7 од. =

100 + 30 + 7 =

137

5 с. + 7 д. + 3 од. =

500 + 70 + 3 =

573

9 с. + 4 д. + 8 од. =

900 + 40 + 8 =

948

2 с. + 0 д. + 5 од. =

200 + 0 + 5 =

205

Завдання 2

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

Читаємо

1

2

7

127

1с.2д.7од.

Сто двадцять сім

3

1

3

313

3с.1д.3од.

Триста тринадцять

8

8

8

888

8с.8д.8од.

Вісімсот вісімдесят вісім

1

0

5

105

1с.5од.

Сто п’ять

3

2

0

320

3с.2д.

Триста двадцять

9

7

0

970

9с.7д.

Дев’ятсот сімдесят

9

0

0

900

9с.

Дев’ятсот

Сторінка 29

Завдання 1  Складена задача на ділення на вміщення

Тато обкопує за 1 год 6 дерев, а Миколка — 4. За скільки годин вони обкопають 20 дерев, якщо працюватимуть разом?

Короткий запис

20 дерев — це ? годин по (6 дерев і 4 дерева)

Днів — ? год, 20 дерев уміщають по ? (6 дерев і 4 дерева)

Вираз  20 : (6 + 4)

Короткий запис №1

Тато — 6 дерев

Миколка — 4 дерева

Всього — ?

Короткий запис №2

20 дерев — це ? годин по 10 дерев

Днів — ? год, 20 дерев уміщають по 10 дерев

План розв’язування

1) Скільки всього дерев обкопують за годину разом?

2) За скільки годин обкопають двадцять дерев?

Розв’язання

1) 6 + 4 = 10 (д.) – всього дерев обкопують за годину разом.

2) 20 : 10 = 2 (год) – потрібно годин.

Відповідь: разом вони обкопають за 2 години.

Завдання 2  Числа 407, 552, 157, 279, 818, 672 в порядку зростання:

157, 279, 407, 552, 672, 818

Завдання 3  Сума розрядних доданків

579 = 500 + 70 + 9

406 = 400 + 6

781 = 700 + 80 + 1

520 = 500 + 20

Завдання 4 Продовжили ряд чотирма числами:

97, 98 99, 100, 101, 102, 103

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153

187, 188, 189, 190, 191, 192, 193

Завдання 5 Знайшли невідомий доданок без обчислень

100 + х + 7 = 157     100 + 90 + с = 198      b + 7 = 107

х = 50                       с = 8                     b = 100

 

Сторінка 30

Завдання 1

Розрядне

число

Кругле

число

Попереднє

число

Число

Наступне

число

Кругле

число

Розрядне

Числа

200

230

237

238

239

240

300

800

870

874

875

876

880

900

300

340

346

347

348

350

400

300

350

349

350

351

360

400

800

880

885

886

887

890

900

Завдання 2  Складена задача на знаходження суми числа і добутку

Зібрали 5 кошиків малини, а смородини – утричі більше. Скільки всього малини і смородини зібрали?

1) 5 • 3 = 15 (к.) – кошиків смородини зібрали.

2) 5 + 15 = 20 (к.) – всього кошиків малини і смородини зібрали.

Вираз    5 + 5 • 3

Завдання 3

 

Довжина

Ширина

Периметр

А

6 см

3 см

18 см

В

3 см

3 см

12 см

А) Р = (6 + 3) • 2 = 9 2 = 18 (см)

    2 спосіб

    Р = 6 • 2 + 3 • 2 = 12 + 6 = 18 (см)

    3 спосіб

    Р = 6 + 3 + 6 + 3 = 18 (см)

Б) Р = 3 • 4 = 12 (см)

 

Сторінка 31

Завдання 1  Одиниці вимірювання

438 см = 400 см + 38 см = 4 м 38 см     380 см = 300 см + 80 см = 3 м 80 см

205 см = 200 см + 5 см = 2 м 5 см        500 см = 5 м

200 см = 2 м                                        697 см = 600 см + 97 см = 6 м 97 см

Завдання 2

500 < 605      320 > 230       3 м 3 см = 303 см

600 > 300      567 < 568       1 м 50 см > 105 см  (150 см > 105 см)

Завдання 3

Довжина кожної ланки ламаної 10 см, а кількість ланок ламаної – 10.

Отже, довжина ламаної становить

10 10 = 100 см або 1 м

Завдання 4

2 см 8 мм

3 см 8 мм

1 см

4 см 4 мм

1 см

1 см 9 мм

Інші завдання дивись тут...