Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Логачевська С. та ін."

СТОРІНКА 6  Додавання і віднімання чисел на основі нумерації

Завдання 1  Сума розрядних доданків

46 = 40 + 6     35 = 30 + 5     72 = 70 + 2    86 = 80 + 6

 

Завдання 2  Натуральні числа

Збільшити число на 1 — означає знайти наступне число:

30 + 1 = 31    40 + 1 = 41   50 + 1 = 51   60 + 1 = 61    70 + 1 = 71

Зменшити число на 1 — означає знайти попереднє число:

80 – 1 = 79   90 – 1 = 89    20 – 1 = 19     30 – 1 = 29    40 – 1 = 39

 

Завдання 3  Взаємозв'язок додавання і віднімання:

«родина» чисел 4, 30, 34: 4 + 30 = 34   30 + 4 = 34   34 – 4 = 30   34 – 30 = 4

«родина» чисел 2, 60, 62: 2 + 60 = 62   60 + 2 = 62   62 – 2 = 60   62 – 60 = 2

«родина» чисел 3, 50, 53: 3 + 50 = 53   50 + 3 = 53   53 – 3 = 50   53 – 50 = 3

«родина» чисел 7, 20, 27: 7 + 20 = 27   20 + 7 = 27   27 – 7 = 20   27 – 20 = 7

«родина» чисел 5, 40, 45: 5 + 40 = 45   40 + 5 = 45   45 – 5 = 40   45 – 40 = 5

«родина» чисел 8, 30, 38: 8 + 30 =38    30 + 8 = 38   38 – 8 = 30   38 – 30 = 8

 

Завдання 4

30 + 40 = 3 дес. + 4 дес. = 7 дес. = 70

60 – 20 = 6 дес. – 2 дес. = 4 дес. = 40

70 + 10 = 7 дес. + 1 дес. = 8 дес. = 80

40 – 10 = 4 дес. – 1 дес. = 3 дес. = 30

 

Завдання 5

1) 60 + 7 = 67     67 – 7 = 60    67 – 60 = 7    72 – 70 = 2

    60 + 20 = 80   60 – 20 = 40   50 + 1 = 51   50 – 1 = 49

2) 60 + 5 = 65    65 – 5 = 60     65 – 60 = 5

    50 + 20 = 70      70 – 50 = 20    70 – 20 = 50

 

1) 8 + 7 = 87    87 – 7 = 80     87 – 80 = 7    64 – 60 = 4

   60 + 30 = 90    60 – 30 = 30    40 + 1 = 41   40 – 1 = 39

2) 30 + 5 = 35   35 – 5 = 30      35 – 30 = 5

    40 + 2 = 42    42 – 2 = 40       42 – 20 = 22

 

СТОРІНКА 7

Завдання 6 Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

70 + 5 = 75  (бо 75 – 5 = 70)      70 + 5 = 75  (бо 75 – 70 = 5)

60 + 4 = 64  (бо 64 – 60 = 4)      60 + 4 = 64  (бо 64 – 4 = 60)

80 + 5 = 85  (бо 85 – 80 = 5)      80 + 5 = 85  (бо 85 – 5 = 80)

50 + 8 = 58  (бо 58 – 50 = 8)      50 + 8 = 58  (бо 58 – 8 = 50)

 

Завдання 7  Обернені задачі

А) Проста задача на віднімання

У книжці було 96 сторінок. Учениця прочитала 6 сторінок. Скільки сторінок залишилось прочитати?

Було

Прочитала

Залишилось

96 сторінок

6 сторінок

?

Короткий запис

Було — 96 сторінок

Прочитала — 6 сторінок

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

96 – 6 = 90 (стор.) – сторінок залишилось прочитати

Відповідь: залишилось прочитати 90 сторінок

 

Б) Проста задача на знаходження зменшуваного

Після того, коли учениця прочитала 6 сторінок, їй залишилося прочитати ще 90 сторінок. Скільки сторінок у книжці?

Було

Прочитала

Залишилось

?

6 сторінок

90 сторінок

Короткий запис

Було — ?

Прочитала — 6 сторінок

Залишилось — 90 сторінок

Схема

Розв’язання

90 + 6 = 96 (стор.) – сторінок у книжці

Відповідь: у книжці 96 сторінок

 

В) Проста задача на знаходження від’ємника

У книжці було 96 сторінок. Після того, коли учениця прочитала декілька сторінок, залишилося прочитати ще 90 сторінок. Скільки сторінок прочитала учениця?

Було

Прочитала

Залишилось

96 сторінок

?

90 сторінок

Короткий запис

Було — 96 сторінок

Прочитала — ?

Залишилось — 90 сторінок

Схема

Розв’язання

96 – 90 = 6 (стор.) – сторінок прочитала учениця

Відповідь: учениця прочитала 6 сторінок

 

Завдання 8  Рівняння

60 – 40 = 20  (бо 60 – 20 = 40)

50 + 5 = 55   (бо 55 – 50 = 5)

47 – 7 = 40    (бо 47 – 40 = 7)

 

Завдання 9  Побудуй відрізок CD коротший від АВ на 2 см

Довжина відрізка АВ = 8 см, тоді 8 – 2 = 6 (см) – шуканий відрізок

Завдання 10  Яринка прокинулася о 7 год ранку. Дівчинка витратила 25 хв на ранковий туалет і одягання, 15 хв на сніданок, 5 хв на збирання речей до школи і 5 хв, щоб дійти до автобусної зупинки. Чи встигла дівчинка на автобус, який вирушив із зупинки о 7 год 45 хв?

1) 25 + 15 + 5 + 5 = 50 хв – час, затрачений Яринкою

2) 7 год 45 хв – 7 год = 45 хв – час до відправлення автобуса

3) 45 хв < 50 хв   дівчинка не встигла на автобус

2 спосіб

1) 7 год + 25 хв + 15 хв + 5 хв + 5 хв = 7 год + 50 хв = 7 год 50 хв

2) 7 год 45 хв < 7 год 50 хв    дівчинка не встигла на автобус

 

Домашнє завдання

67 + 1 = 68

85 – 1 = 84

30 + 1 = 31

50 + 3 = 53

53 – 3 = 50

53 – 50 = 3

40 + 30 = 70

40 – 30 = 10

68 – 60 = 8

70 – 1 = 69

90 – 1 = 89

29 + 1 = 30

СТОРІНКА 8  Порозрядне додавання і віднімання

Завдання 1  Круглі числа — числа, які закінчуються цифрою 0

Додавання круглих чисел: 10 + 10 = 20     20 + 10 = 30    30 + 10 = 40    40 + 10 = 50

50 + 10 = 60     60 + 10 = 70   70 + 10 = 80

Віднімання круглих чисел:  80 – 10 = 70    70 – 10 = 60    60 – 10 = 50     50 – 10 = 40

40 – 10 = 30     30 – 10 = 20

 

Завдання 2 

Порозрядне додавання

65 + 3 = 68      65 + 3 = (60 + 5) + 3 = 60 + (5 + 3) = 60 + 8 = 68

65 + 30 = 95    65 + 30 = (60 + 5) + 30 = (60 + 30) + 5 = 90 + 5 = 95

36 + 42 = 78    36 + 42 = (30 + 6) + (40 + 2) = (30 + 40) + (6 + 2) = 70 + 8 = 78

Порозрядне віднімання:

75 – 3 = 72     75 – 3 = (70 + 5) – 3 = 70 + (5 – 3) = 70 + 2 = 72

75 – 30 = 45   75 – 30 = (70 + 5) – 30 = (70 – 30) + 5 = 20 + 5 = 25

85 – 43 = 42   85 – 43 = (80 + 5) – (40 + 3) = (80 – 40) + (5 – 3) = 40 + 2 = 42

Додавання частинами: 36 + 42 = 36 + (40 + 2) = 36 + 40 + 2 = 76 + 2 = 78

Віднімання частинами: 85 – 43 = 85 – (40 + 3) = 85 – 40 – 3 =  45 – 3 = 42

 

Завдання 3

1) 46 + 2 = 48     46 + 20 = 66   46 – 2 = 44    46 – 20 = 26

    57 + 2 = 59    57 + 20 = 77    57 – 2 = 55      57 – 20 = 37

2) 53 + 3 = 56   (бо 56 – 3 = 53)      26 + 30 = 56  (бо 56 – 30 = 26)

    76 – 4 = 72   (бо 72 + 4 = 76)      48 – 20 = 28   (бо 28 + 20 = 48)

    96 – 66 = 30  (бо 96 – 30 = 66)     96 – 93 = 3    (бо 96 – 3 = 93)

    25 + 20 = 45  (бо 45 – 25 = 20)     25 + 5 = 30    (бо 30 – 25 = 5)

 

1) 24 + 3 = 27    24 + 30 = 54    67 – 5 = 62    67 – 50 = 27

    34 + 2 = 36    34 + 20 = 54    34 – 2 = 32    34 – 20 = 14

2) 35 + 4 = 30 + 9 = 39           35 + 40 = 70 + 5 = 75

    57 – 6 = 50 + 1 = 51            57 – 30 = 20 + 7 = 27

    25 + 24 = 40 + 9 = 49          95 – 24 = 70 + 1 = 71

 

СТОРІНКА 9

Завдання 4

56 + 42 = 90 + 8 = 98            56 – 24 = 30 + 2 = 32

56 + 42 = 96 + 2 = 98            56 – 24 = 36 – 4 = 32

34 + 25 = 50 + 9 = 59            78 – 55 = 20 + 3 = 23

34 + 25 = 54 + 5 = 59            78 – 55 = 28 – 5 = 23

 

Завдання 5  Складена задача на додавання (до числа додати суму)

За перший день бригада робітників від­ремонтувала З0 м дороги, а за другий — на 10 м більше. Скільки всього метрів до­роги відремонтувала бригада робітників за два дні?

Перший день

Другий день

Всього

30 м

на 10 м більше

?

Короткий запис

І день — 30 м

ІІ день — ?, на 10 м більше

Всього — ?

Схема

Вираз    30 + (30 + 10)

Короткий запис №1

І день — 30 м

ІІ день — ?, на 10 м більше

Короткий запис №2
І день — 30 м

ІІ день — 40 м

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки метрів до­роги відремонтувала бригада робітників за другий день?

2) Скільки всього метрів до­роги відремонтувала бригада робітників за два дні?

Розв’язання

1) 30 + 10 = 40 (м) – метрів до­роги відремонтувала бригада робітників за другий день

2) 30 + 40 = 70 (м) – всього метрів до­роги відремонтувала бригада робітників за два дні

Відповідь: за два дні бригада відремонтувала 70 метрів дороги

 

Завдання 5 Складена задача на додавання (до добутку додати число)

Купили 4 зошити по 6 грн кожний і фарби за ціною 70 грн. Скільки гривень заплатили за покупку?

Зошити

Фарби

Всього

4 зошити по 6 грн

70 грн

?

Короткий запис

Зошити — ? грн, 4 зошити по 6 грн

Фарби — 70 грн

Всього — ?

Схема

Вираз     6 • 4 + 70

Короткий запис №1

Зошити — ? грн, 4 зошити по 6 грн

Короткий запис №2

Зошити — 24 грн

Фарби — 70 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за зошити?

2) Скільки гривень заплатили за покупку?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (грн) – гривень заплатили за зошити

2) 24 + 70 = 94 (грн) – гривень заплатили за покупку

2 спосіб (виразом)

Короткий запис

Покупка  — ?, 4 зошити по 6 грн і ще 70 грн

Схема

Розв’язання

6 • 4 + 70 = 94 (грн) – гривень заплатили за покупку

Відповідь: за покупку заплатили 94 гривні

 

Завдання 7  Сім'я Левченків сплачує щомісяця 100 грн за інтернет-послуги. Донька вирішила допомогти — заощадила з кишенькових грошей 6 купюр по 10 грн і одну купюру 20 грн. Чи вистачить цієї суми для сплати рахунка інтернет-послуги за один місяць?

Розв’язання

1) 10 • 6 = 60 (грн) – заощадила купюрами по 10 грн

2) 60 + 20 = 80 (грн) – всього грошей заощадила

3) 80 грн < 100 грн   ні, не вистачить грошей

 

Завдання 8  Одиниці вимірювання

3 м > 29 дм  (30 дм > 29 дм)

40 см < 4 дм 2 см  (40 см < 42 см)

52 дм < 5 м 3 дм  (52 дм < 53 дм)

 

Завдання 9

Сума двох чисел дорівнювати одному з них, якщо два або один із доданків дорівнює 0:

5 + 0 = 5       0 + 2 = 2       0 + а = а     0 + 0 = 0

Різни­ця двох чисел дорівнювати зменшуваному, коли від’ємник дорівнює 0:

5 – 0 = 5      а – 0 = а

Різниця двох чисел може дорівнювати одному з них, якщо зменшуване і від’ємник дорівнюють 0:

0 – 0 = 0

 

Домашнє завдання Склади чотири рівності на порозрядне додавання і віднімання чисел в межах 100

56 + 43 = 99      43 + 56 = 99     98 – 42 = 56     98 – 56 = 42

15 + 61 = 76      61 + 15 = 76     76 – 15 = 61     76 – 61 = 15

Інші завдання дивись тут...