Інші завдання дивись тут...

§ 53 Завдання 449 Круглі числа
20, 10, 700, 320, 50, 800, 1000

 

Завдання 450
80 86 90
310 317 320
50 53 60
670 677 680

Завдання 451

165 170
605 610
478 480
318 320
537 540
251 250
450 + 70 = 450 + 100 – 30 = 520
530 – 90 = 530 – 100 + 10 = 440
450 + 170 = 450 + 200 – 30 = 620
530 – 190 = 530 – 200 + 10 = 340

Завдання 453

540 + 70 = 540 + 100 – 30 = 640 – 30 = 610
350 – 80 = 350 – 100 + 20 = 250 + 20 = 270
870 + 160 = 870 + 200 – 40 = 1070 – 40 = 1030
150 – 90 = 150  100 + 10 = 50 + 10 = 60

 

Завдання 454 Рівняння
130 + х = 210
х = 210 – 130
х = 80
130 + 80 = 210
210 = 210
170 + с = 220
с = 220 – 170
с = 50
170 + 50 = 220
220 = 220
190 – b = 40
b = 190 – 40
b = 150
190 – 150 = 40
40 = 40

Завдання 455

Для ремонту школи придбали 110 кг фарби, зокрема 20 банок по 2 кг кожна бежевої фарби, 2 кг зеленої, 2 кг синьої. Решту становила біла фарба. Скільки придбали білої фарби?
Короткий запис
Разом  110 кг
Бежева  ?, 20 б. по 2 кг
Зелена  2 кг
Синя — 2 кг
Біла — ?, решта
Розв’язання

1) 2 • 20 = 40 (кг) – придбали бежевої фарби

2) 40 + 2 + 2 = 44 (кг) – придбали бежевої, зеленої і синьої фарб

3) 110  44 = 66 (кг)

Відповідь: придбали 66 кг білої фарби.

 

Завдання 456
320 + 180 = 320 + 200 – 20 = 520 – 20 = 500
550 + 60 = 550 + 100 – 40 = 650 – 40 = 610
760 – 80 = 760 – 100 + 20 = 660 + 20 = 680
240 – 160 = 240 – 200 + 40 = 40 + 40 = 80

 

Завдання 457
У вересні бібліотека закупила 60 нових книжок, а в жовтні — на 30 книжок менше. Скільки нових книжок закупила бібліотека за вересень і жовтень разом?
Короткий запис
У вересні  60 кн.
У жовтні  ?, на 30 кн. менше, ніж у вересні
Разом — ?
Розв’язання

1) 60  30 = 30 (кн.) – закупили у жовтні

2) 60 + 30 = 90 (кн.)

Відповідь: бібліотека закупила 90 книжок за вересень і жовтень разом.

 

§ 54 Завдання 458
Складіть і запишіть усі можливі трицифрові числа, використовуючи цифри 0, 1, 9. 
109, 190, 901, 910Найбільше число 910 й найменше число 109

 

Завдання 459
450 + 310 = 770
450  310 = 320
770 + 220 = 990
770  220 = 550
460 + 1 = 461
460  1 = 459

Завдання 460 Знайди по 5 можливих буквенних значень для нерівностей.

c – 600 > 200, звідси c > 800, тому с = 810, 850, 900, 920, 950
a + 100 < 400, звідси а < 300, тому а = 100, 110, 200, 250, 290
500 – d > 300, звідси d < 200, тому d = 5, 10, 30, 50, 190

 

Завдання 461 Порядок дій
(240 + 30) – 5 • 8 + 460 = 690
1) 240 + 30 = 270
2) 5 • 8 = 40
3) 270 –  40 = 230
4) 230 + 460 = 690
72 : 9 • 10 + (740 – 120) + 30 = 730
1) 740 – 120 = 620
2) 72 : 9 = 8
3) 8 • 10 = 80
4) 80 + 620 = 700
5) 700 + 30 = 730

Завдання 462

Бригада малярів за 3 тижні здала 25 об’єктів. За перший тиждень бригада виконала роботи на 9 об’єктах. Знайди продуктивність праці малярів за другий та третій тижні, якщо кожного тижня вони здавали однакову кількість об’єктів. Розв’яжи задачу, склавши вираз.
Розв’язання
Вираз: (25  9) : 2 = 8

1) 25  9 = 16 (об.) – здала за другий і третій день

2) 16 : 2 = 8 (об.) – здала окремо за другий і третій день

Відповідь: здала 8 об'єктів за кожен з наступних двох днів.

 

Завдання 463 Продовжте твердження.
Якщо один з доданків збільшити на кілька одиниць, то сума збільшиться на кілька одиниць.
Якщо один з доданків зменшити на кілька одиниць, то сума зменшиться на кілька одиниць.

 

Завдання 464
Як зміниться сума чисел 560 і 240, якщо перший доданок збільшити на 30, а другий доданок зменшити на 40? Зменшиться на 10
(560 + 30) + (240 – 40) = (560 + 240) – 10

 

Завдання 465
410 + (230 – 160) = 410 + 70 = 480
(147 – 140) • 4 = 7 • 4 = 28
36 : 6 + 500 = 6 + 500 = 506
320 – 8 • 10 = 320 – 80 = 240

Завдання 466

Маса одного ящика
Кількість ящиків
Загальна маса
7 кг
63 кг : 7 кг = 9
63 кг

§ 55 Завдання 467

645  5  40 + 200  400 + 80 + 1  140 = 341 в) авокадо — 341.

 

Завдання 468
До суми чисел 400 й 70 додайте 500;
400 + 70 + 500 = 970
суму чисел 300 й 70 зменште на 140;
300 + 70 – 140 = 370 – 140 = 230
суму чисел 500 і 40 збільште на 50;
500 + 40 + 50 = 590
суму чисел 620 і 350 зменште на 400;
620 + 350 – 400 = 970 – 400 = 570
знайдіть суму чисел 580 і 230,
580 + 230 = 810
різницю чисел 896 і 790.
896  790 = 106
3 ц = 300 кг 
40 кг < 1 ц
1 т > 1 ц 
700 кг < 1 т
10 ц = 1 т
15 кг < 10 ц

Завдання 470

Периметр прямокутника 24 см. Ширина прямокутника 4 см. Знайди довжину прямокутника. Скористайся вказівками.
Короткий запис
Периметр  24 см
Ширина  4 см
Довжина  ?
Розв’язання
Вираз: (24 – 4 • 2) : 2

1) 4 • 2 = 8 (см) – дві ширина прямокутника

2) 24  8 = 16 (см) – дві довжини прямокутника

3) 16 : 2 = 8 (см) – довжина прямокутника

Відповідь: довжина прямокутника 8 см.

Завдання 471
Пасовисько має форму прямокутника, довжина якого становить 5 км. Чому дорівнює ширина пасовиська, якщо його периметр дорівнює 14 км?
Короткий запис
Периметр  14 км
Довжина  5 км
Ширина  ?
Розв’язання
Вираз: (14 – 5 • 2) : 2

1) 5 • 2 = 10 (км) – дві довжини пасовиська

2) 14  10 = 4 (км) – дві ширини пасовиська

3) 4 : 2 = 2 (км) – ширина пасовиська

Відповідь: ширина пасовиська 2 кілометри.

 

Завдання 472 Віднімання чисел
 
Зменшуване
470
470
470
Від’ємник
40
50 60
Різниця
430
420 410

 

Зменшуване
520
520
520
Від’ємник
220
210 200
Різниця
300
310 320
 
Зменшуване
230
240
280
Від’ємник
140
140 140
Різниця
90
100 140

 

Зменшуване
580
560
540
Від’ємник
230
230 230
Різниця
350
330 310

Якщо зменшуване залишити незмінним, а від’ємник збільшити, то різниця зменшиться.

Якщо зменшуване залишити незмінним, а від’ємник зменшити, то різниця збільшиться.
Якщо від’ємник залишити незмінним, а зменшуване збільшити, то різниця збільшиться.
Якщо від’ємник залишити незмінним, а зменшуване зменшити, то різниця зменшиться.
 
Завдання 473
700 – 40 + 8 = 660 + 8 = 668
954 – 900 – 50 – 4 = 0
340 – 150 + 24 = 214

Завдання 474

Периметр ігрового майданчика, який має форму прямокутника, становить 36 м. Довжина майданчика дорівнює 9 м. Знайди ширину ігрового майданчика.
Короткий запис
Периметр  36 м
Довжина  9 м
Ширина  ?
Розв’язання
Вираз: (36 – 9 • 2) : 2

1) 9 • 2 = 18 (м) – дві довжини майданчика

2) 36  18 = 18 (м) – дві ширини майданчика

3) 18 : 2 = 9 (м) – ширина майданчика

Відповідь: ширина майданчика 9 метри.

 
ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ
Завдання 475 Розрядні доданки
800 + 90 + 7 = 897
 
Завдання 476
У порядку зростання: 50 г, 450 г, 20 кг, 1 ц,  240 кг,  1 т
 
Завдання 477
456 – 56 + 200 = 400 + 200 = 600
168 + 300 – 8 = 468 – 8 = 460
860 – 420 + 40 = 440 + 40 = 480
 
Завдання 478 
60 кг = 6 ц 
1 кг > 900 г
1 т = 1000 кг
47 кг > 470 г
7 ц = 7 т
1 кг = 1000 г

Завдання 479

Накресли відрізки завдовжки 75 мм і 95 мм. На скільки міліметрів довжина першого відрізка менша за довжину другого відрізка?
Розв’язання
95 – 75 = 20 (мм)
Відповідь: на 20 мм довжина першого відрізка менша за довжину другого відрізка.
 
Завдання 480
Автомобільні перегони розпочали 34 автомобілі. Згодом кілька автомобілів зійшло з дистанції, до фінішу дійшло 25 автомобілів. Скільки автомобілів зійшло з дистанції? Розв’яжи задачу рівнянням.
Розв’язання
34 – х = 25
х = 34 – 25 
х = 9
Відповідь: з дистанції зійшло 9 автомобілів.
 
Завдання 481
Що буде, якщо до числа 52 дописати ліворуч цифру 3? Збільшиться чи зменшиться це число? Збільшиться. На скільки? На 300 (352  52 = 300)