Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 40

Завдання 1

пара = 2 штуки                10 : 2 = 5 (пар)

Числа 2, 4, 6, 8, 10... можна поділити на 2, їх називають парними числами

Числа 1, 3, 5, 7, 9... не можна поділити на 2, їх називають непарними

Парні числа закінчуються цифрами: 0, 2, 4, 6, 8

 

Завдання 2

Парні числа: 16, 4, 8, 12, 20, 18, 6, 2, 10, 14

Непарні числа: 5, 7, 21, 15, 9, 11

Добутки таблиці множення числа 2 завжди парні числа

 

Завдання 3

Якщо а = 7, тоді 2 • а = 2 • 7 = 14

Якщо а = 8, тоді 2 • а = 2 • 8 = 2 • 7 + 2 = 14 + 2 = 16

 

СТОРІНА 41

Завдання 4  Переставний закон множення зручно застосовувати, коли наступний множник менший від попереднього (попередній множник більший за наступний):

8 • 6 = 6 • 8 = 48

9 • 4 = 4 • 9 = 36

7 • 5 = 5 • 7 = 35

9 • 3 = 3 • 9 = 27

6 • 2 = 2 • 6 = 12

 

Завдання 5  Запиши всі значення добутків із таблиці множення числа 5

Лічимо п’ятірками: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ,45

Числа, які закінчуються цифрою 0 або 5, можна поділити на число 5.

 

Завдання 6  Добутки з таблиці множення числа 6

 

Завдання 7

1) Петро придумав 4 веселі історії, і це на 3 історії менше, ніж придумав Володя. Скільки

веселих історій придумав Володя?

Короткий запис

І — 4 іст., це на 3 іст. м., ніж ІІ

ІІ — ?

Розв’язання

4 + 3 = 7 (іст.)

Відповідь: Володя придумав 7 веселих історій

 

2) Петро придумав 4 веселі історії, і це на 3 історії менше, ніж придумав Володя. Сергій

придумав стільки веселих історій, скільки Петро і Володя разом. Автором скількох веселих історій став Сергій?

Короткий запис

І — 4 іст., це на 3 іст. м., ніж ІІ

ІІ — ?

ІІІ — ?, стільки ж, скільки І і ІІ

Розв’язання

1) 4 + 3 = 7 (іст.) – веселих історій придумав Володя

2) 4 + 7 = 11 (іст.)

Відповідь: Сергій став автором 11 веселих історій

Завдання 8  Розв’язування нерівностей у молодших класах

48 + х > 51

48 + х > 48 + 3

Де більша сума, там більший доданок

х > 3, якщо х = 4, х = 5, х = 6

 

СТОРІНКА 42

Завдання 1  Подані числа 18, 31, 6, 15, 27, 40, 11, 26, 32, 4, 5, 84, 44, 19, 8, 3

Парні числа з поданих: 18, 6, 40, 26, 42, 4, 84, 44, 8

Які з них ти вмієш поділити на 2?

18 : 2 = 9   6 : 2 = 3    4 : 2 = 2    8 : 2 = 4

 

Завдання 2  Таблиця множення числа 5

Добутки числа 5 і непарних чисел (результати одержаних рівностей закінчуються цифрою 5):

5 • 1 = 5     5 • 3 = 15    5 • 5 = 25    5 • 7 = 35    5 • 9 = 45

Добутки числа 5 і парних чисел (результати одержаних рівностей закінчуються цифрою 0):

5 • 2 = 10     5 • 4 = 20    5 • 6 = 30    5 • 8 = 40    5 • 10 = 50

 

Завдання 3  Таблиця множення числа 3

3 • 1 = 3

3 • 2 = 3 • 1 + 3 = 6

3 • 3 = 3 • 2 + 3 = 6 + 3 = 9

3 • 4 = 12

3 • 5 = 15

3 • 6 = 18

3 • 7 = 21

3 • 8 = 24

3 • 9 = 27

Число ділиться на 3, якщо сума цифр цього числа ділиться на 3:

3 • 4 = 12      1 + 2 = 3     3 : 3 = 1

 

Завдання 4, 5  Таблиця множення числа 9

1 + 8 = 9   2 + 7 = 9    3 + 6 = 9    4 + 5 = 9

Як легко помножити число на 9:

5 • 9 = 5 • 10 – 5 = 50 – 5 = 45

9 • 9 = 9 • 10 – 9 = 90 – 9 = 81

8 • 9 = 8 • 10 – 8 = 80 – 8 = 72

4 • 9 = 4 • 10 – 4 = 40 – 4 = 36

7 • 9 = 7 • 10 – 7 = 70 – 7 = 63

6 • 9 = 6 • 10 – 6 = 60 – 6 = 54

2 • 9 = 2 • 10 – 2 = 20 – 2 = 18

3 • 9 = 3 • 10 – 3 = 30 – 3 = 27

 

СТОРІНКА 43

Завдання 6

1) На озері живуть три пари фламінго, п'ять пар пеліканів, а качок-мандаринок стільки, скільки фламінго і пеліка­нів разом. Скільки качок-мандаринок живе на озері?

План розв’язування

1) Скільки фламінго живе на озері?

2) Скільки пеліканів живе на озері?

3) Скільки качок-мандаринок живе на озері?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (фл.) – фламінго живе на озері

2) 5 • 2 = 10 (п.) – пеліканів живе на озері

3) 6 + 10 = 16 (к.) – качок-мандаринок живе на озері

Відповідь: на озері живе 16 качок-мандаринок

 

2) На озері живуть три пари фламінго, п'ять пар пеліканів і 9 качок-мандаринок. Скільки всього фламінго, пеліка­нів і качок-мандаринок живе на озері?

План розв’язування

1) Скільки фламінго живе на озері?

2) Скільки пеліканів живе на озері?

3) Скільки качок-мандаринок живе на озері?

4) Скільки всього фламінго, пеліка­нів і качок-мандаринок живе на озері?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (фл.) – фламінго живе на озері

2) 5 • 2 = 10 (п.) – пеліканів живе на озері

3) 6 + 10 = 16 (к.) – качок-мандаринок живе на озері

4) 6 + 10 + 16 = 32 (пт.)

Відповідь: на озері живе 32 птахів

 

Завдання 7  Визнач за таблицею ціну квитків до зоопарку

Ціна = Вартість : Кількість

Ціна

Кількість

Вартість

25 грн : 5 = 5 грн

5

25 грн

30 грн : 3 = 10 грн

3

30 грн

20 грн : 2 = 10 грн

2

20 грн

32 грн : 4 = 8 грн

4

32 грн

Завдання 8

Маса ведмедя менша від маси бегемота, але більша за масу тигра. Маса оленя більша за масу антилопи, але менша від маси тигра. Визнач, хто з тварин найважчий, а хто — найлегший.

Міркуємо так

Антилопа, олень, тигр, ведмідь, бегемот

Відповідь: бегемот найважчий, антилопа найлегша

 

СТОРІНКА 44

Завдання 1

У кожному числовому ряді знайди «зайві» числа. Розташуй числа в порядку зростання. Яку закономірність можна помітити?

Розташували числа в порядку зростання: 12, 18, 24, 30, 35, 36, 42, 48, 54

«зайве» число 35  (не ділиться на 6)

Розташували числа в порядку зростання: 18, 27, 36, 45, 49, 54, 63, 72, 81

«зайве» число 49 (не ділиться на 9)

  

Завдання 2  Числа подали у вигляді добутку двох множників (розклали числа на множники):

18 = 9 • 2

18 = 2 • 9

18 = 3 • 6

18 = 6 • 3

36 = 6 • 6

36 = 9 • 4

36 = 4 • 9

12 = 2 • 6

12 = 6 • 2

12 = 3 • 4

12 = 4 • 3

24 = 3 • 8

24 = 8 • 3

24 = 6 • 4

24 = 4 • 6

 

Завдання 3

35 • 3 = 35 + 35 + 35 = 105

46 • 2 = 46 + 46 = 92

27 • 3 = 27 + 27 + 27 = 81

22 • 4 = 22 + 22 + 22 + 22 = 88

13 • 7 = 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 = 91

25 • 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100

18 • 4 = 18 + 18 + 18 + 18 = 64

 

Завдання 4

Якщо один із множників збільшити у декілька разів, тоді добуток також збільшиться у стільки ж разів:

7 • 3 = 21

3 • 2 = 6

7 • 6 = 7 • (3 • 2) = (7 • 3) • 2 = 21 • 2 = 21 + 21 = 42

 

9 • 2 = 18

2 • 2 = 4

9 • 4 = 9 • (2 • 2) = (9 • 2) • 2 = 182 = 18 + 18 = 36

 

5 • 3 = 15

3 • 3 = 9

5 • 9 = 5 • (3 • 3) = (5 • 3) • 3 = 153 = 15 + 15 + 15 = 45

 

7 • 6 = (7 • 3) • 2 = 21 • 2 = 42

9 • 4 = (9 • 2) • 2 = 18 • 2 = 36

5 • 9 = (5 • 3) • 3 = 15 • 3 = 45

7 • 6 = 7 • (3 • 2) = 7 • 6 = 42

9 • 4 = 9 • (2 • 2) = 9 • 4 = 36

5 • 9 = 5 • (3 • 3) = 5 • 9 = 45

 

СТОРІНКА 45

Завдання 5

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 11

5 + 6 = 5 + 5 + 1 = 11

8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 16

7 • 4 = 7 • 2 • 2 = 14 • 2 = 28

5 • 6 = 5 • 2 • 3 = 10 • 3 = 30

8 • 8 = 8 • 4 • 2 = 32 • 2 = 64

 

Завдання 6

72 : 8 = 9    перевірка 9 • 8 = 72

32 : 4 = 8    перевірка 8 • 4 = 32

24 : 8 = 3    перевірка 3 • 8 = 24

56 : 7 = 8    перевірка 8 • 7 = 56

24 : 6 = 4    перевірка 4 • 6 = 24

40 : 5 = 8    перевірка 8 • 5 = 40

72 : 9 = 8    перевірка 8 • 9 = 72

 

Завдання 7

У парку розваг на кожній із трьох веж роз­важаються 8 дітей, а на кожному з п'яти батутів стрибають 9 дітей. На скільки більше дітей стрибає на батутах, ніж розважається на вежах?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (д.) – дітей розважаються на вежах

2) 9 • 5 = 45 (д.) – дітей стрибають на батутах

3) 45 – 24 = 21 (д.)

Відповідь: на 21 дитину більше стрибає на батутах, ніж розважається на вежах

� Зміни запитання задачі так, щоб у її розв'язанні останньою була дія додавання

У парку розваг на кожній із трьох веж роз­важаються 8 дітей, а на кожному з п'яти батутів стрибають 9 дітей. Скільки всього дітей стрибає на батутах та розважається на вежах?

Інші завдання дивись тут...