Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О. (частина 1)"

Сторінка 40

Завдання 1

пара = 2 штуки                10 : 2 = 5 (пар)

Числа 2, 4, 6, 8, 10... можна поділити на 2, їх називають парними числами

Числа 1, 3, 5, 7, 9... не можна поділити на 2, їх називають непарними

Парні числа закінчуються цифрами: 0, 2, 4, 6, 8

 

Завдання 2

Парні числа: 16, 4, 8, 12, 20, 18, 6, 2, 10, 14

Непарні числа: 5, 7, 21, 15, 9, 11

Добутки таблиці множення числа 2 завжди парні числа

 

Завдання 3 Вирази зі змінними

Якщо а = 7, тоді 2 • а = 2 • 7 = 14

Якщо а = 8, тоді 2 • а = 2 • 8 = 2 • 7 + 2 = 14 + 2 = 16

 

Сторінка 41

Завдання 4  Переставний закон множення зручно застосовувати, коли наступний множник менший від попереднього (попередній множник більший за наступний):

8 • 6 = 6 • 8 = 48     9 • 4 = 4 • 9 = 36     7 • 5 = 5 • 7 = 35

9 • 3 = 3 • 9 = 27     6 • 2 = 2 • 6 = 12

 

Завдання 5  Запиши всі значення добутків із таблиці множення числа 5

Лічимо п’ятірками: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ,45

Числа, які закінчуються цифрою 0 або 5, можна поділити на число 5.

 

Завдання 6, 7  Добутки з таблиці множення числа 6

1) Проста задача в непрямій формі на збільшення на деяке число

Петро придумав 4 веселі історії, і це на 3 історії менше, ніж придумав Володя. Скільки

веселих історій придумав Володя?

Короткий запис

Петро — 4 історії, це на 3 історії менше

Володя — ?

Схема

Розв’язання

Якщо Петро придумав історій менше за Володю, тоді Володя придумав на стільки ж історій більше, тому

4 + 3 = 7 (іст.) – веселих історій придумав Володя.

Відповідь: Володя придумав 7 веселих історій.

 

2) Складена задача в непрямій формі на знаходження третього числа за сумою двох інших

Петро придумав 4 веселі історії, і це на 3 історії менше, ніж придумав Володя. Сергій

придумав стільки веселих історій, скільки Петро і Володя разом. Автором скількох веселих історій став Сергій?

Короткий запис

Петро — 4 історії, це на 3 історії менше, ніж Володя

Володя — ?

Сергій — ?, стільки ж, скільки Петро і Володя разом

Вираз   4 + (4 + 3)

Короткий запис №1

Петро — 4 історії, це на 3 історії менше, ніж Володя

Володя — ?

Короткий запис №2

Петро — 4 історії

Володя — 7 історій

Сергій — ?, стільки ж, скільки Петро і Володя разом

План розв’язування

1) Скількох веселих історій придумав Володя?

2) Автором скількох веселих історій став Сергій?

Розв’язання

Якщо Петро придумав історій менше за Володю, тоді Володя придумав на стільки ж історій більше, тому 

1) 4 + 3 = 7 (іст.) – веселих історій придумав Володя.

2) 4 + 7 = 11 (іст.) – автором веселих історій став Сергій.

Відповідь: Сергій став автором 11 веселих історій.  

 

Завдання 8  Розв’язування нерівностей у молодших класах

48 + х > 51    48 + х > 48 + 3    Де більша сума, там більший доданок, тому

х > 3, якщо х = 4, х = 5, х = 6

 

Сторінка 42

Завдання 1  Подані числа 18, 31, 6, 15, 27, 40, 11, 26, 32, 4, 5, 84, 44, 19, 8, 3

Парні числа з поданих: 18, 6, 40, 26, 42, 4, 84, 44, 8

Які з них ти вмієш поділити на 2?

18 : 2 = 9   6 : 2 = 3    4 : 2 = 2    8 : 2 = 4

 

Завдання 2  Таблиця множення числа 5

Добутки числа 5 і непарних чисел (результати одержаних рівностей закінчуються цифрою 5):

5 • 1 = 5     5 • 3 = 15    5 • 5 = 25    5 • 7 = 35    5 • 9 = 45

Добутки числа 5 і парних чисел (результати одержаних рівностей закінчуються цифрою 0):

5 • 2 = 10     5 • 4 = 20    5 • 6 = 30    5 • 8 = 40    5 • 10 = 50

 

Завдання 3  Таблиця множення числа 3

3 • 1 = 3

3 • 2 = 3 • 1 + 3 = 6

3 • 3 = 3 • 2 + 3 = 6 + 3 = 9

3 • 4 = 12

3 • 5 = 15

3 • 6 = 18

3 • 7 = 21

3 • 8 = 24

3 • 9 = 27

Число ділиться на 3, якщо сума цифр цього числа ділиться на 3:

3 • 4 = 12      1 + 2 = 3     3 : 3 = 1

 

Завдання 4, 5  Таблиця множення числа 9

1 + 8 = 9   2 + 7 = 9    3 + 6 = 9    4 + 5 = 9

Як легко помножити число на 9:

5 • 9 = 5 • 10 – 5 = 50 – 5 = 45

9 • 9 = 9 • 10 – 9 = 90 – 9 = 81

8 • 9 = 8 • 10 – 8 = 80 – 8 = 72

4 • 9 = 4 • 10 – 4 = 40 – 4 = 36

7 • 9 = 7 • 10 – 7 = 70 – 7 = 63

6 • 9 = 6 • 10 – 6 = 60 – 6 = 54

2 • 9 = 2 • 10 – 2 = 20 – 2 = 18

3 • 9 = 3 • 10 – 3 = 30 – 3 = 27

 

Сторінка 43

Завдання 6

1) Складена задача на знаходження третього числа за сумою двох  інших

На озері живуть три пари фламінго, п'ять пар пеліканів, а качок-мандаринок стільки, скільки фламінго і пеліка­нів разом. Скільки качок-мандаринок живе на озері?

Короткий запис

Фламінго — ? пт., 3 пари по 2 птахів

Пелікани — ? пт., 5 пар по 2 птахів

Качки-мандаринки — ?, стільки ж, скільки фламінго і пеліканів разом

План розв’язування

1) Скільки фламінго живе на озері?

2) Скільки пеліканів живе на озері?

3) Скільки качок-мандаринок живе на озері?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (фл.) – фламінго живе на озері.

2) 5 • 2 = 10 (п.) – пеліканів живе на озері.

3) 6 + 10 = 16 (к.) – качок-мандаринок живе на озері.

2 спосіб

Оскільки в кожній парі двоє птахів, тому

Короткий запис

Качки-мандаринки — ? пт., ? (3 пари і 5 пар) по 2 пари

План розв’язування

1) Скільки всього пар фламінго і пеліканів живуть на озері?

2) Скільки качок-мандаринок живе на озері?

Розв’язання

1) 3 + 5 = 8 (п.) – всього пар фламінго і пеліканів живуть на озері.

2) 2 • 8 = 16 (к.) – качок-мандаринок живе на озері.

Відповідь: на озері живе 16 качок-мандаринок.

 

2) Складена задача на знаходження суми

На озері живуть три пари фламінго, п'ять пар пеліканів і 9 качок-мандаринок. Скільки всього фламінго, пеліка­нів і качок-мандаринок живе на озері?

Короткий запис

Фламінго — ? пт., 3 пари по 2 птахів

Пелікани — ? пт., 5 пар по 2 птахів

Качки-мандаринки — 9 птахів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки фламінго живе на озері?

2) Скільки пеліканів живе на озері?

3) Скільки всього птахів живе на озері?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (фл.) – фламінго живе на озері.

2) 5 • 2 = 10 (пт.) – пеліканів живе на озері.

3) 9 + 6 + 10 = 25 (пт.) – всього птахів живе на озері.

2 спосіб

Оскільки в кожній парі двоє птахів, тому

Короткий запис

Фламінго і пелікани — ? пт., ? (3 пари і 5 пар) по 2 пари

Качки-мандаринки — 9 птахів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього пар фламінго і пеліканів живуть на озері?

2) Скільки фламінго і пеліканів живуть на озері?

3) Скільки всього птахів живе на озері?

Розв’язання

1) 3 + 5 = 8 (п.) – всього пар фламінго і пеліканів живуть на озері.

2) 2 • 8 = 16 (пт.) – фламінго і пеліканів живе на озері.

3) 16 + 9 = 25 (пт.) – всього птахів живе на озері.

Відповідь: на озері живе 25 птахів.

 

Завдання 7 Ціна, кількість, вартість 

Ціна квитка

до зоопарку

Кількість

Вартість

Розв’язування

Ціна = Вартість : Кількість

5 грн

5

25 грн

25 грн : 5 = 5 грн

10 грн

3

30 грн

30 грн : 3 = 10 грн

10 грн

2

20 грн

20 грн : 2 = 10 грн

8 грн

4

32 грн

32 грн : 4 = 8 грн

Завдання 8 Маса ведмедя менша від маси бегемота, але більша за масу тигра. Маса оленя більша за масу антилопи, але менша від маси тигра. Визнач, хто з тварин найважчий, а хто — найлегший.

Міркуємо так. Якщо маса ведмедя менша від маси бегемота, але більша за масу тигра, тоді в порядку зростання маси маємо: тигр, ведмідь, бегемот. Якщо маса оленя більша за масу антилопи, але менша від маси тигра, тоді маємо антилопа, олень, тигр, ведмідь, бегемот.  Отже, найважчий бегемот, а найлегша антилопа.

Відповідь: бегемот найважчий, антилопа найлегша.

 

Сторінка 44

Завдання 1

Розташували числа в порядку зростання: 12, 18, 24, 30, 35, 36, 42, 48, 54

«зайве» число 35  (не ділиться на 6)

Розташували числа в порядку зростання: 18, 27, 36, 45, 49, 54, 63, 72, 81

«зайве» число 49 (не ділиться на 9)

  

Завдання 2  Числа подали у вигляді добутку двох множників (розклали числа на множники):

18 = 9 • 2

18 = 2 • 9

18 = 3 • 6

18 = 6 • 3

36 = 6 • 6

36 = 9 • 4

36 = 4 • 9

12 = 2 • 6

12 = 6 • 2

12 = 3 • 4

12 = 4 • 3

24 = 3 • 8

24 = 8 • 3

24 = 6 • 4

24 = 4 • 6

Завдання 3  Множення можна замінити додаванням однакових доданків

35 • 3 = 35 + 35 + 35 = 70 + 35 = 105

46 • 2 = 46 + 46 = 80 + 12 = 92

27 • 3 = 27 + 27 + 27 = 54 + 27 = 81

22 • 4 = 22 + 22 + 22 + 22 = 80 + 8 = 88

13 • 7 = 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 = 39 + 39 + 13 = 91

25 • 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 50 + 50 = 100

18 • 4 = 18 + 18 + 18 + 18 = 36 + 36 = 72

 

Завдання 4  Якщо один із множників збільшити у декілька разів, тоді добуток також збільшиться у стільки ж разів.

7 • 3 = 21

3 • 2 = 6

7 • 6 = 42

9 • 2 = 18

2 • 2 = 4

9 • 4 = 36

5 • 3 = 15

3 • 3 = 9

5 • 9 = 45

7 • 6 = 7  (3 2) = (7 • 3) 2 = 21 2 = 21 + 21 = 42

9 • 4 = 9 (2 2) = (9 2) 2 = 18 2 = 18 + 18 = 36

5 • 9 = 5 (3 3) = (5 3) 3 = 15 3 = 15 + 15 + 15 = 45

Сполучний закон множення:

7 • 6 = 7 • (3 • 2) = (7 • 3) • 2 = 21 • 2 = 21 + 21 = 42

9 • 4 = 9 • (2 • 2) = (9 • 2) • 2 = 18 • 2 = 18 + 18 = 36

5 • 9 = 5 • (3 • 3) = (5 • 3) • 3 = 15 • 3 = 15 + 15 + 15 = 45

 

Сторінка 45

Завдання 5

Додавання частинами

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 11

5 + 6 = 5 + 5 + 1 = 11

8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 16

Множення послідовним способом

7 • 4 = 7 • (2 • 2) = (7 • 2) • 2 = 14 • 2 = 14 + 14 = 28

5 • 6 = 5 • (2 • 3) = (5 • 2) • 3 = 10 • 3 = 30

8 • 8 = 8 • (4 • 2) = (8 • 4) • 2 = 32 • 2 = 32 + 32 = 64

Завдання 6  Ділення перевіряємо множенням і діленням

72 : 8 = 9    перевірка 9 8 = 72     72 : 9 = 8

32 : 4 = 8    перевірка 8 4 = 32     32 : 8 = 4

24 : 8 = 3    перевірка 3 8 = 24     24 : 3 = 8

56 : 7 = 8    перевірка 8 7 = 56     56 : 8 = 7

24 : 6 = 4    перевірка 4 6 = 24     24 : 4 = 6

40 : 5 = 8    перевірка 8 5 = 40     40 : 8 = 5

72 : 9 = 8    перевірка 8 9 = 72     72 : 8 = 9

 

Завдання 7 Складена задача на різницеве порівняння добутків

У парку розваг на кожній із трьох веж роз­важаються 8 дітей, а на кожному з п'яти батутів стрибають 9 дітей. На скільки більше дітей стрибає на батутах, ніж розважається на вежах?

Короткий запис

На вежах — ? д., 3 вежі по 8 дітей

На батутах — ? д., 5 батутів по 9 дітей; на ? дітей більше

Вираз  9 • 5 – 8 • 3

Короткий запис №1

На вежах ? д., 3 вежі по 8 дітей

Короткий запис №2

На батутах — ? д., 5 батутів по 9 дітей

Короткий запис №3

На вежах 24 дітей

На батутах — 45 дітей, на ? дітей більше

План розв’язування

1) Скільки дітей розважаються на вежах?

2) Скільки дітей стрибають на батутах?

3) На скільки більше дітей стрибає на батутах, ніж розважається на вежах?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (д.) – дітей розважаються на вежах.

2) 9 • 5 = 45 (д.) – дітей стрибають на батутах.

3) 45 – 24 = 21 (д.)

Відповідь: на 21 дитину більше стрибає на батутах, ніж розважається на вежах.

� Змінили запитання задачі так, щоб у її розв'язанні останньою була дія додавання.

У парку розваг на кожній із трьох веж роз­важаються 8 дітей, а на кожному з п'яти батутів стрибають 9 дітей. Скільки всього дітей стрибає на батутах та розважається на вежах?

1) 8 • 3 = 24 (д.) – дітей розважаються на вежах.

2) 9 • 5 = 45 (д.) – дітей стрибають на батутах.

3) 45 + 24 = 69 (д.)

Відповідь: всього 69 дітей.

Інші завдання дивись тут...

  • Вікторія
    В рішенні задачі коли потрібно дізнатися скільки всього дітей і на батутах і на вежах, у вас помилка. Там третя дія додавання. 3)45+24=69. --------------- Дякуємо.
    4 жовтня 2023 19:23