Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 69

Завдання 1

1) У трьох командах екологів 50 дітей. У пер­шій і другій командах — 35 дітей, а в другій і третій — 33. Скільки дітей у кожній команді?

Короткий запис

І і ІІ команди — 35 дітей

ІІ і ІІІ команди — 33 дітей

Всього — 50 дітей

Розв'язання

1) 50 – 35 = 15 (д.) – ІІІ команда

2) 33 – 15 = 18 (д.) – ІІ команда

3) 35 – 18 = 17 (д.) – І команда

Відповідь: у І команді 17 дітей, у ІІ – 18 дітей, у ІІІ – 15 дітей

 

2) 320 саджанців дуба посадили в чотири одна­кові ряди. У скільки рядів висадили 400 са­джанців сосни, якщо сосен в одному ряді стільки ж, скільки й дубів?

Короткий запис

4 ряди — 320 саджанців

? рядів — 400 саджанців

Розв'язання

1) 320 : 4 = 80 (с.) – саджанців у ряді

2) 400 : 80 = 5 (р.)

Відповідь: висадили у 5 рядів

 

Завдання 2

436 + 243 = 679

140 + 80 = 220

800 – 450 = 350

378 + 1 = 379

900 – 1 = 899

290 + 290 = 580

7 • 80 = 560

640 + 160 = 800

200 : 4 = 50

610 – 340 = 270

460 + 150 = 610

760 + 190 = 950

240 : 60 = 4

500 – 330 = 170

720 : 8 = 90

 

Завдання 3

Вираз

+573

  350

  923

_900

  764

  136

_805

  356

  449

+467

  480

  947

+567

  234

  801

_602

  356

  246

Перевірка

_923

  350

  573

+136

  764

  900

+449

  356

  805

_947

  480

  467

_801

  234

  567

+246

  356

  602

Перевірка

_923

  573

  350

_900
  136

  764

_805

  449

  356

_947

  467

  480

_801

  567

  234

_602

  246

  356

Завдання 4  Порядок дій

460 + 8 • 6 = 460 + 48 = 508

72 : 9 • 5 = 8 • 5 = 40

7 • 7 – 6 • 4 = 49 – 24 = 25

7 • 9 + 36 : 6 = 63 + 6 = 69

14 – 36 : 9 + 8 = 14 – 4 + 8 = 18

8 • 4 + 5 • 5 = 32 + 25 = 57

1 кг – 140 г = 1000 г – 140 г = 860 г

4 м – 57 см = 400 см – 57 см = 343 см

1 т – 328 кг = 1000 кг – 328 кг = 672 кг

7 м – 60 см = 700 см – 60 см = 640 см

1 ц – 48 кг = 100 кг – 48 кг = 52 кг

1 кг – 480 г = 1000 г – 480 г = 520 г

 

Завдання 5 Ознайомлення з дробами

В одній коробці 40 цукерок, а в іншій — наполовину менше. Чому дорівнює половина половини всіх цукерок?

Короткий запис

І коробка — 40 цукерок

ІІ мішок — ?, 1/2 від 40 цукерок

Всього — ?

Половина спочатку — ?, 1/2 всього

Половина потім — ?, 1/2 половини спочатку

Розв'язання

1) 40 : 2 = 20 (ц.) – половина І коробки або ІІ коробка

2) 40 + 20 = 60 (ц.) – всього цукерок

3) 60 : 2 = 30 (ц.) – половина цукерок

4) 30 : 2 = (20 + 10) : 2 = 15 (ц.)

Відповідь: половина половини всіх дорівнює 15 цукерок

 

СТОРІНКА 70

Завдання 1 Натуральні числа

У ряді 354 189 560 429 237 найбільше число 560, найменше – 189

У ряді 827 635 820 698 71 найбільше число 827, найменше – 632

 

Завдання 2  Групування чисел у класи 

425, 180 , 706

Сотні

Десятки

Одиниці

9

3

5

3

6

7

1

2

8

Завдання 3

Значення виразів більше за 500:

380 + 240 = 620

260 + 260 = 520

960 – 450 = 510

180 + 390 = 570

 

Завдання 4  Ціна куртки 480 грн. Яку решту отримає покупець, якщо сплатить за кофту купюрами 1000 грн, 500 грн, трьома купюрами по 200 грн?

1000 грн  480 грн = 520 грн

500 грн  480 грн = 20 грн

600 грн  480 грн = 120 грн

Поміркуй, якими купюрами можна розрахуватися за цю покупку без решти.

200 грн + 200 грн + 50 грн + 20 грн + 10 грн = 480 грн

 

СТОРІНКА 71 – 72 

Мій бюджет

 

Завдання 1 Таблиця множення на число 4

23 • 4 = 23 + 23 + 23 + 23 = 80 + 12 = 92

4 • 23 = 23 • 4 = 92   переставний закон множення

23 • 4 = 23 • (2 • 2) = (23 • 2) • 2 = 46 • 2 = 92  сполучний закон множення

 

Завдання 2 Ділення

39 : 13 = 3     39 – 13 – 13 – 13 = 0

 

СТОРІНКА 73

Завдання 3

63 : 9 = 7, то що перевірка множенням  7 • 9 = 63

 

Завдання 4

34 • 1 = 34    0 • 45 = 0    38 •  0 = 0    7 : 7 = 1

34 : 1 = 34    0 : 45 = 0     38 : 0          9 : 9 = 1

 

Завдання 5

У трьох зграях 110 папуг. Скільки папуг у кожній зграї, якщо в першій і другій їх 76, а в другій і третій — 80?

1 спосіб (арифметичний)

Розв'язання

1) 110  76 = 34 (п.)  папуг у третій зграї

2) 80  34 = 46 (п.)  папуг у другій зграї

3) 76  46 = 30 (п.)

Відповідь: у першій зграї 30 папуг, у другій  46 папуг, а в третій  34 папуги.

2 спосіб (алгебраїчний)

I зграя  76  х

ІІ зграя  х

ІІІ зграя  80  х

Разом  110

Розв'язання

76  х + х + 80  х = 110

76 + 80  х = 110

156  х = 110

х = 156  110

х = 46 (п.)  папуг у другій зграї

76  х = 76  46 = 30 (п.)  папуг у першій зграї

80  х = 80  46 = 34 (п.)  папуг у третій зграї

Відповідь: у першій зграї 30 папуг, у другій  46 папуг, а в третій  34 папуги.

Інші завдання дивись тут...