Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Заїка А." 

Сторінка 43

Завдання 146   Множення

Якщо 20 = 2 • 10, то 24 • 20 = 24 • 2 • 10 = (24 + 24) • 10 = 48 • 10 = 480

Якщо 40 = 4 • 10, то 240 : 40 = 240 : (4 • 10) = 240 : (10 • 4) = 240 : 10 : 4 = 24 : 4 = 6

Завдання 147 Ділення способом укрупнення розрядів

480 : 80 = 48 дес. : 8 дес. = 6

560 : 80 = 56 дес. : 8 дес. = 7

720 : 90 = 72 дес. : 9 дес. = 8

Завдання 148

Басейн прямокутної форми окантували доріжкою завширшки 1 м. Який периметр басейну і зов­нішньої окантовки доріжки?

Розв’язання

1) Р = (50 + 25) • 2 = 75 • 2 = 75 + 75 = 150 (м) – периметр басейну (прямокутника довжиною 50 м і шириною 25 м).

2) 1 + 50 + 1 = 52 (м) – довжина зовнішньої окантовки доріжки.

3) 1 + 25 + 1 = 27 (м) – ширина зовнішньої окантовки доріжки.

4) Р = (52 + 27) • 2 = 79 • 2 = 79 + 79 = 158 (м) – периметр зовнішньої окантовки доріжки (прямокутника довжиною 52 м і шириною 27 м).

2 спосіб

1) Р = 50 • 2 + 25 • 2 = 50 + 50 + 25 + 25 = 150 (м) – периметр басейну.

2) 1 + 50 + 1 = 52 (м) – довжина зовнішньої окантовки доріжки.

3) 1 + 25 + 1 = 27 (м) – ширина зовнішньої окантовки доріжки.

4) Р = 52 • 2 + 27 • 2 = 52 + 52 + 27 + 27 = 158 (м) – периметр зовнішньої окантовки доріжки.

3 спосіб

1) Р = 50 + 25 + 50 + 25 = 140 + 10 = 150 (м) – периметр басейну.

2) 1 + 50 + 1 = 52 (м) – довжина зовнішньої окантовки доріжки.

3) 1 + 25 + 1 = 27 (м) – ширина зовнішньої окантовки доріжки.

4) Р = 52 + 27 + 52 + 27 = 140 + 18 = 158 (м) – периметр зовнішньої окантовки доріжки.

4 спосіб (логічний)

1) Р = (50 + 25) • 2 = 75 • 2 = 75 + 75 = 150 (м) – периметр басейну.

2) (1 + 1) • 2 + (1 + 1) • 2 = 8 (м) – на стільки більша зовнішня окантовка.

3) 150 + 8 = 158 (м) – периметр зовнішньої окантовки доріжки.

Відповідь: периметр басейну 150 метрів, зовнішньої окантовки доріжки 158 метрів.

Завдання 149

1) 1 прямий кут       2) 4 прямих кутів

3) 1 тупий кут         4) 4 прямих кутів       5) 2 прямих кути, 2 тупих, 1 гострий.

 

Сторінка 44

Завдання 150

1) Продовжили ряди чисел:  140, 210, 280, 350, 420, 490, 560, 630

Закономірність: наступне число на 70 більше, ніж попереднє.

140 + 70 = 210     210 + 70 = 280    280 + 70 = 350    350 + 70 = 420    420 + 70 = 490    490 + 70 = 560   560 + 70 = 630

2) Продовжили ряд: 140, 310, 380, 550, 620, 790, 860, 1030

Закономірність: наступне число на 170 більше, ніж попереднє, наступне число на 70 більше, ніж попереднє.

140 + 170 = 310    310 + 70 = 380    380 + 170 = 550    550 + 70 = 620      620 + 170 = 790     790 + 70 = 860   860 + 170 = 1030

Завдання 151 

Якщо а = 470, тоді а + 470 = 470 + 470 = 800 + 140 = 940

Завдання 152 Числа можуть бути написані на перевернутих плашках:

Множник • Множник = Добуток

5 • 4 = 20

Ділене : Дільник = Частка

20 : 4 = 5

Множник • Множник = Добуток

8 • 3 = 24

Добуток : Множник = Множник

24 : 8 = 3

Добуток : Множник = Множник

24 : 3 = 8

Ділення : Частка = Дільник

36 : 4 = 9

Дільник • Частка = Ділене

9 • 4 = 36

Частка • Дільник = Ділене

4 • 9 = 36

Сторінка 45

Завдання 153 Розподільний закон множення від­носно додавання (множення суми на число):

14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 10 • 5 + 4 • 5 = 50 + 20 = 70

17 • 6 = (10 + 7) • 6 = 10 • 6 + 7 • 6 = 60 + 42 = 102

120 • 3 = (100 + 20) • 3 = 100 • 3 + 20 • 3 = 300 + 60 = 360

Завдання 154 Складена задача на знаходження суми добутків

На урок математики кожен з 20 учнів класу вирізав мо­делі геометричних фігур: трикутників — З, кругів — 2, квадратів — 4. Скільки всього фігур вирізали учні?

1 спосіб

Короткий запис

Трикутники — ? ф., 20 учнів по 3 фігури

Круги — ? ф., 20 учнів по 2 фігури

Квадрати — ? ф., 20 учнів по 4 фігури

Всього — ?

Розв’язання

3 • 20 + 2 20 + 4 20 = 60 + 10 + 80 = 180 (ф.)

2 спосіб

Оскільки учнів було однаково зі всіма фігурами, тому

Короткий запис

Фігури — ? ф., 20 учнів по ? (3 + 2 + 4) фігури

Розв’язання

(3 + 2 + 4) • 20 = 9 • 20 = 180 (ф.)

Відповідь: діти вирізали 180 фігур.

Завдання 155 

1) (4 + 5) • 8 = 4 • 8 + 5 • 8 = 32 + 40 = 72

2) (4 + 5) • 8 = 9 • 8 = 72

 

Сторінка 46

Завдання 156

Марічка намалювала звірят на однаковій відстані одне від одного і зобразила між ними хідники. Обчисли за допомогою нумераційної таблиці довжину хідника між різними звірятами.

 

Дес.

Од.

 

• 2

Дес.

Од.

 

• 1

Дес.

Од.

 

• 3

1

2

1

2

1

2

2

4

1

2

3

6

Відповідь

а) 24

б) 12

в) 36

Завдання 157

430 + 105 • 2 = 430 + (105 + 105) = 430 + 210 = 640

580 + 25 • 4 = 580 + (20 + 5) • 4 = 580 + (80 + 20) = 580 + 100 = 680

430 – 105 • 2 = 430 – (105 + 105) = 430 – 210 = 220

410 • 2 – 430 = (410 + 410) – 430 = 820 – 430 = 820 – 500 + 70 = 390

Завдання 158 Складена задача на знаходження суми числа і добутку

На екскурсію до Києва прибуло 124 дитини з Вінниці, а з Житомира — у 2 рази більше. Скільки дітей прибу­ло до Києва з двох міст?

З Вінниці

З Житомира

Всього

124 дитини

у 2 рази більше

?

Короткий запис

З Вінниці — 124 дитини

З Житомира — ?, у 2 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   124 + 124 • 2

Короткий запис №1

З Вінниці — 124 дитини

З Житомира — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2

З Вінниці — 124 дитини

З Житомира — 248 дітей

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей прибу­ло з Житомира?

2) Скільки дітей прибу­ло до Києва з двох міст?

Розв’язання

1) 124 • 2 = 124 + 124 = 248 (д.) – дітей прибуло з Житомира.

2) 124 + 248 = 300 + 60 + 12 = 372 (д.) – дітей прибу­ло до Києва з двох міст.

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо з Вінниці прибуло 124 дитини, а з Житомира — у 2 рази більше, це також означає, що з одного міста прибула 1 частина, а з другого – дві таких частин, тоді разом 3 частини по 124 дитини

124 • 3 = (100 + 20 + 4) • 3 = 372 (д.) – дітей прибу­ло до Києва з двох міст.

Відповідь: з двох міст прибуло 372 дітей.

 

Сторінка 47

Завдання 159

І спосіб      312 • 2 = 312 + 312 = 624

213 • 3 = (200 + 10 + 3) • 3 = 200 • 3 + 10 • 3 + 3 • 3 = 600 + 30 + 9 = 639

II спосіб    312 • 2 = (300 + 10 + 2) • 2 = 600 + 20 + 4 = 624

213 • 3 = (200 + 10 + 3) • 3 = 600 + 30 + 9 = 639

Завдання 160 Ділення з остачею

16 : 8 = 2 (ост. 0)

17 : 8 = 2 (ост. 1)

18 : 8 = 2 (ост. 2)

19 : 8 = 2 (ост. 3)

20 : 8 = 2 (ост. 4)

21 : 8 = 2 (ост. 5)

22 : 8 = 2 (ост. 6)

23 : 8 = 2 (ост. 7)

Завдання 161

10 : 5 = 2 (ост. 0)    12 : 5 = 2 (ост. 2)    15 : 5 = 5 (ост. 0)    16 : 5 = 5 (ост. 1)

18 : 5 = 3 (ост. 3)    23 : 5 = 4 (ост. 3)    24 : 5 = 4 (ост. 4)    27 : 5 = 5 (ост. 2)  

Числа, які діляться на 5 з остачею 2: 12, 27

Числа, що діляться на 5 з остачею 3: 18, 23

Завдання 162 

15 : 3 = 5 (ост. 0)            38 : 4 = 9 (ост. 2)

19 : З = 6 (ост. 1)            42 : 8 = 5 (ост. 2)

 

Сторінка 48

Завдання 163

360 + 140 = 400 + 100 = 500

270 + 270 = 400 + 140 = 540

600 – 480 = 600 – 500 + 20 = 120

630 – 480 = 630 – 500 + 20 = 150

7 • 8 = 56

9 • 6 = 54

42 : 7 = 6

56 : 8 = 7

130 • 6 = (100 + 30) • 6 = 600 + 180 = 780

230 • 4 = (200 + 30) • 4 = 400 + 120 = 520

460 : 2 = (400 + 60) : 2 = 200 + 30 = 230

660 : 3 = (600 + 60) : 3 = 200 + 20 = 220

Завдання 164

Дібрали ділене

27 : 6 = 4 (ост. 3)

22 : 6 = 3 (ост. 4)   

35 : 6 = 5 (ост. 5)

Перевірка

4 • 6 + 3 = 24 + 3 = 27

3 • 6 + 4 = 18 + 4 = 22

5 • 6 + 5 = 30 + 5 = 35

Завдання 165

Ділене

37

30

39

45

25

35

Дільник

6

4

9

7

4

3

Частка

6

7

4

6

6

10

Остача

1

2

3

3

1

5

 

37 : 6 =

6 (ост. 1)

7 • 4 + 2 =

30

39 : 9 =

4 (ост. 3)

6 • 7 + 3 =

45

25 : 4 =

6 (ост. 1)

10 • 3 + 5 =

35

Завдання 166

Радіус кожного кола 1 см.

Відстань між центром першого та останнього кіл: 1 см • 14 = 14 см

 

Сторінка 49 

Завдання 167  Письмове додавання

324 + 154 = 478            364 + 455 = 819

179 + 297 = 476            267 + 276 = 543

+324

  154

  478

+179

  297

  476 

+364

  455

  819

+267

  276

  543

Завдання 168  Підкреслили числа

Діляться на З: 18, 15, 17, 20, 35, З0, 40, 60;

Діляться на 5: 4, 5, 9, 10, 15, 20, 22, 25, З0;

Діляться на 10: 8, 10, 15, 20, 25, З0, 40, 55, 70.

Завдання 169Порівняння чисел

6 = 36 : 6

36 : 6 = 6

6 < 42 : 6

42 : 6 = 7, 6 < 7

6 < 54 : 6

54 : 6 = 9, 6 < 9

42 : 3 < 60 : 3

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 14, 60 : 3 = 20, 14 < 20

72 : 2 > 50 : 5

72 : 2 = (60 + 12) : 2 = 36, 50 : 5 = 10, 36 > 10

65 : 5 < 70 : 5

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 13, 70 : 5 = (50 + 20) : 5 = 14, 13 < 14

84 : 4 > 20

84 : 4 = (80 + 4) : 4 = 21, 21 > 20

69 : 3 > 20

69 : 3 = (60 + 9) : 3 = 23, 23 > 20

64 : 4 < 20

64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 16, 16 < 20

Завдання 170  Складена задача на знаходження суми

Ціна ляльки 60 грн, а гумового м'яча — 12 грн. Ма­шинка коштує – від вартості ляльки та м'яча. Яка вартість трьох іграшок?

Короткий запис №1

Лялька — 60 грн

М’яч — 12 грн

Всього — ?

Короткий запис №2

Машинка — ?, 1/3 від 72 грн

Короткий запис №3

Лялька — 60 грн

М’яч — 12 грн

Машинка — 24 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка ціна машинки?

2) Яка вартість трьох іграшок?

Розв’язання 

1) 60 + 12 = 72 (грн) – вартість ляльки і м’яча.

2) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (грн) – ціна машинки.

2) 72 + 24 = 96 (грн) – вартість трьох іграшок.

Відповідь: вартість трьох іграшок 96 гривень.

 

Сторінка 50

Завдання 171  Письмове віднімання

468 – 251 = 217            460 – 236 = 224

443 – 267 = 176            838 – 549 = 289

_468

  251

  217

_443

 267

 176  

_460

 236

 224

_838

  549

  289

Завдання 172  Табличні випадки ділення:

18 : 3 = 6        27 : 9 = 3         32 : 4 = 8        72 : 9 = 8

Ділення суми на число:

64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 40 : 4 + 24 : 4 = 10 + 6 = 16

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2 = 12

120 : 5 = (100 + 20) : 5 = 100 : 5 + 20 : 5 = 20 + 4 = 24

505 : 5 = (500 + 5) : 5 = 500 : 5 + 5 : 5 = 100 + 1 = 101

Послідовне ділення:

80 : 40 = 80 : (10 • 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2       20 : 4 = 5

100 : 50 = 100 : 10 : 5 = 10 : 5 = 2       800 : 200 = 800 : 100 : 2 = 8 : 2 = 4

Укрупнення розрядних одиниць:

270 : 90 = 27 дес. : 9 дес. = 3

360 : 60 = 36 дес. : 6 дес. = 6

40 : 20 = 4 дес. : 2 дес. = 2

Завдання 173

За допомогою нитки або тонкого шнурка можна утворити коло, трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник тощо.

Інші завдання дивись тут...