Завдання 316 Числа в нумераційній таблиці
862 = 8 сот. + 6 дес. + 2 од.

 

Завдання 317

149 = 1 сот. + 4 дес. + 9 од.

150 = 1 сот. + 5 дес.

222 = 2 сот. + 2 дес. + 2 од.

471 = 4 сот. + 7 дес. + 1 од.

583 = 5 сот. + 8 дес. + 3 од.

794 = 7 сот. + 9 дес. + 4 од.

Завдання 318

а) 235; 324; 540; 913; 999

б) 248; 323; 569; 777; 770

Завдання 319 
Лічимо десятками від 100 до 200: "Сто, сто десять, сто двадцять, сто тридцять, сто сорок, сто п'ятдесят, сто шістдесят, сто сімдесят, сто вісімдесят, сто дев'яносто, двісті!"
Лічимо десятками від 200 до 100: "Двісті, сто дев'яносто, сто вісімдесят, сто сімдесят, сто шістдесят, сто п'ятдесят, сто сорок, сто тридцять, сто двадцять, сто десять, сто!"

 

Завдання 320 Додавання і віднімання чисел

200 + 3 = 203

200 + 10 = 210

300 + 5 = 305

300 + 50 = 350

400 – 200 = 200

500 – 100 = 400

700 + 100 = 800

600 + 400 = 1000

Завдання 321 Порівняй
300 + 200 > 300
400 – 100 < 400
500 + 300 > 700
500 – 300 = 200
29 + 16 = 44 + 1
5 • 9 = 45 + 0
Завдання 322 
Сторона квадрата — відрізок АB. Обчисли периметр квадрата, якщо АB = 5 см; АB = 7 см; АB = 10 см.

1) 5  4 = 20 (см) – периметр квадрата зі стороною 5 см

2) 7  4 = 28 (см) – периметр квадрата зі стороною 7 см

3) 10  4 = 40 (см) – периметр квадрата зі стороною 10 см

 

Завдання 323
1) У одному пакеті 3 кг яблук, а в другому  5 кг. Скільки кілограмів яблук у цих двох пакетах разом?
Короткий запис
I — 3 кг

II — 5 кг
Разом — ?

Розв’язання
3 + 5 = 8 (кг)
Відповідь: у цих двох пакетах разом 8 кг яблук.

2) На першій полиці стоять 2 пакети яблук, по 3 кг в кожному пакеті, в на другій полиці — 4 пакети яблук, по 5 кг в кожному пакеті. Скільки кілограмів яблук на цих двох полицях разом?

Короткий запис
I — 2 п., по 3 кг

II — 4 п., по 5 кг
Разом — ?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (кг) – яблук на першій полиці

2) 5 • 4 = 20 (кг) – яблук на другій полиці

3) 6 + 20 = 26 (кг)

Відповідь: на цих двох полицях разом 26 кг яблук.

 

Завдання 324 Порядок дій

а) 25 + 6  3 = 25 + 18 = 43
   47 + 4  9 = 47 + 36 = 83
   78 – 9  8 = 78 – 72 = 6
   48 – 8  6 = 48 – 48 = 0
   39 + 39 + 0 = 78 + 0 = 78
   40 – 0 + 40 = 40 + 40 = 80

б) 99 + 1 = 100
100 – 1 = 99
100 + 1 = 101
101 – 100 = 1
200 + 1 = 201
200 – 1 = 199

Завдання 325
Батько обкопав на зиму 2 ряди смородини, по 8 кущів у кожному ряду, а його син — 2 ряди, по 4 кущі в ряду. Скільки всього кущів смородини обкопали син і батько разом? Хто більше й на скільки?
Короткий запис
Б. — 2 р., по 8 к.

С. — 2 р., по 4 к.

На скільки більше — ?

Разом — ?

Розв’язання

1) 8 • 2 = 16 (к.) – обкопав батько
2) 4 • 2 = 8 (к.) – обкопав син
3) 16 + 8 = 24 (к.) – обкопали син і батько разом

4) 16  8 = 8 (к.) – на стільки більше кущів обкопав батько

Відповідь: 24 кущів, на 8 кущів більше.

 

Завдання 326 Склади й запиши рівності за зразком.

5 сот. = 500 = 50 дес.

7 сот. = 700 = 70 дес.

9 сот. = 900 = 90 дес.

4 сот. = 400 = 40 дес.

8 сот. = 800 = 80 дес.

10 сот. = 1000 = 100 дес.

Завдання 327 
Круглі сотні в порядку спадання: 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100

 

Завдання 328
Лічимо одиницями від 572 до 583: "П'ятсот сімдесят два, п'ятсот сімдесят три, п'ятсот сімдесят чотири, п'ятсот сімдесят п'ять, п'ятсот сімдесят шість, п'ятсот сімдесят сім, п'ятсот сімдесят вісім, п'ятсот сімдесят дев'ять, п'ятсот вісімдесят, п'ятсот вісімдесят один, п'ятсот вісімдесят два, п'ятсот вісімдесят три!"

 

Завдання 329
Двісті, двісті шість, триста п'ятдесят, п'ятсот сімдесят два
200 = 2 сот.
206 = 2 сот. + 6 од.
350 = 3 сот. + 5 дес.
572 = 5 сот. + 7 дес. + 2 од.

 

Завдання 330 Числа у вигляді суми розрядних доданків

725 = 700 + 20 + 5

705 = 700 + 5

640 = 600 + 40

Завдання 331 

481 = 400 + 81

794 = 700 + 94

Завдання 332 

На першій автостоянці було 3 ряди автомобілів, по 4 автомобілі в ряду, на другій — 5 рядів, по 3 авто в ряду. На якій автостоянці автомобілів менше? На скільки менше? За допомогою схеми склади план розв’язання задачі.

План розв'язування
1) Скільки автомобілів було на першій автостоянці?

4 • 3 = 12 (авт.)
2) Скільки автомобілів було на другій автостоянці?

3 • 5 = 15 (авт.)
3) На якій автостоянці і на скільки автомобілів менше?
15 – 12 = 3 (авт.)

 

Завдання 333
Побудуй два квадрати: периметр першого — 16 см, а другого — 8 см. На скільки сантиметрів сторона другого квадрата коротша, ніж сторона першого? У скільки разів сторона першого квадрата довша за сторону другого?
Розв’язання
1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони першого квадрата
2) 8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони другого квадрата

3) 4 – 2 = 2 (см) – на стільки сторона другого квадрата менша
4) 4 : 2 = 2 (р.) – у стільки разів сторона першого квадрата більша
Який периметр матиме квадрат, сторона якого дорівнює сумі сторін двох попередніх квадратів?
1) 4 + 2 = 6 (см)  сторона нового квадрата

2) 6 • 4 = 24 (см) – периметр нового квадрата

 

Завдання 334 До кожного числа, що в таблиці, запиши його «сусідів».

388 389 390
499 500 501
798 799 800

432 433 434
300 301 302
122 123 124

Завдання 335 Добери та запиши «сусідів» чисел.

99 < 100 < 101

199 < 200 < 201

499 < 500 < 501

Завдання 336

У дитячому парку є каруселі на 10 і на 12 кошиків. У кожному кошикові сидить пара дітей. На скільки більше дітей може бути водно́час на одній каруселі, ніж на іншій? Чи зможуть одночасно кататися на каруселях учні двох класів, у яких по 20 дітей?

Короткий запис
I — 10 к., по 2 д.

II — 12 к., по 2 д.

На скільки більше — ?

Разом по 20 д. — ?

Розв’язання

1) 2 • 10 = 20 (д.) – дітей катається на першій каруселі
2) 2 • 12 = 24 (д.) – дітей катається на другій каруселі
3) 24  20 = 4 (д.) – на стільки дітей більше на другій каруселі, ніж на першій

4) 20 + 24 = 44 (д.)  дітей зможуть кататися на двох каруселях разом

5) 20  2 = 40 (д.)  дітей у двох класах разом

   40 < 44

Відповідь: на 4 дитини більше; так, зможуть.

 

Завдання 337 Накресли в зошиті таблицю розрядів за зразком.

Сотні

(третій розряд)

Десятки

(другий розряд)

Одиниці

(перший розряд)

2

4

0

4

6

3

6

3

2

Завдання 338
Читаємо числа: "Сто вісімдесят чотири, сто дев'яносто дев'ять, триста п'ятдесят дев'ять, чотириста дев'ять, сімсот дев'яносто!"
Найбільше сотень у числі 790

 

Завдання 339 Запиши в копійках:
2 грн = 200 коп.
2 грн 50 коп. = 200 коп. + 50 коп. = 250 коп.
5 грн 10 коп. = 500 коп. + 10 коп. = 510 коп.

 

Завдання 340 Виправили помилки в неправильних рівностях
а) 358 коп. = 3 грн 58 коп.
   608 коп. = 6 грн 8 коп. 
485 коп. = 4 грн 85 коп.
740 коп. = 7 грн 40 коп.
б) 520 см = 5 м 20 см
    202 см = 2 м 2 см
73 дм = 7 м 3 дм
98 дм = 9 м 80 см
Завдання 341
У тебе є 50 грн. Які два бутерброди ти зможеш купити, щоб решта була 14 грн?

Розв’язання

50 – (17 + 19) = 50 – 36 = 14 (грн)

Відповідь: можна купити бутерброди по 19 грн і по 17 грн.

 

Завдання 342
1) Перший доданок — 64, другий — 400. 64 + 400 = 464
2) Зменшуване — 600, від’ємник — 300. 600 – 300 = 300
3) Ділене — 64, дільник — 8. 64 : 8 = 8
4) Перший множник — 8, другий — 6.  6 = 48

 

Завдання 343
У першому пакеті 8 кг борошна, це на 3 кг більше, ніж у другому. 1) Яка маса другого пакета? 2) Скільки кілограмів борошна в 5 більших та у 8 менших пакетах разом?
Короткий запис
I — 8 кг, це на 3 кг більше

II — ?

5 б. і 8 м. — ?

Розв’язання

1) 8  3 = 5 (кг) – маса другого пакета
2) 8 • 5 = 40 (кг) – борошна в більших пакетах
3) 5 • 8 = 40 (кг) – борошна в менших пакетах

4) 40 + 40 = 80 (кг) – борошна у двох пакетах разом

Відповідь: 40 кілограмів, 80 кілограмів.

 

1 м = 10 дм
2 м = 20 дм

2 м = 200 см
305 см = 3 м 5 см

1 м = 100 см
2 м 3 дм = 23 дм

4 м 7 дм = 470 см
58 дм = 5 м 8 дм

Завдання 345
Ширина прямокутника 4 см, це на 5 см менше, ніж його довжина. Яка довжина прямокутника? Накресли цей прямокутник. Обчисли його периметр.
Короткий запис
Ширина — 4 см, це на 5 см менше, ніж довжина

Довжина — ?

Периметр — ?
Розв’язання

1) 4 + 5 = 9 (см) – довжина прямокутника


2) (4 + 9) • 2 = 26 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 346 Яким стане число 654, якщо:
1) збільшити кількість його одиниць на 2? 654 + 2 = 656
2) зменшити кількість його десятків на 4? 654 – 40 = 614