Інші завдання дивись тут...

Завдання 482 Способи додавання
35 + (37 + 5) = (35 + 5) + 37 = 40 + 37 = 77
24 + (8 + 16) + 2 = (24 + 16) + (8 + 2) = 40 + 10 = 50

 

Завдання 483
520 + 340 = (500 + 300) + (20 + 40) = 800 + 60 = 860
520 + 340 = 520 + 300 + 40 = 820 + 40 = 860

 

Завдання 484
540 + 130 = (500 + 100) + (40 + 30) = 600 + 70 = 670
630 + 340 = (600 + 300) + (30 + 40) = 900 + 70 = 970
220 + 330 = (200 + 300) + (20 + 30) = 500 + 50 = 550

 

Завдання 485 Порівняй значення виразу й число.
200 + 90 > 280
290 > 280
730 – 200 = 530
530 = 530
390 – 50 < 400
340 < 400
Завдання 486
72  8 = 64
72 : 8 = 9
16 – 2 = 14
16 : 2 = 8
36 – 6 = 30
36 : 6 = 6
81 – 9 = 72
81 : 9 = 9
64 – 8 = 56
64 : 8 = 8
24 – 6 = 18
24 : 6 = 4
Завдання 487
У кіоску є зошити за ціною 3 грн та 5 грн. Яких зошитів дитина може купити більше, якщо вона має 30 грн? На скільки більше?
Короткий запис
30 грн  ? з. по 3 грн
30 грн  ? з. по 5 грн
На скільки більше   ?
Розв’язання

1) 30 : 3 = 10 (з.) – зошитів можна купити за ціною 3 грн.

2) 30 : 5 = 6 (з.) – зошитів можна купити за ціною 5 грн.

3) 10 – 6 = 4 (з.)

Відповідь: на 4 зошити більше можна купити за ціною 3 грн, ніж за ціною 5 грн.

Склади задачу про свої покупки. У кіоску є ручки за ціною 2 грн та 6 грн. Яких ручок я можу купити більше, якщо в мене є 18 грн? На скільки більше?

 

Завдання 488
У заповіднику було 40 зебр, поні на 5 менше, ніж зебр, а верблюдів на 15 менше, ніж зебр і поні разом. Скільки всього зебр, поні й верблюдів у заповіднику? Які ще звірі можуть жити в заповіднику?
Короткий запис
Зебр — 40 зв.
Поні  ?, на 5 менше, ніж зебр
Верблюдів   ?, на 15 менше, ніж зебр і поні разом
Всього   ?
Розв’язання

1) 40  5 = 35 (зв.) – серед звірів стільки поні.

2) 40 + 35 = 75 (зв.) – зебр і поні разом.

3) 75  15 = 60 (зв.) – верблюдів.

4) 75 + 60 = 135 (зв.)

Відповідь:  всього 135 зебр, поні й верблюдів у зоопарку.

Які ще звірі можуть жити в заповіднику? Кабани, косулі, лисиці, зайці, борсуки, рисі, видри тощо.

Дізнайся з інших джерел інформації про заповідники України.

 

Завдання 489
Щоби прийняти ванну, людині потрібно 100 л гарячої води, а щоб помитися під душем — 20 л. На скільки менше літрів гарячої води використовує одна людина для приймання душу, ніж для ванни? Обчисли економію води для сім’ї із трьох осіб.
Короткий запис
Ванна — 100 л.
Душ  20 л.
На ? менше для 1 ос.
На ? менше для 3 ос.
Розв’язання

1) 100  20 = 80 (л) – на стільки менше потрібно води для 1 людини для приймання душу.

2) 80  3 = 240 (л) – економія води для сім'ї із трьох осіб.

Відповідь:  80 лі трів; 240 літрів.

Для підігріву води використовують електроенергію, газ, дрова, вугілля, які дорого коштують. Природні копалини треба берегти.
Із дорослими обчисли ваші затрати води й можливу її економію.

 

Завдання 490
Руслан старший за Михайлика, а Денис молодший від Руслана. Михайлик не наймолодший. Хто з братів наймолодший? Денис.

 

Завдання 491 Підкресли нерівності, які містять букву (змінну).
348 < 350
a > 200
x + 5 < 10
b < 100 + 250
Наведи два зразки нерівностей зі змінною. х + 17 < 32, х > 15

 

Завдання 492
Нерівність b + 3 > 10 правильна, якщо b > 7, тому при b = 14, b = 25
Нерівність a < 8 правильна, якщо a = 5, бо 5 < 8 
Нерівність a < 8 неправильна, якщо a = 10, бо 10 < 8

 

Завдання 493 Розрядні доданки
759 = 700 + 50 + 9
750 = 700 + 50
295 = 200 + 90 + 5
250 = 200 + 50
555 = 500 + 50 + 5
550 = 500 + 50
350 = 300 + 50
230 = 200 + 30
132 = 100 + 30 + 2
Завдання 494
243 + 350 = (200 + 300) + (43 + 50) = 500 + 93 = 593
354 + 230 = (300 + 200) + (54 + 30) = 500 + 84 = 584
427 + 132 = (400 + 100) + (27 + 32) = 500 + 59 = 559

 

Завдання 495 Запиши вирази. Обчисли їх значення.
а) Від суми чисел 320 і 70 відніми 50.
(320 + 70) – 50 = 390 – 50 = 340
б) До суми чисел 410 і 60 додай 20.
(410 + 60) + 20 = 470 + 20 = 490
в) Відніми число 200 від різниці чисел 500 і 300.
(500 – 300) – 200 = 200 – 200 = 0
г) Збільш суму чисел 5 і 4 в 9 разів.
(5 + 4) • 9 = 9 • 9 = 81

 

Завдання 496 
1) Три шоколадки коштують 15 грн. Скільки гривень коштують шість таких шоколадок?
Короткий запис
3 ш. — 15 грн
6 ш.  ?
Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (грн) – коштує 1 шоколадка.

2)  6 = 30 (грн) – коштують 6 таких шоколадок.

Відповідь:  шість таких шоколадок коштують 30 гривень.

2) Три шоколадки коштують 15 грн. Скільки таких шоколадок можна купити за 30 гривень?
Короткий запис
3 ш. — 15 грн
 30 грн
Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (грн) – коштує 1 шоколадка.

2) 30 : 5 = 6 (ш.) – шоколадок можна купити за 30 грн.

Відповідь:  можна купити 6 шоколадок за 30 грн.

 

Завдання 497 За рисунками покажи й назви́ елементи кола.
На першому колі зображено 6 радіусів і 3 діаметри.
На другому колі зображено 3 радіуси і 1 діаметр.
На третьому колі зображено 2 радіуси і 1 діаметр.

 

Завдання 498
На першому колі: О  центр кола, MO, NO  радіуси, MN  діаметр.
На другому колі: Е  центр кола, ЕА  радіуси.
На третьому колі: К  центр кола, KC, KB, KD  радіуси, CD  діаметр.

 

Завдання 499 Порядок дій
24 + (72 – 35) = 24 + 37 = 61
81 – (19 + 21) = 81 – 40 = 41
240 + (130 + 220) = 240 + 350 = 590
320 + (340 + 120) = 320 + 460 = 780
 9 + 3  4 = 18 + 12 = 30
 6 + 7  8 = 54 + 56 = 110

 

Завдання 500
Одна сторона прямокутника 4 см, а інша — у 2 рази більша. Який периметр прямокутника?
Короткий запис
— 4 cм
 ?, у 2 рази більша, ніж а
— ?
Розв’язання

1) 4  2 = 8 (см) – інша сторона прямокутника.

2) (4 + 8)  2 = 12  2 = 24 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 24 сантиметри.

Побудуй цей прямокутник. Розділи прямокутник на 4 рівні частини. Розглянь кілька способів поділу.
Завдання 501 Обчисли.
768 –
1
2
3
4
5
6
дорівнює
767
766
765 764 763 762
768 –
10
20
30 40 50 60
дорівнює
758
748
738 728 718 708
768 – 
100
200
300 400 500 600
дорівнює
668
568
468 368 268 168
Завдання 502
Утворіть коло з 3 і 6 учнів. Візуально («на око») визначте, діаметр якого кола більший. Кола, утвореного 6 учнями.

 

Завдання 503 Способи віднімання суми від числа.
9 – (2 + 3) = 9 – 5 = 4
9 – (2 + 3) = 9 – 2 – 3 = 4
9 – (2 + 3) = 9 – 3 – 2 = 4

 

Завдання 504
a – (b + c)  (a – b) – c або (a – c) – b

 

Завдання 505
І сп. 470 – 320 = 470 – 300 – 20 = 170 – 20 = 150
(віднімання частинами)
ІI сп. 470 – 320 = (400 – 300) + (70 – 20) = 100 + 50 = 150
(порозрядне віднімання)
ІІІ сп. 470 – 320 = 47 дес. – 32 дес. = 15 дес. = 150

 

Завдання 506
860 – 250 = (860 – 200) – 50 = 660 – 50 = 610
Перевірка: 610 + 250 = (600 + 200) + (10 + 50) = 800 + 60 = 860
380 – 130 = (380 – 100) – 30 = 280 – 30 = 250
Перевірка: 250 + 130 = (200 + 100) + (50 + 30) = 300 + 90 = 380
470 – 470 = (470 – 400) – 70 = 70 – 70 = 0
Перевірка: 0 + 470 = 470

 

Завдання 507
Нерівнясть 17 + a > 20 правильна, якщо а > 3, тому при а = 4
Нерівнясть 24 – b < 24 правильна, якщо b > 0, тому при а = 1, 3, 4
Нерівнясть  a < 40 правильна, якщо а < 5, тому при а = 1, 3, 4

 

Завдання 508
1) У магазині було 250 телефонів. До обіду продали 30 телефонів, а після обіду  100 телефонів. Скільки телефонів залишилося наприкінці дня?
Короткий запис
Було  250 т.
Продали  30 т. і 100 т.
Залишилося  ?
Розв’язання

1) 30 + 100 = 130 (т.) – продали телефонів за день.

2) 250 – 130 = 120 (т.)

Відповідь: наприкінці дня залишилося 120 телефонів.

Вираз: 250  (30 + 100)

2) У пачці було 270 намистин. Спочатку використали 120 намистин, а потім  110 намистин. Скільки намистин залишилося у пачці?
Короткий запис
Було  270 н.
Використали  120 н. і 110 н.
Залишилося  ?
Розв’язання

1) 120 + 110 = 230 (н.) – намистин використали.

2) 270 – 230 = 40 (н.)

Відповідь: у пачці залишилося 40 намистин.

Вираз: 270  (120 + 110)

 

Завдання 509
Колу належать точки: D, A, C
Кругу належать точки: O, D, A, C, P, M
Радіуси кола і круга: OD, OA, OC
Діаметр кола і круга: DC
Виміряй довжину радіуса й діаметра круга. R = 4 см. D = 8 см.
8 : 4 = 2 (р.) – у стільки разів довший діаметр кола. 
Відповідь: у 2 рази.
Більшою є більша тарілка, бо має більший діаметр.

 

Завдання 510
49 + 36 – 15 = 85 – 15 = 70
24 + 46 – 37 = 70 – 37 = 33
83 – 28 + 16 = 55 + 16 = 71
75 – 19 + 25 = 56 + 25 = 81
40 + 60 – 30 = 100 – 30 = 70
70 + 30 – 10 = 100 – 10 = 90
80 + 20 – 40 = 100 – 40 = 60
90 + 10 – 20 = 100 – 20 = 80
330 + 440 – 220 = 770 – 220 = 550
770 – 550 + 110 = 220 + 110 = 330
450 – 120 + 130 = 330 + 130 = 460
210 + 120 + 530 = 330 + 530 = 860
Завдання 511
Було 120 м зеленої стрічки і 340 м жовтої стрічки. Купили ще 40 м зеленої стрічки. Скільки всього метрів стрічки стало?
Короткий запис
Було  120 м і 340 м
Купили  40 м
Залишилося  ?
Розв’язання

1) 120 + 340 = 460 (м) – було стрічки.

2) 460 + 40 = 500 (м)

Відповідь: стало 500 м стрічки.

Вираз: 120 + 340 + 40

 

Завдання 512
Нерівність 86 – 36 < a правильна, якщо а > 50, тому при а = 55, 60, 65, 70
Нерівність a > 120 + 350 правильна, якщо а > 470, тому при а = 480, 481, 500
Нерівність 41 + 28 < a правильна, якщо а > 69, тому при а = 70, 80, 85, 90
Нерівність a > 390 – 170 правильна, якщо а > 220, тому при а = 221, 230, 231, 232