Інші завдання дивись тут...

Завдання 180

40 олівців упакували в коробки, по 20 штук у кожну. Скільки коробок заповнили?

Нехай х (к.) – кількість коробок заповнили, складемо рівняння

40 : 20 = х  ділення перевіряємо множенням  20 • х = 40

 

Завдання 181 Ділення

I спосіб — добір одноцифрової частки:  400 : 200 = а, 200 • а = 400, а = 2

II спосіб — укрупнення розрядних одиниць:  400 : 200 = 4 сот. : 2 сот. = 2

ІІІ спосіб — послідовне ділення:

400 : 200 = 400 : (100 • 2) = (400 : 100) : 2 = 4 : 2 = 2

 

Завдання 182 Ознайомлення з дробами

Весь торт ділимо на 4 частини. Потім одну частину ділимо на 3 частини. Маємо 12 частин: 3 • 4 = 12

 

Завдання 183

600 : 200 + 900 : 300 = 3 + 3 = 6

80 : 20 - 60 : 30 = 4 – 2 = 2

170 + 390 = 170 + 400 – 10 = 570 – 10 = 560

640 – 360 = 640 – 400 + 40 = (640 + 40) – 400 = 680 – 400 = 280

200 • 4 – 0 : 500 = 800 – 0 = 800

300 • 2 + 0 • 800 = 600 + 0 = 600

 

Завдання 184

Відрізок 12 см поділили на 4 рівні части­ни. Яка її довжина? 12 : 4 = 3 см

Скільки четвертих частин (четвертин) у цілому відрізку? Чотири частини

Скільки п'ятих частин у цілій смужці паперу? П’ять частин

 

Завдання 185

а) Що більше: 1 см чи 1 дм? 1 дм

На скільки сантиметрів? На 9 см  (1 дм – 1 см = 10 см – 1 см = 9 см)

У скільки разів? У 10 разів   (1 дм : 1 см = 10 см : 1 см = 10)

б) Чи правильні рівності?

1 дм = 10 см → 1 см = 1/10 дм; 1 см — десята частина 1 дм.

1 м = 10 дм → 1 дм = 1/10 м; 1 дм — це десята частина 1 м.

1 м = 100 см → 1 см = 1/100 м; 1 см — це сота частина 1 м.

 

Завдання 186  Я пройшла 1/2 частину свого шляху, і ти пройшов 1/2 свого шляху.

Чи однакову відстань ми пройшли? Не однакову, якщо ціле різної довжини.

 

Завдання 187

Ділене

72

72

72

700

700

700

Дільник

9

9

9

100

100

100

Частка

8

8

8

7

7

7

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

72 : 9 = 8              9 • 8 = 72            72 : 8 = 9

700 : 100 = 7       100 • 7 = 700      700 : 7 = 100

 

Завдання 188

а) У чотирьох однакових бідонах 20 л молока. Скільки літрів молока буде у 8 таких бідонах?

Розв’язування

20 : 4 = 5 (л) – молока в одному бідоні

5 • 8 = 40 (л)

Відповідь: 40 л молока буде у 8 таких бідонах

б) У чотирьох однакових бідонах 20 л молока. У скіль­ки таких бідонів можна розлити 10 л молока?

Розв’язування

20 : 4 = 5 (л) – молока в одному бідоні

10 : 5 = 2 (б.)

Відповідь: у 2 таких бідонах буде 10 л молока

Задачі не будуть оберненими, бо різні числові дані. Щоб задача була оберненою до першою, потрібно змінити число в запитанні другої задачі. Замінити питальне речення на таке: у скіль­ки таких бідонів можна розлити 40 л молока? 

 

Завдання 189  Обернені задачі

а) Протягом трьох годин мотоцикліст подолав 150 км. Скільки кілометрів проїжджав мотоцикліст за 1 год? (Швидкість була однакова).

150 : 3 = 50 (км) – проїжджав за 1 год

Відповідь: за 1 годину проїжджав 50 кілометрів

б) За годину мотоцикліст проїжджає 50 км. Скільки часу йому потрібно, щоб подолати 150 км?

150 : 50 = 3 (год) – часу потрібно

Відповідь: потрібно 3 години

в) Склали обернену задачу, у якій шуканою буде від­стань (150 км)?

За годину мотоцикліст проїжджає 50 км. Скільки кілометрів проїжджав мотоцикліст за 3 год?

50 • 3 = 150 (км) – проїжджав відстань

Відповідь: за три години мотоцикліст проїжджав 150 кілограмів

 

Завдання 190

Числа виду 1/а , де а може бути будь-яким натуральним числом, називають дробовими.

 

Завдання 191 

72 : 9 = 8

63 : 7 = 9

720 : 9 = 80

630 : 7 = 90

60 : 20 = 3

600 : 200 = 3

5 • 8 = 40

8 • 5 = 40

40 : 5 = 8

400 : 8 = 50

Завдання 192 

1/2  – одна друга    1/3  – одна третя         1/4  – одна четверта

1/5 – одна п’ята       1/10 – одна десята      1/20 – одна двадцята

Назви їх знаменники: 2, 3, 4, 5, 10, 20

 

Завдання 193

Одна друга 1/2 , одна четверта 1/4,  одна восьма 1/8, одна шістнадцята 1/16

Найбільша частина: 1/2    Найменша частина: 1/16

 

Завдання 194

1, 2) Побудуй на аркуші паперу круг, радіус якого до­рівнює 10 см.

3) Зігни круг навпіл (на дві рівні частини): 1/2

4) Утворений півкруг зігни навпіл: 1/4

5) Порівняй половину й четвертину круга: 1/2 > 1/4

Та частина менша, у якої знаменник більший:  1/3 < 1/2

 

Завдання 195

Дроби в порядку зростання: 1/4, 1/8, 1/2, 1/6, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9

Найменший та найбільший дріб: 1/4  і 1/9

Утворили нерівність: 1/9 < 1/4

 

Завдання 196

120 : 4 < 30 • 4      (30 < 30 • 4)

150 : 5 < 150 – 0    (50 < 150)

150 : 1 = 150 + 0    (150 = 150)

28 : 7 < 28 : 4        (де більший дільник, там менша частка)

72 : 8 > 72 : 9        (де менший дільник, там більша частка)

3 • 17 = 17 • 3       (переставний закон множення)

1 м > 1 дм              1 м > 1 см           1 дм > 1 см

 

Завдання 197 Обернені прості задачі 

Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

10 кг

4

?

10 кг

?

40 кг

?

4

40 кг

1) Маса ящика 10 кг. Яка маса 4 таких ящиків?

Розв'язання

10 • 4 = 40 (кг)

Відповідь: маса чотирьох ящиків 40 кілограмів

1) Маса одного ящика 10 кг. Скільки таких ящиків матимуть масу 40 кг?

Розв'язання

40 : 10 = 4 (ящ.)

Відповідь: таких 4 ящики

1) Маса 4 однакових ящиків важить 40 кг . Яка маса такого ящика?

Розв'язання

40 : 4 = 10 (кг)

Відповідь: маса такого ящика 10 кілограмів

 

Завдання 198 

Для трикутника АВС периметр Р = 8 + 5 + 7 = 20 (см)

Для чотирикутника NOPK периметр Р = 5 + 7 + 7 + 10 = 29 (см)

29 см > 20 см  периметр прямокутника більший, ніж периметр трикутника

29 – 20 = 9 (см) – на стільки більший периметр прямокутника, ніж трикутника

 

Завдання 199

Час на 1 пару

Кількість пар

Загальний час

4 год

?

32 год

?

8

32 год

4 год

8

?

1) Одна пара триває 4 год. Скільки пар пройшло за 32 години?

Розв'язання

32 : 4 = 8 (п.)

Відповідь: пройшло 8 пар

2) За 32 години пройшло 8 пар. Скільки годин триває пара?

Розв'язання

32 : 4 = 8 (год.)

Відповідь: пара триває 8 годин

3) Одна пара триває 4 год. Скільки годин тривають 8 таких пар?

Розв'язання

8 • 4 = 32 (год)

Відповідь: вісім таких пар тривають 32 годин

 

Завдання 200  Чотири добутки, щоб їх сума дорівнювала 1000 

30 • 2 = 60

40 • 4 =160

40 • 5 =200

0 • 5 = 0

50 • 0 = 0

90 • 0 = 0

60 • 5 = 300

60 • 6 = 360

60 • 1 = 60

70 • 3 = 210

70 • 7 = 490

0 • 70 = 0

80 • 2 = 160

80 • 8 = 640

100 • 6 = 600

Інші завдання дивись тут...