Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Заїка А."

Сторінка 11

Завдання 32  Розрядна лічба

450 = 45 дес.       800 = 8 сот.      500 = 50 дес.

270 = 27 дес.       300 = 3 сот.      300 = 30 дес.

Завдання 33

50 + 80 = 50 + 50 + 30 = 130

500 + 180 = 680

500 – 180 = 500 – 200 + 20 = 320

90 – 40 = 50

900 – 140 = 800 – 40 = 760

950 – 140 = 810

270 + 330 = 500 + 100 = 600

270 + 340 = 500 + 110 = 610

340 – 270 = 340 – 300 + 30 = 70

Завдання 34   Обчислити периметр квадрата зі стороною 3 см.

Розв’язання

Р = 3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата зі стороною 3 см.

2 спосіб

Р = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (см) – периметр квадрата зі стороною 3 см.

Відповідь: 12 сантиметрів.

Завдання 35 Складена задача з непов’язаними запитаннями

Для новорічного карнавалу школа придбала 180 масок для дівчаток і 170 для хлопчиків. Скільки всьо­го карнавальних масок придбано? Яких масок більше? На скільки?

Короткий запис

Для дівчаток — 180 масок; на ? масок більше

Для хлопчиків — 170 масок

Всього — ?

Короткий запис №1

Для дівчаток — 180 масок

Для хлопчиків — 170 масок

Всього — ?

Вираз    180 + 170

Короткий запис №2

Для дівчаток — 180 масок, на ? масок більше

Для хлопчиків — 170 масок

Вираз    180 – 170

Розв’язання

1) 180 + 170 = 180 + 20 + 150 = 250 (м.) – всьо­го карнавальних масок придбано.

2) 180 > 170   масок для дівчаток більше.

180 – 170 = 10 (м.) – на стільки більше масок для дівчаток, ніж для хлопчиків.

Відповідь: для дівчаток на 10 масок більше.

 

Сторінка 12 

Завдання 36  Переставний закон множення

4 • 3 = 6 • 2         2 • 7 = 7 • 2        5 • 3 = 3 • 5

8 • 3 = 4 • 6         9 • 7 = 7 • 9        2 • 6 = 6 • 2

Завдання 37     

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник,

треба добуток поділити на відомий множник.

60 : 3 = 2    42 : 7 = 6    32 : 4 = 8

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти дільник, треба

ділене поділити на частку.

27 : 3 = 9    36 : 9 = 4    72 : 9 = 8

Завдання 38 Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х • 7 = 63

х = 63 : 7

х = 9

9 • 7 = 63

63 = 63

4 • у = 80

у = 80 : 4

у = 20

4 • 20 = 80

80 = 80

Завдання 39 Проста задача на ділення

У семи однакових коробках 63 олівці. Скільки олівців в одній коробці?

Олівців у коробці

Кількість коробок

Загальна кількість олівців

?

7

63

63 олівці — це 7 коробок по ? олівців

Короткий запис

У коробці — ? ол., 63 олівці розділити на 7 порівну

Схема

Розв’язання

63 : 7 = 9 (ол.) – олівців в одній коробці.

Відповідь: в одній коробці 9 олівців.   

Завдання 40 

6 • 5 = 30   30 : 10 = 3   3 • 4 = 12   12 : 3 = 4   4 • 8 = 32   32 : 8 = 4

4 • 8 = 32   32 : 8 = 4    4 • 3 = 12    12 : 4 = 3    3 • 10 = 30  

 

Сторінка 13

Завдання 41

5 • 2 = 10     8 • 5 = 40                        40 : 9 = 5

6 • 8 = 48     7 • 6 = 42 (8 • 6 = 48)    42 : 6 = 7 (48 : 6 = 8)

Завдання 42

6 • 2 • 5 = 6 • (2 • 5) = 6 • 10 = 60   (сполучним законом множення)

5 • 3 • 2 = 5 • 2 • 3 = 10 • 3 = 3 • 10 = 30  (переставним законом множення)

7 • 4 • 2 = 7 • (4 • 2) = 7 • 8 = 56  (сполучним законом множення)

8 • 5 • 2 = 8 • (5 • 2) = 8 • 10 = 80   (сполучним законом множення) 

Завдання 43 У скверику більше, ніж 70, але менше, ніж 80 троянд. Кожен сьомий кущ — червоний, а кожний шостий з тих, що залишилися, — жовтий. Решта кущів — білі троянди. Скільки кущів білих троянд у скверику?

Розв'язання

1) 77 : 7 = 11 (к.) – кущів червоних троянд.

2) 77 – 22 = 66 (к.) – залишилося кущів.

3) 66 : 6 = 11 (к.) – кущів жовтих троянд.

4) 11 + 11 = 22 (к.) – всього кущів червоних і жовтих троянд.

5) 77 – 22 = 55 (к.) – кущів білих троянд.

Відповідь: 55 кущів білих троянд.

 

Сторінка 14

Завдання 44

Якщо один із множників дорівнює 0, тоді добуток дорівнює нулю.

Якщо один із множників дорівнює 1, тоді частка дорівнює іншому множнику.

(240 – 90) • 1 = (240 – 100 + 10) • 1 = 150 • 1 = 150

(360 + 270) • 1 = (500 + 130) • 1 = 630 • 1 = 630

1 • (400 – 270) = 1 • (400 – 300 + 30) = 1 • 130 = 130

0 • 324 + 570 = 0 + 570 = 570

830 • 0 + 425 = 0 + 425 = 425

378 – 0 • 378 = 378 – 0 = 378

Завдання 45

0 • 107 = 0                1 • 107 = 107

0 • 804 = 0                804 • 1 = 804

31 • 0 = 0                  31 + 0 = 31

Завдання 46

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

х : 10 = 63

х = 63 • 10

х = 630

630 : 10 = 63

63 = 63

у : 75 = 1

у = 1 • 75

у = 75

75 : 75 = 1

1 = 1

Завдання 47  У трикутниках прямими «відрізали» 1, 2, З кути. Які фігури при цьому утворилися?

Трикутник і

чотирикутник

Два трикутники і

п’ятикутник 

Три трикутники і

Шестикутник

Сторінка 15

Завдання 48

Якщо число поділити на один, тоді в частці отримаємо те саме число.

Частка двох однакових чисел дорівнює одиниці.

Якщо нуль поділити на будь-яке число, тоді отримаємо нуль.

А на нуль ділити не можна!

73 : 1 = 73                      730 : 730 = 1

73 : 73 = 1                      0 : 75 = 0

73 : 1 = 73                      0 : 75 = 0

Завдання 49

у : 52 = 0

у = 0 • 52

у = 0

18 • х = 18

х = 18 : 18

х = 1

z • 850 = 850

z = 850 : 850

z = 1

Завдання 50

З'єднали точки так, щоб утворилися десять квадратів, причому квадрати не мають торкатися один одного й перетинатися:

На периметрі найбільшого квадрата 5 точок.

 

Сторінка 16

Завдання 51  Ознайомлення з дробами

Нерівні частини

3 частини

6 частин

4 частини

 

1/3

1/6

1/4

Завдання 52

1/4

Прямокутник треба поділити на 4 частини

1/3

1/2

Завдання 53 Множення на розрядну одиницю

Якщо один із множників дорівнює 0,  тоді добуток дорівнює нулю.

Якщо один множник дорівнює одиниці, тоді добуток дорівнює іншому множнику

Помножити на десять – приписати справа нуль. Помножити на сто – приписати справа два нулі

0 • 2 = 0

0 • 20 = 0

0 • 25 = 0

31 • 0 = 0

310 • 0 = 0

1 • 2 = 2

1 • 20 = 20

1 • 25 = 25

117 • 1 = 117

425 • 1 = 425

10 • 3 = 3 • 10 = 30

100 • 3 = 3 • 100 = 300

10 • 31 = 31 • 10 = 310

7 • 10 = 70

70 • 10 = 700

Завдання 54 Яку частину тижня становить день (доба)?

Міркуємо так: 1 тиждень = 7 діб, тому доба становить 1/7 тижня.

Відповідь: сьому частину.

 

Сторінка 17

Завдання 55

Ціле складається з 2 половин

Ціле складається з 4 чвертей.

1/2 + 1/2 = 2/2 = 1

1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 4/4 = 1

Завдання 56  Складіть із деталей конструктора квадрат. Зі скількох частин він утворений?

У квадрата  4 сторони, 4 кути, 4 вершини.

Відповідь: з 4 частин, 9 частин, 16 частин тощо.

Завдання 57

Множення числа десять за допомогою переставного закону додавання можна перетворити на множення на число 10, а помножити на 10 – означає справа приписати один нуль:

10 •

4

7

9

10

11

12

24

25

47

49

50

40

70

90

100

110

120

240

250

470

490

500

Поділити на сто – означає справа відкинути два нулі:

200

1000

300

500

800

900

: 100

2

10

3

5

8

9

Завдання 58 Складена задача на знаходження суми трьох часток на вміщення

Скількома купюрами розрахувався покупець, якщо 700 грн він дав продавцю сотнями, 500 гри — десятка­ми, а 40 грн — по одній гривні?

Короткий запис №1

700 грн це ? купюр по 100 грн

Купюри — ? к., 700 грн уміщає по 100 грн

Короткий запис №2

500 грн це ? купюр по 10 грн

Купюри — ? к., 500 грн уміщає по 10 грн

Короткий запис №3

40 грн це ? купюр по 1 грн

Купюри — ? к., 40 грн уміщає по 1 грн

Короткий запис №4

Купюри 100 грн — 7 купюр

Купюри 10 грн — 50 купюр

Купюри 1 грн — 40 купюр

Всього ?

Вираз    700 : 7 + 500 : 10 + 40 : 1

План розв’язування

1) Скількома купюрами по сто гривень розрахувався покупець?

2) Скількома купюрами по десять гривень розрахувався покупець?

3) Скількома купюрами по гривні розрахувався покупець?

4) Скількома купюрами розрахувався покупець?

Розв’язання

1) 700 : 100 = 7 (к.) – купюри сотні.

2) 500 : 10 = 50 (к.) – купюри десятками.

3) 40 : 1 = 40 (к.) – купюри гривневі.

4) 7 + 50 + 40 = 97 (к.) – купюрами розрахувався покупець.

Відповідь: 97 купюр.

 

Сторінка 18

Завдання 59

400 : 10 = 40                      400 : 100 = 4

400 : 20 = 40 : 2 = 20         400 : 200 = 4 : 2 = 2

400 : 40 = 40 : 4 = 10         400 : 400 = 1

600 : 20 = 60 : 2 = 30         600 : 200 = 6 : 2 = 3

Завдання 60 Ряди чисел, що діляться на 2 (парні).

Закономірність: наступне число на 2 більше, ніж попереднє.

З0, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48   

110,112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128

Завдання 61 Значення виразу

Якщо а = 1, 900 : а = 900 : 1 = 900

Якщо а = 3, 900 : а = 900 : 3 = 300

Якщо а = 10, 900 : а = 900 : 10 = 90

Якщо а = 30, 900 : а = 900 : 30 = 30

Завдання 62  По периметру квадратного ігрового май­данчика розмістили 20 освітлювальних стовпів на однаковій відстані один від од­ного, причому на кожному куті по одному. Скільки освітлювальних стовпів було на кожному боці майданчика?

Розв’язання

1) 20 – 4 = 16 (л.) – ламп усередині, причому порівну на всіх сторонах.

2) 16 : 4 = 4 (л.) – ламп усередині на кожній стороні.

3) 4 + 2 = 6 (л.) – ламп (стовпів) на кожному боці майданчика.

Відповідь: 6 стовпів.

 

Сторінка 19

Завдання 63

3 • 10 = 30

3 • 100 = 300

30 • 10 = 300

35 • 10 = 350

7 • 1 • 0 + 153 = 0 + 153 = 153

735 – 735 • 0 = 735 – 0 = 375

800 : 4 = 200

800 : 10 = 80

800 : 100 = 8

800 : 400 = 8 : 4 = 2

(15 – 15) • 15 + 15 = 0 • 15 + 15 = 0 + 15 = 15

(15 + 15) • 2 – 15 = 30 • 2 – 15 = 60 – 15 = 45

Завдання 64  Нанесли вертикально штрихи на половину кожної фігури (отримали 2 половини):

Були фігури

шестикутник

трикутник

чотирикутник

Утворилися фігури

2 чотирикутники

2 трикутники

2 трикутники

Кількість частин

2

2

2

Відповідь: кожна фігура складається з двох частин.

Завдання 65 

За обідом Марко з'їв десяту частину (1/10) торта, а Олег — восьму частину (1/8). Хто поласував більшою частиною торта?

Міркуємо так. Серед дробів з однаковими чисельниками більший дріб, у якого менший знаменник, тобто 1/8 > 1/10, тому Олег поласував більшою частиною торта.

Відповідь: Олег поласував більшою частиною.  

Завдання 66 Розфарбувати у жовтий колір ряд частин, що зростають.

Дріб = Чисельник/Знаменник

Дроби з однаковими чисельниками зростають, якщо їхні знаменники спадають.

1/2, 1/6, 1/4, 1/8, 1/3 1/7, 1/10

Не підходить, бо знаменники

в довільному порядку

1/2,1/3, 1/4, 1/5

Не підходить, дроби спадають,

бо їхні чисельники зростають

1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2

Підходить, дроби зростають,

бо їхні чисельники спадають

1/20, 1/15, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2

Підходить, дроби зростають,

бо їхні чисельники спадають

Завдання 67 Порівняння чисел

Дописали цифри, щоб числа зростали:

815, 824, 850, 851, 860, 960

815, 834, 850, 851, 860, 960

815, 844, 850, 851, 860, 960

Інші завдання дивись тут...

  • Андрій
    У завданні 50 є умова: використай усі точки? А у відповіді весь верхній ряд точок не задіяний!!! Для чого такі завдання для дітей складати, якщо правильного розв'язку немає?! ----- Щоб задіяти усі точки, мала би бути парна кількість горизонтальних ліній.
    5 лютого 2022 18:41