Інші завдання дивись тут...

Завдання 296

+233

  145

  378

+432

  565

  997

_575

  222

  757

_444

  321

  123

Перевірка

3 + 5 = 8

7 – 4 = 3

3 – 2 = 1

Перевірка

7 – 2 = 5

9 – 3 = 6

9 – 4 = 5

Перевірка

7 – 2 = 5

7 – 5 = 2

5 + 2 = 7

Перевірка

1 + 3 = 4

4 + 2 = 4

3 + 1 = 4

Завдання 297 Повтори взаємозв'язок додавання і віднімання.

Щоб перевірити правильність додавання, достатньо:

1) від суми відняти один з доданків. Якщо дістанемо другий доданок, то додавання виконано правильно;

2) поміняти доданки місцями. Якщо сума однакова, то додання виконано правильно.

 

Завдання 298 Письмове додавання

+234

  623

  857

+ 581

   217

   798

Перевірка

+623

  234

  857

Перевірка

+217

  581

  798

Завдання 299

40 – 30 = 10 → 10 + 30 = 40 і 40 – 10 = 30

Щоб перевірити правильність віднімання, достатньо:

1) до різниці додати від’ємник. Якщо дістанемо зменшуване, то віднімання виконано правильно;

2) від зменшуваного відняти різницю. Якщо дістане­мо від’ємник , то віднімання виконано правильно.

 

Завдання 300 Письмове віднімання

_734

  623

  111

_683

  251

  432

Перевірка

+ 111            _734

   623    або    111 

   734              623

Перевірка

+432            _683

  251    або    432

  683              251

Завдання 301 Відстань між містами 486 км. Із цих міст назустріч один одному виїхали два автомобілі. Якою буде відстань між ними, коли перший проїде 123 км, а другий — 241 км?

Розв’язання

1) +123

       241

       364 (км) – відстань проїхали два автомобілі

2) _486

      364

      122 (км)

Відповідь: відстань між автомобілями буде 122 км.

 

Завдання 302

1) АВ = 20 мм, ВС = 40 мм, СD = 20 мм, DА = 40 мм.

2) Кут А – прямий, і кути В, С, D – прямі.  АВСD – прямокутник

Протилежні вершини: А і С, В і D.

 

Завдання 303

+372

  215

  587

_486

  243

  243

+715

  184

  899

_745

  132

  613

Перевірка

_587

  372

  215

Перевірка

+243

  243

  486

Перевірка

_899

 184

 715

Перевірка

_613

  132

  745

Завдання 304

Від будинку Миколки до школи 938 кроків. Скільки кроків зробив хлопчик, якщо до школи залишилося пройти ще 325 кроків?

Розв’язання

_938

  325

  613 (кр.)

Відповідь: до школи залишилося пройти ще 613 кроків

Якщо ти добираєшся до школи пішки, склади подібну задачу про свій маршрут до школи.

Від мого будинку до школи 878 кроків. Скільки кроків я зробив, якщо до школи мені залишилося пройти ще 222 кроки?

Розв’язання

_878

  222

  656 (кр.)

Відповідь: я зробив 656 кроків.

 

Завдання 305 

Одноцифрове

9 + 0 = 9

9 – 0 = 9

Трицифрове

999 + 000 = 999

999 – 000 = 999

Завдання 306 У трьох братів 348 грн. У старшого брата 123 грн, у середнього 112 грн. Скільки гривень у найменшого брата?

Розв’язання

1) 123 + 112 = 235 (грн) – у двох братів

2) 348 – 235 = 113 (грн)

Відповідь: у найменшого брата 113 грн

На скільки більше грошей в старшого брата, ніж в молодшого?

123 – 113 = 10 (грн.) – на стільки більше грошей в старшого брата, ніж в молодшого.

 

Завдання 308

+ 425

   135

   560

+149

    31

  180

Завдання 309 Із чисел 278 і 356 добери розв'язки нерівностей.

а – 122 > 158

а=356

312 + а > 600

а=356

489 – а < 400

а=278, 356

Завдання 310 Ширина прапорця прямокутної форми 3 см й дорівнює половині довжини. Обчисли його периметр

3 см • 2 = 6 см – довжина прапорця

Р = 2 • (3 + 6) = 18 см – периметр прапорця

 

Завдання 311 Дії з величинами

І спосіб

_450 коп.

  327 коп.

  123 коп

ІІ спосіб

_4 грн 57 коп.

  3 грн 27 коп.

  1 грн. 23 коп.

І спосіб

_655 см

  312 см

  343 см

ІІ спосіб

_6 м 55 см

  3 м 12 см

  3 м 43 см

Завдання 312 Двоє дітей за чотири дні зробили 160 паперових жу­равликів у техніці оригамі. Скільки журавликів ро­била за день одна дитина, якщо вони працювали з однаковою продуктивністю праці?

I спосіб

1) Скільки журавликів зробили двоє дітей за 1 день?  160 : 4 = 40 (ж.)

2) Скільки журавликів зробила одна дитина за день?  40 : 2 = 20 (ж.)

II спосіб

1) Скільки журавликів зробила одна дитина за 4 дні?  160 : 2 = 80 (ж.)

2) Скільки журавликів зробила одна дитина за 1 день? 80 : 4 = 20 (ж.)

 

Завдання 313 Одиниці вимірювання

+ 453

   327

   780

_484

  202

  282

+ 5 м 70 см

         30 см

   6 м 00 см

+453

   354

   807

_539

  335

  204

+ 16 дм 4 см

     2 дм 6 см

    19 дм 0 см

Завдання 314 Одна майстриня за місяць пошила 400 фартухів, а інша на 100 фартухів більше. Десята частина всіх фартухів червоного кольору. Скільки фартухів не червоні?

Розв’язання

1) 400 + 100 = 500 (ф.) – фартухів пошила інша майстриня

2) 400 + 500 = 900 (ф.) – разом всіх фартухів

3) 900 : 10 = 90 (ф.) – фартухів червоного кольору

4) 900 – 90 = 810 (ф.)

Відповідь: 810 фартухів не червоного кольору

Чим ти захоплюєшся? Що вмієш робити? Склади й розв’яжи задачу про свої захоплення, справи.

За перший місяць для вишиванок я використала 430 намистинок, а за другий – на 120 намистинок більше. П'ята частина всіх намистинок синього кольору. Скільки намистинок не сині?

Розв’язування

1) 430 + 120 = 550 (н.) – намистинок я використала другого місяця

2) 430 + 550 = 980 (н.) – намистинок я зібрала за 2 дні

3) 980 : 5 = 196 (н.) – намистинок синього кольору

4) 980 - 196 = 784 (н.)

Відповідь: 784 намистинки не сині.

 

Завдання 315

1 - найменше натуральне одноцифрове число

100 – найменше трицифрове числа.

100 : 1 = 100

Інші завдання дивись тут...