Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Заїка А."

Сторінка 3

Завдання 1 Додати 1 – знайти наступне число

3 + 1 = 4      9 + 1 = 10     12 + 1 = 13

Завдання 2 Розрядна лічба

45 = 4 дес. 5 од.        60 = 6 дес. 0 од.

54 = 5 дес. 4 од.       100 = 10 дес. 0 од.

Завдання 3 Проста задача на знаходження суми

На святі Першого дзвоника було 22 першокласники, 21 другокласник, 24 третьокласники і 23 четвертоклас­ники. Скільки учнів початкових класів було на святі?

Першокласники

Другокласники

Третьокласники

Четвертокласники

Всього

22 учні

21 учень

23 учні

24 учні

?

Короткий запис

Першокласники — 22 учні

Другокласники — 21 учень

Третьокласники — 23 учні

Четвертокласники — 24 учні

Всього — ?

Розв’язання

22 + 21 + 23 + 24 = 80 + 10 = 90 (уч.) – учнів початкових класів було на святі.

Відповідь: на святі було 90 учнів початкових класів.

Завдання 4 Множення на число 2

Полічили двійками (парними числами) від 1 до 50:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

 

Сторінка 4

Завдання 5

12 олівців       20 яєць      12 бусин

Завдання 6 Рівняння

Підкреслили найменше шукане число:

1 + 29 = 30       17 + 23 = 30      40 – 10 = 30

30 – 29 = 1        30 – 17 = 23      30 + 10 = 40

Завдання 7 Знайшли суму перших доданків у виразах

Перший доданок + Другий доданок = Сума

24 + 5    31 + 7     2 + 13    30 – 15

24 + 31 + 2 = 55 + 2 = 57

Завдання 8 Підкреслили зменшуване, яке більше за від'ємник на 5 одиниць

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

40 – 15 = 25     40 – 25 = 15    40 – 35 = 5    40 – 40 = 0

Завдання 9 Множення на число 5

Полічили п'ятірками від 30 до 40: 30, 35, 40

Кількість чисел: 3 числа

 

Сторінка 5

Завдання 10 Натуральні числа

Полічили десятками: 50, 60, 70, 80, 90, 100

Завдання 11 Записали, починаючи з числа 2,  чис­ла, які на 5 більші від попередніх:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

2 + 5 = 7        7 + 5 = 12       12 + 5 = 17    

Підкреслили число 12. Воно найближче до 10, бо 10 – 7 = 3, а 12 – 10 = 2

Завдання 12

38 + 5 = 38 + 2 + 3 = 43

24 + 9 = 24 + 10 – 1 = 33

25 + 8 = 25 + 5 + 3 = 33

38 + 15 = 40 + 13 = 53

24 + 19 = 30 + 13 = 43

25 + 18 = 25 + 15 + 3 = 43

Завдання 13 З'єднали числа в порядку зростання:

5, 10, 15, 20, 22, 23, 25, 30, 35, 37, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 65, 40, 75, 80, 85, 90, 95, 100

На малюнку зображена сова.

Записано 24 числа.

 

Сторінка 6

Завдання 14  Щоб знайти зменшуване, до різниці додаємо від’ємник:

31 + 5 = 36     36 + 5 = 36 + 4 + 1 = 41      41 + 5 = 46   46 + 5 = 51     51 + 5 = 56    56 + 5 = 61

61, 56, 51, 46, 41, 36, 31

Завдання 15 Числа, які на 2 менші від попереднього, починаючи з числа 15:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1

15 – 2 = 13      13 – 2 = 11     11 – 2 = 9    9 – 2 = 7     7 – 2 = 5     5 – 2 = 3      3 – 2 = 1

Завдання 16

34 – 5 = 34 – 4 – 1 = 29

34 – 15 = 34 – 14 – 1 = 19

41 – 8 = 41 – 1 – 7 = 33

41 – 28 = 41 – 21 – 7 = 13

73 – 7 = 63 + (10 – 7) = 66

73 – 37 = 33 + (40 – 37) = 36

Завдання 17 Числа в порядку спадання:

100, 94, 88, 87, 76, 70, 64, 58, 52, 46, 40, 34, 28, 22, 16, 10, 4

На малюнку зображений кіт.

Записано 17 чисел.

Використано цифр 10 цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

 

Сторінка 7

Завдання 18  Взаємозв’язок додавання і віднімання

«Родина» чисел 5, 15, 20:

15 + 5 = 20    5 + 15 = 20     20 – 15 = 5     20 – 5 = 15

Завдання 19 Сума на кожній кі­сточці доміно дорівнює 100

50 + 50       40 + 60     20 + 80    70 + 30

Завдання 20

60 – 7 = 50 + (10 – 7) = 53     

60 – 17 = (60 – 7) – 10 = 43

60 – 3 = 50 + (10 – 3) = 57     

60 – 13 = (60 – 3) – 10 = 47

80 – 25 = 50 + (30 – 25) = 55

90 – 35 = 90 – 5 – 30 = 55

Завдання 21

14

17

7

1 + 2 + 11 = 14  

1 + 2 + 14 = 17

1 + 2 + 4 = 7

Сторінка 8

Завдання 22 Переставний закон додавання

25 + 4 = 4 + 25       b + а = а + b     13 + 42 = 42 + 13

Завдання 23

27 + 4 = 27 + 3 + 1 = 31

27 + 40 = 60 + 7 = 67

27 + 44 = 60 + 11 = 71

27 + 4 – 15 = 27 – 15 + 4 = 16

27 + 40 – 13 = 67 – 13 = 54

27 + 44 – 11 = 27 – 11 + 44 = 16 + 44 = 60

27 – 15 + 4 = 12 + 4 = 16

27 – 13 + 40 = 14 + 40 = 54

27 – 11 + 44 = 16 + 44 = 60

Завдання 24 Порівняння чисел

4 + 10 = 10 + 4

10 + 12 > 12 + 6

6 + 10 < 12 + 6   

переставний закон додавання

де більший доданок, там більша сума

де менший доданок, там менша сума

Завдання 25

3 + 15 + 7 = 3 + 7 + 15 = 10 + 15 = 25

42 + 4 + 6 = 4 + 6 + 42 = 10 + 42 = 52

 

Сторінка 9

Завдання 26

а) 10 • 4 – (2 + 4 + 3) = 31 яйце.

б) 10 трикутників

Завдання 27

Круги — 5 фігур

Трикутники — 3 фігури

Всього — ?

Круги — 5 фігур

Трикутники — 3 фігури, на ? менше

Круги — 5 фігур, на ? більше

Трикутники — 3 фігури

5 + 3 = 8 (ф.)

Відповідь: 8 фігур

5 – 3 = 2 (ф.)

Відповідь: на 2 фігури

5 – 3 = 2 (ф.)

Відповідь: на 2 фігури

Завдання 28

43 + 28 = 60 + 11 = 6171     

перевірка 71 – 43 = 71 – 41 – 2 = 28      71 – 28 = 71 – 21 – 7 = 43

43 – 28 = 43 – 30 + 2 = 13 + 2 = 2515     

перевірка 15 + 28 = 15 + 5 + 13 = 33   43 – 15 = 43 – 13 – 2 = 28  

Завдання 29

1) 71 – 14 = 57          2) 26 – 8 = 18    24 – 8 = 16

 

Сторінка 10

Завдання 30

37 + 0 < 0 + 38

42 – 17 = 25 – 0

0 + 1 > 1 – 1

де менший доданок, там менша сума

25 = 25

1 > 0

Завдання 31

10 • 5 + 2 + 5 • 3 = 50 + 2 + 15 = 67     2 • 4 + 1 • 3 + 50 • 10 = 500 + 11 = 511

Завдання 32

Квітникарка підготувала для продажу 48 троянд і помі­стила їх у 5 пакетів, 4 з яких були однакові. По скільки троянд могло бути в одному пакеті?

Міркуємо так

48 – 1 • 4 = 44       1 • 4 + 44 = 48

48 – 2 • 4 = 40       2 • 4 + 40 = 48

48 – 3 • 4 = 36       3 • 4 + 36 = 48

48 – 4 • 4 = 32       4 • 4 + 32 = 48

48 – 5 • 4 = 28       5 • 4 + 28 = 48

48 – 6 • 4 = 24       6 • 4 + 24 = 48

48 – 7 • 4 = 20       7 • 4 + 20 = 48

48 – 8 • 4 = 16       8 • 4 + 16 = 48

48 – 9 • 4 = 12       9 • 4 + 12 = 48 

48 – 10 • 4 = 8       10 • 4 + 8 = 48

48 – 11 • 4 = 4       11 • 4 + 4 = 48

В кожному з однакових пакетів могло бути троянд по 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Наприклад, 32   4    4     4     4

По скільки найбільше троянд могло бути в одному пакеті?

11 • 4 + 4 = 48 (тр.)

1 • 4 + 44 = 48 (тр.)

Відповідь: в одному з однакових пакетів найбільше могло бути по 11 троянд, в іншому – 44 троянди.

 

Сторінка 11

Завдання 33

1) Проста задача на ділення

Вартість 5 кульок 35 грн. Яка ціна кульки? 

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

?

5

35

Короткий запис

1 кулька — ? грн

5 кульок — 35 грн

Розв’язання

35 : 5 = 7 (грн) – ціна кульки.

Відповідь: ціна кульки 7 гривень.

2)  Проста задача на віднімання

Ціна кульки 7 грн. Якою буде решта, якщо за 6 кульок дати продавцю 100 грн? 

Було

Заплатив

Залишилось

100 грн

6 кульок по 7 грн

?

Короткий запис

Було — 100 грн

Заплатила — ? грн, 6 кульок по 7 грн

Залишилось — ?

Розв’язання

100 – 7 • 6 = 58 (грн)

Відповідь: 58 гривень решти.

Завдання 34 

Складники

Кількість на 3 л

Кількість на 6 л

(у 2 рази більше)

Кількість на 9 л

(у 3 рази більше)

Цибуля

1 шт.

2 шт.

3 шт.

Морква

2 шт.

4 шт.

6 шт.

Картопля

5 шт.

10 шт.

15 шт.

Капуста

1 шт.

2 шт.

3 шт.

Вода

3 л

6 л

9 л

Олія

20 г

40 г

60 г

Буряк

4 шт.

8 шт.

12 шт.

Сторінка 12

Завдання 35 

Для одного класу

Для двох класів

(у 2 рази більше)

Для трьох класів

(у 3 рази більше)

9 л борщу

18 л

27 л

4 кг вінегрету

8 кг

12 кг

5 кг карто­пляного пюре

10 кг

15 кг

2 кг котлет

4 кг

6 кг

6 л компоту

12 л

18 л

Завдання 36 Пронумерували в порядку спадання (від більшого до меншого) місткості: 

4 ложка

3 чашка

2 тарілка

1 каструля

Завдання 37  Пронумерували в порядку спадання маси: 

 5 ластівка

1 свиня

2 кіт

4 качка

3 гуска

Завдання 37 Домалюй огірки, щоб терези були врівноважені

4 помідори = 2 огірки

2 помідори  = 1 огірок

 

Сторінка 13

Завдання 38

3 групи по 2 дерева               3 • 2 = 3 + 3 = 6 (д.)       

2 групи по 3 дерева               2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 6 (д.)

Відповідь: 6 дерев.

Завдання 39  Якщо збільшити доданок на деяке число, тоді сума збільшиться на таке саме число

15 + 3

15 + 13

На 10

49 + 1

49 + 21

На 20

38 + 4

38 + 34

На 30

26 + 15

26 + 35

На 20

Завдання 40

24 + 8 = 8 + 24                 2 • 6 = 6 + 6 = 6 • 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

Завдання 41 Таблиця множення на число 4

4 + 4 = 8          8 + 4 = 12     12 + 4 = 16     16 + 4 = 20    20 + 4 = 24

24 + 4 = 28     28 + 4 = 32     32 + 4 = 36     36 + 4 = 40

 

Сторінка 14

Завдання 42

0 і 0 і 0 — це 0

0 + 0 + 0 = 0        0 • 3 = 0       0 • 30 = 0

0 + 0 … + 0 = 0 • а = 0             0 • с = 0

Завдання 43

1 і 1 і 1 — це 3

1 + 1 + 1 =        1 • 3 = 3       1 • 50 = 50

1 + 1 + … + 1 = 1 • b = b          1 • с = с

Завдання 44

0 : аl = 0             k • 0 = 0             0 • 10 = 0

0 • а = 0             0 : k = 0              0 : 10 = 0

0 + 0 + 0 = 0      0 : 5 + 0 = 0        (27 – 27) • 3 = 0 • 3 = 0

0 • 5 + 0 = 0       0 : 5 + 5 = 5        (45 + 45) • 0 = 90 • 0 = 0

Завдання 45

а) Як урівноважити терези, якщо маса гарбуза 4 кг і вона на 2 кг менша від маси кавуна? 

Міркуємо так: якщо маса гарбуза 4 кг і вона на 2 кг менша від маси кавуна, тоді маса кавуна на 2 кг більша, тому 4 + 2 = 6 (кг) – маса кавуна.

Малюємо:

Гарбуз + 1 кг + 1 кг = Кавун

Гарбуз + 2 кг = Кавун

б) 2 дині = кавун + 1 кг. Яка маса кавуна, якщо диня важить З кг?

Розв'язання

1) 3 • 2 = 6 (кг) – маса двох динь.

2) 6 – 1 = 5 (кг) – маса кавуна.

Відповідь: маса кавуна 5 кілограмів.

Інші завдання дивись тут...