Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Большакова І., Пристінська М." 

СТОРІНКА 85 – 87

Вправа 3 Апостроф

Після префіксів перед я, ю, є, ї

Після б, п, в, м, ф і р перед я, ю, є, ї

В'їзд, об'їзд, з'їли, об'ява, роз'яснен­ня, об'єднання, з'явився

М'ята, в'ється, п'ю, подвір'я, рум'яний, м'який, дев'ять, солов'ї, міжгір'я

В'ється, п'ю, подвір'я, об'їзд (бо заїзд), з'їли (бо їли), об'ява (бо явка), роз'яснен­ня (бо пояснення), рум'яний, м'який, дев'ять, об'єднання (бо єднати), солов'ї, міжгір'я, з'явився (бо появився).

• Слід розрізняти:

поділили слова на склади: в’є-ться, п’ю, по-двір’-я, об’-їзд, з’ї-ли, о-б’я-ва, ро-з’я-сне-ння, ру-м’я-ний, м’я-кий, о-б’є-дна-ння, со-лов’-ї, мі-жгір’-я, з’я-вив-ся;

поділили слова на склади для переносу: в’є-ться, п’ю, по-двір’я, об’-їзд, з’ї-ли, об’я-ва, роз’я-сне-ння, ру-м’я-ний, м’я-кий, об’є-дна-ння, со-лов’ї, мі-жгір’я, з’я-вив-ся; 

поділили слова для переносу різними способами:

в'є-ться, в'єть-ся;

п'ю;

по-двір'я, под-вір'я, подві-р'я;

об'їзд;

з'ї-ли;

об'-ява, об'я-ва;

роз'-яснення, роз'я-снення, роз'яс-нення, роз'ясне-ння, роз'яснен-ня;

ру-м'яний, рум'я-ний;

м'я-кий;

де-в'ять, дев'-ять;

об'-єднання, об'є-днання, об'єд-нання, об'єдна-ння, об'єднан-ня;

со-лов'ї, соло-в'ї;

між-гір'я,  міжгі-р'я;

з'я-вився, з'яви-вся, з'явив-ся.

 

Вправа 4  Байка «Лисиця і ворона» Езопа

Тема: повчальна розповідь про те, як лисиця лестощами заволоділа м’ясом ворони.

Повчальний висновок: «коли б мала розум, не слухала б моїх тере­венів і не впустила б м'яса з дзьоба»

Головна думка: не будь ласим на лестощі.

• Чому лисиця була впевнена, що вона здобуде м'ясо? Лисиця – хитра тварина, часто послуговується лестощами.

• Чому ворона каркнула? Ворона захотіла довести лисиці, що вона може бути царем, бо має найгучніший голос.

• Чому головними персонажами байки є ворона і лисиця? Лисиця хитра і улеслива, а ворона надмірно довірлива та ласа на лестощі.

Характеристика персонажів

 

Лисиця

Ворона

Як виглядає?

Задерла голову й мовила улесливо.

Ворона запишалася, аж пір'я розпустила від такої мови.

Що робить?

Підступилася ближче до дерева, глянула на м'ясо й облизалася.

Мовила улесливо.

Задерла голову ще вище й заспівала вже іншої.

Вхопила м'ясо та й злетіла на високе дерево.

Що і як говорить?

Вороно, вороно, … од­ного лиш тобі бракує — розуму. Коли б мала розум, не слухала б моїх тере­венів і не впустила б м'яса з дзьоба.

Говорить спочатку улесливо, потім глузливо.

«Кар-р-р!!! Та хіба є де птахи з голосом, гучнішим за мій?»

Говорить на весь голос.

Про що думає? Чому?

Лисиці тільки того й треба було. Схо­пила вона м'ясо, що випало з воронячого дзьоба та й засміялася глузливо.

«О, сьогодні добре пообідаю!» — зра­діла вона.

«Красно говорить лисиця. Недарма кажуть, що вона велика розумниця. Треба з нею потоваришувати, укупі веселіше буде...»

• Позначили префікси з-, на-, пере-, об-: , , ,

 

Вправа 1  Будова слова

Квітка, квіточка, квітонька

 

СТОРІНКА 88

Вправа 2

Тварина

Згрубілий суфікс –ищ-

Зменшувані суфікси -очк-, -ичк-, -оньк-, -чик-, -ик-, -ен-, -к-

вовк

вовчище

вовчик, вовченя

заєць

зайчище

зайчик, зайченя

білка

білчище

білочка, білченя

лисиця

лисище

лисичка, лисеня, лисонька

кіт

котище

котик, котеня

собака

собачище

собачка, собаченя

тигр

тигрище

тигреня

лев

левище

левеня

Вправа 3, 4  Байка «Ґава і лисиця» Леоніда Глібова

Тема: байка про те, як лисиця лестощами заволоділа ковбасою ґави.

Мораль: «Прилащиться підлиза хоч до кого:

Солодкії слова

Приманюють великого й малого, —

То вже така дурниця світова;

Про се розумні знають люде,

Та що ж ви будете робить:

Хто маже — не скрипить, —

Так, мабуть, і довіку буде».

Головна думка: не будь ласим на солодкії слова підлиз

• Розкажи про події в байці за планом:

1) Ґава вкрала ковбасу.

2) «У ярку поснідать… до смаку»

3) «Поміж людьми…що-небудь можна роздобути»

4) «Лисичка тут стоїть і жалібно квилить».

5) «І соловейко так не втне…»

6) «Кра! Кра! – а ковбаса додолу»

7) «Лукавая кума!»

8) «Солодкії слова приманюють»
• Ґава і Лисиця схожі на персонажів байки «Ворона і Лисиця» Езопа. Лисиця ластиться лестощами, а ґава і ворона ведуться на них. Мораль байки вчить не прислухатися до лестощів.

• Побудуй діаграму Венна порівняння байки Езопа і Леоніда Глібова.

«Ворона і лисиця» Езопа

Спільне

«Ґава і ворона» Леоніда Глібова

Написана прозовою мовою.

Лестощі слухає ворона.

Ворона втратила м'ясо.

Байка про лестощі.

Хитра лисиця отримала поживу.

Написана віршованою мовою.

Лестощі слухає ґава.

Ґава втратила ковбасу.

СТОРІНКА 90

Перекажи стисло байку Леоніда Глібова своїми словами згідно композиції:

Експозиція: Ґава вкрала ковбасу, щоб «у ярку поснідать… до смаку», бо «поміж людьми…що-небудь можна роздобути»

Зав’язка: «аж і Лисичка тут стоїть»

Розвиток дії: «І жалібно квилить: як гарно, любо як співаєш – і соловейко так не втне…».

Кульмінація: «Кра! Кра! – а ковбаса додолу»

Розв’язка: «Лисичка хап — і у кущі мерщій»

Мораль байки: будеш довіряти лестощам – загубиш правду

 

Вправа 1  Позначили іменникові суфікси –ор-, -к-, -ар-, -яр-, -ар-, -ів-, -ник-, -ниц-

У театрі грає  і . На кухні куховарить  і . За пасікою доглядає  і . У лікарні лікує  і . У саду працює  і .

Спільнокореневі слова: 1) акт, актор, акторка; 2) кухня, кухар, кухарка; 3) бджола, бджоляр, бджолярка; 4) ліки, лікар, лікарка; 5) сад, садівник, садівниця.

Склали речен­ня з парою слів на вибір:

Учні дискутували про улюблених актора й акторку. На кухні кухарка допомагала головному кухареві. Бджоляр і бджолярка збирали мед на пасіці. Садівник і садівниця щепили молоді дерева.

 

Вправа 2  У словосполученнях позначили прикметникові суфікси –ськ-

Зошит учня —  зошит.

Пісня студентів —  пісня.

Вітер з моря —  вітер.

Рослина для лікування —  рослина.

Меч лицаря —  меч.

Спуск з гори —  спуск.

Кабінет директора —  кабінет.

У слові учнівський основа учнівськ-, закінчення –ий (змінимо учнівська, учнівською), корінь учн- (підберемо спільнокореневі учні, учениця), суфікси –ів-, -ськ-.

У слові студентська основа студентськ-, закінчення –а (змінимо студентський,  студентською), корінь студент- (підберемо спільнокореневі студент, студентка), суфікс -ськ-.

У слові морський основа морськ-, закінчення –ий (змінимо морська, морською), корінь мор- (підберемо спільнокореневі море, моряк), суфікс -ськ-.

У слові лікарська основа лікарськ-, закінчення –а (змінимо лікарський, лікарською), корінь лік- (підберемо спільнокореневі лікар, ліки, лікувати, лікарка), суфікси -ар-, -ськ-.

У слові лицарський основа лицарськ-, закінчення –ий (змінимо лицарська, лицарською), корінь лицар- (підберемо спільнокореневі лицар, лицарювати), суфікс -ськ-.

У слові гірський основа гірськ-, закінчення –ий (змінимо гірська, гірською), корінь гір- (підберемо спільнокореневі гора, гористий, нагірний), суфікси -ськ-.

У слові директорський основа директорськ-, закінчення –ий (змінимо директорська, директорською), корінь директ- (підберемо спільнокореневі директор, директорка, директива), суфікси -ор-, -ськ-.

Інші завдання дивись тут...