Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 96

Вправа 1

Ма-льов-ни-чий бе-рег Чор-но-го мо-ря при-кра-ша-є ча-рів-не мі-сто О-де-са. Йо-го на-зи-ва-ють у-кра-їн-сько-ю сто-ли-це-ю гу-мо-ру. Пер-шо-го кві-тня тут о-фі-цій-ний ви-хі-дний. Ве-се-лі о-де-си-ти свя-тку-ють День смі-ху. Під О-де-со-ю ро-змі-ще-ні ве-ли-кі ка-та-ком-би. Їх по-­лю-бля-ють ві-дві-ду-ва-ти за-ці-кав-ле-ні ту-ри-сти. О-де-са, ви-яв-ля-є-ться, є і в ко-смі-чно-му про-сто-рі. На честь мі-ста на-зва-на да-ле-ка зір-ка.

 

Вправа 2 Число прикметника узгоджується з числом іменника

Однина

Множина

Мальовничий берег, Чорного моря, чарівне місто, українською столицею, офіційний вихідний, космічному просторі, далека зірка

Веселі одесити, великі катакомби, зацікавлені туристи

Вправа 3 Кому з однокласників довелось побувати в Одесі. Що вам ще відомо про це місто?...

 

Вправа 4, 5  Змінили число іменників з прикметниками

кругосвітні подорожі — кругосвітня подорож;

сонячні дні — сонячний день;

морські порти — морський порт;

південні ворота —   (ворота — вживається тільки в множині).

 

СТОРІНКА 97

Вправа 6, 7

Цен-траль-на ву-ли-ця О-де-си на-зи-ва-є-ться Де-ри-ба-сів-ська. Во-на пі-шо-хі-дна. Тут ро-стуть ста-рі ро-зло-гі де-ре-ва. За ни-ми ви-дні-ю-ться о-ша-тні спо-ру-ди.

Центральна вулиця — центральні вулиці.

Старі розлогі дерева — старе розлоге дерево.

Ошатні споруди — ошатна споруда.

 

Вправа 8  Поміркуй, чим схожі міста Херсон і Одеса.

  На мою думку, міста Херсон і Одеса у дечому дуже схожі.

  По-перше, вони розташовані на півдні нашої країни. По-друге, ці два населені пункти є обласними центрами.  По-третє, під цими містами знаходяться підземні катакомби. По-четверте, Херсон і Одеса – важливі транспортні вузли. Там збудовані великі залізничні вокзали, морський порт. Два міста межують з водоймами. Херсон знаходиться на правому березі Дніпра, а Одеса – на березі Чорного моря.

Діаграма Вена порівняння Херсона і Одеси

Херсон

Спільне

Одеса

Розташоване на березі річки Дніпро.

Південні міста.

Обласні центри.

Мають порти.

Під містами знаходяться підземні катакомби.

Межують з водоймами.

Розташоване на березі Чорного моря.

Вправа 9 

Морська набережна, теплі моря, привітні містяни, пішохідна вулиця.

З двома словосполученнями склали речення:

Морська набережна вкрита дрібною галькою та піском. Теплі моря ваблять відпочивальників. Гостей столиці зустрічають привітні містяни. Пішохідна вулиця тягнулася вздовж історичної частини міста.

 

Вправа 1  Позначили закінчення прикметників

Морськ[ий] порт, морськ[а] вода, морськ[е] повітря.

 

СТОРІНКА 98

Вправа 2  У сполученнях іменників з прикметниками позначили рід прикметників.

Велике (ч. р.) місто, морський (ч. р.) порт, французька (ж. р.) мова.

В однині рід прикметника визначається за родом іменника: моє велике місто (с. р.), мій морський порт (ч. р.), моя французька мова (ж. р.).

 

Вправа 3

Яскраве сонце, прибережна територія, морський пляж.

Яскраве сонце світило за вікном. Прибережна територія забудована здравницями. Улітку на морський пляж Одеси прибуває багато відпочивальників.

Розібрали слово за будовою: .

У слові прибережна основа прибережн-, закінчення –а (змінимо прибережний, прибережною), корінь береж- (доберемо спільнокореневі берег, береговий, бережок), префікс при-, суфікс –н-.

 

Вправа 4  Підкреслили прикметники разом зі зв’язаними іменниками

Є на Одещині містечко Вилкове. У ньому незви­чайні вулиці. Замість них — широкі та вузькі канали з водою.

Як місцеві жителі пересуваються містом? Дуже просто! Їхній транспорт — великі і малі човни.

Частини мови: (що?) вулиці (які?) незвичайні; (що?) канали (які?) широкі, вузькі; (що?) човни (які?) великі, малі.

 

Вправа 5

Незвичайна (ж. р.) вулиця, широкий (ч. р.) та вузький (ч. р.) канал, місцевий (ч. р.) житель, великий (ч. р.) і малий (ч. р.) човен.

В однині визначаємо рід: моя незвичайна вулиця (ж. р.), мій широкий і вузький канал (ч. р.), мій місцевий житель (ч. р.), мій великий і малий човен (ч. р.).

 

СТОРІНКА 99

Вправа 6  Напиши, чи хотілося б тобі побувати в такому місті, як Вилкове, та чому…

 

Вправа 7  Під­креслили прикметники

В Одесі розташований найстаріший (ч. р.) міський (ч. р.) ринок у Європі. Він називається «Привоз». Тут завжди йде жвава (ж. р.) торгівля. Сонячне(с. р.) південне (с. р.) місто приваблює покупців з різних країн.

В однині визначаємо рід: мій найстаріший міський ринок (ч. р.), моя жвава торгівля (ж. р.), моє сонячне південне місто (с. р.).

 

Вправа 1

На пів-дні У-кра-ни, там, де спо-кій-на рі-чка Ін-гул впа-да-є в мо-гу-тній Пів-де-нний Буг, роз-ки-ну-­лось чу-до-ве мі-сто Ми-ко-ла-їв. На-зва-не во-но на честь Свя-то-го Ми-ко-ла-я, по-кро-ви-те-ля мор-ків. У Ми-ко-ла-є-ві є ка-та-ком-би. Це ці-лий пі-дзем-ний ла-бі-ринт.

Спокійн[а] (ж. р.) річка, чудов[е] (с. р.) місто, підземн[ий] (ч. р.) лабіринт.

В однині визначаємо рід: моя спокійна річка (ж. р.), моє чудове місто (с. р.), мій підземний лабіринт (ч. р.).

 

СТОРІНКА 100
Вправа 2 
Підкреслили прикметники та позначили закінчення.

Миколаїв — відом[е] місто. Про нього кажуть, що це справжн[я] фабрика кораблів. Усі судна виходять у велик[ий] океан.

 

Вправа 3

1) давній, близький друг;

2) вранішнє, лагідне сонце;

3) могутня, широка ріка.

Давній близький друг приїхав у гості до нашої родини. Вранішнє лагідне сонце зігріло сонну землю. Могутня широка ріка Дніпро – символ України.

 

Вправа 4

Обсерваторія — наукова установа, яка веде астрономічні та геофізичні спостереження й дослідження.

 

Вправа 5  

Тут проводять спостереження за небесн[ими] тілами. Працівники обсерваторії складають морехідн[і] і зорян[і] карти.

 

Вправа 6 Напиши, чи хотілося б тобі побувати в обсерваторії та чому…

 

Вправа 7

На Миколаївщині ви можете відвідати популярний курорт Коблеве. Це велике село на березі Чорно­го моря. Тут приємний, комфортний клімат. Прозора і тепла вода.

В однині визначаємо рід: мій популярний курорт (ч. р.); моє велике село (с. р.); мій приємний, комфортний клімат (ч. р.), моя прозора, тепла вода (ж. р.).

 

СТОРІНКА 101

Вправа 1

Друзі побували на виставці картин відомого художника-мариніста Івана Айвазовського. Виставка була відкрита з 1 по 28 лютого у Миколаївському художньому музеї.

Плакат містить інформацію про назву виставки, графік роботи, умову входу.

 

Вправа 2

Художник-мариніст Іван Айвазовський малював морські пейзажі.

Картина «Буря на морі вночі» (1849 р.), картина «Штиль» (1885 р.)

 

Вправа 3

І-ван Ай-ва-зов-ський — ві-до-мий ху-до-жник, я-кий на-пи-сав ба-га-то по-ло-тен на мор-ську те-ма-ти-ку. Він жив і пра-цю-вав у Кри-му. У мі-сті Фе-о-до-сі-я роз-та-шо-­ва-ний ве-ли-кий му-зей йо-го кар-тин.

 

СТОРІНКА 102

Вправа 4

Море. На морі корабель. Його оточують хвилі. Картина викликає настрій.

Про яку саме з двох картин «Буря на морі вночі» чи «Штиль» іде мова – не є зрозумілим з такого опису.

 

Вправа 5

Море неспокійне, розбурхане, суворе. На морі самотній, беззахисний корабель. Його ото­чують великі, небезпечні, безпощадні хвилі. Картина викликає тривожний настрій.

 

Вправа 6, 7

Коли в опис картини додали прикметники, стало зрозуміло, що описана картина «Буря на морі вночі».

Прикметники допомогли точніше і правильно уявити море на картині.

 

Вправа 8

Перший хлопчик забив гол, другий хлопчик розбив вікно.

 

Вправа 9

Андрійко (який?) радісний, задоволений, щасливий.

Миколка (який?) похнюплений, сумний, пригнічений.

Сьогодні Андрійко радісний, задоволений і щасливий повертався зі змагань.

Через свою необдуману витівку Миколка похнюплений, сумний і пригнічений.

 

Вправа 10

  Сьогодні відбулися шкільні змагання з футболу.

  Андрійко дуже радісний. Хлопчик щасливий, бо приніс своїй команді переможний гол.

  Тренер також задоволений успіхом свого вихованця.

----------

  Сьогодні Миколка похнюплений.

  Футбольний м’яч полетів прямісінько в шибку. Хлопчик пригнічений таким розвитком подій. Треба було ганяти м’яча подалі від сусідських вікон.

  Ось тому Миколка сумний. Йому соромно через свою витівку.   

 

Вправа 11

Дитяче містечко «Казка» мешканці Миколаєва на­зивають українським Диснейлендом. На території містечка є цікаві будиночки. Біля них стоять казкові герої. На клумбах ростуть різноманітні рослини. А ще тут проходять ігрові турніри.

Інші завдання дивись тут...