Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л."

СТОРІНКА 131

Вправа 1, 2  Підкреслили головні члени речення

Друзі приїхали на Сорочинський ярмарок.

Щоб знайти головні члени речення, треба установити зв'язок слів у реченні:

(хто?) друзі (що зробили?) приїхали; приїхали (куди?) на ярмарок; ярмарок (який?) Сорочинський.

Основа речення (підмет і присудок): друзі приїхали.

 

СТОРІНКА 132

Вправа 3  Географічні назви пишемо з великої букви:

Полтавщину (назва краю), Великі Сорочинці (назва села), Сорочинський ярмарок (назва за́ходу).

 

Вправа 4  Підкрес­лили підмет однією лінією, присудок — двома лініями, другорядні  члени реченнякрапками

Полтавщину на весь світ прославляє відоме село.

(Що?) село (що робить?) прославляє; прославляє (що?) Полтавщину; прославляє (як?) на весь світ; село (яке?) відоме.

Щороку тут проходить Сорочинський ярмарок.

(Що?) Сорочинський ярмарок (що робить?) проходить; проходить (коли?) щороку; проходить (де?) тут.

 

Вправа 5, 6  Виписали головні члени з речень, поставивши питання від підмета до присудка і навпаки.

Полтавці (що роблять?) пригощають; пригощають (хто?) полтавці. 

Пол­тавці щедро пригощають галушка­ми гостей. (Хто?) полтавці (що роблять?) пригощають; пригощають (кого?) гостей; пригощають (чим?) галушками; пригощають (як?) щедро.

Пам'ятник (що робить?) стоїть; стоїть (що?) пам'ятник.  

У центрі Полтави стоїть пам'ятник полтавській галушці. (Що?) пам’ятник (що робить?) стоїть; стоїть (де?) у центрі Полтави; пам’ятник (чому?) галушці; галушці (якій?) полтавській.

 

Вправа 7  Підкресли головні і другорядні члени речення

1) Родзинка нанизувала червоні коралі. (Хто?) Родзинка (що робила?) нанизувала; нанизувала (що?) коралі; коралі (які?) червоні.

2) Читалочка розмальовувала глиняні іграшки. (Хто?) Читалочка (що робила?) розмальовувала; розмальовувала (що?) іграшки; іграшки (які?) глиняні.

3) Щебетунчик і Ґаджик готували полтавські галушки. (Хто?) Щебетунчик, Ґаджик (що робили?) готували; готували (що?) галушки; галушки (які?) полтавські.

 

СТОРІНКА 133

Вправа 8  Який майстер-клас тебе зацікавив найбільше?

 

Вправа 9 Підкреслили головні члени (підмет і присудок) в кожному реченні

Полтавщину прославляє знамените село Опішня. Тут здавна живуть майстри гончарної справи. Вони виготовляють із глини статуетки, посуд, іграшки і навіть скульптури.

Туристи охоче купують керамічні вироби з Опішні.

(Що?) село Опішня (що робить?) прославляє;

(хто?) майстри (що роблять?) живуть;

(хто?) вони (що роблять?) виготовляють;

(хто?) туристи (що роблять?) купують.

 

Вправа 1 Підкреслили головні і другорядні члени речення

Славиться Миргород мінераль­ною водою.

 

Вправа 2 Установили зв'язок слів у реченні:

(що?) Миргород (що робить?) славиться; славиться (чим?) водою; водою (якою?) мінеральною.

 

Вправа 3 Підкреслили головні члени речення

Курорт у Миргороді існує сто років. Допомогла випадковість. Люди пробурили нову свердловину. Городяни використову­вали її для технічних потреб. Так люди дізнались про лікувальні властивості миргородської води.

Курорт у Миргороді існує сто років. (Що?) курорт (що робить?) існує; існує (де?) у Миргороді; існує (скільки?) сто років.

Допомогла випадковість. (Що?) випадковість (що зробила?) допомогла.

Люди пробурили нову свердловину. (Хто?) люди (що зробили?) пробурили; пробурили (що?) свердловину; свердловину (яку?) нову.

Городяни використову­вали її для технічних потреб. (Хто?) городяни (що робили?) використовували; використовували (що?) її; використовували для (чого?) потреб; потреб (яких?) технічних.

Так люди дізнались про лікувальні властивості миргородської води. (Хто?) люди (що зробили?) дізнались; дізнались про (що?) властивості; властивості (які?) лікувальні; властивості (чого?) води; води (якої?) миргородської.

 

СТОРІНКА 134

Вправа 4  Речення, що має таку схему речення (розповідне речення з чотирьох слів:  підмет, присудок, два другорядні члени речення):   --------  ======  ●●●●●●  ●●●●●●●.

Люди пробурили нову свердловину.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) люди (що зробили?) пробурили; пробурили (що?) свердловину; свердловину (яку?) нову.

 

Вправа 5 

Їх приваблюють водяні лілії.  (Що?) лілії (що роблять?) приваблюють; приваблюють (кого?) їх; лілії (які?) водяні.

Їх приваблюють водяні лілії.

Побудували схему розповідного речення:

●●●●●●  =====   ●●●●●●  ----------.

Читаємо схему: розповідне речення з чотирьох слів – другорядний  член, присудок, другорядний член, підмет.

 

Вправа 6

Увечері розважає світломузичний фонтан.

Встановили зв'язок слів, поставивши питання:

(що?) фонтан (що робить?) розважає; фонтан (який?) світломузичний; розважає (коли?) увечері.

 

Вправа 7  Чи доводилось тобі дивитися на річку з моста? Напиши текст про свої враження.

 

Вправа 8 На́зви найбільших річок Полтавщини в алфавітному порядку (абетковій послідовності):

Ворскла, Оржиця, Оріоль, Псел, Сула, Ташань, Хорол.

В утвореному реченні підкреслили головні й другорядні члени.

У долині Ворскли розташувався природний парк. (Що?) парк (що зробив?) розташувався; розташувався (де?) у долині; парк (який?) природний.

Оржиця має заболочену заплаву. (Що?) Оржиця (що робить?) має; має (що?) заплаву; заплаву (яку?) заболочену.

Сула має різні притоки. (Що?) Сула (що робить?) має; має (що?) притоки; притоки (які?) різні.

Люди називають Ташань кам’яним водосховищем. (Хто?) люди (що роблять?) називають; називають (що?) Ташань; називають (чим?) водосховищем; водосховищем (яким?) кам’яним.

У вірші Павло Тичина описав Хорол. (Хто?) Павло Тичина (що зробив?) описав; описав (де?) у вірші; описав (що?) Хорол.

 

Вправа 1  Підкреслили головні члени речення

Допитливі друзі приїхали на Сумщину.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) друзі (що зробили?) приїхали; друзі (які?) допитливі; приїхали (куди?) на Сумщину.

 

Вправа 2

Підмет і присудок є основою речення: друзі приїхали.

Інші зв'язані між собою слова утворюють слово­сполучення: допитливі друзі, приїхали на Сумщину.

Схема словосполучення:

допитливі <— (які?) друзіХ

приїхалиХ (куди?) —> на Сумщину

 

СТОРІНКА 135

Вправа 3

Синоніми: ошатне, гарне, святкове, прикрашене.

 

Вправа 4  Підкреслили головні члени

Ошатне місто привітно зустрічає гостей.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) місто (що робить?) зустрічає; зустрічає (кого?) гостей; місто (яке?) ошатне.

 

Вправа 5

Основа речення: місто зустрічає.

Словосполучення: ошатне місто, зустрічає гостей.

Схема словосполучення:

ошатне <— (яке?) містоХ

зустрічаєХ (кого?) —> гостей

 

Вправа 6

На світлині зображений пам’ятник сумці. Цей пам’ятний знак стоїть у місті Суми. Давно знайдені  мисливські сумки зі золотом дали назву місту.

 

СТОРІНКА 136

Вправа 7

У Сумах стоїть пам'ятник сумці. (Що?) пам’ятник (що робить?) стоїть; стоїть (де?) у Сумах; пам’ятник (чому?) сумці.

Сумки і дали назву місту.  (Що?) сумки (що зробили?) дали; дали (що?) назву; назву (чому?) місту.

Основи речень: стоїть пам’ятник, сумки дали.

Словосполучення: у Сумах стоїть, пам’ятник сумці; дали назву, назву місту.

Схема словосполучення:

у Сумах <— (де?) стоїтьХ

пам’ятникХ (чому?) —> сумці

далиХ (що?) —> назву

назвуХ (чому?) —> місту

 

Вправа 8

Тлумачення слова альтанка дивись у тлумачному словничку

 

Вправа 9  У тексті підкреслили речення, яке має таку схему (розповідне речення з чотирьох слів: підмет, присудок, два другорядних члени речення):

-------   =====   ●●●●●    ●●●●● .

Суми мають ще один символ — дерев'яну альтанку.

Існує легенда, що альтанка побудована на місці свердлови­ни, пробуреної під час невдалих пошуків нафти. Для її споруджен­ня не було використано жодного цвяха. Сумчани пишаються краси­вою альтанкою.

Зв'язок слів за запитаннями: (хто?) сумчани (що роблять?) пишаються; пишаються (чим?) альтанкою; альтанкою (якою?) красивою.

Основа речення: сумчани пишаються.

Словосполучення: пишаються альтанкою, красивою альтанкою.

Схема словосполучення:

пишаютьсяХ (чим?) —> альтанкою

красивою <— (якою?) альтанкоюХ   

 

Вправа 10  Як думаєш, для чого люди будують альтанки? Чи доводилось тобі бути в альтанці?

 

Вправа 11

Вона займає площу великого саду.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) вона (що робить?) займає; займає (що?) площу; площу (чого?) саду; саду (якого?) великого.

Основа речення (головні члени речення): вона займає.

Словосполучення: займає площу, площу саду, великого саду.

Схеми словосполучення:

займаєХ (що?) —> площу

площуХ (чого?) —> саду

великого <— (якого?) садуХ

Інші завдання дивись тут...