Інші завдання дивись тут...

МОВА І МОВЛЕННЯ

Мова — найважливіший і засіб людського спілкування

Вправа 1. Народилось слово й попливло між людьми, у нього є робота. І заговорило місто та село про погоду, про свої турботи.

• «Робота» слова мова: мовити, мовлення.

Яке значення має мова для людей?

 

Вправа 2. Але діти мовчали. Вони не вміли спілкуватися жодною мовою, бо не ніколи не чули мови.

 

Вправа 3. Обов'язковою (вживання апострофа) для спілкування в кожній сім'ї має стати рідна мова. Яка мова, така й душа. Яка буде сім'я (вживання апострофа), така буде й країна. Без рідної мови ви не навчитеся любити так, як треба, рідний край (За Борисом Грінченком).

Звуко-буквений аналіз слова, у якому 5 звуків і 4 букви.

Сім'я – звуків 5 [с' і м й а], букв 4 («ес», «і», «ем», «я»).

 

Вправа 4. Слово, наче птах, народжується з крилами (слово допомагає пізнавати світ).

• Прислів’я про мову. Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Рідна мова - не полова: її за вітром не розвієш. Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш. Де слова з ділом розходяться, там непорядки водяться. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не ввійдеш.

 

Вправа 5.

Рідна мово материнська,

Ти — душа мого народу.

Будь від роду і до роду,

Рідна мово материнська!    (Данило Кононенко)

 

Вправа 6. Мова ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, солов'їна, барвінкова.

• Звуко-буквений аналіз виділеного слова: українська – звуків 10 [у к р а й і н с' к а], букв 10 («у», «ка», «ер», «а», «ї», «ен», «ес», «знак м’якшення», «ка», «а»).

• Українська мова — ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста.

 

Вправа 7. Спільнокореневі слова.

Державна, держава (бо самодержець).

Українська, Україна.

 

Вправа 8. Польща – польська, Болгарія – болгарська, Молдова – молдавська, Грузія – грузинська, Китай – китайська, Росія – російська, Франція – французька, Італія – італійська, Іспанія – іспанська.

 

Культура усного та писемного мовлення. Слова ввічливості

Вправа 9. Спілкування [с п ´ і л к у в а н': а] з людьми [л' у д' м и]  свідчить [с в ´ і д ч и т'] про тебе як людину. Ос­новою спілкування є ввічливість. Увічлива людина — доб­розичлива й уважна. Вона з повагою ставиться до інших людей, поважає думку співбесідника.

    Увічлива людина — тактовна, люб'язна й делікатна. Вона завжди пам'ятає, що добрими словами можна принести людині радість, а лихими — поранити їй душу.

• «Чарівні» слова, якими користуємось у мовленні: будь ласка, прошу, добрий день, дякую.

 

Вправа 10Діалог «Мій вихідний день», ви­користовуючи слова ввічливості та звертання.

 

Вправа 11. Чергови́й у́чень, ви́конати завда́ння, мі́сяць листопа́д, одина́дцятий кіломе́тр, двана́дцять сантиме́трів, вира́зне чита́ння, нова́ озна́ка, поста́вити запита́ння, зв'я́зне мо́влення, насту́пна зупи́нка, міцни́й мета́л.

 

Вправа 12.

На перерві черговий учень витирав класну дошку. Учитель запропонував виконати цікаве завдання. Місяць листопад завершує осінню пору.

Виразне читання та зв’язне мовлення, звичайно, зацікавить слухачів. Я буду виходити на наступній зупинці. Двері виготовили з міцного металу.

Інші завдання дивись тут...