Інші правила дивись тут...

2 КЛАС.

Зразок звуко-буквеного аналізу слова.

1. Вимов слово вголос.

2. Поділи його на склади.

3. Визнач наголошений склад (в односкладових словах наголос не визначається).

4. Звуковий розбір в квадратних дужках , наприклад: [г а л' а в ие н а]

   звукова схема , наприклад [– • | = •' | – • | – • ].

5. Запиши слово буквами.

6. Полічи кількість звуків і кількість букв.

7. Поясни невідповідність між кількістю звуків і букв, якщо вона не однакова.

 

Звуко-буквений аналіз слова сьогодні:

1. сьогодні

2. сьо-год-ні

3. сього́дні

4. [с' о г о д н' і],  [= • | – •́ – | = • ]

5. сьогодні («ес», «знак м'якшення», «о», «ге», «о», «де», «ен», «і»)

6. звуків 7, букв 8

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [с']), і пом’якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [н'])

 

Звуко-буквений аналіз слова працюють:

1. працюють

2. пра-цю-ють

3. працю́ють

4. [п р а ц' у й у т'],  [– – •|= •' | = • = ]

5. працюють («пе», «ер», «а», «це», «ю», «ю», «те», «знак м'якшення»)

6. звуків 8, букв 8

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [ц']), буква ю після голосного звуку позначає два звуки (м’який звук [й], голосний звук [у]).

 

Звуко-буквений аналіз слова осінь:

1. осінь

2. о-сінь

3. о́сінь

4. [о с' і н'],  [•'|= • = ]

5. осінь («о», «ес», «і», «ен», «знак м'якшення»)

6. звуків 4, букв 5

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [н']), і пом’якшує попередній приголосний звук (маємо м’який звук [с'])

 

Звуко-буквений аналіз слова глибінь:

1. глибінь

2. гли-бінь

3. глибі́нь

4. [г л и б´ і н'],  [– – • | -- •́ = ]

5. глибінь («ге», «ел», «и», «бе», «і», «ен», «знак м'якшення»)

6. звуків 6, букв 7

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м'який приголосний звук [н']), і пом’якшує попередній звук (маємо пом’якшений твердий звук [б]).

 

Звуко-буквений аналіз слова падають:

1. падають

2. па-да-ють

3. па́дають

4. [п а д а й у т'],  [ – •́ | – • | = • = ]

5. падають («пе», «а», «де», «а», «ю», «те», «знак м'якшення»)

6. звуків 7, букв 7

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук (маємо м'який приголосний звук [т']), ю позначає два звуки (м’який звук [й], голосний звук [у]).

 

Звуко-буквений аналіз слова Україні:

1. Україні

2. У-кра-ї-ні

3. Украї́ні

4. [у к р а й і н' і],  [ • | –  • | = •́ | = • ]

5. падають («у», «ка», «ре», «а», «ї», «ен», «і»)

6. звуків 8, букв 7

7. буква ї завжди позначає два звуки: м’який приголосний звук [й] та голосний звук [і]

Інші правила дивись тут...  

 • Тимур
  Спс у меня завтра ДПА :(
  11 травня 2016 18:48
 • Кароліна
  Допоможіть зробити звукобуквений аналіз слів щебетати - букв 8, звуків 9 [ш ч е б е т а т и]; літнє - букв 5, звуків 5 [л' і т н' е]; ,роботящий - букв 9, звуків 10 [р о б о т' а ш ч и й]
  31 жовтня 2017 18:15
 • Александр
  визначити кількість букв и звуків у слові сяяв ---- букв - 4, звуків - 5 [c' а й а в], 3 приголосні [c'],[й],[в], 2 голосні [а],[а]
  5 лютого 2018 14:39
 • Наталія
  Доброго дня. Допоможіть зробити звуково-буквений аналіз слова дев‘ять. Дякую) ----------
  перенос: дев'- ять, звуковий розбір [д е в й а т'], звукова схема [– • – | = • =], звуків 6, букв 6 (де, е, ве, я, те, знак м'якшення), знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук, буква я перед апострофом означає два звуки: [й] - приголосний м'який звук, [а] - голосний звук.

  11 лютого 2018 13:21
 • Михайло
  Зробити звукобуквений аналіз слів, [н а в е с н' і], [п р о б а ч и т и], [с м’ і л и в и й], [п р е ч у д о в и й]
  3 травня 2018 21:08
 • Нікіта
  Звуко-буквений аналіз слова тупцює? 2) туп-цю-є 4) [т' у п ц' у й е], [= • –| = •' | = • ] 5) тупцює (те, у, пе, це, ю, є) 6) звуків 7, букв 6
  7) буква є перед голосним звуком позначає два звуки [й],[е]
  16 травня 2018 16:23
 • Лиза
  Ничого не понятно
  16 травня 2018 16:40
 • Ірина
  Добрий день, допоможіть будь ласка зробити аналіз слова досягнете.
  2) до-сяг-не-те 4) [д о с' а г н е т е] 5) досягнете (до, о, ес, я, ге, ен, е, те, е) 6) звуків 9, букв 9
  6 вересня 2018 17:12
 • Гриша
  Доброго дня будьте ласкаві, допоможіть зробити звуко-буквений аналіз слів: глибінь і падають -------------- додали в публікації (глибінь [г л и б´ і н'], падають [п а д а й у т'])
  23 жовтня 2018 20:12