Загрузка...

Інші правила дивись тут...

2 КЛАС.

Зразок звуко-буквеного аналізу слова.

1. Вимов слово вголос.

2. Поділи його на склади.

3. Визнач наголошений склад (в односкладових словах наголос не визначається).

4. Звуковий розбір в квадратних дужках , наприклад: [г а л' а в ие н а]

   звукова схема , наприклад [– • | = •' | – • | – • ].

5. Запиши слово буквами.

6. Полічи кількість звуків і кількість букв.

7. Поясни невідповідність між кількістю звуків і букв, якщо вона не однакова.

 

Звуко-буквений аналіз слова сьогодні:

1. сьогодні

2. сьо-год-ні

3. сьогодні

4. [с' о г о д н' і],  [= • | – •' – | = • ]

5. сьогодні (ес, знак м'якшення, о, ге, о, де, ен, і)

6. звуків 7, букв 8

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук

 

Звуко-буквений аналіз слова працюють:

1. працюють

2. пра-цю-ють

3. працюють

4. [п р а ц' у й у т'],  [– – •|= •' | = • = ]

5. працюють (пе, ер, а, це, ю, ю, те, знак м'якшення)

6. звуків 8, букв 8

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук, буква ю після голосного звуку позначає два звуки [й] [у].

 

Звуко-буквений аналіз слова осінь:

1. осінь

2. о-сінь

3. осінь

4. [о с' і н'],  [•'|= • = ]

5. осінь (о, ес, і, ен, знак м'якшення)

6. звуків 4, букв 5

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук. 

Інші правила дивись тут...  

Загрузка...

 • Тимур
  Спс у меня завтра ДПА :(
  11 травня 2016 18:48
 • Кароліна
  Допоможіть зробити звукобуквений аналіз слів щебетати - букв 8, звуків 9 [ш ч е б е т а т и]; літнє - букв 5, звуків 5 [л' і т н' е]; ,роботящий - букв 9, звуків 10 [р о б о т' а ш ч и й]
  31 жовтня 2017 18:15
 • Александр
  визначити кількість букв и звуків у слові сяяв ---- букв - 4, звуків - 5 [c' а й а в], 3 приголосні [c'],[й],[в], 2 голосні [а],[а]
  5 лютого 2018 14:39
 • Наталія
  Доброго дня. Допоможіть зробити звуково-буквений аналіз слова дев‘ять. Дякую) ----------
  перенос: дев'- ять, звуковий розбір [д е в й а т'], звукова схема [– • – | = • =], звуків 6, букв 6 (де, е, ве, я, те, знак м'якшення), знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук, буква я перед апострофом означає два звуки: [й] - приголосний м'який звук, [а] - голосний звук.

  11 лютого 2018 13:21
 • Михайло
  Зробити звукобуквений аналіз слів, [н а в е с н' і], [п р о б а ч и т и], [с м’ і л и в и й], [п р е ч у д о в и й]
  3 травня 2018 21:08
 • Нікіта
  Звуко-буквений аналіз слова тупцює? 2) туп-цю-є 4) [т' у п ц' у й е], [= • –| = •' | = • ] 5) тупцює (те, у, пе, це, ю, є) 6) звуків 7, букв 6
  7) буква є перед голосним звуком позначає два звуки [й],[е]
  16 травня 2018 16:23
 • Лиза
  Ничого не понятно
  16 травня 2018 16:40