Інші правила дивись тут...

2 КЛАС.

Зразок звуко-буквеного аналізу слова.

1. Вимов слово вголос.

2. Поділи його на склади.

3. Визнач наголошений склад (в односкладових словах наголос не визначається).

4. Назви послідовно всі звуки в слові і познач їх буквами в квадратних дужках, наприклад: [г а л' а в ие н а].

5. Запиши слово буквами.

6. Полічи кількість звуків і кількість букв.

7. Поясни невідповідність між кількістю звуків і букв, якщо вона не однакова.

 

Звуко-буквений аналіз слова сьогодні:

1. сьогодні

2. сьо-год-ні

3. сьогодні

4. [с' о г о д н' і],  [= • | – •' – | = • ]

5. сьогодні (ес, знак м'якшення, о, ге, о, де, ен і)

6. звуків 7, букв 8

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук

 

Звуко-буквений аналіз слова працюють:

1. працюють

2. пра-цю-ють

3. працюють

4. [п р а ц' у й у т'],  [– – •|= •' | = • = ]

5. працюють (пе, ер, а, це, ю, ю, те, знак м'якшення)

6. звуків 8, букв 8

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук, буква ю після голосного звуку позначає два звуки [й] [у].

 

Звуко-буквений аналіз слова осінь:

1. осінь

2. о-сінь

3. осінь

4. [о с' і н'],  [•'|= • = ]

5. осінь (о, ес, і, ен, знак м'якшення)

6. звуків 4, букв 5

7. знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук. 

Інші правила дивись тут...  

  • Тимур
    Спс у меня завтра ДПА :(
    11 травня 2016 18:48
  • Кароліна
    Допоможіть зробити звукобуквений аналіз слів щебетати - букв 8, звуків 9 [ш ч е б е т а т и]; літнє - букв 5, звуків 5 [л' і т н' е]; ,роботящий - букв 9, звуків 10 [р о б о т' а ш ч и й]
    31 жовтня 2017 18:15