Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ З

Завдання 1. Конвалія — запашна ніжна квітка. Росте вона в долинах, по схилах, вибалках. Але найбільше ця квітка полюбляє лісові галявини. Зацвітає вона навесні (бо весни в множині). Зелені (бо зелень) стріли виносять догори сріблясті дзвіночки, які випромінюють неповторні пахощі. А два темно-зелені листочки (бо лист) наче охороняють ніжні квіточки, які народилися при місячному сяйві.  (З журналу)

    Конвалія — запашна ніжна квітка. Росте вона в долинах, по схилах, вибалках. Але найбільше ця квітка полюбляє лісові галявини. Зацвітає вона навесні. Зелені стріли виносять догори сріблясті дзвіночки, які випромінюють неповторні пахощі. А два темно-зелені листочки наче охороняють ніжні квіточки, які народилися при місячному сяйві.  

 

Завдання 2. Прислів'я із прислівниками-антонімами.

А Одяг кращий новий, а друзі кращі старі.

Б Не хвали день зранку, а хвали увечері.

В На чорній землі білий хліб родить.

Міркуємо так.

Одяг кращий новий (який?, прикметник), а друзі кращі старі (які?, прикметник).

Б Не хвали день зранку (коли?, прислівник), а хвали увечері (коли?, прислівник).

В На чорній (на якій?, прикметник) землі білий (який?, прикметник) хліб родить.

 

Завдання 3. Прикметник струнка ужито недоречно у словосполученні

А струнка лінія

Б струнка тополя

В струнка дівчина

 

Завдання 4. Усі слова є дієсловами

А пилка, кресляр, записник

Б пиляння, креслення, записування

В пиляти, креслити, записувати 

Міркуємо так про частини мови.

Пилка (що?, іменник), кресляр (хто?, іменник), записник (що?, іменник)

Б пиляння (що?, іменник), креслення (що?, іменник), записування (що?, іменник)

В пиляти (що робити?, дієслово), креслити (що робити?, дієслово), записувати (що робити?, дієслово) 

 

Завдання 5. Розкрий дужки, записуючи іменники у відповідному відмінку

1. Я подарую (подруга) подрузі ляльку. 

2. Мама заплела (дочка) дочці косу.

3. Україна славиться (пісні) піснями.

4. Учні поїхали на (екскурсія) екскурсію.

 

Завдання 6. Особовий займенник з початковою формою однакового кольору

на мені

у неї

з тобою

вона

ти

я

 

Завдання 7. Які квіти ростуть у лісах твоєї місцевості?      Текст-опис.

Інші завдання дивись тут...