Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 4

Завдання 1. Ви чуєте, як голосно співає красуня весна (бо весни)? То дзвенить, дзюркотить поміж перешкодами тала вода. Рветься (дієслово на -ться) молоде життя (бо жити) на волю, пробиває (бо пробив) собі дорогу. Вже пробудилося й ожило (бо жити) поле. Стрепенувся в зеленому (бо зелень) коливанні (подвоєні літери) від зимового (бо зим) сну ліс. Скрізь земля (бо землі в множині)  одягається (дієслово на -ться) в трави і квіти. Яка краса! (З журналу).

    Ви чуєте, як голосно співає красуня весна? То дзвенить, дзюркотить поміж перешкодами тала вода. Рветься молоде життя на волю, пробиває собі дорогу. Вже пробудилося й ожило поле. Стрепенувся в зеленому коливанні від зимового сну ліс. Скрізь земля одягається в трави і квіти. Яка краса!

 

Завдання 2. Антоніми до слова веселий.

А радісно, жартівливо

Б радісний, жартівливий

В сумний, зажурений

Міркуємо так.

Слово веселий виступає прикметником.

Радісно, жартівливо (прислівники)

Радісний, жартівливий (прикметники-синоніми)

Сумний, зажурений (прикметники-антоніми до веселий)

 

Завдання 3. Рядок з прикметником.

А радість людини

Б радісна людина

В радіє людина

Міркуємо так про частини мови.

Радість (що?, іменник) людини (кого?, іменник)

Радісна (яка?, прикметник) людина (хто?, іменник)

Радіє (що робить?, дієслово) людина (хто?, людина)

 

Завдання 4. Спонукальне окличне речення (спонукає до дії).

А Будь уважним біля водойми!

Б А я сьогодні мамі допомагала!

В Як хороше сьогодні в лісі!

 

Завдання 5. Запиши порівняння. 

Мама лагідна, як сонечко.

Дівчинка працьовита, як бджілка.

Хлопець мовчазний, як риба. 

 

Завдання 6. З'єднай лініями слова з відповідними схемами будови слова

осінній

приказка

подруга

префікс-корінь-закінчення

префікс-корінь-суфікс-закінчення

корінь-суфікс-закінчення

Міркуємо так.

Осінній. Провідміняємо осіння, маємо закінчення -ій. Підберемо спільнокореневе осінь, маємо корінь осін-, суфікс -н-.

Приказка. Провідміняємо приказки, маємо закінчення -а. Підберемо спільнокореневе казати, маємо корінь каз-, суфікс -к-, префікс при-.

Подруга. Провідміняємо подруги, маємо закінчення -а. Підберемо спільнокореневе друг, маємо корінь -друг-, префікс под-.

 

Завдання 7. Чи подобається тобі весна? Чим саме? Текст-міркування.

Інші завдання дивись тут...