Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 6

Завдання 1. Моя бабуся працює в дитячому садочку. Її поважають за працьовиті (знак ь)  руки і щире серце. Нещодавно обласна газета вмістила замітку «Старанна працівниця». У ній вітали мою бабусю, розповідали (префікс роз-), яка вона чудова людина. Я так раділа, ніби газета про мене писала (бо писар).

    Хто гарно працює, того шанують люди. (З журналу). 

    Моя бабуся працює в дитячому садочку. Її поважають за працьовиті руки і щире серце. Нещодавно обласна газета вмістила замітку «Старанна працівниця». У ній вітали мою бабусю, розповідали, яка вона чудова людина. Я так раділа, ніби газета про мене писала.

    Хто гарно працює, того шанують люди.

 

Завдання 2. Крилатий вислів розпустити нюні можна замінити

А розплакатися

Б захворіти

В сміятися

 

Завдання 3. Іменники вживаються лише в однині.

А козацтво, молоко, солома, борошно

Б віник, квітка, око, фільм

В Карпати, Суми, Гімалаї, Черкаси

Міркуємо так.

Козацтво, молоко, солома, борошно

Віник (віники, мн.), квітка, око, фільм

Карпати, Суми, Гімалаї (мн.), Черкаси

 

Завдання 4. Слово добре є прислівником.

А Добре діло — утіха, коли ділу не поміха.

Б Добре діло роби сміло.

В Взимку добре, а влітку ще ліпше.

Міркуємо так.

(яке?, прикметник) Добре діло — утіха, коли ділу не поміха.

(яке?, прикметник) Добре діло роби сміло.

Взимку (як?, прислівник) добре, а влітку ще ліпше.

 

Завдання 5. Подані словосполучення запиши в родовому відмінку однини. 

Давній друг - давнього друга.

Сусіднє село - сусіднього села.

Зелений олівець - зеленого олівця.

 

Завдання 6. Прислівники з відповідними питаннями однакового кольору.

хмарно, холодно

угорі, зліва

щороку, вчора 

коли?

як?

де?

Міркуємо так.

(Як?) хмарно, холодно

(Де?) угорі, зліва

(Коли?) щороку, вчора 

 

Завдання 7. Ким працює (працювала) твоя бабуся?     Текст - міркування.

Інші завдання дивись тут...